Звіт директора Семенівського ЗСО І-ІІІ ступенів №'1 Семенівської міської ради Чернігівської області Лупан Оксани Михайлівни за 2020/2021 навчальний рік та перспективи діяльності закладу в 2021/2022 навчальному році

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКЛАД

Семенівський заклад загальної середньої освіти є комунальною власністю Семенівської міської ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, молоді та спорту. У школі є Статут, створені Рада школи, рада профілактики, які працюють згідно плану роботи.

Основна будівля школи прийнята в експлуатацію у 1965 році, на території школи розміщені: їдальня, котельня, гаражі і чотири будівлі у яких розміщені бібліотека, майстерні, класні кімнати, підсобні приміщення. Земельна ділянка, яка належить школі має площу 1,8422 га, відповідно Державного Акту.

У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Лупан Оксана Михайлівна, освіта вища, за фахом учитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, має звання «старший учитель», «Відмінник освіти». Заклад очолює з серпня 2006 року.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У 2020/2021 навчальному році в школі працював 30 педагогічних працівників ( з них 2-є - строковий трудовий договір) . Всі вчителі мають вищу освіту, з них кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 23 педагоги, кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» мають 3 педагоги, кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» мають 2 педагоги, квваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 2 педагогі (контракт), 2 педагогів мають звання «учитель-методист», 14 - «старший учитель», 1 педпрацівник школи має відзнаку «Відмінник освіти України» та 1 – звання «Заслужений учитель України». У колективі працють 10 вчителів пенсійного віку. Кадровий склад педагогічного колективу школи на початок нового навчального року дає впевненість у забезпеченні якісного освітнього процесу та буде спрямований на ефективне виконання завдань, які ставить держава перед системою повної загальної середньої освіти.

Обслуговуючого персоналу за основним місцем роботи – 22 чоловіки, з них троє сезонних кочегарів.

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

У своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника закладу загальної середньої освіти.

У 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив вирішував низку питань з проблеми «Створення системи педагогічних умов для забезпечення успішної соціалізації учнів в умовах розбудови нової української школи».

Управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі «Освіта», упровадження нового Державного стандарту початкової освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання й виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу.

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Територія навчального закладу огороджена, облаштовані воротами і хвірткою, з метою обмеження доступу стороннього автотранспорту. «Схованок», де учні можуть залишитися без нагляду дорослих немає. Облаштовано футбольний, волейбольний та баскетбольний майданчики. Обладнання утримується в належному стані, загроз для травмування дітей не несе, про що складаються акти обстеження два рази на рік.

Територія озелена достатньо. Молодий сад, квітники із багаторічними

рослинами займають значну частину шкільного двору. Особливе місце

відведено зеленому класові, який обладнано для проведення уроків на свіжому повітрі. У школі нараховуться 7 будівель ( основна будівля, бібліотека, майстерня, їдальня, котельня на твердому паливі, приміщення інтернату, гаражі).

Приміщення початковоїшколи відокремлені від приміщень для учнів старших класів. Облаштування приміщень та кабінетів не створює загрози травмування учнів та працівників. У кабінетах меблі розставлені належним чином, коридори та сходи не загромаджені.

Проектна потужність основного приміщення навчального закладу становить 520 місць, навчається 267 учнів. Функціонують навчальні кабінети, бібліотека, їдальня, кабінет психолога, ігрова кімната для груп продовженого дня, спортивна та актова зала - для проведення уроків фізичної культури та заходів різного тематичного спрямцвання.

Для забезпечення формування ключових компетентностей у різних галузях використовуються кабінет інформатики, фізики, хімії, біології, ІКТ.

Під час оформлення навчальних кабінетів та коридорів застосовуємо гнучкість дизайну, в класах на стінах розміщуються дитячі творчі роботи, малюнки. Таке використання простору демонструє, що клас належить всім учням. Відповідно до вимог НУШ кожного року оформляємо кабінет для 1 класу за рахунок державної субвенції та батьківської допомоги. Під час перерв діти відпочивають на коридорах, під час сприятливої погоди на подвір’ї. Для педагогів місця для відпочинку облаштовані в учительській.

Режим прибирання забезпечує чистоту та охайність місць спільного користування, коридорів, навчальних приміщень . Режим провітрювання дотримується .

Внутрішні туалети розташовані на І і ІІ поверхах, окремо для дівчат і хлопчиків, окрема туалетна кімната для працівниеів школи.

Харчоблок. Санітарно – гігієнічний стан ідальні відповідає нормам, діти харчуються на двох перервах, що дає змогу раціонально використовувати меблі та посуд. Рукомийники забезпечені милом, встановлені електрорушники, черговий учитель слідкує за дотриманням гігієнічних вимог учнями перед прийманням їжі.

Працівники дотримуються режиму зберігання продуктів та готових страв, наявне підсобне приміщення. Посудом харчоблок забезпечений. Постійно, по мірі надходження коштів оновлюється. Так, придбано електроплити, посудомиюча машина, холодильник, електром’ясорубка.

Аналіз дотримання санітарно – гігієнічних вимог у приміщеннях закладу показав, що температурний режим в цілому дотримується, рівень освітлення контролюється, вологе прибирання проводиться згідно графіка, дотримуються вимоги санітарного режиму в умовах карантинних обмежень.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ І МЕРЕЖІ ЗА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Станом на 01 вересня 2020 року в школі було відкрито11класів з кількістю учнів –274. Середня наповнюваність учнів у класах складає24,9 учня. На кінець року - 267 здобувачів освіти, середня наповнюваність - 24 учня.

Показник мережі кількості учнів зменшується , середня наповнюваність класів також , що приводить до зменшення педагогічного навантаження вчителів. У 2021/2022 навчальному році планується функціонування 11-ти класів. Початкова ланка – 4 класи, 5-9 – 5 класів, 10-11 класи – 2 класи. Відповідно Положення про екстернат у загальноосвсітніх навчальних закладах, затвеордженого наказом МОН від 13.03.2017 № 369, згідно поданої заяви батьків для 1 учня було організовано навчання за екстернатною формою.

ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ

У школі впроваджена певна система профільного навчання, проводилися дослідження готовності учнів до вивчення окремих предметів у 8 класі. За результатами – допрофільну підготовка не було впроваджено у 2020-2021 навчальному році. Допрофільна підготовка продовжувалася в 9 класі, де була налагоджена робота з поглибленим вивченням хімії, біології. Враховуючи потреби учнів та можливості школи у 10 (30 учнів) та 11 (23 учні) класах сформовано профіль української філології.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

У 2020-2021 навчальному році було організовано роботу одного інклюзивного класу (8 клас) для 1 дітини з особливими освітніми потребами з урахуванням індивідуальних особливостей та навчально-пізнавальної діяльності дітини.

Основними завданнями інклюзивного навчання у 2020-2021 навчальному році були такі напрямки:

- здобуття дитиною з особливими освітніми потребами відповідного рівня освіти у середовищі однолітків згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти;

- забезпечення різнобічного розвитку , реалізація її здібностей;

- забезпечення диференційного психолого-педагогічного супроводу;

- створення позитивного мікроклімату у закладі, формування активного міжособистісного спілкування дитини з особливими потребами з іншими дітьми;

- надання консультативної допомоги сім’ї, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами та залучення батьків до розробки індивідуальних програм навчання.

Інклюзивне навчання в закладі організоване на підставі заяв батьків, висновків команди психолого-педагогічного супроводу навчального закладу та наказу директора «Про організацію навчання за інклюзивною формою».

Навчальні програми сформовані на основі типових загальноосвітніх програм, внесені зміни у відповідності до висновків ІРЦ (ПМПК). Навчальна програма учня адаптована у відповідності до особливостей сприйняття дитини. Змінені прийоми та методи викладання матеріалу.

Індивідуальні програми розвитку відповідають вимогам, а саме:

- відповідають затвердженій формі індивідуальної програми розвитку;

- батьки залучені до розробки та перегляду ІПР;

- програма затверджена директором навчального закладу та підписана батьками;

- термін перегляду ІПР двічі на рік з метою корегування;

Характеристика корекційних занять:

- корекційні заняття складені та узгоджені з фахівцями відповідно до висновків ІРЦ (ПМПК);

- кількість годин відповідає висновкам ІРЦ (ПМПК), напрямки корекційної роботи розроблені дефектологом, вчителем-реабілітологом, асистентом учителя з урахуванням індивідуальних потреб дитини з особливими освітніми потребами;

- корекційні заняття затверджені директором школи, батьками та включені до індивідуальної програми розвитку;

- тривалість корекційного заняття становить 20 хвилин;

Асистент вчителя, практичний психолог, соціальний педагог, які здійснюють психолого-педагогічний супровід дитини, ведуть журнали обліку роботи та занять з дитиною протягом усього навчального року та відповідно з індивідуальною програмою розвитку.

Рівень результативності навчальних досягнень оцінюється в порівнянні з попередніми досягненнями дитини з особливими потребами.

У закладі наявні усі відповідні документи (накази, висновки ІРЦ (ПМПК), протоколи засідань команди психолого-педагогічного супроводу. індивідуальні програми розвитку) щодо організації інклюзивного навчання учнів. Протягом 2020-2021 навчального року проводилися наради команди супроводу щодо покращення та вдосконалення роботи з дитиною з особливими потребами.

У 2020-2021 навчальному році кошти, передбачені «Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», використані для корекційно-розвиткових занять.

РОБОТА ГРУП ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

У минулому навчальному році в школі працювали 2 групи продовженого дня, які відвідували 60 учнів 1-4 класів. Усі групи працювали за рахунок державного бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети та ігрова кімната. Усі ГПД укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами. Відповідає за роботу груп продовженого дня заступник директора з навчально-виховної роботи Хулап Г.М. Працювали такі вихователі: Курпас Н.Є. та Полєщук С.В.

Питання відвідування групи продовженого дня та перебування в ній дітей згідно з режимом дня розглядалось на засіданні педагогічної ради (відповідно річного плану).

У новому навчальному році планується робота 2-х груп продовженого дня для учнів початкової школи. Групи будуть працювати, ураховуючи попередній досвід, буде продовжено роботу з батьками з питання розуміння важливості дотримання режиму дня та систематичного відвідування занять.

ПІДВІЗ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

На виконання статті 13 Закону України «Про освіту», статті 20 Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, з метою забезпечення організації та забезпечення регулярного підвезення до місця навчання і в зворотньому напрямку учнів, здійснюється підвіз учнів з сел Карповичи, Прогрес, Кути, Іванівка та міста. Підвіз здійснюється двома автобусами. Для безпечного перевезення здобувачів освіти забезпечувався супровід вихователем по підвозу.

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

За результатами річного оцінювання (учні першого, другого та третього класів не оцінуються) якість знань за навчальний рік становить (204 учня 4-11 класів) : високий рівень навчальних досягнень мають 20 учнів (10 %), достатній- 60 учнів (29 %), середній – 1 учень (0,4%) початковий – 0%

У початковій школі навчається 90 учнів. З них здобувачі освіти НУШ – 63. На високий рівень за­кінчили 3 учнів 4-го класу (11%), на достатньому — 8 учнів (30 %) на середньому – 1 учень (3%), на початковому-0%.

У базовій школі навчається 124 учнів. На високому рівні навчається 12 учнів (10 %) , на достатньому - 31 учень (20%), на середньому – 0%, на початко­вому - 0 %.

Учнів старшої школи – 53 учня. На високому рівні навчається 5 учнів (9 %), на до­статньому - 21 учень (40%), на середньому 0%, на початковому – 0 %

Претендентів на свідоцтво з відзнакою про базову середню освіту – 3 учнів, Воробей Аліна, Сергієнко Анастасія, Сухотська Катерина.

Претендентів на свідоцтво з відзнакою про повну загальну середню освіту немає.

До наступного класу переведені всі здобувачфі освіти 1-10 класів. З них нагороджено Похвальними листами 17 учнів, 15 випускників 11-го класу нагороджені Похвальними грамотами за вивчення окремих предметів («Захист України» та фізична культура)

Результативність навчання з окремих предметів

Рейтинг навчальних предметів за середнім балом показав, що найвищі навчальні досягнення учні традиційно показали з предметів «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Захист України», «Всесвітня історія».

Результативність навчання (у більшості класів) з української мови та літератури, математики, історії, іноземних мов, фізики, хімії є трохи нижчою, ніж середній бал по школі. Це може бути зумовлено багатьма факторами, головний з яких – складність предметів. Результативність навчання у 6 – му 5 – му та 10 -му класах вище за середній бал по школі.

Отже, вчителям необхідно продовжувати роботу щодо якісної підготовки здобувачів освіти та випускників для підвищення середнього балу навчальних досягнень, з предметів з яких складається зовнішнє незалежне оцінювання.

Методичній раді та методичним об’єднанням необхідно взяти під контроль рівень навчальних досягнень здобувачів освіти, які продемонстрували низькі та найвищі бали.

РУХ УЧНІВ

Протягом навчального року внаслідок міграційних процесів має місце вибуття та зарахування учнів. Цей процес здійснюється у відповідності до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН України від 16.04.2018 № 367 «Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»). Щосеместрово в школі здійснюється аналіз руху учнів, встановлюються причини їх вибуття. Всі учні, які вибувають з школи, підтверджують своє подальше навчання у закладах освіти довідками встановленого зразка.

Протягом 2020-2021 навчального року зі школи вибуло –15 учні (з них 8 учнів змінили місце проживання, одна дитина перейшла на екстернатну формк навчання) і прибуло - 9 учнів .

РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЗА ДИСТАНЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ НАВЧАННЯ

На виконання нормативно - правової документації, конституційного права на здобуття освіти в умовах карантину здійснювалося навчання з використанням дистанційних технологій. Педагогічною радою Семенівського ЗСО І-ІІІ ст. №1 затверджено Положення про дистанційне навчання.

У навчальному закладі з жовтня 2020 року розпочато роботу на платформі «Моя школа» - інформаційній системі, яка дозволяє в режимі реального часу надати інформацію та послуги усім учасникам освітнього процесу – вчителям, батькам, дітям. Для роботи на платформі створена бази даних по всіх навчальних предметах, зареєстровані всі вчителі, учні та батьки.

Вчителі-предметники завантажували інформацію для учнів протягом усього карантинного періоду (розробки уроків, посилання на електронні підручники, бібліотеки, предметні сайти, освітні портали, онлайн-уроки тощо).

Заступник директора з навчально-виховної роботи Хулап Г.М. вела протягом усього дистанційного періоду контроль відпрацьованого робочого часу й об’єму методичної роботи вчителями школи в дистанційному режимі, проходили онлайн-навчання, виконували доручення директора школи, працювали в навчальному закладі в гнучкому режимі.

ПРО РОБОТУ САЙТУ (http://semenivka-school1.edukit.cn.ua)

На виконання ст. 30 Закону України «Про освіту» у навчальному закладі створено веб-сайт, затверджено Положення про його роботу. На шкільному веб-сайті забезпечено відкритий доступ до інформації та документів, які не відносяться до категорії з обмеженим доступом. Інформація подана зручно та структуровано. Оформлення сайту є естетично привабливим, кольори гармонійні і логічно пов’язані. Текст розділений на невеликі, зручні для читання абзаци і структурований за допомогою заголовків, підзаголовків і виділень, які полегшують швидкий перегляд.

АНАЛІЗ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ.

З метою вивчення ефективності та результативності запроваджених у освітній процес форм і методів роботи з учнями в школі проводились діагностика та моніторинг результативності навчання учнів. Основна увага приділялась проведенню порівняльного аналізу результатів тематичних та семестрових оцінок, результатам участі учнів у творчих конкурсах, результативності ЗНО; вивчався стан викладання предметів.

У 2020/2021 навчальному році відповідно плану роботи щколи адміністрацією школи проводилися моніторингові дослідження рівня навчальних досягнеень та вивчався стан викладання географії, роботи груп продовженого дня, інформатики, української мови та літератури у 2-4 класах, 5-11 класах. Крім моніторингу вивчалися питання діяльності закладу в системі формування компетентніскої особистості, створення інноваційного простору нової української школи з метою формування ключових компетентностей особистості, робота педагогічного колективу щодо створення безпечних умов перебування здобувачів освіти в навчальному закладі.

РОБОТА З ОБДАРОВАННОЮ МОЛОДДЮ

З метою розвитку системи роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом школи в 2021/2022 навчальному році проведено ряд заходів, результатами яких стали численні перемоги наших учнів у змаганнях різного рівня.

Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових предметів у цьому навячальному році не було.

Робота педагогічного колективу школи, яка проводилась з метою виявлення та підтримки талановитої молоді та створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності, дала позитивні результати.

Як відомо, дієвим засобом підвищення пізнавальної активності, створення умов для збереження й розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські олімпіади, турніри, конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН, різноманітні інтелектуальні конкурси.

1. МАН:

- Участь у ІІ етапі МАН "Антропогенний вплив людської діяльності на екологічний стан р.Рванець" учениця 10кл. Козік Богдана.(Вчитель Бондаренко Т.В.)

- ІІ етап МАН: диплом І ст. Хулап Соломія учениця 11 класу. (вчитель Хулап Г.М.)

- ІІІ етап МАН: ІІ м. Робота «Особливості інвазійного потенціалу злинки канадської». Хулап Соломія, учениця 11 класу. (вчитель Хулап Г.М.)

2. Конкурси обласного рівня:

Всеукраїнська природоохоронна акція "Годівничка" перемога вихованців ГПД у обласному етапі .

- Всеукраїнська природоохоронна акція " День зустрічі птахів" обласний етап.Перемога у номінації " Кращий організатор біологічних свят"

Лауреати обласного конкурсу "Моя Батьківщина- Україна"

за роботу"Екологічний стан р.Рванець." Козік Богдана (вчитель Бондаренко Т.В.)

- Обласний етап Всеукраїнського зльоту шкільних лісництв – І м. (вчитель Хулап Г.М.)

- Всеукраїнський конкурс «Птах року -2021» (вчитель Здота Г.Є.) чекаємо на результат

3. Конкурси всеукраїнського рівня

- Всеукраїнська природоохоронна акція "Годівничка" (вихователї Курпас Н.Є., Полєщук С.В.) чекаємо на результат

Всеукраїнська природоохоронна акція " День зустрічі птахів" (вихователь Курпас Н.Є., Полєщук С.В.) чекаємо на результат

- Всеукраїнський відкритий онлайн-конкурс творчості " Птахи навколо нас" ( 10 призових місць: Гоптар Нікіта, Будник Ярослав, Риндіч Іван - ІІ місця,
Помазок Анастасія, Сухотський Вікторія, Сухотський Данило, Кисіль Тимофій, Дюба Софія, Осадчий Олександр, Кекух Анастасія - ІІІ місця
в різних номінаціях (грамоти). Наказ СЮТ Науково технічної творчості м. Києва від 01.04.2021 р. (вихователь Курпас Н.Є.)

- Всеукраїнський відкритий онлайн- конкурс творчості
" Зоряні крила": Риндіч Іван - І місце ( грамота), Помазок Анастасія - грамота за участь. Наказ СЮТ Центра науково технічної творчості м. Києва №46 від
12. 04.2021р. (вихователь Курпас Н.Є.)

- Призер ІІ туру Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт випускників учнівських лісництв Хулап Соломія, учениця 11 класу. (вчитель Хулап Г.М.)

- Всеукраїнський відкритий конкурс творчості «Птахи навколо нас» (вихователь Полєщук С.В.). Його переможцями стали:

Кирдан Діана (2 клас) – 3 місце в номінації «Кращий малюнок»;

Романюков Андрій (2 клас) – 2 місце в номінації «Краща годівничка» ;

Куролєс Софія (1 клас) – 3 місце в номінації «Краща годівничка»;

Усова Євгенія (2 клас) – 2 місце в номінації « Краще фото».

Ефективна робота з потенціалом обдарованої молоді школи залишається провідним завданням наступного навчального року для методичної ради та методжичних об’єднань.

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація вчителів, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання. У 2020/2021 навчальному році були успішно атестовані 10 педагогів. За результатами атестації комісією:

- підтверджено кваліфікаціну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 6 педагогам;

- встановлено кваліфікаціну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 3 педагогам;

- встановлено кваліфікаціну категорію «спеціаліст першої категорії» -1 педагогу;

- підтвкрджено звання «учитель – методист» - 1 педагогу;

- підтверджено звання «стаоштй учитель» - 4 педагогам;

- встановлено звання «старший учитель» - 1 педагогу;

- встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 1 педагогу.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

Основним завданням методичної роботи є забезпечення неперервності підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогів шляхом їх залучення до різних форм методичної роботи – постійних та епізодичних. У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив продовжував працювати над науково-методичною проблемою «Створення системи педагогічних умов для забезпечення успішної соціалізації учнів в умовах розбудови нової української школи». Пріоритетним підходом соціалізації особистості у громадянському суспільстві є компетентнісний. Соціальну компетентність особистості визначають як якісну характеристику особистості; здатність адекватно оцінювати навколишню дійсність на основі наявних знань про неї, що дають змогу зрозуміти основну закономірність соціальної ситуації; уміння знаходити інформацію в невизначеній ситуації та будувати свою поведінку для досягнення балансу між своїми потребами, очікуванням, сенсом життя і вимогами соціальної дійсності; уміння задовольняти бажання, спираючись на норми тощо.

У роботі над науково-методичною проблемою використовувались такі форми і методи методичної роботи:

Індивідуальні: самоосвіта, консультації.

Колективні - сім постійно діючих методичних об’єднань вчителів:

- методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Генджало Н.А.)

- методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (керівник Шавоніна Т.П.)

- методичне об’єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД (керівник Шевцова О.М.)

- методичне об’єднання вчителів української мови, літератури та зарубіжної літератури (керівник Кривенко Н.Є.)

- методичне об’єднання вчителів вчителів англійської мови (керівник Коротка Г.М.)

- методичне об’єднання класних керівників (керівник Белянко А.М.).

На належному рівні працювали методичні об’єднання природничо-математичного циклу та вчителів початкових класів та ГПД.

Протягом року були проведені:

- тренінг «Професійне самовдосконалення та життєве цілепокладання»

- семінар – практикум для вчителів предметників 5-го класу

- Семінар – практикум «Психолого-педагогічна компетентність вчителя»

- Круглий стіл "Засоби підвищення ефективності спілкування в системі "учитель-учень"

- відкриті уроки районного рівня провели учителі Захарченко Н.В., Котляр Т.М., Здота Г.Є., Коротка Г.М., Семко С.М., Антоненко С.М., Генджало Н.А.

У процесі підготовки до педагогічних рад були розроблені і опрацьовані наступні питання:

- Законодавчі документи щодо розвитку освіти України;

- Атестація педагогічних працівників – шлях удосконалення педагогічної майстерності.

- Щодо підвищення кваліфікації педагогічнихпрацівників закладів загальної середньої освіти

Досліджено і вивчено:

- результати моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів та стан викладання інформатики.

- результати моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів та стан викладання української мови та літератури у 2 – 4 класах.

- результати моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів та стан викладання української мови та літератури в 5 -11 класах.

У 5, 9, та11-х класах було проведено зрізи знань з математики (контрольні роботи) та з української мови (диктант), інформатики (контрольні роботи) Всі учні в цілому опанували програму.

Активізація творчого потенціалу педагогічних працівників сприяла участі вчителів у друкування своїх наробок: Друкування розробки на сайті “На урок” “Дерево міцне корінням, а людина друзями”(вчитель Захарченко Н.В.). Брали участь у І турі фахового конкурсу «Учитель року – 2021», у номінації «Керівник закладу» - Лупан О.М., у номінації «Математика» - учитель математики Шавоніна Т.П.

Переможцями обласного етапу конкурсу «День зустрічі птахів» стали вихователі ГПД Курпас Н.Є. та Полєщук С.В. у номінації «Найкращий організатор біологічних свят»

Відповідно до плану роботи а також враховуючи програму розвитку психологічної служби освіти області практичним психологом Климович М.В. проводилась робота в таких напрямках:

1. Психодіагностика (діагностика адаптації учнів до навчання у школі (1кл, 4 кл. 5 кл.;), діагностика учнів з ООП (5 кл, 7 кл.); діагностика адаптації учнів до профільного навчання (10 кл); діагностика домінуючих інтересів; мотивів навчальної діяльності (7 кл); діагностика дітей «групи ризику»; діагностика новоприбулого учня, (2 кл.); діагностика професійного самовизначення (9кл.,11 кл.); підсумкова діагностика адаптації ( 5 кл.);

2. Консультативна (індивідуальні та групові консультації учнів, батьків,

педагогів).

3. Профілактика.

4. Корекція(індивідуальна та групова).

5. Просвіта.

Робота полягала у психологічному супроводі впровадження нових Державних стандартів, а також оптимізації освітньогоь процесу з урахуванням вікових особливостей дітей, їх індивідуального розвитку, формування навичок ефективного спілкування.

Для всіх членів педагогічного колективу були проведені консультації з планування, ведення шкільної документації, підвищити свій фаховий рівень дає можливість методичний кабінет.

Належна робота здійснюється в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової підготовки. Педагоги активно підвищували свій рівень на онлайн ресурсах: https://vseosvita.ua/course, https://www.ed-era.com/courses/, https://prometheus.org.ua/courses-catalog/.

Поновлено банк обдарованих дітей, розроблено план роботи з ними, відповідно до плану ведеться робота.

Протягом 2020 – 2021 навчального року робота педагогічного колективу була спрямована на охоплення дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2020 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років.

Учні нашої школи традиційно є активними учасниками олімпіад з базових дисциплін. Відповідно протоколів І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у шкільних олімпіадах взяли участь:

- з української мови та літератури – 11 учні

- історії – 16 учнів

- географії – 24 учнів

- англійської мови – 7 учнів

- математики – 20 учнів

- фізики – 18 учнів

- астрономії - 2

- біології – 12 учня

- хімії – 10 учнів

- екології – 1 учень

- інформаційних технологій – 2 учнів

- економіки – 1 учнів

- трудового навчання – 7 учнів

- правознавства – 1 учнів.

34% учнів посіли призові місця від загальної кількості учасників. Проаналізовано протоколи І етапу олімпіад: загальна кількість учнів, які брали участь – 47% від загальної кількості учнів у школі. Як свідчать протоколи та звіти про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, високу активність проявили школярі в шкільній олімпіаді з української мови, математики, хімії, географія, фізика, біології, інформаційних технологій. Вчителі Веретенник Г.П., Бондаренко Т.В., Здота Г.Є., Сенько О.В. проводять систематичну роботу з підготовки учнів до предметних олімпіад, тому їх учні отримали доволі високі бали. ІІ етап олімпіад було відмінено у з’язку з епідемічним станом у країні.

Учні школи брали активну участь у Всеукраїнській інтернет-олімпіад і «На урок» учні 1 класу (вчитель Захарченко Н.В.), 4 класу (вчитель Котляр Т.М.), 5, 6, 7, 6, 8 класи з математики (вчитель Шавоніна Т.П.)

Вчителі і учні закладу з початку навчального року активно почали працювати на платформі «Моя школа», що надає можливість спростити організацію навчального процесу.

Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентно-спроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є упровадження в освітню практику педагогічних інновацій,інформаційно-комунікаційних технологій навчання,оновлення змісту усього освітнього процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

Учителі школи ефективно організовують освітній процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет. Педагогічний колектив плідно працював на карантині, забезпечуючи дистанційну освіту школярів, використовуючи всі доступні інтернет-ресурси.

ВИХОВНА РОБОТА

Головною метою виховної роботи у 2020/2021 навчальному році було створення умов для розвитку особистості і самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності наці­ональної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміц­нювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

Відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України виховна робота була побудована за складовими виховної діяльності:

1.Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

З метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання були сплановані та проведені різноманітні виховні заходи. Тематичні заходи: до Дня Державного Прапору України, річниці Незалежності України, Дня міста, Дня захисника України, Дня українського козацтва, Дня пам’яті жертв голодоморів, Дня Збройних Сил України, Дня Гідності та Свободи, Дня вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС, Дня Соборності України, Дня героїв Крут, Дня небесної сотні, Дня Чорнобильської трагедії, Пам’ятні дати були відзначені виставками в бібліотеках та участю у творчих конкурсах. Проведені заходи щодо відзначення річниці Перемоги над нацизмом у Європі та річниці завершення Другої світової війни. Для учнів початкової та середньої ланки стали традиційними уроки пам’яті «Не повторися біль душі людської» , та екскурсії у шкільну світлицю «Хлібе насущний, будь з нами завжди», «Стежинами пам'яті» до Дня вшанування жертв голодомору 1932-33 р.р.

З метою подальшого розвитку системи безперервної правової освіти та виховання, покращення роботи щодо розвитку громадянських компетентностей учнівської молоді у школі було проведено тиждень Права, в рамках якого відбулися конкурси творчих робіт, малюнків та стіннівок : «Мої права», «Права громадянина», «Я маю право» тощо; заняття «Закон та підлітки» за участю інспектора з ювенальної превенції Субботи Ю.О. У рамках правопросвітницької роботи учні школи беруть участь у заходах, спрямованих на виховання правової культури, профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх. Протягом року по класам проведені уроки «Я маю право!». Упродовж 2020/2021 навчального року проведено лекції, тематичні уроки, правові хвилинки, цикл бесід з учнями старших класів:

- про кримінальну та правову відповідальність за правопорушення і злочини, скоєні підлітками;

- про етику користування електронною поштою, матеріалами мережі Інтернет;

- про моральну та правову відповідальність за розміщення матеріалів у мережі Інтернет;

Учні школи були залучені до заходів в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». В рамках акції проведені тематичні заходи , був оформлений просвітницький стенд, проведений шкільний конкурс малюнків «Скажемо насильству- НІ!» .

На сайті школи наявні сторінки «Правове виховання», «Попередженя дитячого травматизму», інформація на яких систематично оновлюється, а також розміщено банер Національна дитяча «гаряча» лінія.

Члени учнівської ради «Альтаїр» брали участь у міському конкурсі малюнків «Дзвони Чорнобиля», де Воробей Аліна посіла ІІ місце, Козік Богдана І місце

У міському етапі Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу» від учнівської ради «Альтаїр» брали участь Воробей Аліна з поезією «Вертайтесь живими» та малюнком «Збережу калину, вирощу дитину, а ти, мій коханий, захищай Україну!», Матвійчук Анастасія з поезією «Я хочу миру!», Козік Богдана з малюнком «Хотіла б голубкою миру я стати, щоб дітей від війни захищати!»

Щорічно в закладі проводиться тиждень безпеки дорожнього руху. На тематичних заходах, ще раз нагадується дітям про дотримання правил дорожнього руху під гаслом "Безпека руху - це життя". Проводився тренінг- практикум «Як правильно заходити й виходити зі шкільного автобуса», тренінг «Правила носіння світлоповертальних елементів», зустріч з поліцейськими з реагування патрульної поліції СПД1. Для учнів з групи продовженого дня було організовано перегляд мультфільмів- "Школа вуличних наук" та проведено конкурс малюнків на асфальті «Дорожні знаки знати – у біду не потрапляти!». Також щорічно в закладі проводиться День цивільного захисту під гаслом «Захистити !Врятувати! Допомогти!» за участю поліції, ЦРЛ,РЕМ та газу.

З метою профілактики негативних явищ серед учнівської молоді, формування свідомого ставлення в учнівської молоді до свого здоров’я та здоров’я оточуючих протягом 2020/2021 навчального року в школі були проведені навчальні, виховні, фізкультурно-оздоровчі та спортивно заходи. Учні школи є активними учасниками та переможцями традиційного легкоатлетичного марафону присвяченого Дню міста . Були активними учасниками районних змагань з тенісу, шашок та шахів, лижної гонки. Для учнів початкової ланки стали традиційними спортивні змагання «Старти надій» та «Спритні козачата».

Вагоме місце в реалізації завдань національно-патріотичного виховання відіграє впровадження форм та методів музейної педагогіки. На базі шкільного музею протягом року відбувається безліч виховних годин, уроків мужності, годин спілкування , це : «Герої живуть серед нас» , «Їх молодість обпалена війною», «Вони захистили світ від атому», «Героями не народжуються», «Подвигу жити вічно!», тощо.

Для виховання дітей і молоді у дусі відданості Батьківщини, формування високих морально-психологічних якостей, формування та закріплення основ самоврядування в учнівських колективах щорічно шкільний рій «Єдність» бере участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») , де на районному етапі декілька років поспіль посідає І місце і представляє ОТГ на обласному етапі конкурсу.

З метою відродження національних та загальнолюдських духовних і моральних цінностей, оволодіння основами народної культурної спадщини, відновлення народних традицій та національних ремесел щорічно учні закладу беруть участь у конкурсі декоративно – ужиткового мистецтва «Знай і люби свій рідний край», де посідають призові місця і беруть участь у обласному етапі.

2. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

В навчальному закладі протягом навчального року були проведені класні батьківські збори, на яких розглядалося питання запобігання проявів булінгу в учнівському середовищі. Оновлено стенд «Маю право», де розміщено матеріали щодо профілактики та попередження булінгу, телефони довіри. На сайті школи створено сторінку «Протидія булінгу», на якій розміщено Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування)», Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти, План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладі освіти, Порядок надання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти, Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу.

Питання щодо збереження життя та здоров'я учнів, пропаганди здорового способу життя, відповідальності батьків за виховання дітей, попередження насильства у родині, організації режиму дня школярів систематично розглядаються на засіданнях ШМО класних керівників, на загальношкільних та класних батьківських зборах.

3. Ціннісне ставлення до природи

З метою формування почуття єдності з природою, свідомого ставлення та любові до неї, виховання господаря протягом 2020/2021 навчально року у закладі були сплановані та проведені відповідні заходи екологічного спрямування:

- тематичні години спілкування, вікторини, квести з екологічної тематики;

- Дні Води, Землі, Довкілля;

- акції: «Птахи навколо нас», «Годівничка», «Зустріч птахів»;

- екологічний конкурс « Птах року»;

- поробки з природного матеріалу на конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій рідний край».

Також по класам були проведені виховні години, вікторини, бесіди, диспути на екологічну тематику: «Дивовижні звірі в українських казках», «Тварини моєї місцевості», «Сім природних чудес України», «Бережи воду, козаче,і вона тобі віддяче»,тощо.

Учні школи залучалися (за бажанням та дозволом батьків) до участі в екологічних десантах під час проведення акцій з очищення та благоустрою територій міста.

4. Ціннісне ставлення до культури та мистецтва

Естетичне виховання учнів закладу спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектру почуттів – здатності збагнути та висловити святкове власне ставлення до мистецтва. Протягом 2020/2021 навчального року проводились творчі заходи до Дня святого Миколая, Нового року та Різдва Христова, 8 Березня, День Вишиванки, свято останнього дзвоника «Прощавай, початкова школо!», Свято останнього дзвоника для всіх кдасів. Для учнів початкової ланки було організовано перегляд казок, мультфільмів. Екскурсії до шкільного музеїю та світлиці.

5. Ціннісне ставлення до праці

Позитивне ставлення дітей та учнівської молоді до праці як однієї з важливих життєвих потреб особистості, повага до людини праці створюють заходи, що протягом навчального року було проведено у школі, а саме:

- тематичні години спілкування, виховні години «Професія моїх батьків»;

- рейди – огляди стану зберігання підручників, меблів класних кімнат ;

- акції «Чистодвір», «Клумба».

Учні закладу посіли призові місця в районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Охорона праці – очима дітей» і роботи передані на обласний етап.

Велика увага приділяється заходам, спрямованим на профорієнтацію учнівської молоді на уявлення про світ професій. В закладі організовуються профорієнтаційні зустрічі з представниками навчальних закладів різного рівня акредетації та спеціалістами районного центру зайнятості «Професія моєї мрії».

6. Ціннісне ставлення до себе

Нова українська школа передбачає ефективну та конструктивну участь учнівської молоді в громадському житті. Дієвим чинником розвитку громадянської та соціальної компетенції учнівської молоді, заснованому на ідеях демократії, справедливості, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей є організація роботи органу учнівського самоврядування.

На виконання даного виховного орієнтиру у всіх класах протягом року проведено:

- тематичні виховні години, бесіди, диспути;

- шкільним практичним психологом та соціальним педагогом були проведені по класам бесіди з елементами тренінгу «Пізнай себе», «Як подолати невдачу?», «Я» на арені суспільного життя», «Насильство та як його уникнути», «Торгівля людьми» тощо.

- шкільною медичною сестрою проводиться цикл бесід та практичних занять: «Знати, щоб уникнути», «Перша домедична допомога», «Як не захворіти», «Профілактика інфекційних захворювань», «Культура харчування», тощо.

- на базі закладу працює гурток «Юний турист», вихованці якого є активними учасниками районних, обласних змагань. Також стали традиційними міжобласні та районні велопробіги .

- учнівська рада «Альтаїр» стала переможцями (І місце) у міському етапі обласного конкурсу « Здорова дитина – здорова нація» з відео роликом «Захисти себе від СОVІД-19»

- учні закладу були переможцями районного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячо-юнацької творчості «Безпека в житті - життя в безпеці», «Пожежі краще запобігти!»

Питання соціального захисту учнів сплановане в річному плані роботи школи. Складено соціальний паспорт школи.

Узагальнені дані дітей пільгових категорій у 2020/2021 навчальному році:

- багатодітні родини -31

- сироти та позбавлені батьківського піклування – 8 учнів;

- діти - інваліди- 4 учнів ;

- внутрішкільний контроль – 5 учнів;

- у складних життєвих обставинах – 14 родин.

- діти з малозабезпечених родин-14.

- інклюзия-1

Облік відвідування

Адміністрацією школи та класними керівниками здійснювався контроль за відвідуванням учнями навчальних занять: велись журнали контролю, кожного дня відмічались відсутні на уроках в класних журналах та журналах оперативного контролю.

За результатами аналізу, який проводився кожного місяця протягом навчального семестру, було встановлено, що вчителі відстежують відвідування навчальних занять учнями та якісно ведуть облік.

Безпека життєдіяльності та запобігання дитячому травматизму

У закладі налагоджена система роботи із профілактики дитячого травматизму та популяризації здорового способу життя. Педколективом проведена значна робота і велика кількість заходів серед яких семінар «Про ризики прояву булінгу в освітньому середовищі»; батьківські збори (онлайн) «Здорова дитина - щаслива родина», «Здоров’я- скарб». Одним з важливих напрямів роботи школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя й здоров’я, опанування навичок безпечного життя й здорової поведінки. У класних журналах велися сторінки бесід із учнями з циклу «Я обираю здоровий спосіб життя», проводилися індивідуальні бесіди з батьками та учнями. Серед здобувачів освіти один учень отримав травму під час занять через необережність.

Гурткова робота

У школі створена система позашкільної освіти, яка включає різні напрями розвитку здібностей учнів. Учні розвиваються у гуртках, що працюють на базі школи, та інших гуртках і секціях міста. Згідно плану роботи на 2020/2021 навчальний рік у школі працювали такі гуртки: туристичний, волейбольний, сольного співу, різьблення по дереву.

Згідно з обліком охоплення учнів школи гуртковою роботою станом на березень 2021 року майже 70% учнів були задіяні в гуртках, спортивних секціях , з них 26% - у гуртках і секціях на базі школи. Організація виховного процесу з учнями повинна й надалі враховувати їхні інтереси, потреби та творчу ініціативу.

Подальше навчання та працевлаштування випускників

За результатами обліку працевлаштування учнів 9-11-х класів отримано такі результати: у 2019/200 навчальному році було випущено 27 випускників 9-го класу. всі випускники 9-го класу переведені до 10-го класу школи, 3 учні вступили до ВНЗ ІІ-ІІІ рівнів акредитації . З 25 учнів 11-х класів (2- екстерн) – 23 учнів вступили до ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. З них до вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації вступило 13 випускників, що складає 56%, 9 випускників до ІІ-ІІІ рівня акредитації- 39 %, 1 випускник працевлаштован-5%.

У 2019-2020 навчальному році свідоцтва з відзнакою отримали троє ученів 9-го классу: Шуміло Валерія, Козик Богдана, Пічевська Оксана, випускниця 11-го класу- Комар Вікторія не підтвердила рівень знань щодо отримання медалі .

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Велика увага в школі приділялась питанням охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортивна зала мають необхідний перелік документів з питань безпеки життєдіяльності, стенди, систематично проводилися навчання з охорони праці та інструктажі, бесіди з учнями та інформування батьків щодо безпечних канікул. Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорі, педагогічній раді, батьківських зборах.

Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно-гігієнічних умов та профілактика травматизму є одним із пріоритетних напрямів у роботі Семенівського ЗСО І-ІІІ ступенів №1.

Відповідно до вимог Законів України «Про охорону праці», «Про освіту», Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669 та інших нормативно-правових актів з охорони праці у закладі створено безпечне освітнє середовище, що забезпечує комфортні умови для навчання та праці, сприяє реалізації наскрізних ліній та формуванню в учнів ключових компетентностей.

Наказами від 02.09.2020 року № 8 та № 86 організована робота з охорони праці, створена та діє служба з охорони праці й безпеки життєдіяльності, головною метою діяльності якої є впровадження реалізація конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я.

У 2020-2021 навчальному році робота служби з охорони праці здійснювалася за такими основними напрямами:

‒ створення безпечних умов праці та навчання;

‒ формування превентивної культури охорони праці та зниження ймовірності нещасних випадків у виробничій та невиробничій сферах;

‒ удосконалення функціонування системи управління охороною праці;

‒ здійснення заходів, визначених чинними нормативно-правовими актами;

‒ пошук інноваційних підходів, які сприяють вирішенню питань з охорони праці;

‒ інформаційно-агітаційна та просвітницька діяльність;

‒ надання методичної допомоги структурним підрозділам у вирішенні питань охорони праці;

‒ співпраця з вчителями з питань безпеки життєдіяльності;

‒ контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Ці напрями передбачають навчання і перевірку знань з охорони праці, створення сучасної нормативної бази, фінансування заходів з охорони праці, всі види інструктажів, взаємодію служби охорони праці з профспілковим комітетом та його структурними підрозділами.

Затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку.

На основі законодавчих, галузевих і міжгалузевих нормативних актів відповідальним з охорони праці постійно розробляються, доповнюються та доводяться до відома педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу (згідно з штатним розписом) посадові інструкції з охорони праці, здійснюється інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють в межах закладу.

Для забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу перед початком нового 2020-2021 навчального року:

1. Видано низку наказів, що стосуються:

- призначення відповідальних осіб за: безпечну та економічну експлуатацію електрогосподарства, устаткування теплових установок;

- організації роботи з: охорони праці;

- дотримання вимог пожежної безпеки;

- забезпечення безпеки життєдіяльності та збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу;

- роботи комісій з питань надзвичайних ситуацій, обстеження приміщень і споруд;

- роботи комісії з розслідування нещасних випадків;

- проведення медоглядів;

- дотримання режиму роботи в навчальному році.

2. Перевірено готовність навчального закладу до роботи у 2020-2021 навчальному році, про що складено Акт готовності0.

3. Оформлено акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах підвищеної небезпеки, лабораторіях та навчальних майстернях.

4. Призначені особи, відповідальні за електрогосподарство, за справний стан і безпечну експлуатацію котельні, за безпечну експлуатацію теплової мережі.

5. Посадові особи (директор, його заступники), відповідно до плану роботи та графіка проходять навчання й перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

6. На виконання Колективного договору за розділом «Охорона праці» працівники забезпечуються миючими засобами, медикаментами, індивідуальними засобами захисту. Їм здійснюються доплати і надбавки до тарифних ставок і посадових окладів.

Вся робота з БЖД спрямована на формування у кожного працівника та учня відповідального ставлення, як до власного життя і здоров’я, так і до життя і здоров’я оточуючих, створення на кожному місці безпечних умов праці

Згідно із запланованими заходами та наявністю коштів на їх здійснення у 2020 році проведено:

‒ вивезення побутових відходів протягом звітного року згідно з договором;

‒ придбані дезінфікуючі засоби.;

‒ повірку димових та вентиляційних каналів;

‒ технічне обслуговування вогнегасників;

‒ страхування транспортних засобів та технічний огляд транспортних засобів.

- придбано миючі засоби.

Вчителями проводяться вступні, первинні та повторні інструктажі перед початком практичних, лабораторних робіт. Напередодні канікул та святкових днів проводяться заходи профілактично-оздоровчого характеру, бесіди, інструктажі з безпеки життєдіяльності, регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, облік яких ведеться у відповідних журналах.

На кожному поверсі навчального приміщення розташовано плани евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих.

Завдяки проведенню систематичної профілактичної роботи відсутні випадки травматизму серед працівників (крім 1 випадку – побутова травма).

З метою дотримання норм санітарно-гігієнічного стану в умовах карантинних обмежень приміщення закладу організовано своєчасне прибирання робочих кабінетів працівників, навчальних кабінетів, сходів, кімнат гігієни, прилеглої до будівель території.

Заходи, спрямовані на усунення порушень, що не вимагають виділення значних додаткових коштів, виконуються у повному обсязі.

Через недостатнє фінансування залишаються не вирішеними вимоги правил пожежної безпеки (обробка дерев’яних конструкцій горищ вогнезахисним розчином, обладнання автоматичної пожежної сигналізації, обладнання системи оповіщення про пожежу).

Аналізуючи характер травм серед співробітників школи, необхідно зазначити, що травм на виробництві протягом навчального року не було, травм невиробничого характеру, що були отримана за межами закладу - одна.

Організація харчування

Для організації харчування дітей у школі створено всі необхідні умови. З метою забезпечення органiзованого якiсного та повноцiнного харчуванням учнiв у закладі проведено ряд заходів:

- складено та затверджено списки дітей пільгових категорій, які потребують безкоштовного харчування;

- організовано харчування учнів 1-11 класів за кошти батьків учнів;

- складено графік відвідування учнями шкільної їдальні;

- організовано чергування педагогічних працівників у шкільній їдальні;

- організовано щоденний облік харчування в журналі обліку харчування класними керівниками та складання щомісячних звітів щодо харчування за бюджетні кошти;

- створено комісію громадського контролю за якістю харчування.

- розроблено документацію згідно вимог НАССР (журнал контролю критичних точок, журнали- температурного режиму холодильників, обліку прибирання, обліку використаних деззасобів,дератизації)

Відповідно до діючих вимог ведеться журнал бракеражу сирої та готової продукції. У журналі сирої продукції вказується кінцевий термін придатності. Добові проби лишаються щоденно. Питний режим в школі виконується. Вода їдальні пройшла перевірку на якість.

Для здійснення контролю за якістю продуктів харчування та приготуванням їжі шкільною медичною сестрою здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню на підставі примірного двотижневого меню – розкладки та затверджувалося директором школи. В меню частково включалися страви із збірника рецептур Клопотенка.

Матеріальна база шкільної їдальні відповідає нормативним вимогам щодо організації харчування школярів. Обідня зала та харчоблок утримуються в належному стані: вчасно здійснюється ремонт приміщень, технологічне та холодильне обладнання знаходиться у робочому стані, вилучається зіпсований та поновлюється необхідний посуд і обладнання. В обідній залі обладнано куточок для миття рук необхідною кількістю умивальників, електрорушниками, рідким милом.

Працівники харчоблоків знайомі з санітарними правилами, умовами, термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією приготування їжі, забезпечені спецодягом та предметами особистої гігієни. Про це свідчить відповідна документація (медичні книжки, журнали огляду працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, ознайомлення під особистий підпис з інструкціями).

У шкільній їдальні наявний інформаційний куточок «Смачного!» з матеріалами про основні функції та принципи раціонального харчування, правила гігієнічних навичок та культури поведінки дітей, графіки прийому їжі, прейскурант цін та щоденне меню, оголошення, що позитивно впливає на організацію харчування, підвищення активності серед учнів щодо харчування у шкільній їдальні.

З учнями та їхніми батьками постійно ведеться роз'яснювальна робота з питань необхідності гарячого харчування у період перебування дітей у школі, що покращить стан здоров‘я учнів та сприятиме запобіганню захворювань у дітей органів шлунково-кишкового тракту. Питання необхідності гарячого харчування в дитячому та підлітковому віці розглядалося на класних батьківських зборах.

Протягом навчального року в 1-11-х класах проведено години спілкування щодо формування в учнів здорового способу харчування. Директор школи та заступник директора, відповідальний за організацію харчування, медичний працівник дотримуються Алгоритму щоденного контролю за організацією харчування учнів.

На кінець 2020/2021 навчального року з 263 учнів закладу охопленні харчуванням 148 учнів – 56,3%, з них безкоштовне харчування отримують 26 учнів, що складає 9.6% від загальної кількості учнів. Це учні пільгового контингенту:

· сироти та позбавлені батьківського піклування – 8 учнів;

· діти вимушених переселенців – 4;

· діти з малозабезпечених родин – 14;

· діти, які навчаються інклюзивно – 1;

За батьківські кошти замовляють гаряче харчування щодня в середньому 122 учні, що становить 40,6% від загальної кількості учнів.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

На початку навчального року адміністрація навчального закладу координувала роботу медичної сестри і класних керівників щодо заповнення листків здоров’я, дотримання санітарних норм освітлення навчального закладу і класних приміщень, забезпечувала своєчасне проходження профілактичних медичних оглядів співробітниками згідно з графіками проходження профілактичних оглядів співробітниками шкіл на 2020/2021 роки, повідомляла співробітників про те, що кожен з них повинен мати особисту медичну картку з фотокарткою, в якій повинні бути запис про стан здоров’я працівника закладу.

Навчальний заклад забезпечений медичною сестрою – 1 ставка. Медичною сестрою систематично проводився аналіз стану здоров’я учнів, про що своєчасно інформація доводилась батькам учнів.

За результатами профілактичних медичних оглядів учнів у поліклініках за місцем проживання був здійснений розподіл учнів за станом здоров’я на групи для занять фізичною культурою. Переведення дітей із спеціальної медичної групи та з підготовчої до основної і навпаки здійснювалось лише після медичного обстеження за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

Розподіл учнів на фізкультурні групи на початку 2020-2021 навчального року:

Основна Підготовча Спеціальна Звільнені
К-сть учнів % К-сть учнів % К-сть учнів % К-сть учнів %
188 69% 57 21% 17 6% 10 4%

Відповідно до законів та інших нормативно-правових документів України протягом 2020/2021 навчального року забезпечувала безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формувала гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів та працівників школи.

У школі наявний медичний кабінет, який розміщений на першому поверсі закладу. Медичний кабінет своєчасно забезпечується медикаментами, його обладнання відповідає вимогам на 80%.. У навчальних кабінетах дошки матові, освітлення закладу і класних приміщень відповідає санітарним нормам, оскільки скрізь наявні енергозберігаючі лампи. З учнями школи проводилися зустрічі з медичними працівниками, у вересні 2020 року у закладі був проведений тиждень здоров’я.

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) в навчальному закліді був розроблений «Тимчасовий порядок організації освітнього процесу в Семенівському ЗСО І-ІІІ ст. №1 у 2020-2021 навчальному році в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». З працівниками школи, учнямии та батьками проведена роз’яснювальна робота щодо перебування в школі, оформлена наочність про дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час пандемії. Санітарно-дезінфекційний режим у закладі освіти у період карантину проводився відповідно до нового Санітарного регламенту.

РОБОТА БІБЛІОТЕКИ.

Сучасний заклад неможливо уявити без інформаційного простору, який створюється за допомогою бібліотечного комплексу. Бібліотека стала центром, де забезпечується доступ до різноманітної інформації.

Шкільна бібліотека є справжнім центром пропаганди книги, надійним помічником учителів у навчанні .

Шкільна бібліотека постійно працює над тим, щоб заохотити учнів до читання, зацікавити книгою, стимулювати вчителів і учнів до використання наявних у бібліотеці інформаційних ресурсів.

Запорукою успішного розвитку читацьких інтересів є максимальне розкриття книжкового фонду в умовах відкритого доступу. Відкритий доступ до бібліотечного фонду - це один із шляхів прищеплення інтересів до книги, оскільки саме він дає змогу читачам детальніше ознайомитись із фондом та вибирати книгу з тієї чи іншої теми. Бібліотекар закладу надає методичну, практичну, індивідуально та професійну допомогу учням, учителям, батькам у підборі навчального матеріалу. Визначну роль у цьому процесі відіграє книга. Бібліотека обслуговує 308 читачів. Бібліотека сприяє інформаційному забезпеченню освітнього процесу, самоосвіта педагогів та учнів, проведенню дозвілля, науково-методичному та пізнавальному пошуку читачів. Багатогранна робота ведеться з популяризації книжкового фонду, вихованню бережливого становлення до книги, до шкільного підручника.

У 2020-2021 н.р. шкільна бібліотека працювала за такими напрямками:

- надавати методичну, консультативну, допомогу педагогам, учням, батькам в отриманні інформації;

- створювати інформаційні продукції для різних категорій користувачів: (бібліотечні посібники, огляди, списки);

- готувати інформації для проведення культурно – виховної, просвітницької роботи з користувачами різних вікових категорій;

Протягом навчального року шкільна бібліотека працювала в тісному контакті з педагогічним колективом закладу.

У 2020-2021 н.р. книжковий фонд художньої літератури зріс на 195 примірників, фонд підручників – на 45 примірників. Послугами бібліотеки користується 308 читач, з них 267 учнів, 28 вчителів та 13 інших користувачів бібліотеки. Було видано близько 4000 тисяч підручників та 2154 примірник художньої та галузевої літератури.

Основні показники роботи :

1. Всього читачів: учнів – 267, вчителів – 28, інших користувачів – 13

2. Кількість відвідувань – всього 1804 ,

в тому числі масових заходів - 312.

3. Середня відвідуваність – 5,8 .

4. Кількість книговидач (підручників, художньої та галузевої літератури) - 6154.

5. Кількість книжкових виставок та тематичних поличок – 10.

6. Книжковий фонд (на 20.05.2021 р.) – 11071 примірник, в тому числі: підручників – 4659 , художньої та галузевої літератури 6412 примірників.

Бібліотека працює згідно річного плану.

З метою залучення до бібліотеки організовано екскурсії до бібліотеки учнів 1-х, 2-х класів. Оформлено 10 книжкових виставок та тематичних поличок. Діє акція для учнів закладу «Подаруй книгу шкільній бібліотеці».

Для учнів 1-11 класів проведено масові заходи до знпменних і пам’ятних дат, 15 занять з основ бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури, вікторини, конкурси, ігри. Постійно поновлюється електронна сторінка «Шкільна бібліотека». У жовтні місяці відбувся «Місячник шкільних бібліотек» під гаслом «Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів» Протягом жовтня у шкільній бібліотеці були проведені заходи згідно плану. Створено відеоролик «Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів»

У шкільній бібліотеці діє «Книжкова лікарня». У 2020-2021 н.р. читачі бібліотеки підклеїли й відремонтували 25 книжок.

Вагому допомогу шкільному бібліотекарю надавав актив бібліотеки. Разом із бібліотекарем актив визначав тематику інформацій, брав участь у підборі матеріалу для інформування, обробляв його, виступав з оглядами літератури чи періодичної преси, допомагали проводити масові заходи

Співпраця бібліотекаря з учителями є надзвичайно корисною і плідною: огляди нових надходжень, допомога в підготовці та проведенні предметних тижнів, інформування вчителів-предметників про забезпеченість учнів підручниками, тощо.

СОЦІАЛЬНО - ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ

В основу роботи соціально - психологічної було покладено створення позитивного мікросередовища для соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальний захист вихованців, забезпечення конструктивного проходження процесу соціалізації та адаптації учнів, профілактиці негативних явищ в учнівському середовищі, розвитку повноцінної особистості учня та відповідального громадянина. а також підготовка старшокласників та випускників до дорослого самостійного життя

Соціально-психологічна служба звкладу освіти працює за напрямками:

- психологічна підготовка до школи;

- адаптація дітей до умов перебування в навчально - виховному закладі;

- організація роботи з дітьми групи ризику;

- професійне самовизначення старшокласників;

- організація роботи з обдарованими дітьми та дітьми з творчими здібностями;

- сприяння психологічному здоров'ю дітей, підлітків батьків і педагогів;

- попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків, насильницьких дій в сім'ї та навчально-виховному закладі;

- організація роботи з дітьми пільгового контингенту;

- методична робота

У закладі створено банк даних на дітей з багатодітних родин та дітей пільгових категорій:

- багатодітні родини – 31 у них виховується 58 дітей (22 %);

- сироти та позбавлені батьківського піклування – 8 дітей;

- інваліди- 4 дитини;

- діти вимушених переселенців - 4 дитини;

- інклюзивна освіта – 1 дитина;

- внутрішкільний контроль – 5 учнів;

- діти, батьки яких є учасниками АТО - 12 дітей;

- родини, які опинилися в складних життєвих обставинах – 14 родин у них виховується 29 дітей (11%).

Із дітьми пільгових категорій цілеспрямовано проводиться робота згідно з чинним законодавством України та планом роботи, а саме:

- обстеження житлове – побутових умов проживання дітей;

- консультування батьків та опікунів з питань навчання, виховання та оздоровлення дітей,

- організація безкоштовного одноразового харчування;

- контроль за отриманням багатодітними та малозабезпеченими сім’ями посвідчень для одержання пільг згідно з законодавством;

- організація Новорічних свят, літнього відпочинку для дітей пільгових категорій;

- організація матеріальної допомоги дітям з малозабезпечених та «кризових» сімей;

- підтримується тісний зв'язок із громадськими службами з питань соціальної адаптації учнів, схильних до бродяжництва та пропусків занять,правових знань, здорового способу життя, профілактики СНіДУ, тютюнопаління та алкоголізму.

Для учнів школи з метою профілактики проведиться ряд бесід, годин спілкування на вирішення питань щодо соціалізації особистості.

Щорічно відбувається методичний тиждень соціальної та психологічної підтримки, а в квітні тиждень соціально-психологічної служби.

Протягом навчального року та влітку діти пільгових категорій оздоровлюються згідно наданих путівок ( за бажанням батьків, опікуеів)

У межах здійснення соціального супроводу сім’ї ініціюється розгляд питань правового захисту дітей і дотримання батьками їхніх обов’язків на шкільних радах профілактики, батьківських зборах, надаються індивідуальні та групові консультації, проводяться профілактичні та превентивні заходи з батьками та учнями, під час яких порушуються такі питання ( в умовах карантинних обмежень робота проводилася онлайн):

- «Відповідальність батьків за виховання дітей»,

- «Можливі помилки у вихованні дітей» ,

- «Рекомендації батькам щодо виховання дітей.»

До роботи з «кризовими» сім’ями та учнями, схильними до правопорушень залучаються служба у справах дітей та молоді , кримінальна поліція,практичний психолог. Протягом року проводиться робота з дітьми девіантної поведінки, дітьми групи ризику. Постійно проводиться роз’яснювальна робота з учнями, які систематично порушують дисципліну, запізнюються на уроки, прогулюють уроки. Проведено протягом навчального року рейди « Урок», « Куріння».

Слід зазначити, що в нашій школі соціально - психологічна робота за своєю спрямованістю ділиться на три напрями:

- робота з учнями;

- робота з педагогічним колективом;

- робота з батьками. За своєю структурою всі напрямки містять практично одні й ті ж самі види роботи.

-

Робота з учнями складається із профілактичної, діагностичної та корекційно-розвивальної діяльності.

До профілактичної діяльності можна віднести:

- проведення профілактичних лекцій за різноманітними темами, серед яких профілактика тютюнопаління, алкоголізму та наркозалежності, попередження насильницької поведінки і т.п.;

- ознайомлення із статистичними даними щодо запропонованих тем, створення власної статистики (для школи);

- проведення інтерактивних занять, ігор, круглих столів, диспутів;

- перегляд відео матеріалів з метою попередження адиктивної поведінки.

Діагностична робота передбачає:

- дослідження адаптації учнів1-го 5-го, 10-го класів;

- дослідження пізнавальної сфери школяра (увага, пам`ять, мислення);

- дослідження професійних здібностей і нахилів старшоклассників;

- дослідження особливостей емоційної сфери учня та його особистості в цілому;

- дослідження мотиваційної сфери і спрямованості особистості учня;

- дослідження міжособистісних стосунків та взаємин в колективі та родині.

Консультативна, просвітницька, навчальна діяльність включає в себе велику кількість ознайомчих бесід з представниками соціальної служби, громадських організацій. Також сюди можна віднести перегляд відео матеріалів на різноманітні актуальні теми. Проводиться консультування з питань адаптації до нових умов навчання, складових успіху сучасної молодої людини, мотивації і результативності навчання.

Робота з педагогічним колективом:

Містить в собі дослідження особистісної сфери учителя, міжособистісних взаємин (взаємин в педагогічному колективі), факторів, що сприяють або заважають розвитку вчителя, виявляють стиль спілкування з учнями і т.п.

Крім того, педагогічний колектив повинен бути завжди в курсі останніх психологічних новинок, починаючи від оптимізації міжособистісного спілкування, і, закінчуючи особливостями поведінки людей схильних до адитивної поведінки.

На даному ми широко використовуємо психологічні тренінги, арттерапевтичні заняття для вчителів з метою релаксації, а також стимуляції їх творчого потенціалу.

Робота з батьками так само, як і напрями роботи з учнями та вчителями, робота здійснювалася різнобічно: це і просвітницькі виступи на батьківських зборах (онлайн - режим), і розробка буклетів з актуальних питань (висвітлення проблем і надання порад); вивчення міжособистісних стосунків (дитина – батьки, батьки – батьки, батьки – учителі, учителі — учні) та вивчення «задоволеності» чи «незадоволеності» роботою школи з боку батьків. З батьками працюємо, здебільшого, індивідуально.

Аналітична робота полягала у зведенні всіх існуючих даних щодо кожного класу і кожного учня. На базі цих даних робилися висновки та певні рекомендації для учнів, для їх батьків, вчителів стосовно вирішення виявлених проблем. Рекомендації були універсальними (одні й ті самі для кожного учня і для кожного класу) та індивідуальними.

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ

Навчальний заклад підключено до мережі інтернет.

Пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти у 2020/2021 навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

- впровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних технологій в освітній процес;

- формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

- удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;

- оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;

- використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами. Ведеться база даних програми КУРС у програмному комплексі ДІСОУ. Активно використовується у повсякденній роботі локальна шкільна мережа. Що стосується безпосередньо освітнього процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні слабо задовольняє потреби освітньогго процесу. В школі функціонують 1 комп’ютерний клас – 14 комп’терів, (але вік комп'ютерів бажає бути більш сучасним), 1 мультимедійна дошка, 2 проектори, 6 комп’ютерів використовуються в адміністративно- господарській діяльності. 1-4 класи початкової ланки забезпечені телевізорами та комп’ютерною технікою. Станом на 31.05.2021 року навчальний заклад має мережу Wi-Fi., але це бездротове покриття потребує підсилення.

Процес впровадження ІКТ-технологій в освітній процес в цьому навчальному році значно активізувався. Більшість вчителів упродовж року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій через відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення майстер-класів з ІКТ. При підготовці та проведенні уроків, групових занять, підготовці учнів до різноманітних конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації, медіатеку школи. Для перевірки вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові тести в електронному вигляді.

МЕТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Протягом останніх років приділяється велика увага створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання та праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарської частини, батьків та учнів приміщення й територія школи підтримуються у належному санітарно-гігієнічному стані.

Зміцнення матеріально-технічної бази школи відбувається за рахунок спонсорської допомоги батьків.

За батьківські кошти було виконано такі роботи:

- частковий ремонт кабінетів;

- обладнано стіни для скалолазання для туристичної роботи ;

- косметичний ремонт шкільного ґанку;

- оновлено підлогу фойє навчального закладу;

За бюджетні кошти:

- ремогт класної кімнати НУШ, частково за кошти батьків;

- придбано дидактичні матеріали для початкової школи,

- обладнано комп’ютеризоване робоче місце вчителя (початкова школа);

- комплект парт та стільців (початкова школа),

- санітарно-гігієнічні засоби та засоби для дезінфекці

- придбано та встановлено електрорушники в їдальні, туалетах та медичному кабінеті.

Процес удосконалення матеріально-технічної бази триває поступово.

Зміцнення матеріально-технічної бази школи:

№ з/п Вид ремонтних робіт Джерело фінансування
2 Фарбування підлоги коридорів Батьківські кошти
3 Ремонт клоасних кімнат НУШ Бюджетні кошти, частково кошти батьків
4. Поклейка шпалер Бюджетні кошти
5. Придбано обладнання та матеріали для ремонту першого класу НУШ Бюджетні кошти
6. Здійснено покос трави на території школи та спортивному майданчику Власними силами, бюджетні кошти на пальне
7. Придбано матеріали для ремонту приміщень Батьківські кошти
8. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, запчастини
- матеріали Бюджетні кошти
- бензин Бюджетні кошти
9. Оплата послуг Бюджетні кошти
10. Ремонтні роботи у спортивному залі Кошти батьків
11. Навчальний матеріал та обладнання для інклюзивної освіти Бюджетні кошти
12. Обладнано стіни для занять туризмом Бюджетні кошти
13. Санітарно-гігієнічні засоби Бюджетні кожти, частково кошти батьків
14. Встановлено в їдальні, туалетних кімнатах, кабінеті сестри медичної електорушники Бюджетні кошти
15. Косметичний ремонт кабінетів та класних кімнат. Бюджетні кожти, частково кошти батьків

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ У 2021-2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ:

- упровадження концептуальних засад Нової української школи;

- підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;

- удосконалення змісту, форм і методів внутрішкільної методичної роботи;

- підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти;

- створення сприятливого психологічного клімату в колективі;

- формування високого рівня вихованості та ціннісних ставлень учнів;

- розробка ефективної моделі внутрішкільного моніторингу освітнього процесу;

- управління соціально-психологічним супроводом освітнього процесу;

- оптимізація використання наявних інформаційних ресурсів;

- розробка ефективної моделі управління науково-дослідницькою роботою вчителів та учнів;

- запровадження внутріщньої системи забезпечення якості освіти;

- розвиток в учнів навичок використання продуктивних методів навчально-пізнавальної діяльності (навчити учнів учитися);

- оптимізація шкільної освіти шляхом удосконалення дистанційного навчання;

- активне формування інформаційних компетентностей учнів та вчителів;

- формування культури усного та писемного мовлення школярів;

- виховання потреби здорового способу життя;

- розвиток громадянськості учнів через органи шкільного самоврядування;

- педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;

- оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

- надання практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

- управління процесом соціалізації учнів;

- оптимізація адаптації учнів 1-го, 5-го,10-го класів;

- психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної творчої обдарованості;

- соціально-психологічна адаптація соціально вразливих категорій учнів.

04.06. 2021 року

Директор навчального закладу О.М.Лупан

ЗВІТ ДИРЕКТОРА СЕМЕНІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 СЕМЕНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЛУПАН ОКСАНИ МИХАЙЛІВНИ

ЗА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

У своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника закладу загальної середньої освіти.

1. Загальна інформація про навчальний заклад

Інформація про заклад Семенівський заклад загальної середньої освіти є комунальною власністю Семенівської міської ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, молоді та спорту. У школі є Статут, створені Рада школи, рада профілактики, які працюють згідно плану роботи. Основна будівля школи прийнята в експлуатацію у 1965 році, на території школи розміщені: їдальня, котельня і чотири будівлі у яких розміщені бібліотека, майстерні, класні кімнати, підсобні приміщення. Земельна ділянка, яка належить школі має площу 1,8422 га, відповідно Державного Акту.
Директор школи Лупан Оксана Михайлівна, освіта вища, за фахом учитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, має звання «старший учитель». Заклад очолює з серпня 2006 року.
Контингент учнів Протягом 2019 – 2020 навчального року робота педагогічного колективу була спрямована на охоплення дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2019 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років. На кінець 2019-2020 навчального року у 12 класах навчається 277 учнів, з них 1 – 4 класів – 105 учнів, 5 – 9 класів – 126 учні, 10 – 11 класів – 46 учнів. Двоє учнів, 5 клас - Селюков Микитиа та 7-а клас - Шумейко Роман навчалися на інклюзивній формі навчання. Двоє учнів 11 класу навчалися на екстернатній формі навчання. Випускників 9 класу – 27 учнів, з них свідоцтво з відзнакою отримали троє учнів: Козик Богдагна, Пічевська Оксана, Шуміло Валерія. випускників 11 класу – 23 учнів, з них претендентіів на свідоцтво з відзнако та срібну медаль одна учениця, Комар Вікторія. Всі учні 11 класу беруть участь у проходженні державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.
Мова навчання Українська мова
Профільне навчання У школі впроваджена певна система роботи щодо профільного навчання, проводилась допрофільна підготовка у 8 клас - хімія, біологія та 9 - клас з української мови та англійської мови. З цією метою була налагоджена робота з поглибленим вивченням хімії, біології, української та англійської мови, враховуючи потреби учнів та можливості школи у 10 (23 учні) та 11 (23 учнів) класах сформовано профіль української філології.
Педагогічний колектив Педагогічний колектив нараховує 30 педагогів ( один – за трудовим договором) з них всі мають вищу освіту. Вищу кваліфікаційну категорію мають 20 вчителів, І кваліфікаційну категорію – 6 вчителів, ІІкваліфікаційну категорію – 3 вчителі. Звання “старший учитель – 13 вчителів, “вчитель методист” - 2.
Забезпечення харчуванням Важливим напрямком діяльності з охорони здоров'я дітей була робота з організації їхнього харчування. Упродовж 2019-2020 навчального року було організовано харчування у навчальному закладі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту» , «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами у 2019-2020 навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей, Створено робочу групу НАССР ( наказ по навчальному закладу від 10.10.2020 № 140). Харчування здійснювала ПП Суббот Н.В. З вересня 2019 року по 12 березня 2020 року - отримували безкоштовне гаряче харчування за рахунок бюджету діти з малозабезпечених сімей 1-4 класів , діти - сиріти та ті які перебувають під опікою, учні, які навчаються інклюзивно. Крім того за кошти батьків одноразове харчування отримували учні 1-11 класів. Сума складала 7 гривнів на день у першому семестрі навчального року та 8 гривнів у другому семестрі. У шкільній їдальні розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей. Гарячим харчуванням було охоплено 92 учні 1 – 4 класів, що становило майже 88 %. Дітей сиріт та дітей під опікою – 5 (100%), дітей вимушених переселенців – 3 (100%), учнів, які навчаються інклюзивно – 2 (100%), дітей з малозабезпечених сімей приблизно 13 учнів (12,5%) Серед учнів 5 – 11 класів харчувалося у шкільній їдальні за кошти батьків приблизно 70 учнів (40,5%). Загальний відсоток складав 66,5 %. Для здійснення контролю за якістю продуктів харчування та приготуванням їжі шкільною сестрою медичною здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу. Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню на підставі примірного двотижневого меню – розкладки та затверджувалося директором школи. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім’ї дітей різного віку. Проінформовано всіх батьків щодо умов одержання безкоштовного харчування. На виконання вимог Закону України «Про охорону дитинства» 100% школярів пільгових категорій забезпечені безкоштовним харчуванням за рахунок коштів, виділених з міського бюджету. До початку 2019-2020 навчального року, як і в попередні роки, були видані накази по школі про організацію харчування дітей. Даними наказами призначено відповідальних за організацію харчування, розподілено обов’язки, затверджено списки дітей на безкоштовне харчування, затверджено режими і графіки харчування дітей у їдальнях. Крім того організовано чергування педагогічних працівників в обідній залі. У 2019 році було проведено капітальний ремонт приміщення харчоблоку. Шкільний харчоблок мають достатній рівень матеріально – технічного забезпечення, достатню кількість столового посуду та кухонного інвентарю, забезпечен проточною холодною та гарячою водою. Продукти харчування та продовольча сировина надходять із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість (накладні, сертифікати відповідності). Вода їдальні пройшла перевірку на якість.У їдальні наявні затверджені графіки постачання продуктів харчування та продовольчої сировини на харчоблок. Працівники харчоблоків знайомі з санітарними правилами, умовами, термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією приготування їжі, забезпечені спецодягом та предметами особистої гігієни. Про це свідчить відповідна документація (медичні книжки, журнали огляду працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, ознайомлення під особистий підпис з інструкціями). Відповідно до діючих вимог ведеться журнал бракеражу сирої та готової продукції. У журналі сирої продукції вказується кінцевий термін придатності. Добові проби лишаються щоденно. Питний режим в школі виконується. У школі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учителів, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. З учнями та їхніми батьками постійно ведеться роз'яснювальна робота з питань необхідності гарячого харчування у період перебування дітей у школі, що покращить стан здоров‘я учнів та сприятиме запобіганню захворювань у дітей органів шлунково-кишкового тракту. Питання необхідності гарячого харчування в дитячому та підлітковому віці розглядалося на загальношкільних батьківських зборах. В шкільній їдальні працювала комісія громадського контролю за якістю харчування в складі заступника директора з виховної роботи Белянко А.М. З метою покращення умов для організації харчування учнів були залучені позабюджетні кошти.
Гурткова робота У школі працює 5 гуртків: туристичний, сольного співу, різблення по дереву, «Волейбол», «Гарт» .
Підвіз учнів та вчителів Підвіз 25 учнів здійснюється 2-ма шкільними автобусами з сіл Прогресс, Карповичи, Хотіївка, Кути.
Матеріально-технічне забезпечення До послуг учнів – 21 класна кімната, з них кабінети: фізики, хімії, біології, ігрова кімната, комп’ютерний клас (14 ПК), спортивна зала, спортивний майданчики, 2майстерні, їдальня, актова зала. При школі є власна котельня на твердому паливі, 2 шкільні автобуси, трактор. Книжковий фонд бібліотеки (на 20.05.2020 р.) налічує 10624 примірники, в тому числі: підручників – 4422 , художньої та галузевої літератури 6202 примірників.

2. Кадрове забезпечення

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатний розпис закладу установлюються відділом освіти, молоді та спорту Семенівської міської ради на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу.

У 2019-2020 навчальному році школа була забезпечена штатними працівниками на 100%; педагогічних працівників - 30; працівників з числа обслуговуючого персоналу – 26 ( з них 3 сезонних кочегарів).

У 2019-2020 навчальному році було прийнято 4 працівника за строковим договором (вчитель української мови та літератури, асистент вчителя та двоє керівники гуртків ) та 3- сезонні кочегари (оператори котельні).

Пріоритетом у підборі педагогічних кадрів є високий професіоналізм, фахова майстерність, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.

Варто відзначити склад постійних педагогічних працівників.

Учителі Семенівського ЗСО І-ІІІ ступенів №1 всі мають вищу освіту та працють за фахом.

Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації, онлайн-курсах та успішно проходити атестацію.

Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи.

3. Методична робота

У 2019 – 2020 навчальному році у Семенівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 працювало 30 учителів, з них: мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 20, «Спеціаліст першої категорії» - 6, «Спеціаліст другої категорії» - 3, «Спеціаліст» - 1, Звання «старший учитель» - 13, звання «учитель-методист» - 2.

Основним завданням методичної роботи є забезпечення неперервності підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогів шляхом їх залучення до різних форм методичної роботи – постійних та епізодичних. У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив продовжував працювати над науково-методичною проблемою «Створення системи педагогічних умов для забезпечення успішної соціалізації учнів в умовах розбудови нової української школи». Пріоритетним підходом соціалізації особистості у громадянському суспільстві є компетентнісний.

У роботі над науково-методичною проблемою використовувались такі форми і методи методичної роботи:

Індивідуальні: самоосвіта, консультації.

Колективні - сім постійно діючих методичних об’єднань вчителів:

- методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Генджало Н.А.)

- методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (керівник Шавоніна Т.П.)

- методичне об’єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД (керівник Котляр Т.М.)

- методичне об’єднання вчителів української мови, літератури та зарубіжної літератури (керівник Кривенко Н.Є.)

- методичне об’єднання вчителів вчителів англійської мови (керівник Семко С.М.)

- методичне об’єднання класних керівників (керівник Белянко А.М.).

На належному рівні працювали методичні об’єднання природничо-математичного циклу та вчителів початкових класів та ГПД.

Вчителі активно ділились своїм педагогічним досвідом з колегами на районних семінарах з предметів.

Протягом року були проведені:

- Майстер-клас «Використання електронних освітніх ресурсів нового покоління в освітньому процесі»

- семінар-практикум для вчителів-предметників 5-го класу.

- майстер-клас «Використання електронних освітніх ресурсів нового покоління в освітньому процесі»

- відкриті уроки районного рівня провели учителі Шавоніна Т.П., Шевцова
О.М.

У процесі підготовки до педагогічних рад були розроблені і опрацьовані наступні питання:

- Законодавчі документи щодо розвитку освіти України;

- Атестація педагогічних працівників – шлях удосконалення педагогічної майстерності.

- Щодо підвищення кваліфікації педагогічнихпрацівників закладів загальної середньої освіти

Досліджено і вивчено:

- результати моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів та стан викладання предмету фізика у 7 – 11 класах.

- стан викладання предмету музичного мистецтва у 3 – 7 класах.

- стан викладання предмету образотворчого мистецтва у 1 – 7 класах.

У 5, 9, та11-х класах було проведено зрізи знань з математики (контрольні роботи) та з української мови (диктант), правознавства та фізики (контрольні роботи) Всі учні в цілому опанували програму.

На кінець 2019/2020 навчального року у 12 класах навчається 277 учнів, з них 1 – 4 класів – 105 учнів, 5 – 9 класів – 126 учні, 10 – 11 класів – 46 учнів. У середній ланці було організовано інклюзивне навчання для учнів Два учні 11 класу навчалися на екстернатній формі навчання. Випускників 9 класу – 27 учень, з них свідоцтво з відзнакою отримали 3 ученів, випускників 11 класу – 23 учнів, всі беруть участь у проходженні державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

За підсумками навчального року 2019-2020 учні 3 – 11 класів показали такий рівень навчальних досягнень: високий рівень – 19 учнів (8 %) достатній - 78 учнів (34 %), середній – 4 учень (2%), початковий рівень – 0 учнів (0%) (у порівнянні з минулим роком- високий рівень – високий рівень – 22 учнів (9 %) достатній - 83 учнів (35 %), середній – 3 учень (1%), початковий рівень – 0 учнів (0%)

16 учнів нагороджені Похвальним листом за високі досягнення у навчанні, 8 випускників нагороджені похвальними грамотамии за особливі досягнення у вивченні предметів.

Результати атестації свідчать, що методична робота в школі стимулювала окремих вчителів до підвищення власного педагогічного рівня: У 2019-2020 навчальному році пройшли атестацію 3 учителів. Атестаційний період проводився згідно Положення про атестацію та запланованої роботи атестаційної комісії школи. Вчителі, які атестувалися презентували свій досвід на засіданні комісії. За результатами атестації:

- підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» – 2,

- підтверджено звання «Старший учитель» - 1

- присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 1

- присвоєно звання «Старший учитель» - 1.

Активізація творчого потенціалу педагогічних працівників сприяла участі вчителів у друкування своїх наробок: Романенко Н. М., вчитель зарубіжної літератури, друкувалась у фаховому журналі (Тому коханню не зміліть! [Текст] : урок за поезією Р. Бернса "Моя любов – рожевий квіт!", 7 кл. / Н. Романенко // Всесвітня література в школах України. – 2020. – № 1/2. – С. 23–36.)

Активну участь у науково-практичній STEM-конференції «Математика важлива» взяла вчитель математики Шавоніна Т.П. Переможцями обласного етапу конкурсу «День зустрічі птахів» стала вчитель біології Хулап Г.М. та вихователі ГПД Курпас Н.Є. та Полєщук С.В. у номінації «Найкращий організатор біологічних свят»

Відповідно до плану роботи а також враховуючи програму розвитку психологічної служби освіти області практичним психологом Пічевською Ю.А. проводилась робота в таких напрямках:

1. Психодіагностика (діагностика адаптації учнів до навчання у школі (1кл, 4 кл. 5 кл.;), діагностика учнів з ООП (5 кл, 7 кл.); діагностика адаптації учнів до профільного навчання (10 кл); діагностика домінуючих інтересів; мотивів навчальної діяльності (7 кл); діагностика дітей «групи ризику»; діагностика новоприбулого учня, (2 кл.); діагностика професійного самовизначення (9кл.,11 кл.); підсумкова діагностика адаптації ( 5 кл.);

2. Консультативна (індивідуальні та групові консультації учнів, батьків,

педагогів).

3. Профілактика.

4. Корекція(індивідуальна та групова).

5. Просвіта.

Робота полягала у психологічному супроводі впровадження нових

Державних стандартів, а також оптимізації освітнього процесу з урахуванням вікових особливостей дітей, їх індивідуального розвитку, формування навичок ефективного спілкування.

Для всіх членів педагогічного колективу були проведені консультації з планування, ведення шкільної документації, підвищити свій фаховий рівень дає можливість методичний кабінет.

Належна робота здійснюється в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової підготовки. Педагоги активно підвищували свій рівень на онлайн ресурсах: https://vseosvita.ua/course, https://www.ed-era.com/courses/, https://prometheus.org.ua/courses-catalog/.

Поновлено банк обдарованих дітей, розроблено план роботи з ними, відповідно до плану ведеться робота.

Протягом 2019 – 2020 навчального року робота педагогічного колективу була спрямована на охоплення дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2019 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років.

У школі впроваджена певна система роботи щодо профільного навчання, проводилась допрофільна підготовка у 8 та 9 класах з біології та хімії, української мови та англійської мови, відповідно. З цією метою була налагоджена робота класу з поглибленим вивченням біології, хімії, української мови та англійської мови, враховуючи потреби учнів та можливості школи у 10 та 11 класах сформовано профілі – української філології.

Учні нашої школи традиційно є активними учасниками олімпіад з базових дисциплін. Відповідно протоколів І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у шкільних олімпіадах взяли участь:

- з української мови та літератури – 17 учні

- історії – 8 учнів

- географії – 17 учнів

- англійської мови – 10 учнів

- математики – 20 учнів

- фізики – 15 учнів

- біології – 19 учня

- хімії – 10 учнів

- екології – 1 учень

- інформаційних технологій – 11 учнів

- економіки – 1 учнів

- трудового навчання – 8 учнів

- правознавства – 2 учнів.

33% учнів посіли призові місця від загальної кількості учасників. Проаналізовано протоколи І етапу олімпіад: загальна кількість учнів, які брали участь – 51% від загальної кількості учнів у школі. Як свідчать протоколи та звіти про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, високу активність проявили школярі в шкільній олімпіаді з української мови, математики, хімії, географія, фізика, біології, інформаційних технологій. Вчителі Веретенник Г.П., Бондаренко Т.В., Здота Г.Є., Сенько О.В. проводять систематичну роботу з підготовки учнів до предметних олімпіад, тому їх учні отримали доволі високі бали. За результатами ІІ етапу олімпіад 16 школярів стали призерами.

Учні школи брали активну участь у Всеукраїнській інтернет-олімпіад і «На урок» з математики: диплом ІІІ ступеня, Кошман А. (5 клас) – диплом ІІ ступеня, Кожедуб Л. (7б клас) – диплом ІІ ступеня; участь дітей у зимовій сесії олімпіади; (вчитель Шавоніна Т.П.), з англійської мови (осіння та весняна сесії). 5 клас, брала участь Матвійчук Анастасія; 6 клас - Хромець Анастасія в осінній сесії, Волосянко Анастасія у весняній сесії.

Активну участь учні школи беруть у роботі МАН, у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Хулап Соломія (10 клас, учитель Хулап Г.М.) у секції біологія та хімія, Воробей Аліна (8 клас, учитель Хулап Г.М.) у секції екологія, учениця 10 кл. Миркула А. (учитель Бодаренко Т.В.) та учениця 9 класу Пічевська Оксана (вчитель Генджало Н.А.) у секції історія України. Диплом ІІ ступеня на ІІ етапі конкурсу-захисту МАН отримала Хулап Соломія

У ІІ етапі Міжнародного конкурсу імені П. Яцика брали участь 12 учнів школи. Подоляк Марічка (вчитель Котляр Т.М.), Сенько Анна (вчитель Фесенко Ю.М.) – посіли ІІ м., Шевкопляс Я. (вчитель Захарченко Н.В.), Пічевська Оксана та Матвійчук Анастасія (учитель Веретенник Г.П.), Сергієнко Анастасія (учитель Кривенко Н.Є.) – посіли ІІІ м.

У районному етапі Всеукраїнського літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка призових місць учні школи не виборолию

У V обласній історико-краєзнавчій конференції з виступом «М.М.Миклухо-Маклай - наш земляк,співвітчизник,громадянин світу» брала участь Миркули А. (учитель Бодаренко Т.В.).

Активно працювали вихованці шкільного лісництва (керівник Хулап Г.М.) посіли І м у Всеукраїнському етапі конкурсу «Птах року»

Лауреатом Всеукраїнської краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина Україна» стала робота Пічевської Оксани «Діти війни. Історія Семенівського дитячого будинку»,вчитель Генджало Н.А. та «Свідки подій сивої давнини» робота творчого колектив у учнів у складі: Островерхова Андрія, Осадчого Кирила, Луганцева Костянтина, Тарасенко Юлії, Дюби Богдана, Булітка Владислава), вчитель Бондаренко Т.В.

Переможцями обласного етапу конкурсу «День зустрічі птахів» у номінації майстер-клас «Шпаківні і дуплянки своїми руками» стали здобувачі освіти гуртка «Різблення по дереву» Дюба Богдан і Луганцев Костянтин, керівник гуртка Карпенко Є.Л. Дипломи переможців обласного етапу Всеукраїнської природоохоронної акції «Годівничка» отримали здобувачі освіти групи продовженого дня, керівники Курпас Н.Є., Полєщук С.В., Колощенко Н.О.

Команди Семенівського ЗСО №1 І – ІІІ ступенів (вчителі фізичної культури Кекух В.М., Чайка Ю.І.) брали активну участь у районних спортивних змаганнях:

- Олімпійський урок 3 м. (учителі Кекух В.М., Чайка Ю.І.)

- День міста (крос) 1м, 2м, 3 м. (учитель Кекух В.М., Чайка Ю.І.)

- Спартакіада – 3 м. Команда 9 класу (учитель Кекух В.М.)

- Спартакіада допризовної молоді 3 м. (Чайка Ю.І.)

- Змагання з шашок - 2 м. команда 7 – 9 класи, 2м команда 10 – 11 класів (учитель Кекух В.М.)

- Змагання з волейбол (хлопці) – 4 м. (учитель Чайка Ю.І.)

- Змагання з шашок – 1м (учитель Чайка Ю.І., Кекух В.М.)

- Змагання з шахів – 2 м (учитель Чайка Ю.І., Кекух В.М.)

- участь у Всеукраїнському челенжі «Спогади.Джура» здобули І м. по Чернігівській області (вчитель Чайка Ю.І., Ткаченко А.М.)

Інформація про проведені заходи систематично висвітлюється на сайті закладу освіти.

Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентно-спроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є упровадження в освітню практику педагогічних інновацій,інформаційно-комунікаційних технологій навчання,оновлення змісту усього освітнього процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

Учителі школи ефективно організовують освітній процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет. Педагогічний колектив плідно працював на карантині, забезпечуючи дистанційну освіту школярів, використовуючи всі доступні інтернет-ресурси.

4. Інклюзивне та індивідуальне навчання

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативних документів, відповідно до річного плану роботи школи на 2019-2020 навчальний рік та з метою здійснення контролю за забезпеченням прав громадян на здобуття базової та повної загальної середньої освіти, вивчення стану забезпечення рівного доступу до якісної освіти при організації навчання за інклюзивною формою, здійснювалась перевірка стану роботи щодо організації інклюзованого навчання учнів.

У 2019-2020 навчальному році у школі організовано інклюзивне навчання для учнів 5-го класу , Селюклова Микити та 7-а класу Шумейко Романа. Роботу в інклюзивному класі здійснює команда фахівців, до складу якої входять психолог, соціальний педагог, медичний працівник, асистенти вчителя, логопед, дифектолога та педагоги. Одним із основних напрямків роботи є створення індивідуалізованих навчальних планів для дитини з особливими потребами та проведення необхідних адаптацій та модифікацій зовнішнього середовища, характеру навчання. Відповідно до посадових обов’язків асистент вчителя разом з класним керівникомстимулює розвиток соціальної активності дитини, сприяє виявленню та розкриттю його здібностей, талантів, обдарувань шляхом участі у різних заходах; створює освітні ситуації оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

Уеньі інклюзованого класу навчаються за рекомендлаціями ПМПК та із врахуванням рекомендацій проводяться корекційно-розвиткові заняття згідно програм затверджених та рекоменованини МОН України.

При перевірці документів по інклюзії, які веде асистент вчителя та вчителі - предметники виявлено, що всі вчителі при планування навчальних програм використали рекомендацій ПМПК. Робляться висновки на основі спостережень, рекомендація. Затвердженні індивідуальні освітні програми для учнів з інклюзивною формою навчання (схвалені на засіданні педагогічної ради від 09.10.2019 року, протокол №2).

В умовах інклюзивного навчання асистент-вчителів використовує різноманітні методи та прийоми організації освітнього процесу. Батьки учнів ознайомлені з системою роботи, проведено та вироблено спільний план дій, а також залучення батьків до спільної співпраці.

Враховуючи освітні субвенції, які виділяться державою на роботу з дітьми з особливими освітніми потребами, для нашої школи виділено певні кошти. Ці кошти використані на придбання різних роздаткових матеріалів, матеріалів для розвитку логічного мислення, розвитку моторики. Закуплено планшет, де асистентта вчителі в працюють з учнем у різних напрямках діяльності, придбоно спортивний інвентар, ігрові матеріали, пуфи, пісочний стіл тощо.

Учителям –предметникам дотримуватися оцінювання навчальних досягнень учня. Не допускати порушень Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів під час оцінювання.

Ачистент вчителя та вчителі – предметники чітко дотримуватись нормативних документів при оформленні сторінок журналів з інклюзивною формою навчання, своєчасно заповнювати журнали.

Індивідуальна програма розвитку розроблялася на один рік. Двічі на рік (за потребою частіше) переглядається з метою її коригування. Зокрема, коли у дитини виникають труднощі у досягненні зазначеної мети, чи навпаки виникає необхідність перейти до наступного рівня складності виконання завдань. Оформлення та ведення відповідної документації покладається на асистента вчителя.

Корекційно-розвиткова робота проводилася асистентом вчителя, вчителями, психологом, класним керівником відповідно до календарно-тематичного планування

На засіданнях команди психолого – педагогічного супроводу, затвердженої наказом по школі від 30.10.2019 № 149, обговорювались такі питання: «Індивідуальне навчання та його особливості», «Результативність впровадження індивідуального та інклюзивного навчання», «Інклюзивна освіта: проблеми та пошуки шляхів їх розв’язання» тощо. Проведено три засідання команди психолого-педагогічного супроводу та за рішенням від 25 травня 2020 року , протокол №3, прийнято рішеннязалишити навчання учнів з ООП за індивідуальними програмами розвитку, а класи в яких вони навчаються визначити, як інклюзивні класи.

Вчителями постійно проводиться робота по підвищенню успішності та соціальної адаптації дитини з особливими освітніми потребами. Ведеться індивідуальна робота. Основою роботи є розвиток розвиненої особистості, що включає розвиток мови, мислення, розвиток вміння самостійно працювати, здобувати знання і потрібну інформацію, розвиток моральних і вольових якостей, розвиток вміння учитися, розвиток здібностей, інтересів, емоцій, пам’яті. Виховна робота реалізовується через принципи демократизації та гуманізації освітнього процесу.

5. Навчальна діяльність учнів

У 2019-2020 навчальному році навчання завершили 277 учнів у 1-11 класах, середня наповнюваність класів 23 учні, функціонувало 3 група продовженого дня. Найменша наповнюваність у 6-му класі становить 14 учнів. Серед причин вибуття учнів переважає зміна місця проживання.

У 2019-2020 навчальному році школа працювала у режимі одної зміни. Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку:

- у 1 класі – 35 хвилин;

- у 2-4-х класах – 40 хвилин;

- у 5-11-х класах -45 хвилин

перерви тривалістю 10, 15 та 20 хвилин.

На кінець 2019-2020 навчального року в школі навчається 277 учнів, з них: 1-4 класи – 105 учнів, 5-9 класи - 126 учнів, 10-11 класи – 46 учнів.

Переважна кількість учнів мають достатній та середній рівень навчальних досягнень.

У 1-му та 2-му класах оцінка навчальних досягнень учнів вербальна, і за словами вчителів класів НУШ Шевцової О.М. та Гапоненко Н.В. всі учні встигають і отримали свідоцтво досягнень. Якість знань за навчальний рік ‘становить: високий рівень навчальних досягнень мають 19 учні (8 %), достатній- 78 учні (34%), середній – 4 учнів (2%) початковий – 0%

У початковій школі навчається 105 учнів, з них оцінювалися 59. На високий рівень за­кінчили 9 учнів (16 %), на достатньому — 26 учнів (46 %) на середньому – 3 учнів (5%), на початковому-0%.

У базовій школі навчається 126 учнів. На високому рівні навчається 10 учні (8%) , на достатньому - 33 учнів (26%), на середньому – 0%, на початко­вому- 0 %.

Свідоцтво з відзнакою за базову школу отримали 3 учнів: Пічевська Оксана, Шуміло Валерія, Козик Богдана.

Учнів старшої школи – 46 учнів. На високому рівні навчається 0 %, на до­статньому - 18 учнів (39 %), на середньому 0%, на початковому – 0 %

Учні нашої школи традиційно беруть участь в предметних олімпіадах різного рівня.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та з метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання їх творчого самовдосконалення, залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності, піднесення статусу обдарованих дітей вчителі наполегливо працювали з обдарованими учнями.

Результатом роботи педагогічного колективу є призові місця на місцевому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсах, турнірах, конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Учні нашої школи традиційно є активними учасниками олімпіад з базових дисциплін. Відповідно протоколів І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у шкільних олімпіадах взяли участь:

6. Виховна робота

У 2019- 2020 навчальному році пріоритетними напрямками у виховній роботі залишалися – забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу; формуванні у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України. Виховний процес планувався і здійснювався враховуючи нормативно-правову базу з питань патріотичного виховання, згідно нормативних документів Міністерства освіти і науки України, наказів та рекомендацій обласного управління освіти та відділу освіти, молоді та спорту міської ради.

Виховна робота проводилася вчителями, класними керівниками, вихователями груп продовженого дня, керівниками гуртків («Сольного», «Юний турист», «Різьблення по дереву», «Волейбольний», «Козацько-лицарський гарт») під керівництвом заступника директора з виховної роботи Белянко А.М. та педагога-організатора Ткаченко А.М. Вся виховна діяльність закладу була спрямована на реалізацію виховної теми «Створення виховного простору для формування свідомого громадянина-патріота Української держави через соціальну адаптацію особистості» з урахуванням основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України , вікових особливостей учнів та Концепції національно-патріотичного виховання. У планування виховної діяльності всі класні керівники включили основні напрямки:

- ціннісне ставлення до себе; - ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей; - ціннісне ставлення до праці; - ціннісне ставлення до природи; - ціннісне ставлення до мистецтва; - ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

Діяльність методичних об’єднань класних керівників1-4 та 5-11 класів була спрямована на реалізаціюголовної мети:морально-етичне, патріотичне та інтелектуальне виховання, як шлях до всебічно і гармонійно розвинутої особистості.

Класні керівники працювали за індивідуальними планами, змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на виховання у них патріотичних почуттів, готовності до майбутнього захисту своєї Батьківщини, ціннісного ставлення до себе, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до держави.

Серед виховних напрямків сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне та громадянське виховання, як основні, що відповідають вимогам сучасності.

Виховний процес здійснюється в ході урочної, позаурочної та позашкільної роботи з учнями відповідно мети, що визначається основою принципів, викладених у Конституції України.

Враховуючи вимоги освітніх документів, документів відділу освіти , молоді та спорту міської ради учні закладу брали участь у різноманітних конкурсах та акціях різних рівнів. Посиленої уваги потребували діти групи “ризику” , діти з функціонально-неспроможних сімей, діти пільгових категорій. Ефективною і найпоширенішою формою роботи з учнями схильними до правопорушень була робота в індивідуальному порядку з батьками в присутності психолога закладу, соціального педагога та представників правоохоронних органів.

Проведено облік дітей та підлітків шкільного віку, приведений у систему контроль з боку класних керівників за відвідуванням учнями закладу.

Певні традиційні форми: щоденний контроль за відвідуванням занять, тісний зв’язок з батьками, звітність про пропущені уроки з боку батьків і учнів, зустріч із працівниками поліції, допомагають виховувати етичні норми, дають правову освіту учням. В кожному класі ведуться рапорти, що допомагає класним керівникам контролювати стан відвідування занять. Всі пропуски з´ясовуються з батьками. Систематично проводяться рейди: “Урок”, “Базар”, “ Куріння”, “Запізнення на перший урок”. За результатами таких рейдів проводиться робота у класі та з батьками. Систематичною стала робота:

- з багатодітними сім'ями (діти з багатодітних родин брали участь у конкурсі “Таланти багатодітної родини”, запрошувалися на обласну Новорічну ялинку);

- з дітьми девіантної поведінки, дітьми групи ризику;

- роз’яснювальна робота з учнями, які систематично порушують дисципліну, запізнюються на уроки, прогулюють уроки.

Спільно з класними керівниками та представниками різних служб (поліції, служби у справах дітей, РЦСССМ) відвідували на дому дітей, знайомилися з умовами проживання, складали акти обстеження житлово-побутових умов. Соціальний педагог веде облік відвідування учнями закладу та журнал індивідуальних бесід з батьками та учнями. Пропуски уроків без поважних причин у цьому навчальному році були одноразові і поодинокі, які розглядалися і вирішувалися зразу із повідомленням батькам.

Однією з традиційних форм роботи з батьками у закладі є батьківські індивідуальні бесіди, батьківські збори за участю представників соціальних служб. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні зустрічей з батьками беруть участь адміністрація закладу, практичний психолог, соціальний педагог, запрошуються працівники РВУМВС, районного відділу юстиції.

У кожному класі проводяться батьківські збори 4 рази на рік, загальношкільні збори - двічі на рік.

Педагог-організатор Ткаченко А.М. працює над проблемою “Учнівське самоврядування , як одна з форм громадянської освіти та виховання”. У цьому році учнівське самоврядування працювало активно, а тому було проведено багато заходів саме патріотичного напрямку. Діяльність учнівського самоврядування та його радників у 2019-2020 навчальному році була направлена на виконання основних завдань сучасної освіти, що зумовлені пріоритетними напрямами реформування школи, визначеними Державною національною програмою «Освіта («Україна ХХІ століття»), Концепцією національно-патріотичного виховання учнівської молоді, Концепцією розвитку загальної середньої освіти, програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11класів».

Виховна робота здійснювалася на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя, через пропаганду національно – патріотичного виховання та духовних надбань українського народу; через заходи , спрямовані на виховання любові до рідної Батьківщини. На підтвердження цього команда учнів 9 класу посіла перше місце у обласному конкурсі «Ми- українці».

Основною метою виховної діяльності було створення оптимального соціально - культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би учням легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

Профорієнтаційна робота у Семенівському ЗСО І-ІІІ ступенів №1 здійснюється під час освітнього процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, упорядкування клумб, озеленення території. Стали традиційними у навчальному закладі акції «Клумба», «Чистодвір», «Сад». Розширення знань про професії на уроках та в позаурочний час.

З метою розширення меж профорієнтаційної роботи організовано та проведено спільно з центром зайнятості «Уроки профорієнтації», на яких випускників закладу більш детально інформують про ринок праці та професії, які потребує сьогодення. У навчальному закладі працював термінал по профорієнтації, проводилися зустрічі з представниками навчальних закладів різних рівнів акредитації. Провідними спеціалістами районного центру зайнятості у випускних класах були проведені лекторії «Сучасний ринок праці», «Закон про працевлаштування», « Як не потрапити в тенети рабства». Учні початкової ланки щорічно беруть участь у конкурсі малюнків «Моя майбутня професія», де посідають призові місця.

З метою збереження і зміцнення здоров'я учнів , а також профілактики заклад тісно співпрацює з ЦРЛ. Стали традиційними лекторії за участю лікарів.

Для запобігання травматизму та збереження здоров'я у закладі проведення тижня безпеки життєдіяльності (жовтень), тижня здорового способу життя, зустріч з лікарями різних фахів, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на заходах у класах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ “Заходи по збереженню життя і здоров'я дітей” де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом. Щомісяця медична сестра проводить рейди здоров’я та випускає санбюлетень з профілактики захворювань.

Велика увага приділяється у закладі правовому вихованню. Вся робота з цього питання проводиться в двох напрямках: просвітницька робота та профілактична. В рамках просвітницької роботи, протягом навчального року, проходили зустрічі з представниками юстиції, інспектором з безпеки дорожнього руху. Стали традиційними зустрічі зі спеціалістами районної служби дітей, сім’ї та молоді, за участю яких проведені відіолекторії, лекції з елементами тренінгу, анкетування. Стало традицією проводити Тижні правознавства “Закон і ми” в рамках яких відбуваються зустрічі з представниками ДПС, поліції, юстиції, РВУМВС, психологом, представниками соціальних служб. Виховна робота висвітлюється на сайтй школи та у фейсбуці у груаі «Перший - завжди перший».

7. Соціальний захист, робота психологічнох служби.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій, кількість дітей у них становить:

- багатодітні родини – 28 ;

- сироти та позбавлені батьківського піклування – 5;

- інваліди- 5 ;

- внутрішкільний контроль – 5;

- родин, які опинилися у складних життєвих обставинах – 5

- учнів, які навчаються на інклюзивній формі навчання -2

- мають статус малозабезпечені – 20 родин.

Навиконання Закону “Про освіту” та Конвенції про права дитини в нашому навчальному закладі було оформлено соціальні паспорти по групам та на підставі їх - соціальний паспорт закладу, який дав змогу відобразити специфіку учнівського складу закладу та побачити специфіку роботи соціально-психологічної служби з “особливими дітьми”. Соціальним педагогом були проведені наступні заходи:

Участь у регіональних та обласних програмах:

1. Робота з учнями : заходи щодо реалізації Національної компанії « Стоп насильству»

2. Обласна програма „Молодь Чернігівщини”

3. Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми.

4. Наказ Міністерства від 01.02. 2010№ 58 «Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення»

5. Формування здорового способу життя

6. Гендерна рівність, профілактика насильства.

7. Профілактика Булінгу:

Проведено протягом навчального року рейди « Урок», « Куріння», «Запізнення на перший урок».

Проводиться робота з дітьми девіантної поведінки, дітьми групи ризику.

Постійно проводиться роз’яснювальна робота з учнями, які систематично порушують дисципліну, запізнюються на уроки, прогулюють уроки.

Виступи на засіданнях : батьківського комітету, педагогічних радах , загальношкільних батьківських зборах.

У рамках тижденя правових знань (диступи та години спілкування “Я знаю

свої права“; “Школа прав”; “Права дітей в малюнках” ( учні 1-2 кл); лекція з обговоренням “Мої права та обов'язки “(учні 6-7 кл); анкета “Твої права та обов’язки “ ( учні 8 кл);конкурс плакатів та відео презентацій за правовою тематикою, інформаційна зустріч з юристом- Добровольською Оленою Сергіївною в рамках тижня правових знань , зустріч з працівниками поліції щодо відповідальністі неповнолітніх. Проводилися заходи щодо попередження насильства в учнівському колективі:

Не залишилась поза увагою робота щодо протидії поширенню наркоманії, психотропних речовин та прекурсорів. Велика увага приділялась формуванню здорового способу життя.

З метою попередження торгівлі людьми класними керівниками та соціальним педагогом було проведено:

- диспут “Реалії сучасності. Тенети рабства!”

- відеолекторій “Станція призначення -Життя”, учні 10-11 кл;

- заняття “Проблема торгівлі людьми : рабство існує”(9кл.);

- ознайомлення учнів з професіограмою України, району, області, з

затребуваними професіями на ринку праці для учнів 9-11 кл;

- зустріч з спеціалістом центру зайнятості для учнів 11кл;

Важливою складовою роботи соціального педагога є консультування. Основне завдання консультування—допомога учням подивитись на свої проблеми збоку, побачити альтернативні шляхи виходу з проблемної ситуації.

Протягом 2019-2020 навчального року постійно звертались для надання індивідуальних консультацій учні - сироти та учні пільгового контингенту, батьки, опікуни учнів, педагоги, для вирішення різних питань навчання та виховання.

Відповідно до плану роботи та враховуючи програму розвитку психологічної служби освіти області практичним психологом Пічевською Ю.А., В'язовик С.Б. проводилась робота згідно плану.

У 2019-2020 навчальному році робота практичного психолога була спрямована на виконання програми розвитку психологічної служби освіти області річного плану роботи.

Завданням цієї роботи є пошук дієвих засобів і методів профілактичної, колекційної, просвітницької та розвиткової діяльності з учнями.

У відповідності до напрямків роботи виконувались такі завдання:

· виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації, вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенню;

· своєчасне попередження порушень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;

· усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильностей до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;

· вирішення запитів, з якими звертались учасники освітнього процесу;

· формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

На виконання поставлених завдань робота проводилась за такими напрямками:

1. Діагностична робота:

- діагностика адаптації учнів до навчання у школі (1кл, 4 кл. 5 кл.;)

- діагностика учнів з ООП (5 кл, 7 кл.),

- діагностика адаптації учнів до профільного навчання (10 кл);

- діагностика домінуючих інтересів, мотивів навчальної діяльності (7 кл);

- діагностика дітей «групи ризику»;
- діагностика новоприбулого учня, (2 кл.)

- діагностика професійного самовизначення (9кл.,11 кл.);

- підсумкова діагностика адаптації ( 5 кл.);

- дослідження емоційно-вольової сфери учнів (за запитом)

2. Профілактична робота:

- профілактика стресових і пост стресових станів:

«Стрес! Як його уникнути» - тренінгові заняття, 7-9 кл.

- профілактика девіантної поведінки:

«Корекційно - розвивальна програма профілактики девіантної поведінки підлітків» Гіду А.Ю., учні, що мають прояви девіантної поведінки;

- забезпечення сприятливого психологічного клімату в класі:

«Ось які ми» - година спілкування, 1-4 кл.;

«Вчимося спілкуватися» - заняття з елементами тренінгу, 5-6 кл.;

«Наш неповторний колектив» - мозковий штурм, 7кл.;

«Секрети спілкування» - тренінг, 10 кл.

- булінг в дитячому середовищі: причини, наслідки та шляхи подолання:

«Стоп, боулінг!» - тренінгові заняття, 8-11 кл

3. Корекційна робота:

- корекція розвитку учнів з ООП;

- корекція адаптації, (1кл.;)

- корекція негативних емоційних станів, (за запитом);

- розвиток недостатньо сформованих вмінь та навичок, (за запитом);

4. Консультативна робота:

- консультації батьків, щодо адаптації дітей до школи, (1кл).

- консультації вчителів,щодо адаптації учнів 1- го класу;

- консультація батьків та вчителів щодо адаптації учнів 5, 10 класу;

- консультація батьків дітей з ООП;

- консультація вчителів, що працюють з дитиною з ООП;

- консультації учнів, за результатами діагностики;

5. Просвітницька робота:

- Протидія виникнення ВІЛ/СНІДу:

· «Азбука ВІЛ/СНІДу», тренінгові заняття 8-9кл.,

· «Життя в якому є ВІЛ», диспут 10 кл.;

· виготовлення плакату та інформаційних брошур «Іще раз про снід».

- Протидія експлуатації та торгівлі людьми:

· виготовлення інформаційного стенду, 8-9 кл.

· перегляд та обговорення мультфільму «Дві маленькі дівчинки», документального фільму «Життя на продаж», 10-11 кл.

- Правове виховання:

· «Права дитини» - година спілкування, 1-4 кл.;

· «Знаємо та реалізуємо свої права», 5-6 кл.:

· «Знання прав не звільняє від обов’язків»7-8 кл.

· «Власна відповідальність», 9-11 кл.

- Комунікабельність:

· «Успішна комунікабельність, як засіб профілактики насильства в дитячому середовищі» - тренінг для педагогів.

· «Поради педагогам» - онлайн рекомендації для вчителів, щодо успішної співпраці педагогів та учнів.

· «Таке важливе спілкування з підлітком» - презентація для батьків та вчителів.

- Робота з дітьми з ООП:

· «Особливості роботи з дітьми з ООП» - круглий стіл для педагогів;

У рамках «Тижня психології» опрацьовані теми:

Таке важливе спілкування.

- “Налагодження взаємодії з сучасним учнем”- рекомендації педагогам;

- Пам’ятки для батьків: «Як створити довірливі стосунки з дітьми»

«Таке важливе спілкування з підлітком», «Безпека спілкування в інтернеті»

День посмішки та гарного настрою

- Порадник педагогам: «Боремось з депресією так, щоб було весело»

«Як зупинити потік поганих думок»;

- Порадник учням:«Як підняти собі настрій, коли довкола все погано»,

« 6 супер здібностей вашої посмішки»;

- Порадник батькам: « 10 причин обіймати своїх дітей»

«Прихована сила посмішки»

День сім’ї та щастя

- Порадник педагогам: “Як досягти успіху і стати щасливим”.

“Формула сімейного щастя”

- Порадник учням: « 10 порад, як стати щасливою людиною»

«Потужна формула щастя з 5 слів, що змінять життя»

- Порадник батькам: «Створення щасливої родини»

Майстер клас для батьків:«Формула щастя.

День психології.

- Проведення челенджу «Я творець добра»

- Перегляд мультфільмів,які навчають толерантності.

- Поради батькам «Щоб краще зрозуміти психологію дітей»

Робота заключалась у психологічному супроводі впровадження нових Державних стандартів, а також оптимізації освітнього процесу з урахуванням вікових особливостей дітей, їх індивідуального розвитку, формування навичок ефективного спілкування.

У відповідності до програми розвитку психологічної служби освіти області психологічна просвіта здійснювалась у таких напрямках:

- Попередження насильства в учнівському колективі:

- Протидія виникненню ВІЛ/СНІД

- Формування здорового способу життя.

- Профілактика правопорушень

Багато уваги практичним психологом та соціальним педагогом приділялося дітям, сім'ї яких опинились у складних життєвих обставинах. З дітьми даної категорії проводилась групова та індивідуальна робота, надавались консультації та психологічна підтримка.

За результатами проведених діагностичних досліджень процесу адаптації учнів 10-х класів було проведено міні-лекцію для батьків “Особливості соціально-психологічної адаптації учнів 10-х класів до навчання в умовах багатопрофільної школи".

Педагогам було надано рекомендації щодо особливостей психолого-педагогічного супроводу процесу адаптації учнів 1, 5, 10-х класів.

Всі результати досліджень доводилися до всіх учасників освітнього процесу під час консультацій, консиліумів, виступів перед педагогічним колективом на педрадах, семінарах, нарадах, виступів перед учнями та батьками. За результатами досліджень проводилася просвітницька та корекційно-розвивальна робота.

Учні зверталися за допомогою, на консультації індивідуально та малими групами. Пріоритетними завданнями психолога та соціального педагога закладу стали:

-всановлення та підтримки тісного зв’язку в системі учні-педагоги

батьки;

- пропаганда здорового способу життя серед дітей та учнівської молоді;

- формування особистої зрілості та соціальної компетентності;

- робота з обдарованими дітьми.

8. Збереження і зміцнення здоров’я учнів і працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна сестра медична, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.

Розподіл учнів на фізкультурні групи на початку 2019-2020 навчального року:

Основна Підготовча Спеціальна Звільнені
К-сть учнів % К-сть учнів % К-сть учнів % К-сть учнів %
163 59% 90 32% 17 6% 7 3%

Сестрою медичною Алексеєнко Т.М. складено реєстр учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп, відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Згідно з документами учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів 1-11 класів відбувалось у їдальні школи. Адміністрацією закладу проводиться щомісячна перевірка режиму роботи шкільної їдальні, якості продукції і відповідності норм харчування учнів, перевірка проводиться також і радою з питань харчування школи.

З метою збереження здоров’я учнів заступниками директора проводиться контроль щодо проведення уроків фізичного виховання, виконання режиму роботи групи продовженого дня.

8. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей в побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, інших чисельних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи проводиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі «Про організацію роботи з охоронии праці» призначено відповідальних за організацію роботи з охорони праці: у педагогічному колективі, в учнівському колективі та за обслуговуючий персонал.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі у учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів з безпечної поведінки, стенди з охорони праці.

Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків створення безпечних умов навчання.

За рік не трапилось жодного випадку травматизму дитини побутового характеру в позарочний час (вдома). Під час навчальних занять був один випадок травмування за рік ( під час занять на секції волейболу). У закладі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. На початку навчального року, на передодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, інформація доводиться до відома батьків у вигляді пам’яток, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У закладі є в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. У всіх класах проводяться інформаційні години з питань безпечної поведінки “Допоможі собі сам”. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові та на засіданні педагогічної ради.

9. Фінансово-господарська діяльність

Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється відповідно до статуту на основі прийнятого бюджету.

Джерелами фінансування є:

· кошти відділу освіти, молоді та спорту;

· благодійні внески батьків;

· благодійні внески фізичних осіб.

Зміцнення матеріально-технічної бази школи:

№ з/п Вид ремонтних робіт Джерело фінансування
2 Фарбування підлоги Батьківські кошти
3 Ремонт стін Бюджетні та кошти батьків
4. Поклейка шпалер Бюджетні кошти
5. Придбано обладнання та матеріали для ремонту першого класу НУШ Бюджетні кошти
6. Здійснено покос трави на території школи та спортивному майданчику Власними силами
7. Замінено плитку на підлозі в фойє школи Бюджетні та батьківські кошти
8. Придбано матеріали для ремонту приміщень Батьківські кошти
9. Заміна котлів Бюджетні кошти
10. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, запчастини
- матеріали Бюджетні кошти
- бензин Бюджетні кошти
11. Оплата послуг Бюджетні кошти
12. Ремонтні роботи у спортивному залі Бюджетні кошти
13. Придбано компютери для адмін. роботи Бюджетні кошти
14. Навчальний матеріал та обладнання для інклюзивної освіти Бюджетні кошти

10. Управлінська діяльність

Першочерговим завданням адміністрації є організація роботи школи, де колектив має спільну мету, обумовлену світовими, державними, регіональними тенденціями розвитку освіти; формування системи показників та оцінок, які контролюють, оцінюють та регулюють процеси в управлінні.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Рішення до управління та контролю за навчально-виховним процесом адміністрація школи приймає колегіально.

Застосування принципу раціонального поєднання традиційного і інноваційного в управлінні внесло зміни в основні завдання, функції, форми та методи діяльності керівника і сформувало нові підходи:

- створення сучасного освітнього середовища;

- використання комп’ютерної мережі Інтернет;

- створення правових, організаційних, психологічних умов для здійснення діяльності педагога;

- соціальна та психологічна підтримка педагогів.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників та вихователів. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Підключенням школи до мережі Інтернет дає можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами.

Постійно поновлюється інформація на сайті школи. Впроваджено в роботу школи і постійно оновлюється програма «Курс».
У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, стан відвідування учнями школи, класно-узагальнюючий контроль тощо. Протягом 2018-2019 навчального року були проведені наради при директорі згідно плану та 11 засідань педагогічних рад

Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. У зв'язку з цим як директор надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.

11.Завдання на 2020 -2021навчальний рік.

1. Удосконалювати систему контрольно-аналітичної діяльності з питань управління освітнім процесом з метою постійного відстеження результативності, динаміки змін та підвищення відповідальності кожного працівника за результати своєї роботи.

2. Забезпечувати контроль за дотриманням державних стандартів освіти, підвищенням ефективності освітнього процессу, створення внутрішньої системи оцінювання.

3. Створювати умови для розвитку ініціатив методичних об`єднань в організації методичної роботи, запровадити ознайомлення педагогічних працівників із новими педагогічними технологіями.

4. Посилити роботу з обдарованими дітьми.

5. Покращити організацію науково-дослідної роботи, роботу по розробці

власних науково- методичних і ди­дактичних матеріалів та публікацій передового педагогічного досвіду.

6. Удосконалювати систему роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

11.06. 2020 року

Директор навчального закладу О.М.Лупан

ЗВІТ ДИРЕКТОРА СЕМЕНІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 СЕМЕНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЛУПАН ОКСАНИ МИХАЙЛІВНИ ЗА 2018-2019

У своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими законодавчими документами України, що регламентують роботу навчального закладу, Статутом школи, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, іншими нормативними документами, що регламентують роботу керівника закладу загальної середньої освіти.

1. Загальна інформація про навчальний заклад

Інформація про заклад Семенівський заклад загальної середньої освіти є комунальною власністю Семенівської міської ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, молоді та спорту. У школі є Статут, створені Рада школи, рада профілактики, які працюють згідно плану роботи. Основна будівля школи прийнята в експлуатацію у 1965 році, на території школи розміщені: їдальня, котельня і чотири будівлі у яких розміщені бібліотека, майстерні, класні кімнати, підсобні приміщення. Земельна ділянка, яка належить школі має площу 1,8422 га, відповідно Державного Акту.
Директор школи Лупан Оксана Михайлівна, освіта вища, за фахом учитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, має звання «старший учитель». Заклад очолює з серпня 2006 року. У 2019 році успішно пройшла онлайн-курси “Управління школою. Практикум” та “Домедична допомога”. Отримала сертифікати.
Контингент учнів Протягом 2018 – 2019 навчального року робота педагогічного колективу була спрямована на охоплення дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2018 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років. На кінець 2018/2019 навчального року у 12 класах навчається 283 учнів, з них 1 – 4 класів – 107 учнів, 5 – 9 класів – 127учні, 10 – 11 класів – 49 учнів. У початковій ланці було організовано навчання на індивідуальній формі за станом здоров’я (2 клас, Луганцев Олексій) та учень 6-а классу Шумейко Роман навчався на інклюзивній формі навчання. Один учень 9 класу та один учень 11 класу навчалися на екстернатній формі навчання. Випускників 9 класу – 28 учнів, з них свідоцтво з відзнакою отримав один учень, Мороз Максим, випускників 11 класу – 28 учнів, з них свідоцтво з відзнако та золоту медаль отримав один учень, Курпас Віктор. Всі учні 11 класу беруть участь у проходженні державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року.
Мова навчання Українська мова
Профільне навчання У школі впроваджена певна система роботи щодо профільного навчання, проводилась допрофільна підготовка у 8 та 9 класах з української мови та англійської мови. З цією метою була налагоджена робота класу з поглибленим вивченням української та англійської мови, враховуючи потреби учнів та можливості школи у 10 (22 учні) та 11 (28 учнів) класах сформовано профілі – гуманітарний та біолого-хімічний відповідно.
Педагогічний колектив Педагогічний колектив нараховує 29 педагогів, з них всі мають вищу освіту. Вищу кваліфікаційну категорію мають 20 вчителів, І кваліфікаційну категорію – 7 вчителі, ІІкваліфікаційну категорію – 2 вчителі. Звання “старший учитель – 13 вчителів, “вчитель методист” - 2.
Забезпечення харчуванням Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту» , «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами у 2018-2019 навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Харчування здійснювала ПП Суббот Н.В. З вересня 2018 року по травень 2019 року - отримували безкоштовне гаряче харчування за рахунок бюджету діти з малозабезпечених сімей 1-4 класів , діти - сирти та ті які перебувають під опікою , діти-переселенці ,інклюзивне навчання-1 учень. Крім того за кошти батьків одноразове харчування отримували учні 1-4 та 5-11 класів. Сума складала 7 гривень на день. У шкільній їдальні розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей. Гарячим харчуванням було охоплено 95 учні 1 – 4 класів, що становило 88 %. Дітей сиріт та дітей під опікою – 4 (100%), дітей з малозабезпечених сімей приблизно 20 учнів (19%), діти-переселенці -2(100%), інклюзивне навчання-1 учень (100%) .Серед учнів 5 – 11 класів харчувалося у шкільній їдальні за кошти батьків приблизно 60 учнів (34%). Загальний відсоток складав 57 %). Для здійснення контролю за якістю продуктів харчування та приготуванням їжі шкільною медичною сестрою здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу. Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню на підставі примірного двотижневого меню – розкладки та затверджувалося директором школи. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування дітей різного віку. Проінформовано всіх батьків щодо умов одержання безкоштовного харчування.
Гурткова робота У школі працює 5 гуртків: туристичний, сольного співу, різблення, “Технологія і сучасна інженерія”, “ Гарт” .
Підвіз учнів та вчителів Підвіз 24 учнів здійснюється 2-ма шкільними автобусами з сіл Прогресс, Карповичи, Хотіївка, Кути.
Матеріально-технічне забезпечення До послуг учнів – 21 класна кімната, з них кабінети: фізики, хімії, біології, ігрова кімната, комп’ютерний клас (14 ПК), спортивна зала, спортивний майданчики, 2майстерні, їдальня, актова зала. При школі є власна котельня на твердому паливі, 2 шкільні автобуси, трактор. Бібліотечний фонд налічує 13363 примірники, в тому числі: підручників – 7245 , художньої та галузевої літератури 6118 примірників.

2. Кадрове забезпечення

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатний розпис закладу установлюються відділом освіти, молоді та спорту Семенівської міської ради на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів.

Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу.

У 2018/2019 навчальному році школа була забезпечена штатними працівниками на 100%; педагогічних працівників - 29; працівників з числа обслуговуючого персоналу – 24.

У 2018/2019 навчальному році було прийнято 3 працівника за строковим договором (вчитель початкових класів та двоє керівники гуртків ) та 3- сезонні кочегари (оператори котельні).

Пріоритетом у підборі кадрів є високий професіоналізм, фахова майстерність, володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, працездатність, комунікабельність.

Варто відзначити склад постійних педагогічних працівників.

Учителі Семенівського ЗСОІ-ІІІ ступенів всі мають вищу освіту та працють за фахом.

Педагоги мають можливість удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію.

Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи.

3. Методична робота

У 2018 – 2019 навчальному році у Семенівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 працювало 29 учителів, з них: мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 20, «Спеціаліст першої категорії» - 7, «Спеціаліст другої категорії» - 2, Звання «старший учитель» - 13, звання «учитель-методист» - 2.

Основним завданням методичної роботи є забезпечення неперервності підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогів шляхом їх залучення до різних форм методичної роботи – постійних та епізодичних. У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив почав працювати над науково-методичною проблемою «Створення системи педагогічних умов для забезпечення успішної соціалізації учнів в умовах розбудови нової української школи». Пріоритетним підходом соціалізації особистості у громадянському суспільстві є компетентнісний. Соціальну компетентність особистості визначають як якісну характеристику особистості; здатність адекватно оцінювати навколишню дійсність на основі наявних знань про неї, що дають змогу зрозуміти основну закономірність соціальної ситуації; уміння знаходити інформацію в невизначеній ситуації та будувати свою поведінку для досягнення балансу між своїми потребами, очікуванням, сенсом життя і вимогами соціальної дійсності; уміння задовольняти бажання, спираючись на норми тощо.

У роботі над науково-методичною проблемою використовувались такі форми і методи методичної роботи:

Індивідуальні: самоосвіта, консультації.

Колективні - сім постійно діючих методичних об’єднань вчителів:

- методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Генджало Н.А.)

- методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (керівник Шавоніна Т.П.)

- методичне об’єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД (керівник Котляр Т.М.)

- методичне об’єднання вчителів української мови, літератури та зарубіжної літератури (керівник Кривенко Н.Є.)

- методичне об’єднання вчителів вчителів англійської мови (керівник Семко С.М.)

- методичне об’єднання класних керівників (керівник Белянко А.М.).

На належному рівні працювали методичні об’єднання природничо-математичного циклу та вчителів початкових класів та ГПД.

Учителі активно ділились своїм педагогічним досвідом з колегами шкіл громади на фахових семінарах : досвідом роботи поділилася вчитель інформатики Сенько О.В. та провела відкритий урок у третьому класі на тему “Основні команди редагування»; Курпас Н.Є. та Полєщук С.В. провели виховний захід по впровадженню стандарту нової української школи «Подорож до країни Майстрів»; Гапоненко В.В. у 4 класі провела відкритий урок з української мови з елементами НУШ.

Протягом року згідно плану роботи методичних об’єднань були проведені:

- круглий стіл «Технологія креативного мислення»

- семінар-практикум для вчителів-предметників 5-го класу.

- круглий стіл адаптація учнів 1-го класу «1 клас НУШ»

- майстер-клас «Використання електронних освітніх ресурсів нового покоління в освітньому процесі».

У процесі підготовки до педагогічних рад були розроблені і опрацьовані наступні питання:

- Законодавчі документи щодо розвитку освіти України;

- Атестація педагогічних працівників – шлях удосконалення педагогічної майстерності.

Досліджено і вивчено:

- результати моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень

учнів та стан викладання історії у 5 – 11 класах

- результати моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів та стан викладання математики у 2-4 класах.

- результати моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів та стан викладання математики у 5-11 класах

- результати моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів та стан викладання предмету основ здоров'я.

У 5, 9, та11-х класах було проведено зрізи знань з математики (контрольні роботи) та з української мови (диктант), основ здоров’я (контрольні роботи) Всі учні в цілому опанували програму.

Результати атестації свідчать, що методична робота в школі стимулювала окремих вчителів до підвищення власного педагогічного рівня: У 2018-2019 навчальному році пройшли атестацію 6 учителів. Атестаційний період проводився згідно Положення про атестацію та запланованої роботи атестаційної комісії школи. Вчителі, які атестувалися презентували свій досвід на засіданні комісії. За результатами атестації:

- підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» – 5,

- підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» - 1

- підтверджено звання «Старший учитель» - 2.

Учителі школи беруть участь у міських конкурсах, онлайн-конференціях, засіданнях методичних обєднаннях, семінарах, у проведенні семінарах-практикумах, які проводяться по підготовці учнів школи до участі у ЗНО.

Відповідно до плану роботи а також враховуючи програму розвитку психологічної служби освіти області практичним психологом Пічевською Ю.А. та соціальним педагогом Здотою Н.С. проводилась робота в таких напрямках:

1. Психодіагностика (діагностика адаптації учнів 1 кл. до шкільного навчання; діагностика адаптації учнів 5 кл. до навчання в середній школі; діагностика майбутнього профілю класу, а саме поглиблене вивчення предметів 7 кл.; діагностика професійного визначення 9,11 кл., а також індивідуальна діагностика відповідно до звернень.)

2. Консультативна (індивідуальні та групові консультації учнів, батьків,

педагогів).

3. Профілактика.

4. Корекція(індивідуальна та групова).

5. Просвіта.

Робота заключалась у психологічному супроводі впровадження нових Державних стандартів, а також оптимізації освітнього процесу з урахуванням вікових особливостей дітей, їх індивідуального розвитку, формування навичок ефективного спілкування.

Шкільним практичним психологом Пічевською Ю.А. проведено:

- Семінар – практикум «Вплив новітніх педагогічних технологій на соціалізацію учнів»(педагоги).

- Світове кафе «Взаємодія вчителів та учнів – це завжди вулиця із зустрічним рухом»(педагоги).

- Конференція партнерів «Як запобігти проявам дитячої агресії»(учні, батьки, вчителі).

- «Школа майбутніх першокласників»

Для всіх членів педагогічного колективу були проведені консультації з планування, ведення шкільної документації, підвищити свій фаховий рівень дає можливість методичний кабінет.

Належна робота здійснюється в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової підготовки. План курсової підготовки виконано.

Поновлено банк обдарованих дітей, розроблено план роботи з ними, відповідно до плану ведеться робота.

Одним із основних чинників підвищення якості знань здобувачів освіти є упровадження в освітню практику педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту усього освітнього процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

Учителі школи ефективно організовують освітній процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

4. Інклюзивне та індивідуальне навчання

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативних документів, відповідно до річного плану роботи школи на 2018-2019 навчальний рік та з метою здійснення контролю за забезпеченням прав громадян на здобуття базової та повної загальної середньої освіти, вивчення стану забезпечення рівного доступу до якісної освіти при організації навчання за інклюзивною та за індивідуальною формою здійснювалась перевірка стану роботи щодо організації інклюзованого та індивідуального навчання учнів.

На індивідуальній формі навчання за станом здоров’я з 01.09.2018р. здобував освіту один учень, Луганцев Олексій, 2 клас. Для нього розроблено робочий навчальний план, складено розклад навчальни занять на дому по 10 годин на тиждень фінансується щодо оплати із державного бюджету.

Вчителі проводять уроки, згідно розкладу, узгодженому із батьками ученя.

У 2018-2019 навчальному році у школі організовано інклюзивне навчання для учня 6-а класу Шумейко Романа. Роботу в інклюзивному класі здійснює команда фахівців, до складу якої входять психолог, соціальний педагог, медичний працівник, асистент вчителя, педагоги. Одним із основних напрямків роботи є створення індивідуалізованих навчальних планів для дитини з особливими потребами та проведення необхідних адаптацій та модифікацій зовнішнього середовища, характеру навчання. Відповідно до посадових обов’язків асистент вчителя разом з класним керівникомстимулює розвиток соціальної активності дитини, сприяє виявленню та розкриттю його здібностей, талантів, обдарувань шляхом участі у різних заходах; створює освітні ситуації оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

Уеньі інклюзованого класу навчаються за рекомендлаціями ПМПК та із врахуванням рекомендацій проводяться корекційно-розвиткові заняття згідно програм затверджених та рекоменованини МОН України.

При перевірці документів по інклюзії, які веде асистент вчителя та вчителі - предметники виявлено, що всі вчителі при планування навчальних програм використали рекомендацій ПМПК. Робляться висновки на основі спостережень, рекомендація.

В умовах інклюзивного навчання асистент-вчителів використовує різноманітні методи та прийоми організації освітнього процесу. Батьків Романа ознайомлено із системою роботи, проведено та вироблено спільний план дій, а також залучення батьків до спільної співпраці.

Враховуючи освітні субвенції, які виділяться державою на роботу з дітьми з особливими освітніми потребами, для нашої школи виділено певні кошти у 2018 р. Ці кошти використані на придбання різних роздаткових матеріалів, матеріалів для розвитку логічного мислення, розвитку моторики. Закуплено планшет, де асистентта вчителі в працюють з учнем у різних напрямках діяльності, придбоно спортивний інвентар, ігрові матеріали, пуфи, пісочний стіл тощо.

Учителям –предметникам дотримуватися оцінювання навчальних досягнень учня. Не допускати порушень Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів під час оцінювання.

Ачистент вчителя та вчителі – предметники чітко дотримуватись нормативних документів при оформленні сторінок журналів з інклюзивною формою навчання, своєчасно заповнювати журнали.

На засіданнях обговорювались такі питання: «Індивідуальне навчання та його особливості», «Результативність впровадження індивідуального та інклюзивного навчання», «Інклюзивна освіта: проблеми та пошуки шляхів їх розв’язання».

Індивідуальна програма розвитку розробляється на один рік. Двічі на рік (за потребою частіше) переглядається з метою її коригування. Зокрема, коли у дитини виникають труднощі у досягненні зазначеної мети, чи навпаки виникає необхідність перейти до наступного рівня складності виконання завдань. Оформлення та ведення відповідної документації покладається на асистента вчителя.

Корекційно-розвиткова робота проводилася асистентом вчителя, вчителями, психологом, класним керівником відповідно до календарно-тематичного планування

Вчителями постійно проводиться робота по підвищенню успішності та соціальної адаптації дитини з особливими освітніми потребами. Ведеться індивідуальна робота. Основою роботи є розвиток розвиненої особистості, що включає розвиток мови, мислення, розвиток вміння самостійно працювати, здобувати знання і потрібну інформацію, розвиток моральних і вольових якостей, розвиток вміння учитися, розвиток здібностей, інтересів, емоцій, пам’яті. Виховна робота реалізовується через принципи демократизації та гуманізації освітнього процесу.

5. Навчальна діяльність учнів

У 2018/2019 навчальному році навчання завершили 283 учня у 1-11 класах, середня наповнюваність класів 24 учні, функціонувало 3 група продовженого дня. Найменша наповнюваність у 5-му класі становить 13 учнів. Серед причин вибуття учнів переважає зміна місця проживання.

У 2018/2019 навчальному році школа працювала у режимі одної зміни. Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку:

- в 1 класі – 35 хвилин;

- в 2-11-х класах – 40 хвилин;

перерви тривалістю 10, 15 та 20 хвилин.

На кінець 2018/2019 навчального року в школі навчається 283 учня, з них: 1-4 класи – 107 учнів, 5-9 класи - 127 учнів, 10-11 класи – 49 учнів.

Переважна кількість учнів мають достатній та середній рівень навчальних досягнень.

У 1-му класі оцінка навчальних досягнень учнів вербальна, і за словами вчителя першого класу НУШ класів Шевцової О.М. всі учні встигають і отримали свідоцтво досягнень. Учні другого класу не оцінуються. Якість знань за навчальний рік становить: високий рівень навчальних досягнень мають 22 учні (8 %), достатній- 83 учні (35%), середній – 3 учнів (1%) початковий – 0%

У початковій школі навчається 107 учнів, з них оцінювалися 59. На високий рівень за­кінчили 11 учнів (19%), на достатньому — 29 учнів (49 %) на середньому – 3 учнів (5%), на початковому-0%.

У базовій школі навчається 127 учнів. На високому рівні навчається 10 учні (8%) , на достатньому - 34 учнів (27%), на середньому – 0%, на початко­вому- 0 %.

Свідоцтво з відзнакою за базову школу отримав 1 учень, Мороз Максим.

Учнів старшої школи – 49 учнів. На високому рівні навчається 1 учень (2 %), на до­статньому - 20 учнів (41%), на середньому 0%, на початковому – 0 %

Рівень знань на отримання свідоцтва з відзнакою про повну загальну середню освіту та золоту медаль підтвердив 1 випускник 11-го классу- Курпас Віктор.

Учні нашої школи традиційно беруть участь в предметних олімпіадах різного рівня.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та з метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання їх творчого самовдосконалення, залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності, піднесення статусу обдарованих дітей вчителі наполегливо працювали з обдарованими учнями.

Результатом роботи педагогічного колективу є призові місця на місцевому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсах, турнірах, конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Учні нашої школи традиційно є активними учасниками олімпіад з базових дисциплін. Відповідно протоколів І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у шкільних олімпіадах взяли участь:

- з української мови та літератури – 17 учні

- історії – 10 учнів

- географії – 10 учнів

- англійської мови – 11 учнів

- математики – 20 учнів

- фізики – 15 учнів

- біології – 23 учня

- хімії – 17 учнів

- екології – 2 учень

- інформаційних технологій – 7 учнів

- економіки –4 учнів

- трудового навчання – 9 учнів

- правознавства – 4 учнів.

Призові місця розподілено 30% від кількості учасників. Проаналізовано протоколи І етапу олімпіад: загальна кількість учнів, які брали участь – 57% від загальної кількості. Як свідчать протоколи та звіти про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, високу активність проявили школярі в шкільній олімпіаді з української мови, математики, хімії, біології, інформаційних технологій. Вчителі Шавоніна Т.П., Бондаренко Т.В., Здота Г.Є., Сенько О.В. проводять систематичну роботу з підготовки учнів до предметних олімпіад, тому їх учні отримали високі бали. За результатами ІІ етапу олімпіад 17 школярів стали призерами. У ІІІ етапі олімпіади з екології диплом ІІ ст отримав Курпас Віктор, з історії – диплом ІІІ ст. отримала Пічевська Оксана.

Учні школи брали участь у Всеукраїнській інтернет-олімпіад і «На урок» з математики - лютий-березень 2019р.; Хромець Анастасія, учениця 5 класу отримала диплом ІІ ступеня (вчитель Шавоніна Т.П.), Учні 8 класу Пічевська О. та Луганцев К. стали переможцями Всеукраїнського конкурсу «Безпечний Інтернет» від проекту «На Урок» (вчитель Сенько О.В.). Кожного року учні закладу беруть участь у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови “Пазл”( 3 учнів: Велігура Софія, Бердус Юля, Сергієнко Ліза-6 кл.,) (вчитель Антоненко С.М.)

Активну участь учні школи беруть у роботі МАН, у ІІ етапі конкурсу-захисту науководослідницьких робіт Курпас Віктор (11 клас, учитель Хулап Г.М.) у секції екологія, Найдьонова Тетяна (11 клас, учитель Хулап Г.М.) у секції охорони довкілля та раціональне природокористування отримала диплом ІІІ ступеня. Брала участь у конкурсі захисту МАН Хулап Соломія (вчитель Хулап Г.М.) у секції хімія та біології, «М.М.Миклухо-Маклай - наш земляк,співвітчизник,громадянин світу» робота учениці 9 кл. Миркули А. (учитель Бодаренко Т.В.) брала участь у ІІ етапі конкурсу-захисту МАН.

У ІІ етапі Міжнародного конкурсу імені П. Яцика брали участь 12 учнів школи. Зборщик Аліна (вчитель Захарченко Н.В.), Сенько Анна (вчитель Болотна Т.В.), та Пічевська Оксана (вчитель Болотна Т.В.) – І м, Хромець А. (вчитель Болотна Т.В.) – ІІ місце районного етапу, Матвійчук А. (вчитель Гапоненко Н.В.) – ІІІ місце. У районному етапі Всеукраїнського літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка Перше мівсце посіла Пічевська Оксана (8клас) (вчитель Болотна Т.В.), третє - вибороли Сергієнко Анастасія учениця 7 класу (вчитель Кривенко Н.Є).

Команда закладу посіла ІІІ м. у районному етапі гри «Найрозумніший» (вчитель Бондаренко Т.В.).

Активно працювали вихованці шкільного лісництва (керівник Хулап Г.М.):

- участь у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Ліси для нащадків» І м.

- Обласний зліт учнівськиї лісництв ІІІ м.

- Участь у Всеукраїнській акції «Майбутнє лісу в твоїх руках»

- Започаткували акцію «Спалюючи сміття ти вбиваєш себе»

Учні закладу уВсеукраїнському конкурсі соціальної реклами під керівництвом соціального педагога Здоти Г.Є. посіли ІІІ м. Перше місце в конкурсі «Від роду до роду збережемо традиції народу» посіла Волосянко Анастасія (5 клас) (вчитель Белянко А.М.). У районному етапі конкурсу декоративно-ужиткового мистецтва « Знай і люби свій край» у номінації «нитяна графіка» Тарасенко Юлія – ІІІ місце (вчитель Белянко А.М.).

Здобувачі освіти Гусейнов Г. – І м, Мотора Г. І-м, Волосянко А. ІІ-м.) у квітені 2019 р брали участь у конкурсі «Вінок України сплітаю з талантів рідного краю де посіли два Ім, і ІІІ м (вчитель Падун О.М.)

Конкурсна роботаучениці 11 класу Халіман Софії (вчитель Веретенник Г.П.) на тему «Громада- наше майбутнє» відзначена журі міської ради.

5. Виховна робота

У 2018- 2019 навчальному році пріоритетними напрямками у виховній роботі залишалися – забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу; формуванні у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України. Виховний процес планувався і здійснювався враховуючи нормативно-правову базу з питань патріотичного виховання. А також організація виховної роботи планувалась згідно нормативних документів МО і МНУ, наказів та рекомендацій обласного управління освіти та відділу освіти,молоді та спорту міської ради. Виховна робота проводилася вчителями, класними керівниками, вихователями груп продовженого дня, керівниками гуртків (“Вокальне мистецтво”,“ Юний турист”,“Різьблення по дереву”,“Технологія і сучасна інженерія”, “Козацько-лицарський гарт”) під керівництвом заступника директора з виховної роботи Белянко А.М. та педагога-організатора Ткаченко А.М.. Вся виховна діяльність закладу була спрямована на реалізацію виховної теми “ Створення виховного простору для формування свідомого громадянина-патріота Української держави через соціальну адаптацію особистості” з урахуванням основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України та вікових особливостей учнів. У планування виховної діяльності всі класні керівники включили основні напрямки:

- ціннісне ставлення до себе; - ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей; - ціннісне ставлення до праці; - ціннісне ставлення до природи; - ціннісне ставлення до мистецтва; - ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

Діяльність методичного об’єднання класних керівників1-4 та 5-11 класів була спрямована на реалізаціюголовної мети:морально-етичне, патріотичне та інтелектуальне виховання як шлях до всебічно і гармонійно розвинутої особистості.

Класні керівники працювали за індивідуальними планами, змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на виховання у них патріотичних почуттів, готовності до майбутнього захисту своєї Батьківщини, ціннісного ставлення до себе, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до держави.

Серед виховних напрямків сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне та громадянське виховання як основні, що відповідають вимогам сучасності.

Виховний процес здійснюється в ході урочної, позаурочної та позашкільної роботи з учнями відповідно мети, що визначається основою принципів, викладених у Конституції України.

Враховуючи вимоги освітніх документів, документів відділу освіти , молоді та спорту міської ради учні закладу брали участь у різноманітних конкурсах та акціях різних рівнів. Посиленої уваги потребували діти групи “ризику” , діти з функціонально-неспроможних сімей, діти пільгових категорій. Ефективною і найпоширенішою формою роботи з учнями схильними до правопорушень була робота в індивідуальному порядку з батьками в присутності психолога закладу, соціального педагога та представників правоохоронних органів.

Проведено облік дітей та підлітків шкільного віку, приведений у систему контроль з боку класних керівників за відвідуванням учнями закладу.

Певні традиційні форми: щоденний контроль за відвідуванням занять, тісний зв’язок з батьками, звітність про пропущені уроки з боку батьків і учнів, зустріч із працівниками поліції, допомагають виховувати етичні норми, дають правову освіту учням. В кожному класі ведуться рапорти, що допомагає класним керівникам контролювати стан відвідування занять. Всі пропуски з´ясовуються з батьками. Систематично проводяться рейди: “Урок”, “Базар”, “Ігровий зал”, “ Куріння”, “Запізнення на перший урок”, за результатами яких проводиться робота у класі та з батьками. Систематичною стала робота:

- з багатодітними сім'ями (діти з багатодітних родин брали участь у конкурсі “Таланти багатодітної родини”);

- з дітьми девіантної поведінки, дітьми групи ризику;

- роз’яснювальна робота з учнями, які систематично порушують дисципліну, запізнюються на уроки, прогулюють уроки.

Спільно з класними керівниками та представниками різних служб (поліції, служби у справах дітей, РЦСССМ) відвідували на дому дітей, знайомилися з умовами проживання, складали акти обстеження житлово-побутових умов. Соціальний педагог веде облік відвідування учнями закладу та журнал індивідуальних бесід з батьками та учнями. Пропуски уроків без поважних причин у цьому навчальному році були одноразові і поодинокі, які розглядалися і вирішувалися зразу із повідомленням батькам.

Але проблема у роботі з дітьми, схильними до правопорушень залишається, а саме: не завжди дієві та ефективні форми роботи з учнями щодо виховання свідомої дисципліни; робота учнівського самоврядування; поверхова, неглибока робота по вивченню особливостей учнів; недостатня робота з батьками, байдужість батьків до власної дитини.

Виховання учня в закладі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником закладу, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною, разом із соціальним педагогом , за результатами відвідувань складають акти обстеження житлово-побутових умов учнів. Сім’ї, які потребують посиленої уваги відвідувалися з представниками РЦСССДМ, представниками правоохоронних органів.
Однією з традиційних форм роботи з батьками у закладі є батьківські збори за участю представників соціальних та інших служб. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація закладу, практичний психолог, соціальний педагог, запрошуються працівники РВУМВС, районного відділу юстиції. Так у грудні проведений семінар-практикум “ Виконання батьківськіх обов’язків” за участю провідного спеціаліста служби у справах дітей Карпіко С.І

У кожному класі проводяться батьківські збори 4 рази на рік, загальношкільні збори - двічі на рік.

У рамках національно-патріотичного виховання до 100-річчя з Дня народження В.О.Сухомлинського класні керівники провели різноманітні виховні заходи, батьківські збори та лекторії. Так Шавоніна Т.П. для учнів 9 класу провела виховну годину за участю батьків “ Поради В.О.Сухомлинського про святий обов'язок дітей перед своїми батьками”. Болотна Т.В. та учні 8 класу завершили роботу над проектом “В.О.Сухомлинський – видатний педагог,поет, письменник”.

Важливу роль у виконанні освітніх і виховних завдань відіграє бібліотека. Протягом 2018 – 2019 навчального року бібліотекарем закладу Чайкою В.Ю. проводилась певна робота по всіх розділах згідно річного плану. До всіх видатних дат створювались книжкові полички відповідної тематики:

- історико-краєзнавча виставка “ Моє місто-окраса Чернігівщини”,

- “ Незалежність України- слава нині і вовік”,

- “ До Конституції - з повагою, до влади -з надією”,

- виставка-реквієм “ Стривожений дзвін Чорнобиля”,

- “ Скорботна свічка пам’яті ”,

- “Козацька доба запрошує”,

- “ Чорнобиль…Трагедія… Пам’ять ”

- “Крути – трагедія і перемога”,

- ”Україна – навіки Соборна” , тощо.

Також шкільним бібліотекарем були проведені масові заходи під час канікул (“Країна Ввічливості та Доброти”,“ Шевченкове слово у серці дитини”,“Любіть природу, знайте її мову”, “У чарівному світі казок”, тощо)

Педагог-організатор Ткаченко А.М. працює над проблемою “Учнівське самоврядування як одна з форм громадянської освіти та виховання”. У цьому році учнівське самоврядування працювало активно, а тому було проведено багато заходів саме патріотичного напрямку. Діяльність учнівського самоврядування та його радників у 2018-2019 навчальному році була направлена на виконання основних завдань сучасної освіти, що зумовлені пріоритетними напрямами реформування школи, визначеними Державною національною програмою «Освіта («Україна ХХІ століття»), Концепцією національно-патріотичного виховання учнівської молоді, Концепцією розвитку загальної середньої освіти, програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11ласів».

Учнівська рада “Альтаїр” (голова – Гусейнов Гусейн) є виконавчим органом учнівського самоврядування, який активно сприяє створенню згуртованого колективу як дієвого засобу морального виховання особистості, формуванню в учнів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків, виробленню навичок майбутніх організаторів. До учнівської ради потрапляють найуспішніші, найактивніші учні, які користуються авторитетом і довірою своїх однокласників ( Халіман Софія, Похилець Вікторія, Мотора Анна , Ірха Дмитро, Кравченко Карина, Сухотську Катерина, Корольова Валерія,Сенько Анна, Буднік Максим та інші).

У цьому році учнівське самоврядування працювало активно, було проведено багато заходів саме патріотичного напрямку. А тому за планом були проведені:

-акція “Подаруй квіти ветерану” до Дня визволення Семенівки від німецько-фашистських загарбників,

- Квест “Моя Батьківщина Україна”

- КВК “Ми – українці” для учнів 8-11 класів,

- лінійка до Дня гідності і свободи “Та що є смерть, якщо це за народ?! І що життя, якщо без України” для учнів 8-10 класів,

- літературна година «Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі!» для учнів 8 класу

- для учнів 1-11 класів та для учнів 5-х класів проведена літературно-музичну композицію “Усі ми - родом з України” до Дня Соборності України,

- до 100-річчя бою під Крутами для учнів 7 класу- годину пам’яті “Крути - мужність і вірність, що міцніша за смерть”,

- загальношкільний квест «Козацькому роду нема переводу».

Учнівською радою «Альтаїр» були проведені заходи різних напрямів виховання в яких розкрилися таланти учнів: вечір відпочинку “Тут зустрілися різні епохи” для учнів 8-11 класів, квест “ Запалюємо зірки для Миколая” для учнів 1-4 класів, благодійна акція “Новорічна майстерня”( виготовлення новорічних іграшок на міську ялинку)для учнів 1-11 класів, свято Нового року, яке готували учні різних вікових категорій, концертна програма для мам “ Мама і весна” ,посвяту в громадяни парламентської республіки «Альтаїр» учнів 5-х класів, посвяту в барвінчата учнів 2 класу.

Організовано й проведено традиційні свята Першого і Останнього дзвоників.

Виховна робота здійснювалася на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя, через пропаганду національно – патріотичного виховання та духовних надбань українського народу; через заходи , спрямовані на виховання любові до рідної Батьківщини.

У рамках національно – патріотичного виховання пройшли круглі столи, години спілкування, інформаційні години та виховні години: 1-6 класи “Державні та народні символи України”, “Традиції та звичаї нашого народу”, квест “ Козацькому роду нема переводуі”, а також цикл народознавчих свят : “ Андріївські вечорниці”, “ Благослови мати, весну закликати” , “Великодні звичаї та обряди” і т.д.

Основною метою виховної діяльності було створення оптимального соціально - культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би учням легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

Для учнів 1- 4 класів проведені уроки доброти за творами видатного українського педагога, письменника Василя Олександровича Сухомлинського.

Профорієнтаційна робота у Семенівському ЗСО І-ІІІ ступенів №1 здійснюється під час освітнього процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, упорядкування клумб, розширення знань про професії на уроках та в позаурочний час.

З метою розширення меж профорієнтаційної роботи організовано та проведено спільно з районним центром зайнятості для учнів 9-11 класів профорієнтаційний урок “Моя майбутня професія”. Для учнів 9-го,11-го класів провідним спеціалістом РЦЗ Баєвою І. були проведені курс лекцій щодо популяризації робітничих професій та легального працевлаштування неповнолітніх. Працював термінал по профорієнтації та мобільний стенд “ У світі професій”, проводилися зустрічі з представниками навчальних закладів різних рівнів акредитації.

З метою збереження і зміцнення здоров'я учнів , а також профілактики заклад тісно співпрацює з ЦРЛ. Стали традиційними лекторії за участю лікаря – інфекціоніста Янченко Л.В., яка провела лекцію “Профілактика ВІЛ/Сніду серед учнівської молоді ”для учнів 10 та 11 класів, медичної сестри - фтізіатра Петракової Т.І. “Зупинимо туберкульоз разом!”

Для запобігання травматизму та збереження здоров'я у закладі під час проведення тижня безпеки життєдіяльності (жовтень, травень), тижня здорового способу життя, були проведені: зустрічі з представниками Червоного хреста, зустріч з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на заходах у класах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ “Заходи по збереженню життя і здоров'я дітей” де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом. Щомісяця медична сестра проводить рейди здоров’я та випускає санбюлетень з профілактики захворювань, проводила практичні заняття з надання допомоги потерпілому. У закладі проведено День цивільного захисту за участю представників служб: МЧС, ЦРЛ, Семенівсько дільниці газового господарства, поліції, РЕМ, прикордонників.

Щорічно проводиться Тиждень знань правил дорожнього руху, в рамках якого відбуваються зістрічи з представниками ДАЇ ,ігрова програма для учнів 1-4 класів “Подорож у Країну дорожних знаків”, проводяться інструктажі для учнів 5-11 класів.

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей з 27 травня по 11 червня 2019 року на базі закладу працював дитячий табір відпочинку з денним перебуванням «Барвіночок». Цього року вихованцями табору стали 70 учень 1-5 класів. Під час перебування у таборі проведено цікаві масові заходи, до проведення яких були залучені працівники будинку творчості, районної дитячої бібліотеки, РЦСССМ. Вихователі табору проводили цікаві конкурси, розваги, змагання,екскурсії м. Н-Сіверська, практичні заходи по безпеці життєдіяльності ,тощо. Життя дітей у таборі висвітлювалося щоденно на сайті закладу.

На належному рівні було забезпечено дворазове харчування та медичне обслуговування в таборі. Підтримується санітарно – гігієнічний стан приміщень для відпочинку в закладі. Забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності серед дітей у дитячих закладах відпочинку, проводилося цільове інструктування учнів перед кожним їх виходом за межі шкільної території.

Велика увага приділяється у закладі правовому вихованню. Вся робота з цього питання проводиться в двох напрямках: просвітницька робота та профілактична. В рамках просвітницької роботи, протягом навчального року, проходили зустрічі з представниками юстиції Т.Г.Моторою, Висоцькою М.О.Добровольською О.С., інспектором з безпеки дорожнього руху Бурдою Ю.В. , (прочитані лекції “Поняття, ознаки та види правопорушень”, “ Підліток та закон”, “Урок запитань та відповідей”, “Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх”, “Дорога та діти”, “ Безпека пішоходів” та відповіли на всі питання присутніх. ) . Стали традиційними зустрічі зі спеціалістами районної служби дітей, сім’ї та молоді, за участю яких проведені відіолекторії, лекції з елементами тренінгу, анкетування. які виступили з лекцією Стало традицією проводити Тижні правознавства “Закон і ми” в рамках яких відбуваються зустрічі з представниками ДАЇ, юстиції, РВУМВС, психологом, представниками соціальних служб. Для учнів 1-4 класів були організовані практичним психологом Пічевською Ю.А. заняття в ігровій формі “Конвенція ООН про права дитини”. Протягом навчального року спеціаліст Семенівського РЦСССДМ Шкрабов І.В. провів зустрічі, лекції, уроки профілактики, щодо запобігання порушень закону та пагубність шкідливих звичок, запобігання насилля в сім’ї.

Крім проведеного правового тижня в школі проводиться ряд виховних заходів. Це виховна година “Конвенція ООН про права дитини” 5 клас, “Торгівля людьми - сучасний прояв рабства “ 10 клас . Круглий столи в 11 класі “Єдність та відмінність права і моралі”, диспут “Механізм захисту прав людини на державному та міжнародному рівні”, 9 клас “Шкідливі звички - дорога до злочину”. У бібліотеці закладу організовані книжкові виставки “Правова планета дитинства”. Моральному вихованню велика увага приділяється як під час занять, виховних заходів, так і в позаурочний час.

У напрямку родинно-сімейного виховання робота спрямована на пошук максимальної взаємодії між батьками та вчителями. Гарно ця робота поставлена в початковій ланці та 5-6 класах. Стали традиційними “Свято маминої вісімки”, “Наш сімейний альбом”, “Благословенне слово «Мати»”, “Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок, надійний причал”. У закладі протягом року проводились екологічні акції “Клумба”, “Ялинка”, “Береза”, “Чистодвір”, “ Годівничка”. Екологічний тиждень “Довкілля”, “День Землі”, “Парад квітів біля школи”. У цьому році кожен клас продовжив ,закладену випускниками минулого року, акцію “Онови шкільний сад” , де була висаджено 11 плодових дерев .А також в цьому році учні стали активними учасниками міського суботнику, на якому садили дерева на місцях колишніх сміттєзвалищ, а також прибирання узбіччя дороги.

Становлення гармонійно розвиненої особистості не можливе без фізичного виховання. Для цього учні відвідують спортивну школу,є активними учасниками районних змаганнях з волейболу,футболу,легкої атлетики.

Команди Семенівського ЗСО №1 І – ІІІ ступенів (вчителі фізичної культури Кекух В.М., Чайка Ю.І.) брали активну участь у районних спортивних змаганнях:

- Олімпійський тиждень (марафон) 1 м. – Ірха Д., 3м. – Надточей Анатолій (учитель Кекух В.М.)

- День міста (марафон) 1м – Усов Юрій, 2м – Зволь Віктор, 3 м – Бажин Павло (учитель Кекух В.М.)

- Козацкий квест – 1 м. Команда 9 класу (учитель Кекух В.М.)

- Змагання з шашок - 2 м. команда 7 – 9 класи, 2м команда 10 – 11 класів (учитель Кекух В.М.)

- Змагання з волейбол (дівчата) – 4 м. (учитель Кекух В.М.)

- Змагання з тенісу (учитель Кекух В.М.)

- змаганняфутболу – 1 м (учитель Чайка Ю.І.)

- олімпійський урок – 1 м (учитель Чайка Ю.І.)

- Змагання з шашок – 2 м (учитель Чайка Ю.І.)

- Змагання з шахів – 3 м (учитель Чайка Ю.І.)

- Змагання волейболу ( хлопці) – 2 м (учитель Чайка Ю.І.)

- Районний етап гри «Джура»(Сокіл) – 2 м (учитель Чайка Ю.І.)

Команда “ Єдність” відстоювала честь ОТГ в області, де посіла місце 15 з 38 команд.

6. Соціальний захист, робота психологічнох служби.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій, кількість дітей у них становить:

Багатодітні – 50;

Сироти та позбавлені батьківського піклування – 4;

Інваліди- 5 ;

Внутрішкільний контроль – 2;

У складних життєвих обставинах – 4

Інклюзия-1

Малозабезпечені-20.

Навиконання Закону “Про освіту” та Конвенції про права дитини в нашому навчальному закладі було оформлено соціальні паспорти по групам та на підставі їх - соціальний паспорт закладу, який дав змогу відобразити специфіку учнівського складу закладу та побачити специфіку роботи соціально-психологічної служби з “особливими дітьми”. Соціальним педагогом були проведені наступні заходи:

-у рамках тижденя правових знань (диступи та години спілкування “Я знаю

свої права“; “Школа прав”; “Права дітей в малюнках” ( учні 1-2 кл); лекція з обговоренням “Мої права та обов'язки “(учні 6-7 кл); анкета “Твої права та обов’язки “ ( учні 8 кл);конкурс плакатів та відео презентацій за

правовою тематикою, інформаційна зустріч з юристом- Добровольською

Оленою Сергіївною в рамках тижня правових знань , зустріч з працівниками поліції щодо відповідальністі неповнолітніх.

Щодо попередження насильства в учнівському колективі:

- година спілкування “Сім’я – це простір без насильства” (початкові класи).

- конкурс дитячої творчості “ Я росту в щасливій родині”

- бесіда на тему “Попередження булінгу”

- виховні години “Скажемо насильству – Ні!”(середня ланка).

-лекція з обговоренням “Молодь проти насильства” (старші класи).

-розміщення інформаційного стенду з протидії насильства з номерами телефонів довіри, соціальних служб, поліції.

- перегляд та обговорення профілактичних відео роликів.

- психологічні заняття “Формування ненасильницької поведінки учнів”

- година спілкування з елементами тренінгу “ Пізнай себе в конфлікті!”

- круглий стіл “Ми-рівні, ми-різні!”

Не залишилась поза увагою робота щодо протидії поширенню наркоманії, психотропних речовин та прекурсорів

- “Алкоголізм, тютюнопаління – перші кроки до наркоманії ”;(середня ланка)

- “Вибір є завжди у кожного з нас”.(старші класи)

- “Правда про алкоголь та наслідки його вживання”,

- бесіди “Лихослів'я у шкільному середовищі” ( учні 1-11кл);

А також було проведено низку заходів щодо протидії виникненню ВІЛ/СНІД

- відеоролік “ Толерантність до ВІЛ-інфікованих”;

- “СНІД: подумай про майбутнє – обери життя”; ( середня ланка,старші класи)

-“Сімейний захист”;

- тематичні заходи “Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас!Не залишимося байдужими!”

- заняття з елементами тренінгу “ Привід для серйозних розмов”

Велика увага приділялась формуванню здорового способу життя:

- заняття "Лінія життя",5-ті кл;

- виховна година " Життя без паління", 8-9 кл;

- заняття "Тверезість", 6-7 кл;

- вправа " Мої шкідливі звички",9-11 класи;

- лекція з елементами тренінгу " Здоровим бути- модно!" для учнів 6-8 класів.

З метою попередження торгівлі людьми класними керівниками та соціальним педагогом було проведено:

- диспут “Реалії сучасності. Тенети рабства!”

- відеолекторій “Станція призначення -Життя”, учні 10-11 кл;

- заняття “Проблема торгівлі людьми : рабство існує”(9кл.);

- ознайомлення учнів з професіограмою України, району, області, з

затребуваними професіями на ринку праці для учнів 9-11 кл;

- зустріч з спеціалістом центру зайнятості для учнів 11кл;

Важливою складовою роботи соціального педагога є консультування. Основне завдання консультування—допомога учням подивитись на свої проблеми збоку, побачити альтернативні шляхи виходу з проблемної ситуації.

Протягом 2018-2019 навчального року постійно звертались для надання індивідуальних консультацій учні-сироти та учні пільгового контингенту, батьки, опікуни учнів, педагоги, для вирішення наступних питань:

- профілактика правопорушень серед учнів ;

- соціальний та педагогічний супровід учня, що знаходиться у складних життєвих обставинах;

- вирішення конфліктів з викладачами;

- подолання конфліктів в сім’ї;

- як уникнути покарання.

Відповідно до плану роботи та враховуючи програму розвитку психологічної служби освіти області практичним психологом Пічевською Ю.А. проводилась робота згідно плану. Робота заключалась у психологічному супроводі впровадження нових Державних стандартів, а також оптимізації навчально – виховного процесу з урахуванням вікових особливостей дітей, їх індивідуального розвитку, формування навичок ефективного спілкування.

У відповідності до програми розвитку психологічної служби освіти області психологічна просвіта здійснювалась у таких напрямках:

Попередження насильства в учнівському колективі:

Заняття з елементами тренінгу “Зробімо світ добріше разом” (2;4 класи).

Інформаційно-просвітницький захід : “Насильство в сім’ї. Запобігання жорстокості між учнями”(5-ті класи).

Інформаційна година: “Протидія дискримінації за ознакою статі”(7 клас).

Година спілкування “Людина починається з добра”(1 клас).

Протидія виникненню ВІЛ/СНІД

Година спілкування “Статева свідомість і міжособистісні стосунки”(9клас).

Профілактичний захід “Відверто -дівчатам!”(10-11 класи).

Формування здорового способу життя.

Профілактичний захід “Як не потрапити на наркотичний гачок” (8 клас).

Диспут “За хмарою тютюнового диму” (7 клас).

Тренінгове заняття “Настрій та здоров’я ”(6 клас).

Година спілкування “Здоров’я дитини”(2 клас).

Профілактика правопорушень

Тренінгові заняття “Шкільне цькування як хвороба групи”

Інформаційна година : “Агресія і її наслідки”(6 клас).

Година спілкування на тему: “Емоції”(3 клас).

Година спілкування на тему: “Конфлікти”(10 клас).

Реалізація конвенції ООН про права дитини

Гра-подорож до країни “Права дитини”(2 клас).

Година спілкування “Я-дитина і маю права”(4 клас).

Тренінгове заняття “Про права і обов’язки маємо знати”( 3;5 класи).

Попередження торгівлі людьми

Диспут “На запчастини – тільки машини”(8;9 класи).

Диспут “Реалії сучасності. Або рабство існує.”(10 клас).

Проведення тижня психології

Психологічна акція “ Колір настрою”( учні 1-4 класів).

Психологічна вправа “ Дерево бажань” ( початкова ланка).

Заняття з майбутніми першокласниками “ Я готуюсь до школи”.

Корекційно- розвивальне заняття ”Я іду у 5 клас” ( 4 клас).

Проект “ Скринька довіри” (6;8 класи).

Проект “Думки великих на щодень”( 9;10 класи).

Опитування “ Якби я був практичним психологом або соціальним педагогом, я б...( 5-ті класи).

Психологічна вправа ”Девіз мого життя”( 7 клас).

Комунікативна гра “ Морські командні навчання “( учні 5-Б класу).

Психологічна вправа “Паркан думок”( 11 клас).

Робота з майбутніми першокласниками

Вивчення рівня розвитку дрібної моторики та кінетичних умінь.

Комплекс вправ для розвитку тонкої моторики та кінетичних умінь.

Дослідження рівня розвитку мотиваційної сфери.

Комплекс вправ для розвитку навчальної мотивації.

Визначення рівня розвитку пізнавальних процесів (увага, сприймання, пам’ять).

Визначення рівня розвитку пізнавальних процесів (мислення, уява).

Комплекс вправ для розвитку пізнавальних процесів.

Дослідження рівня розвитку довільності. Розвивальні вправи.

Робота з педагогами

Консиліум з питань адаптації 5 класу до умов навчання у середній школі (за результатами діагностики).

Доповідь “Психолого-педагогічні прийоми створення ситуації успіху”(з практичними вправами).

Семінар “Соціалізація учнів”(за результатами проведених досліджень).

Робота з батьками

- робота з батьками (бесіда “Діти з особливостями розвитку: які вони?”(батьки учнів 4 класу).

- година спілкування по результатам проведеної діагностики адаптації (батьки учнів 5 класу).

- анкетування батьків щодо адаптації до школи та ставлення дитини до

навчального процесу. Надання рекомендацій. - виступ перед батьками учнів 7 кл. щодо результатів проведеного

діагностування по вибору майбутнього профілю.

Багато уваги практичним психологом та соціальним педагогом приділялося дітям, сім'ї яких опинились у складних життєвих обставинах. З дітьми даної категорії проводилась групова та індивідуальна робота, надавались консультації та психологічна підтримка.

За результатами проведених діагностичних досліджень процесу адаптації учнів 10-х класів було проведено міні-лекцію для батьків “Особливості соціально-психологічної адаптації учнів 10-х класів до навчання в умовах багатопрофільної школи".

Педагогам було надано рекомендації щодо особливостей психолого-педагогічного супроводу процесу адаптації учнів 1, 5, 10-х класів.

Всі результати досліджень доводилися до всіх учасників навчально-виховного процесу під час консультацій, консиліумів, виступів перед педагогічним колективом на педрадах, семінарах, нарадах, виступів перед учнями та батьками. За результатами досліджень проводилася просвітницька та корекційно-розвивальна робота.

Учні зверталися за допомогою, на консультації індивідуально та малими групами. Пріоритетними завданнями психолога та соціального педагога закладу стали:

-всановлення та підтримки тісного зв’язку в системі учні-педагоги

батьки;

- пропаганда здорового способу життя серед дітей та учнівської молоді;

- формування особистої зрілості та соціальної компетентності;

- робота з обдарованими дітьми.

Безкоштовним харчуванням були забезпечені всі учні початкової школи пільгових категорій та діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти переселенці.

7. Збереження і зміцнення здоров’я учнів і працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна сестра медична, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.

Розподіл учнів на фізкультурні групи на початку 2018/2019 навчального року:

Основна Підготовча Спеціальна Звільнені
К-сть учнів % К-сть учнів % К-сть учнів % К-сть учнів %
153 54% 105 37% 20 7% 5 2%

Сестрою медичною Алексеєнко Т.М. складено реєстр учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп, відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Згідно з документами учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів 1-11 класів відбувалось у їдальні школи. Адміністрацією закладу проводиться щомісячна перевірка режиму роботи шкільної їдальні, якості продукції і відповідності норм харчування учнів, перевірка проводиться також і радою з питань харчування школи.

З метою збереження здоров’я учнів заступниками директора проводиться контроль щодо проведення уроків фізичного виховання, виконання режиму роботи групи продовженого дня.

8. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей в побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, інших чисельних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи проводиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі «Про організацію роботи з охоронии праці» призначено відповідальних за організацію роботи з охорони праці: у педагогічному колективі, в учнівському колективі та за обслуговуючий персонал.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі у учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів з безпечної поведінки, стенди з охорони праці.

Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків створення безпечних умов навчання.

За рік не трапилось жодного випадку травматизму дитини побутового характеру в позарочний час (вдома).

9. Фінансово-господарська діяльність

Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється відповідно до статуту на основі прийнятого бюджету.

Джерелами фінансування є:

· кошти відділу освіти, молоді та спорту;

· благодійні внески батьків;

· благодійні внески фізичних осіб.

Зміцнення матеріально-технічної бази школи:

№ з/п Вид ремонтних робіт Джерело фінансування
2 Фарбування підлоги Батьківські кошти
3 Ремонт стін Позабюджетні кошти
4. Поклейка шпалер Позабюджетні кошти
5. Придбано обладнання та матеріали для ремонту першого класу НУШ Бюджетні кошти
6. Здійснено покос трави на території школи та спортивному майданчику Власними силами
7. Придбали газонокосилку Бюджетні кошти
8. Придбано матеріали для ремонту приміщень Батьківські кошти
9. Ремонт харчоблоку їдальні Бюджетні кошти
10. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, запчастини Бюджетні кошти
- матеріали Бюджетні кошти
- бензин Бюджетні кошти
11. Оплата послуг Бюджетні кошти
12. Ремонтні роботи у спортивному залі Бюджетні кошти
13. Ремонт роздягальні для хлопчиків. Позабюджетні кошти
14. Навчальний матеріал та обладнання для інклюзивної освіти Бюджетні кошти

10. Управлінська діяльність

Першочерговим завданням адміністрації є організація роботи школи, де колектив має спільну мету, обумовлену світовими, державними, регіональними тенденціями розвитку освіти; формування системи показників та оцінок, які контролюють, оцінюють та регулюють процеси в управлінні.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи. Рішення до управління та контролю за навчально-виховним процесом адміністрація школи приймає колегіально.

Застосування принципу раціонального поєднання традиційного і інноваційного в управлінні внесло зміни в основні завдання, функції, форми та методи діяльності керівника і сформувало нові підходи:

- створення сучасного освітнього середовища;

- використання комп’ютерної мережі Інтернет;

- створення правових, організаційних, психологічних умов для здійснення діяльності педагога;

- соціальна та психологічна підтримка педагогів.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників та вихователів. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Підключенням школи до мережі Інтернет дає можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами.

Постійно поновлюється інформація на сайті школи. Впроваджено в роботу школи і постійно оновлюється програма «Курс».
У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, стан відвідування учнями школи, класно-узагальнюючий контроль тощо. Протягом 2018-2019 навчального року були проведені наради при директорі згідно плану та 11 засідань педагогічних рад

Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. У зв'язку з цим як директор надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.

11.Завдання на 2019 -2020 навчальний рік.

1. Удосконалювати систему контрольно-аналітичної діяльності з питань управління освітнім процесом з метою постійного відстеження результативності, динаміки змін та підвищення відповідальності кожного працівника за результати своєї роботи.

2. Забезпечувати контроль за дотриманням державних стандартів освіти, підвищенням ефективності освітнього процессу.

3. Створювати умови для розвитку ініціатив методичних об`єднань в організації методичної роботи, запровадити ознайомлення педагогічних працівників із новими педагогічними технологіями.

4. Посилити роботу з обдарованими дітьми.

5. Недостатнє сучасне оснащення кабінету фізики, хімії, біології, матеріально-технічну базу кабінету асистента вчителя

6. Усунути формальний підхід до форм і змісту планування, проведення виховних заходів та позакласної роботи з предметів.

7. Покращити організацію науково-дослідної роботи, роботу по розробці

власних науково- методичних і ди­дактичних матеріалів та публікацій передового педагогічного досвіду.

8. Удосконалювати систему роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Директор школи Лупан О.М. звітувала перед педагогічним колективом, батьками, громадськістю. Під час обговорення доповіді виступили заступники директора школи Хулап Г.М. - про впровадження до профільної та профільної підготовки на наступний рік, про впровадження НУШ, організацію інклюзивної форми навчання, забезпечення підручниками тощо. Заступник директора з виховної роботи Белянко А.М. повідомила присутніх про систему виховної роботи школи, про шкільне самоврядування, організацію харчування. З оцінкою діяльності школи виступила голова Ради школи Сухотська Оксана Вікторівна. Було проведено голосування оцінки роботи школи. Лічильна комісія на чолі з її головою, членом Ради школи підтвердили, що робота школи визнана задовільною.


11.06. 2019 року

Директор навчального закладу О.М.Лупан

Звіт директора Семенівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1 Лупан Оксани Михайлівни за 2014 – 2015 навчальний рік на спільному засіданні педагогічної ради та ради школи (протокол № 8 від 13.06. 2018 року)

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. Загальна інформація про школу.

Семенівський заклад загальної освіти є комунальною власністю Семенівської міської ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Семенівської міськради, якому делеговані відповідні повноваження. У навчальному закладі є Статут, створені Рада школи, батьківський комітет, рада профілактики, які працюють згідно плану роботи.

Основна будівля школи прийнята в експлуатацію у 1965 році, на території закладу розміщені: їдальня і три будівлі у яких розміщені бібліотека, майстерні, класні кімнати, підсобні приміщення. Земельна ділянка, яка належить школі має площу 1,8 га.

У 2017 – 2018 навчальному році працювало 29 педагогічних працівника та 21 працівника з числа обслуговуючого персоналу. На початок навчального року у школі навчалося 289 учнів на кінекць року - 291 учень. Укомплектовано 12 класів, середня наповнюваність класів – 24,3 учнів. Школа І ступеня – 4 класи, школа ІІ ступеня – 6 класів, школа ІІІ ступеня – 2 класи. Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання родини і пов’язана з переїздами. Основними заходами із збереження контингенту учнів в 2017-2018 навчальному році були: контроль відвідування учнями навчальних занять;- організація навчання за індивідуальною формою (1 учень- 1 клас) та інклюзивною (1 учень – 5-а клас). У школі здійснюється підвіз учнів сільської місцевості (29 учнів) трьома автобусами за напрямками : с. Кути - 5 учнів, с. Миколаївка – 2 учнів, с. Залізний Міст – 2 учнів, с. Прогрес – 9 учнів, с. Карповичі – 11 учнів.

Якісний склад педагогічних працівників такий:

- Спеціаліст вищої категорії - 17

- Спеціаліст першої категорії - 9

- Спеціаліст другої категорії -3

- Звання «старший учитель» - 11

- Звання «учитель - методист» - 2

- Відмінники освіти – 1

2. Методична робота .

Основним завданням методичної роботи є забезпечення неперервності підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогів шляхом їх залучення до різних форм методичної роботи – постійних та епізодичних. У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив почав працювати над науково-методичною проблемою «Створення педагогічних умов для успішної соціалізації учнів».

У роботі над науково-методичною проблемою використовувались такі форми і методи методичної роботи:

Індивідуальні: самоосвіта, консультації.

Колективні - сім постійно діючих методичних об’єднань вчителів:

- методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Антоненко С.М.)

- методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (керівник Шавоніна Т.П.)

- методичне об’єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД (керівник Гапоненко Н.В.)

- методичне об’єднання вчителів фізичної культури та Захисту Вітчизни, художньо естетичного циклу (керівник Кекух В.М.)

- методичне об’єднання класних керівників (керівник Белянко А.М.).

На належному рівні працювали методичні об’єднання фізичної культури та захисту Вітчизни, природничо-математичного циклу.

Учителі активно ділились своїм педагогічним досвідом з колегами на районних семінарах з предметів.

На належному рівні проведено тижні: математики, фізики та інформатики, української мови та літератури. Бажає покращення проведення тижнів: психології педагогічної майстерності, патріотичного виховання.

У школі створено банк позитивного педагогічного досвіду, який дає можливість ефективно проводити основні методичні заходи.

Протягом року були проведені:

- круглий стіл «Соціальна компетентність, її шляхи»

- семінар-практикум для вчителів-предметників 5-го класу.

- круглий стіл адаптація учнів 1-го класу «Перший раз у перший клас»

У процесі підготовки до педагогічних рад були розроблені і опрацьовані наступні питання:

- Законодавчі документи щодо розвитку освіти України;

- Атестація педагогічних працівників – шлях удосконалення педагогічної майстерності.

- Робота педагогічного колективу по створенню умов для фізичного розвитку, збереження та зміцнення здоров’я.

- Стан викладання української мови у 2 – 4 класах

- Стан викладання зарубіжної літератури.

- Стан викладання української мови у 5 – 11 класах

Результати атестації свідчать, що методична робота в школі стимулювала окремих вчителів до підвищення власного педагогічного рівня: У 2017-2018 навчальному році пройшли атестацію 6 учителя. Атестаційний період проводився згідно Положення про атестацію та запланованої роботи атестаційної комісії школи. Вчителі, які атестувалися презентували свій досвід на засіданні комісії. За результатами атестації:

- підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» – 3,

- встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 2

- встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» - 1

- підтверджено звання «Учитель - методист» - 1.

- підтверджено звання «Старший учитель» - 2.

- присвоєно звання «Старший учитель» - 2.

Активізація творчого потенціалу педагогічних працівників сприяла участі вчителів у фахових конкурсах:

Учителі англійської мови активно друкувалися у фаховому журналі. У квітні 2018 року у фаховому журналі «Вихователю ГПД. Усе для роботи» було надруковано свято «Зустріч птахів» та усний журнал «Шкідливі звички у нашому житті» вихователя ГПД Полєщук С.В.

Учитель фізики Хоменко О.В. став лауреатом районного етапу конкурсу «Учитель року 2018».

Відповідно до плану роботи а також враховуючи програму розвитку психологічної служби освіти області практичним психологом Пічевською Ю.А. проводилась робота в таких напрямках:

1. Психодіагностична (діагностика адаптації учнів 1 кл. до шкільного навчання; діагностика адаптації учнів 5 кл. до навчання в середній школі; діагностика майбутнього профілю класу, а саме поглиблене вивчення предметів 7 кл.; діагностика професійного визначення 9,11 кл., а також індивідуальна діагностика відповідно до звернень.)

2. Консультаційна (індивідуальні та групові консультації учнів, батьків, педагогів).

3. Профілактична.

4. Психологічна просвіта.

5. Організаційно-методична.

Робота заключалась у психологічному супроводі впровадження нових Державних стандартів, а також оптимізації навчально – виховного процесу з урахуванням вікових особливостей дітей, їх індивідуального розвитку, формування навичок ефективного спілкування.

Для всіх членів педагогічного колективу були проведені консультації з планування, ведення шкільної документації, підвищити свій фаховий рівень дає можливість методичний кабінет.

Належна робота здійснюється в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової підготовки. План курсової підготовки виконано.

Поновлено банк обдарованих дітей, розроблено план роботи з ними, відповідно до плану ведеться робота.

Протягом 2017 – 2018 навчального року робота педагогічного колективу була спрямована на охоплення дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2016 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років.

У школі впроваджена певна система роботи щодо профільного навчання, проводилась допрофільна підготовка у 8 та 9 класах з української мови та англійської мови. З цією метою була налагоджена робота класу з поглибленим вивченням української мови та англійської мови, враховуючи потреби учнів та можливості школи у 10 та 11 класах сформовано профілі – гуманітарний та біолого-хімічний.

Учні нашої школи традиційно є активними учасниками олімпіад з базових дисциплін. Відповідно протоколів І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у шкільних олімпіадах взяли участь 145 учнів:з української мови та літератури – 18 учні, історії – 8 учнів, географії – 12 учнів, англійської мови – 14 учнів, математики – 23 учнів, фізики – 13 учнів, біології – 20 учня, хімії – 16 учнів, інформатика – 2 учнів, астрономії – 2 учнів, екології – 2 учень, інформаційних технологій – 8 учнів, економіки – 3 учнів, трудового навчання – 4 учнів, правознавства – 2 учнів.

Призові місця розподілено по 38% від кількості учасників. Проаналізовано протоколи І етапу олімпіад: загальна кількість учнів, які брали участь – 52% від загальної кількості. Як свідчать протоколи та звіти про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, високу активність проявили школярі в шкільній олімпіаді з української мови, математики, хімії, біології, інформаційних технологій. Вчителі Шавоніна Т.П., Бондаренко Т.В., Здота Г.Є., Сенько О.В. проводять систематичну роботу з підготовки учнів до предметних олімпіад, тому їх учні отримали високі бали. За результатами ІІ етапу олімпіад 58 школярів стали призерами. У ІІІ етапі олімпіади з екології диплом ІІІ ст отримав Курпас Віктор.

22 учні школи брали участь першій Всеукраїнській інтернет-олімпіад і «На урок» з біології на всеукраїнському рівні:

- Диплом І ступеня – Сухотська Катерина

- Диплом ІІ ступеня – Воробей Аліна

- Диплом ІІІ ступеня – Скоряк Анна, Халіман Софія, Шевкопляс Яна. (вчитель Хулап Г.М. отримала Свідоцтво про підготовку 5 переможців). Шумило Валерія 7-й клас та Старосєк Влад 8-й клас отримали дипломи 3-го ступеня. (вчитель Здота Г.Є. отримала Свідоцтво про підготовку 2 переможців).

На ХІ Всеукраїнському зльоті шкільних лісництв Хулап Соломія за захист науково-дослідницької роботи отримала диплом за ІІІ м .

У обласному етапі конкурсу «Парки – легені міст і сіл» вихованці шкільного лісництва посіли 1 м., а на Всеукраїнський етап конкурсу Сердюкова Марія (10 кл) виборола 2 місце. (керівник лісництва Хулап Г.М.).

У конкурсі з «Батьківської криниці» за роботу з геології, мали звання лауреатів учениці 10 класу Коротка Женя та Сердюкова Марія; участь у 4 обласній історико-краєзнавчій конференції з ученицею 10 класу- Короткою Євгенією. (вчитель Бондаренко Т.В.)

За підсумками обласного етапу акції Всеукраїнської акції «День зустрічи птахів» у номінації «Майстер-клас»: «Шпаківні і дуплянки своїми руками» Крот Андрій учнь 7 класу отримав диплом переможця (керівник шкільного лісництва Хулап Г.М.)

У номінації «Найщедріша годівничка» переможцями стали учнівський колектив 1-4 класів (вихователі ГПД Полєщук Світлані Володимирівні, Курпас Наталії Євгенівні, Колощенко Надії Олександрівні)

Перемогла у номінації «Найкращий організатор біологічних свят» Здота Ганна Єгорівна, учитель біології.

У районному етапі конкурсу учнівської молоді з комп’ютерного малюнку Paint.Net «За нашу свободу» ( інформатика ) », в якому учні отримали такі місця – Коротка Євгенія (10 клас) – ІІ місце, Діденко Валерія – 6 клас – ІІ місце (вчитель Сенько О.В.)

У ІІ етапі Міжнародного конкурсу імені П. Яцика брали участь 7 учнів школи, Сухотська К. – ІІ місце районного етапу. У районному етапі Всеукраїнського літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка перші місця вибороли Сергієнко Анастасія учениця 6 класу, Їжак Анна-Марія учениця 6 класу (у обласному етапі - 4 м), Шумило Валерія – учениця 7 класу посіла 2 м., Лобок Д - 3 місце, Шевкопляс Я. -3 місце

35 учнів школи брали участь у математичному конкурсі «Кенгуру».

Активну участь беруть учні школи у роботі МАН, у ІІ етапі конкурсу-захисту науководослідницьких робіт Курпас Віктор (10 клас) у секції екологія отримав диплом ІІІступеня. Брала участь у конкурсі захисту МАН Хулап Соломія у секції хімія та біології.

Найдьонова Тетяна отримала дипломи обласного етапу Всеукраїнського екологічного моніторингу за міжнародною науково-освітньою программою GLOBE. У конкурсі учнівської молоді з комп’ютерного малюнку Paint.Net «Україна – космічна держава», де Коротка Євгенія, учениця 9 класу, посіла 1 місце.

Команди Семенівського ЗСО №1 І – ІІІ ступенів (вчителі фізичної культури Кекух В.М., Чайка Ю.І.) брали активну участь у районних спортивних змаганнях:

олімпійський урок 2 м., з футболу – 1 м. , козацкі розваги – 2 м., з шашок 1 м. – (команда 8 – 9 класи), з шахів 2 м – (команда 10 – 11 клас), з шахів 2 м – (команда 7 – 9 клас), крос – 2 м, гра «Я патріот» обласний етап – 11 м., міні-футбол – 2 м., волейбол (хлопці) – 3 м., військово-патріотична гра «Джура» (Сокіл) – 1 м (районний рівень), обласний рівень 10 м

У 5, 9, та11-х класах було проведено зрізи знань з математики (контрольні роботи) та з української мови (диктант). Всі учні в цілому освоїли програмовий матеріал.

3. Навчальна діяльність учнів.

За підсумками навчального року 2017-2018 учні 3 – 11 класів показали такий рівень навчальних досягнень: високий рівень – 19 учнів (8 %) достатній - 80 учнів (35 %), середній – 1 учень (0,34%), початковий рівень – 0 учнів (0%) (у порівнянні з минулим роком- високий рівень – 21 учнів (9 %) достатній - 82 учня ( 37 %), середній – 6 учнів (3 %), початковий рівень – 0 учнів (0%). 19 учнів нагороджені Похвальним листом за високі досягнення у навчанні.

Учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

4. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховнийпроцесс

Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти. В школі функціонують 1 кабінет інформатики ( 14 одиниць), кількість комп’ютеріввсього складає 16+ 2 (ноутбуки) одиниць, є підключення до мережі Інтернет, для проведення уроків і заходів використовується мультимедійний проектор та мультимедійна дошка.

Учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

5.Виховна та позакласна робота.

Виховна робота в школі організована відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання, «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України», методичних рекомендацій МОН України управління освіти та відділу освіти, молоді та спорту.

Головна увага була спрямована на формування в учнів активної життєвої позиції, на збереження власного життя і здоров’я, на виховання моральності і культури поведінки.

В ході виховної діяльності в шкільному колективі проводилась роз’яснювальна робота з питань профілактики злочинності та профілактики шкідливих звичок серед школярів. Увічнювалась пам’ять жертв голодоморів і репресій в Україні, відзначались державні свята та пам’ятні дати з історії України та її славних синів, політичних і громадських діячів.

Враховуючи завдання національного виховання , визначені в Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, виховна робота організована й проводиться в різних формах і напрямках: національно-патріотичне, екологічне виховання, правове, превентивне, художньо-естетичне.

Системний підхід дозволяє класному керівнику раціонально розподіляти свої зусилля при організації виховного процесу в класі. При створенні виховної системи класу формується «обличчя» класу, його індивідуальний вигляд.

На сучасному етапі класні керівники,використовують методи виховання не тільки як засіб подолання негативних тенденцій у розвитку особистості, але і як засіб формування позитивних властивостей і якостей. Використання для виховання і розвитку особистості ідеї особистісно зорієнтованого виховання, яке втілює демократичні, гуманістичні принципи випереджаючої освіти для сталого розвитку.

Працюючи над реалізацією Концепції національно - патріотичного виховання, виховної мети «Створення виховного простору для формування свідомого громадянина-патріота Української держави через соціальну адаптацію особистості. »педагогічний колектив свою виховну роботу спрямовував на виховання свідомого громадянина, патріота України.

Так, в усіх класних кімнатах оформлені куточки державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними символами України – Гербом, Прапором, Гімном. Класними керівниками та класоводами під час проведення класних годин, тематичних заходів виховується повага до державної символіки. Всі урочистості супроводжуються Гімном України та підняттям Державного Прапору України.

Аналізуючи роботу методичного об'єднання класних керівників, слід зазначити, що ефективність виховної роботи цілком залежить від рівня налагодженої співпраці педагогічного й батьківського колективів. Класні керівники спланували заходи із залученням батьків до активного шкільного життя. З батьками проводились такі бесіди: «Відповідальність батьків за виховання дітей», «Попередження правопорушень та злочинності в дитячому середовищі», «Попередження дитячого травматизму» тощо.

Слід зазначити, що проведені протягом року заходи мали емоційний вплив і відіграли роль у вихованні учнів. До виховних заходів були залучені всі учні з урахуванням їх індивідуальних особливостей та нахилів, де вони змогли проявити свою активність.

Пріоритетними напрямками у виховній роботі залишалося забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. Виховна робота проводилася вчителями, класними керівниками, вихователями груп продовженого дня, керівниками гуртків: «Сольного співу», «Туристичний», «Різблення по дереву», «Класичного танцю», під керівництвом заступника директора з виховної роботи Белянко А.М. та педагога-організатора Ткаченко А.М. Виховна діяльність школи була спрямована на реалізацію виховної теми у школі «Створення виховного простору для формування свідомого громадянина-патріота Української держави через соціальну адаптацію особистості». Формування соціальної компетентності школярів через виховання загальнолюдських духовних цінностей та естетичної культури» через завдання основних орієнтирів виховання:

1.Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей.

3. Ціннісне ставлення до праці.

4. Ціннісне ставлення до природи.

5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

6. Ціннісне ставлення до себе.

Виховна робота здійснювалася на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя, через пропаганду національно – патріотичного виховання та духовних надбань українського народу; через заходи , спрямовані на виховання любові до рідної Батьківщини .

А тому за планом були проведені: акція «Подаруй квіти ветерану» до Дня визволення Семенівки від німецько-фашистських загарбників, проведено флеш-моб «Голуб миру Україні» та урок миру «Хай завжди буде мир» до Дня миру, козацькі розваги для учнів 6-7 класів до Дня українського козацтва та захисника України, КВК «Ми – українці» для учнів 8-11 класів, лінійка до Дня гідності і свободи «Та що є смерть, якщо це за народ?! І що життя, якщо без України» для учнів 8-10 класів, виступ дітей «З Україною в серці» на кущовий обласний семінар – практикум на базі нашого закладу по військово-патріотичній грі «Джура» («Сокіл»), ланцюг єднання поколінь «Соборна Україна, естафета єдності « Від діда-прадіда», для учнів 1-11 класів та для учнів 5-х класів проведена літературно-музичну композицію «Усі ми - родом з України»до Дня Соборності України, до 100-річчя бою під Крутами для учнів 7 класу- годину пам’яті «Крути - мужність і вірність, що міцніша за смерть», перегляд відеофільму учнями 9-10 класів «Невідома Україна. Лист без конверта» до цієї ж події, лінійка пам’яті для учнів 6-7 класів «Чорнобиль усе болить у моїй душі». У рамках національно-патріотичного виховання до 100-річчя з Дня народження В.О.Сухомлинського класні керівники провели різноманітні виховні заходи, батьківські збори та лекторії. Так Шавоніна Т.П. для учнів 9 класу провела виховну годину за участю батьків «Поради В.О.Сухомлинського про святий обов'язок дітей перед своїми батьками».

Болотна Т.В. та учні 8 класу завершили роботу над проектом «В.О.Сухомлинський – видатний педагог,поет, письменник». Педагогом-організатором для учнів 1- 4 класів були проведені уроки доброти за творами видатного українського педагога, письменника Василя Олександровича Сухомлинського. 17 травня 2018 року підведений підсумок клопіткої роботи над проектом “Семенівщина вишивана”.В навчальному закладі пройшло свято презентації вишитої карти Семенівського району . Майстрині - вишивальниці кожної сільської ради розповіли про особливості свого рідного куточка, які залишили на карті району, про їх історію.

Основною метою виховної діяльності було створення оптимального соціально - культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би учням легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом. Учнівською радою «Альтаїр» були проведені заходи різних напрямів виховання в яких розкрилися таланти школярів: вечір відпочинку «Hallo, Hallоwen» для учнів 8-11 класів, свято «Іде до нас Миколай» для учнів 1-4 класів, благодійна акція «Новорічна майстерня» для учнів 1-11 класів. Діти разом з батьками виготовляли ялинкові прикраси, листівки воїнам АТО, провели благодійний ярмарок - розпродаж солодощів під час якого діти торгували солодкими виробами, а кошти, зароблені під час ярмарку, були передані випускнику школи Вертебному Андрію, який знаходився в обласному опіковому центрі, свято Нового року, яке готували учні різних вікових категорій, конкурсно-розважальну програму «Полісяночки» для дівчаток 1-4 класів, міні виставу з правил дорожнього руху для першокласників « Азбуку міста завчи до ладу, щоб не потрапити раптом у біду!», посвяту в громадяни парламентської республіки «Альтаїр» учнів 5-х класів, посвяту в барвіночки учнів 2 класу.

Екологічний квест «Бережіть природу – це наш дім!» для учнів 5-8 класів.

Протягом навчального року центри учнівського самоврядування працювали на достатньому рівні. Основні недоліки у роботі - це брак досвіду та недостатньо налагоджена співпраця вчителів та членів учнівської ради.

6. Профорієнтаційна робота.
Профорієнтаційна робота у Семенівському ЗСО І-ІІІ ступенів №1 здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, упорядкування клумб, розширення знань про професії на уроках та в позаурочний час.

З метою розширення меж профорієнтаційної роботи організовано та проведено спільно з районним центром зайнятості для учнів 9-11 класів профорієнтаційний урок « Моя майбутня професія». Для учнів 9-го,11-го класів провідним спеціалістом РЦЗ Баєвою І. були проведені курс лекцій щодо популяризації робітничих професій та легального працевлаштування неповнолітніх. У пришкільному таборі провела подорож країною професій. Працював термінал по профорієнтації та мобільний стенд « У світі професій» та проводилися зустрічі з представниками навчальних закладів різних рівнів акредитації.

7.Соціальний захист. Робота соціального педагога та практичного психолога.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій, кількість дітей у них становить:

Багатодітні – 24;

Сироти та позбавлені батьківського піклування – 6;

Інваліди- 5 ;

Внутрішкільний контроль – 2;

У складних життєвих обставинах – 4.

Виконано протягом року такі такі види робіт:

- організаційні;

- діагностичні;

- консультаційні;

- профілактичні

- зв'язки з громадськістю.

Навиконання Закону «Про освіту» та Конвенції про права дитини в нашому навчальному закладі було оформлено соціальні паспорти по групам та на підставі їх - соціальний паспорт школи, який дав змогу відобразити специфіку учнівського складу школи та побачити специфіку роботи соціально-психологічної служби з «особливими дітьми». Соціальним педагогом були проведені наступні заходи:

у рамках тижденя правових знань (диступи та години спілкування,«Я знаю свої

права»;«Школа прав»; конкурс плакатів та відео презентацій за правовою

тематикою, інформаційна зустріч з юристом в рамках тижня правових знань, зустріч з працівниками поліції « відповідальність неповнолітніх

Попередження насильства в учнівському колективі:

Година спілкування «Сім’я – це простір без насильства» (початкові класи).

Виховні години «Скажемо насильству – Ні!»(середня ланка).

Лекціяз обговоренням «Молодь проти насильства» (старші класи).

Розміщення інформаційного стенду з протидії насильства з номерами телефонів довіри, соціальних служб, поліції.

Протидія поширенню наркоманії, психотропних речовин та прекурсорів

- «Алкоголізм, тютюнопаління – перші кроки до наркоманії»;(середня ланка)

- «Вибір є завжди у кожного з нас».(старші класи)

Протидія виникненню ВІЛ/СНІД

-Відеоролік « Толерантність до ВІЛ-інфікованих»; « СНІД: подумай про майбутнє – обери життя»; ( середня ланка,старші класи)0 « Сімейний захист»;« Правда про алкоголь та наслідки його вживання»,Бесіди «Лихослів'я у шкільному середовищі» ( учні 1-11кл);

Формування здорового способу життя.

Заняття "Лінія життя",5-тікл; виховна година " Життя без паління", 8-9 кл;заняття"Тверезість", 6-7 кл;вправа " Мої шкідливі звички",9-11 класи;лекція з

елементами тренінгу " Здоровим бути- модно",6-8 класи

Заходи в рамках проекту «Я маю право»:

права дітей в малюнках, учні 1-2 кл; лекція з обговоренням «Мої права та обов'язки»,учні 6-7 кл; анкета « Твої права та обов’язки» , учні 8 кл;

Попередження торгівлі людьми: проведення відеолекторію «Станція призначення - Життя», учні 10-11 кл; заняття «Проблема торгівлі людьми : рабство існує»(9кл.);ознайомлення учнів з професіограмою України, району, області, з затребуваними професіями на ринку для учнів 9-11 кл; зустріч з спеціалістом центру зайнятості для учнів 11кл;

Важливою складовою роботи соціального педагога є консультування. Основне завдання консультування—допомага учням подивитись на свої проблеми збоку, побачити альтернативні шляхи виходу з проблемної ситуації.

Протягом 2017-2018 навчального року постійно звертались для надання індивідуальних консультацій учні-сироти та учні пільгового контингенту, батьки, опікуни учнів, педагоги,для вирішення наступних питань:

- Профілактика правопорушень серед учнів ;

- Соціальний та педагогічний супровід учня, що знаходиться у складних життєвих обставинах;

- Вирішення конфліктів з викладачами;

- Подолання конфліктів в сім’ї;

- Як уникнути покарання.

Відповідно до плану роботи а також враховуючи програму розвитку психологічної служби освіти області практичним психологом проводилась робота в таких напрямках:

Психодіагностична (діагностика адаптації учнів 1 кл. до шкільного навчання;

діагностика адаптації учнів 5 кл. до навчання в середній школі; діагностика

майбутнього профілю класу, а саме поглиблене вивчення предметів 7 кл.;

діагностика професійного визначення 9,11 кл., а також індивідуальна діагностика

відповідно до звернень.)

Консультаційна (індивідуальні та групові консультації учнів, батьків, педагогів).

Профілактична.

Психологічна просвіта.

Організаційно-методична.

Робота заключалась у психологічному супроводі впровадження нових Державних стандартів, а також оптимізації навчально – виховного процесу з урахуванням вікових особливостей дітей, їх індивідуального розвитку, формування навичок ефективного спілкування.

У відповідності до програми розвитку психологічної служби освіти області психологічна просвіта здійснювалась у таких напрямках:

Попередження насильства в учнівському колективі:

Заняття з елементами тренінгу «Зробімо світ добріше разом» (2;4 класи).

Інформаційно-просвітницький захід : «Насильство в сімї. Запобігання жорстокості між учнями»(5-ті класи).

Інформаційна година: «Протидія дискримінації за ознакою статі»(7 клас).

Година спілкування «Людина починається з добра»(1 клас).

Протидія виникненню ВІЛ/СНІД

Година спілкування «Статева свідомість і міжособистісні стосунки»(9клас).

Профілактичний захід «СНІД! Не залишимося байдужими!»(10-11 класи).

Формування здорового способу життя.

Профілактичний захід «Як не потрапити на наркотичний гачок»(8 клас).

Диспут «За хмарою тютюнового диму»(7 клас).

Тренінгове заняття «Твоє здоров’я – найвища цінність»(6 клас).

Година спілкування «Здоров’я дитини»(2 клас).

Профілактика правопорушень

Інформаційна година : «Агресія і її наслідки»(6 клас).

Година спілкування на тему: «Емоції»(3 клас).

Година спілкування на тему: «Конфлікти»(10 клас).

Реалізація конвенції ООН про права дитини

Гра-подорож до країни «Права дитини»(2 клас).

Година спілкування «Я-дитина і маю права»(4 клас).

Тренінгове заняття «Про права і обов’язки маємо знати»( 3;5 класи).

Попередження торгівлі людьми

Диспут «На запчастини – тільки машини»(8;9 класи).

Диспут «Реалії сучасності. Або рабство існує»(10 клас).

Проведення тижня психології

Психологічна акція « Колір настрою»( учні 1-4 класів).

Психологічна вправа « Дерево бажань» ( початкова ланка).

Заняття з майбутніми першокласниками « Я готуюсь до школи».

Корекційно- розвивальне заняття « Я іду у 5 клас» ( 4 клас).

Проект « Скринька довіри»(6;8 класи).

Проект « Думки великих на щодень»( 9;10 класи).

Опитування « Якби я був практичним психологом або соціальним педагогом, я б...( 5-ті класи).

Психологічна вправа « Девіз мого життя( 7 клас).

Комунікативна гра « Морські командні навчання»( учні 5-Б класу).

Психологічна вправа « Паркан думок»( 11 клас).

Робота з майбутніми першокласниками

Вивчення рівня розвитку дрібної моторики та кінетичних умінь.

Комплекс вправ для розвитку тонкої моторики та кінетичних умінь.

Дослідження рівня розвитку мотиваційної сфери.

Комплекс вправ для розвитку навчальної мотивації.

Визначення рівня розвитку пізнавальних процесів (увага, сприймання, пам’ять).

Визначення рівня розвитку пізнавальних процесів (мислення, уява).

Комплекс вправ для розвитку пізнавальних процесів.

Дослідження рівня розвитку довільності. Розвивальні вправи.

Робота з педагогами

Консиліум з питань адаптації 5 класу до умов навчання у середній школі (за результатами діагностики).

Доповідь «Психолого-педагогічні прийоми створення ситуації успіху»(з практичними вправами).

Семінар «Соціалізація учнів»(за результатами проведених досліджень).

Робота з батьками

Бесіда «Діти з особливостями розвитку: які вони?»(батьки учнів 5-А класу).

Година спілкування по результатам проведеної діагностики адаптації (батьки учнів 5-А; 5-Б класу).

Анкетування батьків майбутніх першокласників, надання рекомендацій .

8. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Батьківські комітети класів та школи розглядають на своїх засіданнях питання виховання в сім’ї, запрошують на ці засідання батьків, які ухиляються від своїх батьківських обов’язків, проводять бесіди з підлітками, що знаходяться на внутрішкільному обліку (на кінець року їх кількість складала 4 учнів). Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Сім’ї, які потребують посиленої уваги відвідувалися з представниками відділу освіти, служб райдержадміністрації, представниками правоохоронних органів. За результатами відвідувань складають акти обстежень житлово-побутових умов.
Однією з традиційних форм роботи з батьками у школі є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники РВУМВС, районного відділу юстиції. У кожному класі проводяться батьківські збори 4 рази на рік, загальношкільні збори - двічі на рік.

9. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.
Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі ( до підготовчої групи зараховано108 учнів), до спеціальної групи - 22 учні), до групи звільнені - 8учнів ).

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров'я, Тижня безпеки життєдіяльності, тижня здорового способу життя, зустрічі з представниками Червоного хреста, зустріч з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на заходах у класах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом. Щомісяця медична сестра проводить рейди здоров’я та випускає санбюлетень з профілактики захворювань. У школі проведено День цивільного захисту та тиждень безпеки життєдіяльності (жовтень, травень) за участю представників служб: МЧС, ЦРЛ, пожежного підрозділу, газу, РЕМ.

10. Охоплення учнів харчуванням

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту» , «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами у 2015-2016 навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Харчування здійснювала ПП Суббот Н.В. З вересня 2017 року по травень 2018 року - отримували безкоштовне гаряче харчування за рахунок бюджету діти з малозабезпечених сімей 1-4 класів , діти - сиріт и та ті які перебувають під опікою . Крім того за кошти батьків одноразове харчування отримували учні 1-11 класів. Сума складала 5 гривнів на день. У шкільній їдальні розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей.

Гарячим харчуванням було охоплено 83 учні 1 – 4 класів, що становило 83 %. Дітей сиріт та дітей під опікою – 6 (100%), дітей з малозабезпечених сімей приблизно 10 учнів (10%) Серед учнів 5 – 11 класів харчувалося у шкільній їдальні за кошти батьків приблизно 42 учнів (22%). Загальний відсоток складав 45 %). Для здійснення контролю за якістю продуктів харчування та приготуванням їжі шкільною медичною сестрою здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу. Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню на підставі примірного двотижневого меню – розкладки та затверджувалося директором школи. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім’ї дітей різного віку. Проінформовано всіх батьків щодо умов одержання безкоштовного харчування..

11. Літнє оздоровлення та відпочинок дітей у 2018 році»

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей з 29 травня по 13 червня 2018 року на базі школи працював дитячий пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням «Барвіночок».

План виховної роботи насичений різноманітними заходами та складався з урахуванням побажань дітей. Ураховуючи всі об’єктивні та суб’єктивні можливості, рівень розвитку й вихованості та реальні запити учнів, виховна робота у «Барвіночку » мав на меті комплексну реалізацію пріоритетних напрямків виховання, зокрема патріотичного, морального, естетичного, фізичного, екологічного, які тісно взаємопов’язані, доповнюють одне одного.

На належному рівні буде забезпечено дворазове харчування на суму 18 грн. та медичне обслуговування у таборі. Підтримується санітарно – гігієнічний стан приміщень для відпочинку в закладі. Забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності серед дітей у дитячих закладах відпочинку, проводилося цільове інструктування учнів перед кожним їх виходом за межі шкільної території.

Цього року вихованцями табору стали 81 учні 1-6 класів. Під час перебування у таборі проведено цікаві масові заходи, до проведення яких були залучені працівники будинку творчості, дитячої бібліотеки, ЦСССМ, ДАЇ, організовані екскурсії до м.Н-Сіверський та Менського зоопарку. Вихователі табору проводили цікаві конкурси, розваги, змагання, практичні заходи по безпеці життєдіяльності тощо. Життя дітей у таборі висвітлювалося щоденно на сайті школи.

12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, інформація доводиться до відома батьків, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено куточок по безпечній поведінці «Допоможі собі сам» . Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові та на засіданні педагогічної ради. .
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків (проводяться інструктажі відповідно вимог, виховні заходи, зустрічі з медичною сестрою та представниками ДАІ, бесіди з батьками, лекторії для різновікових груп, тижні безпеки життєдіяльності та здоров’я тощо) створюються безпечних умов навчання ( складаються акти готовності школи до нового навчального року, перевіряється наявність правил безпеки в майстернях, кабінетах та класних кімнатах, спортивному залі, оформлені листки здоров’я, кабінети фізики, хімії, інформатики, майстерні забезпечені протипожежним інвентарем, аптечками, проводиться перевірка світлового, теплового та повітряного режиму у школі). Не трапилося жодного випадку травмування дитини під час навчального процесу та в позарочний час. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. Серед працівників школи одна побутова травма.

13. Цивільний захист

На виконання вимог Кодексу з ЦЗ, Постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 р. № 814, плану підготовки цивільного захисту на 2018 р. у школі проводилася відповідна робота.

Основні завдання щодо підготовки цивільного захисту (далі ЦЗ) на 2017-2018 н. р. школою в цілому виконані.

Адміністрація школи здійснювала перевірку реалізації заходів державної політики у сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, цивільного захисту (цивільної оборони), стану організації роботи з питань пожежної безпеки, готовності школи з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ці питання розлядалися на нараді при директорі.

Проводилося навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників школи відповідно до Типової програми навчання працівників навчальних закладів у галузі.Згідно з планом Дня ЦЗ проведено теоретичні та практичні заняття з учнями 1-11 класів школи.

Проведення евакуації показало здатність колективу швидко й організовано вивести

Навчання учнів проходить за програмами «Основи здоров’я», «Основи безпеки життєдіяльності», «Захист Вітчизни».

У школі з урахуванням надходження нових документів поновлені куточки ЦЗ, «Основи здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності».

Навчально-матеріальна база школи потребує поповлення.

14. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 50 років назад. Але не зважаючи на вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Є потреба ремонту даху основної будівлі школи та надвірного туалету, необхідна закупівля наочних посібників, меблів у класні кімнати. За позабюджетні кошти (батьківська та спонсорська допомога) здійснюється ремонт шкільних приміщень та класних кімнат, поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх туалетів.

Працівниками бухгалтерії та членами шкільної комісії планово проводиться інвентаризація майна, Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.
Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. У коридорах активно проводиться робота по озелененню. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізуються дерева, кущі, поступово оновлюється саджанцями шкільний сад. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи. Проведено роботи по спортивному майданчику, відремонтовані, укріплені спортивні споруди.

Велика робота по благоустрою шкільного подвір’я та проведення ремонтних робіт проводиться за допомогою батьків які , тим самим допомагають своїм дітям у навчанні, підтримують педагогічний колектив, бачать реально можливості своїх дітей, прислуховуються до порад вчителів. Тим самим сприяють розвитку дитини як людини.
15. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників та вихователів. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Підключенням школи до мережі Інтернет дає можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами.

Постійно поновлюється інформація на сайті школи.

Впроваджено в роботу школи програма «Курс».
Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, стан відвідування учнями школи тощо. Протягом 2017-2018 навчального року були проведені наради при директорі згідно плану та 11 засідань педагогічних рад на яких вивчались питання згідно річного плану роботи закладу.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва Семенівського ЗСО І-ІІІ ступенів №1 більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим як директор надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.
На жаль поряд з гарними досягненнями і результатами, не з нашої вини , а через байдужість багатьох батьків, не зрозуміле прикриття порушень дисципліни, пропусків уроків та інших негативних проявів поведінки, які суперечать Статуту школи та нормативним документам про освіту, ми маємо і не дуже приємні приклади у шкільному житті:

- діти не серйозно відносяться до підготовки домашніх завдань:

- недотримання вимог щодо зовнішнього вигляду:

- вільний час – це жорстокі ігри у комп’ютерах;

- батьки ігнорують запрошення до школи.

В школі про це ведеться мова постійно, і контролюється в рамках дозволеного, але прояви такої поведінки дітей, з боку батьків здебільшого не контролюються.

У 2017-2018 н.р. шкільна бібліотека працювала за такими напрямами:

- надавати методичну, консультативну, допомогу педагогам, учням, батькам в отриманні інформації;

- створювати інформаційні продукції для різних категорій користувачів: (бібліотечні посібники, огляди, списки);

- готувати інформації для проведення культурно – виховної, просвітницької роботи з користувачами різних вікових категорій;

Протягом навчального року шкільна бібліотека працювала в тісному контакті з педагогічним колективом школи.

У 2017-2018 н.р. книжковий фонд художньої літератури зріс на 16 примірників, фонд підручників – на 574 примірники. Послугами бібліотеки користується 337 читачів, з них 291 учнів, 30 вчителів та 16 інших користувачів бібліотеки. Було видано близько 4000 тисяч підручників та 4261 примірник художньої та галузевої літератури.

Основні показники роботи :

1. Всього читачів: учнів – 291, вчителів – 30, інших користувачів – 16

2. Кількість відвідувань – всього 2893 ,

в тому числі масових заходів - 743.

3. Середня відвідуваність – 8,6 .

4. Кількість книговидач (підручників, художньої та галузевої літератури) - 8261.

5. Кількість книжкових виставок та тематичних поличок – 13.

6. Книжковий фонд (на 20.05.2018р.) – 12323 примірники, в тому числі: підручників – 6314 , художньої та галузевої літератури 6009 примірників.

Бібліотека працює згідно річного плану.

1. З метою залучення до бібліотеки організовано екскурсії до бібліотеки учнів 1-х, 2-х класів.

2. Оформлено 14 книжкових виставок та тематичних поличок до різних знаменних подій; масові заходи різної тематики.

3. «Діє акція для учнів школи «Подаруй книгу шкільній бібліотеці»

5. Проведено 15 занять з основ бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури

6. Проведено вікторини, конкурси, ігри…

7. Було створено буклет «Правила користування шкільною бібліотекою» та «Бережи книгу» для учнів 1 класу.

8. Постійно поновлюється електронна сторінка «Шкільна бібліотека».

9. У своїй роботі завбібліотекою використовує інноваційні форми роботи. Було створено віртуальну виставку творів Василя Сухомлинського «Учитель учителю» - до 100-річчя від дня народження.

9. По мірі надходження літератури та газетного (журнального) матеріалів поновлюються книжкові виставки та тематичні папки.

10. У жовтні місяці біло сплановано та проведено «Місячник шкільних бібліотек» під гаслом «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя».

11. У шкільній бібліотеці діє «Книжкова лікарня». У 2017-2018 н.р. читачі бібліотеки підклеїли й відремонтували 34 книжки.

12. Ведуться 9 тематичних папок, які постійно поповнюються.

Робота по обслуговуванню читачів має належний рівень. Вона була спрямована на популяризацію та рекламу бібліотеки, книги як інформаційного пізнавального джерела.

Найбільш популярними та ефективними формами популяризації бібліотечно-бібліографічних знань, огляди літератури, читацькі конференції, обговорення книг, експрес-інформації, різноманітні особистісно-рольові та літературні ігри (конкурси, вікторини, подорожі сторінками книжок та ін.), усні журнали, літературні вечори тощо.

У 2017-2018 навчальному році було проведено заняття з основ бібліотечно -бібліографічної та інформаційної культури. На результативність навчання учнів основ бібліотечно-бібліографічної грамотності великий вплив має вибір оптимальних технологій організації бібліотечно-бібліографічних занять, що базуються на вікових особливостях учнів. Головне, щоб корисні бібліографічні відомості учні сприймали з інтересом. Для молодших школярів найефективнішими були заняття, що відбувалися у формі гри. Тут вони мають можливість прочитати повісті, оповідання, вірші про бібліотеку. Учням середніх класів подобаються заняття в бібліотеці за аналогією з телепередачами: аукціонами, подорожами, шоу. Старшокласникам пропоную дослідно-пошукові методи: розробку проектів, ознайомлювати з особливостями аналітичного опису статей у журналах. Для проведення бібліотечних уроків доцільно використовувати уроки позакласного читання та години, проведені для позакласної виховної роботи. Учителі - предметники, класні керівники вводять деякі теми до своїх планів роботи. Знання, здобуті учнями на бібліотечних уроках, учителі закріплюють на заняттях, а бібліотекар – у процесі індивідуальної роботи. Крім того, з кожною віковою групою читачів слід проводити підсумкові заняття. Завдання бібліотеки – не тільки допомогти учню разом з учителем засвоїти шкільну програму, а й розширити її, закласти в кожній дитині основи незалежного користувача бібліотеки.

Дуже допомагають при роботі з користувачами тематичні папки. Вони дають змогу учням у підготовці до уроків, у написанні рефератів, доповідей, повідомлень, для самоосвіти. Тематика матеріалів підібрана з урахуванням актуальності проблем, що цікавлять учнів. Матеріали постійно доповнюються і дану роботу потрібно продовжити в наступному навчальному році.

Серед наочних форм популяризації книг найважливіше місце посідає книжкова виставка — традиційна форма роботи бібліотеки, один із засобів впливу на інформаційну поведінку читача. Цінність цієї форми для читача визначається тим, що він може зняти книгу з виставки, погортати її, швидко переглянути ілюстрації, зміст, передмову. На книжкових виставках, які розраховані на школярів молодших класів, використовую портрети дитячих письменників, малюнки дітей, іграшки. Вони, разом з книжками, пробуджують в читачів інтерес до літератури, допомагають розкрити книжковий фонд бібліотеки.

На початку навчального року поновлено постійнодіючі тематичні виставки; протягом навчального року оформлюються виставки до предметних тижнів, виставки до ювілейних літературних дат. Таке первісне ознайомлення з книгою поглиблює і робить інтерес більш цілеспрямованим.

Інформаційна робота бібліотеки здійснюється також у формі бібліографічних, інформаційних та рекомендаційних списків.

Організація книжкових фондів та каталогів

1. Проведено ряд заходів по підготовці до нового навчального року.

2. Проведена звірка читацьких формулярів зі списками учнів по класах та списком працюючих педагогів.

3. Проведено рейди-перевірки підручників.

4. Проведена видача підручників учням на 2017-2018 н.р.

6. Своєчасно й оперативно згідно супровідних документів одержуємо навчальну та художню літературу. Всього за 2017-2018 навчальний рік одержано 574 примірники учбової та 16 прим.. художньої літератури

( сумарні книги бібліотеки).

7. Проводиться звірка нових надходжень літератури, підручників та інших носіїв інформації з супроводжуючими документами (накладні).

8. Ведеться облік загублених підручників, художньої та галузевої літератури.

9. Своєчасно проводиться технічне опрацювання літератури, підручників бібліотеки та нових надходжень:

- доставка;

- розпаковка;

- групова обробка;

- штампування;

- розстановка у фонд.

10. Постійно ведеться сумарний облік підручників, художньої літератури та електронних носіїв інформації (сумарні книги бібліотеки).

11. Постійно проводяться санітарні дні ( остання п’ятниця кожного місяця).

12. Ведеться чіткий облік виданих підручників на класи.

13. Постійно ведуться, доповнюються та редагуються картотеки:

- Картотека цитат, картотека «Електронних носіїв».

14. Постійно ведеться картотека облікових карток фонду шкільних підручників.

15. Забезпечено розміщення підручників у книгосховищі відповідно до вимог.

16. Складено графік здачі учням до бібліотеки підручників та художньої літератури.

Вагому допомогу шкільному бібліотекарю надавав актив бібліотеки. До складу бібліотечного активу входять 7 користувачів : Воробей А.

(6 кл.), Шумило В. (7 кл.), Миркула А. (8 кл.), Мотора Г. та Гусейнова К. ( 9 кл.), Похилець В. (10 кл.) Лазарева А. (11 кл.. )

Разом із бібліотекарем актив визначав тематику інформацій, брав участь у підборі матеріалу для інформування, обробляв його, виступав з оглядами літератури чи періодичної преси, допомагали проводити масові заходи.

Тісна співпраця бібліотекара з учителями є надзвичайно корисною і плідною для всіх: учителеві це допомагає ефективніше прилучати дітей до активного самостійного читання, навчати дітей працювати з книгою; учні за допомогою книги, постійного читання розширюють коло своїх інтересів, виховують шанобливе ставлення до книги. Оновлюється електронна сторінка «Сторінка для батьків».

Проведено інформування деяких батьків про забезпеченість підручниками учнів на 2017-2018 навчальний рік. Постійно проводяться бесіди з батьками про збереження навчальної літератури їхніми дітьми.

Однак, поруч з позитивними результатами в роботі педагогічного колективу є ряд недоліків:

- немає значних змін у забезпеченні навчально-виховного процесу необхідними наочними посібниками, роздатковим та дидактичним матеріалом;

- недостатньо уваги приділяється науково-дослідницькій роботі;

- зміцнення матеріально-технічної бази школи, поповнення сучасною

комп'ютерною технікою.

- недостатнє сучасне оснащення кабінету фізики, хімії, біології.

- потребує ремонту спортивна зала та поновлення необхідного спортивного

обладнання та інвентарю.

- посилити роботу з обдарованими дітьми.
- для учнів 1 класу неможливо організувати денний сон у ГПД, тому

що в школі не вистачає місця для облаштування спальні і необхідних

умов.

Директор школи звітувала перед педагогічним колективом, батьками, громадськістю. Під час обговорення доповіді виступили заступники директора школи Хулап Г.М. - про впровадження до профільної та профільної підготовки на наступний рік, про впровадження НУШ, забезпечення підручниками тощо. Заступник директора з виховної роботи Белянко А.М. повідомила присутніх про систему виховної роботи школи, про шкільне самоврядування. З оцінкою діяльності школи виступила голова Ради школи Марущенко О.Ю. її підтримали члени батьківського комітету.
Було проведено голосування оцінки роботи школи. Лічильна комісія на чолі з її головою, членом Ради школи, представниками батьківського комітету підтвердили, що більшістю голосів робота школи визнана задовільною.
13.06. 2018 року

Директор школи О.М.Лупан

Звіт директораСеменівськоїзагальноосвітньоїшколиІ – ІІІступенів №1 ЛупанОксаниМихайлівниза 2016 – 2017 навчальнийрікнаспільномузасіданніпедагогічноїради, батьківського комітету тарадишколи

(протокол № 6 від 13.06. 2017 року)

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. Загальна інформація про школу.

Семенівська загальноосвітня школа є комунальною власністю Семенівської районної ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Семенівської райдержадміністрації, якому делеговані відповідні повноваження. У школі є Статут, створені Рада школи, батьківський комітет, рада профілактики, які працюють згідно плану роботи.

Основна будівля школи прийнята в експлуатацію у 1965 році, на території школи розміщені: їдальня, котельня і три будівлі у яких розміщені бібліотека, майстерні, класні кімнати, підсобні приміщення. Земельна ділянка, яка належить школі має площу 1,8422 га відповідно Державного Акту.

У 2016 – 2017 навчальному році працювало 29 педагогічних працівника та 23 працівника з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 281 учень у 11 класах комплектах, середня наповнюваність класів становить 26 учнів. У школі здійснюється підвіз учнів сільської місцевості (36 учнів) трьома автобусами за напрямками : с. Кути - 5 учнів, с. Миколаївка – 7 учнів, с. Залізний Міст – 3 учнів, с. Прогрес – 11 учнів, с. Карповичі – 10 учнів.

Якісний склад педагогічних працівників на кінець 2016-2017 навчального року такий:

- Спеціаліст вищої категорії - 17

- Спеціаліст першої категорії - 9

- Спеціаліст другої категорії - 3

- Спеціаліст – 0

- Звання «старший учитель» - 11

- Звання «учитель - методист» - 2

- Відмінники освіти – 1

2. Методична робота

З метою організації методичної роботи з педагогічними кадрами у відповідності до вимог часу в галузі освіти та використання якісно нових педагогічних технологій у навчально-виховному процесі протягом п'яти років (2012-2017р.р.) педагогічний колектив працював над реалізацією проблемної теми «Формування життєвих компетенцій учнів в умовах сучасної освіти шляхом вповадження інноваційних технологій», яка реалізувалася шляхом вивчення на засіданнях педагогічних рад, на засіданнях шкільних методоб'єднань тощо. На початку кожного навчального року по школі, з метою цілеспрямованої роботи методичних об’єднань, творчих груп учителів-предметників та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою, видається наказ «Про структуру і організацію методичної роботи з педагогічними кадрами» де визначені основні цілі та завдання.

Показники педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів.(Діаграма )

Аналізуючи представлену діаграму можна зробити висновок, що колектив за останні 5 роки удосконалив рівень професійної майстерності.

Основним завданням методичної роботи є забезпечення неперервності підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогів шляхом їх залучення до різних форм методичної роботи – постійних та епізодичних. У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив завершив роботу над науково-методичною проблемою «Формування та розвиток життєвих компетенцій учнів в умовах сучасної освіти шляхом впровадження інноваційних технологій». Використовувались такі форми і методи методичної роботи:

Індивідуальні: самоосвіта, консультації.

Колективні - шість постійно діючих методичних об’єднань вчителів:

- методичне об’єднання вчителів гуманітарного циклу (керівник Болотна Т.В.)

- методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (керівник Сенько О.В.)

- методичне об’єднання вчителів іноземної мови (керівник Семко С.М.)

- методичне об’єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД (керівник Гапоненко Н.В.)

- методичне об’єднання вчителів фізичної культури та Захисту Вітчизни, художньо естетичного циклу (керівник Кекух В.М.)

- методичне об’єднання класних керівників (керівник Белянко А.М.).

- творча група вчителів початкових класів (керівник Курпас Н.Є.), яка працювала над проблемою «Впровадження ідей Софії Русової у навчально-виховний процес».

На належному рівні працювали методичні об’єднання вчителів української мови та літератури і зарубіжної літератури, початкових класів, фізичної культури та захисту Вітчизни, природничо-математичного циклу. На високому рівні проводились засідання методичного об’єднання вчителів української мови та літератури (керівник Болотна Т.В.).

Вчителі активно ділились своїм педагогічним досвідом з колегами на районних семінарах з предметів.

У ході роботи над реалізацією проблемної теми педагоги школи опановували нові форми, методи, технології роботи з учнями. У процесі опанування науково-методичної проблеми виникали різні оцінки впровадження методів навчання, управління, що давало можливість досліджувати, експериментувати і залишати для практики роботи школи доцільне, необхідне, виважене.

На належному рівні проведено тижні: психології, основ здоров’я, української мови та літератури. Бажає покращення проведення тижнів: педагогічної майстерності, партіотичного виховання.

У школі створено банк позитивного педагогічного досвіду, який дає можливість ефективно проводити основні методичні заходи.

Протягом року були проведені науково-теоретичні семінари:

- фестиваль педагогачних ідей і знахідок вчителів "Творчість як прояв професійної компетенції»

- семінар-практикум для вчителів-предметників 5-го класу.

- круглий стіл адаптація учнів 1-го классу

У процесі підготовки до педагогічних рад були розроблені і опрацьовані наступні питання:

- Законодавчі документи щодо розвитку освіти України;

- Атестація педагогічних працівників – шлях удосконалення педагогічної майстерності.

- Стан викладання предмету основ здоров'я;

- Стан викладання предмету технології та трудового навчання;

- інноваційні підходи до формування національної свідомості, патріотичних почуттів учнів засобами національно-патріотичного виховання.

Наказами по школі узагальнено стан викладання біології, хімії, природознавства, стан роботи з охорони праці. У 7 та 10 класах проведено класно-узагальюючий контроль.

Результати атестації свідчать, що методична робота в школі стимулювала окремих вчителів до підвищення власного педагогічного рівня. У 2016-2017 навчальному році пройшли атестацію 4 учителя. Атестаційний період проводився згідно Положення про атестацію та запланованої роботи атестаційної комісії школи. Вчителі, які атестувалися презентували свій досвід на засіданні комісії. За результатами атестації:

- підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» – 2,

- підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» - 1

- встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії» - 1

- присвоєно звання «Старший учитель» - 2.

Активізація творчого потенціалу педагогічних працівників сприяла участі вчителів у фахових конкурсах:

Учителі англійської мови активно друкувалися у фаховому журналі «Англійська мова і література» Коротка Г.М. «Servise in the Internet. Onlain shopping (10 grade)» № 4-5 лютий 2017р., Антоненко С.М. «MUSIC IN OUR LIFE» № 30 2016 року. Активно працює блог “Life” вчителя англійської мови Семко С.М.

Учасниками районного етапу конкурсу «Учитель року 2017» були Сенько О.В. (учитель інформатики), Шевцова О.М. (учитель початкових класів). У конкурс “Технологічна картка” (із використанням патріотичної тематики)- І місце посіла вчителька технологій Белянко А.М.

Відповідно до плану роботи а також враховуючи програму розвитку психологічної служби освіти області практичним психологом Пічевською Ю.А. проводилась робота в таких напрямках:

1. Психодіагностична (діагностика адаптації учнів 1 кл. до шкільного навчання; діагностика адаптації учнів 5 кл. до навчання в середній школі; діагностика майбутнього профілю класу, а саме поглиблене вивчення предметів 7 кл.; діагностика професійного визначення 9,11 кл., а також індивідуальна діагностика відповідно до звернень.)

2. Консультаційна (індивідуальні та групові консультації учнів, батьків, педагогів).

3. Профілактична.

4. Психологічна просвіта.

5. Організаційно-методична.

Робота заключалась у психологічному супроводі впровадження нових Державних стандартів, а також оптимізації навчально – виховного процесу з урахуванням вікових особливостей дітей, їх індивідуального розвитку, формування навичок ефективного спілкування.

Для всіх членів педагогічного колективу були проведені консультації з планування, ведення шкільної документації, підвищити свій фаховий рівень дає можливість методичний кабінет.

Належна робота здійснюється в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової підготовки. План курсової підготовки виконано.

Поновлено банк обдарованих дітей, розроблено план роботи з ними, відповідно до плану ведеться робота.

Протягом 2016 – 2017 навчального року робота педагогічного колективу була спрямована на охоплення дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2016 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років (28 учнів).

У школі впроваджена певна система роботи щодо профільного навчання, проводилась допрофільна підготовка у 8 класі з української мови та англійської мови, 9 класі з біології та хімії. З цією метою була налагоджена робота класу з поглибленим вивченням біології та хімії, враховуючи потреби учнів та можливості школи у 10 та 11 класах сформовано профілі – біолого-хімічний, української філології.

Учні нашої школи традиційно є активними учасниками олімпіад з базових дисциплін. У 2016 – 2017 року у І етапі брали участь 181 учнів, ІІ етапі 30 учнів, ІІІ етапі - 2 учнів (Горова Наталія – 11 клас нагороджена дипломом ІІ ст з екології, дипломами 3 ст. з математики та фізики). Недоліком підготовки до предметних олімпіад залишається безсистемна робота вчителів з окремих предметів: іноземної мови, історії, української мови.

У ІІ етапі Міжнародного конкурсу імені П. Яцика брали участь 6 учнів школи, Іжак Анна-Марія посіла І м.

Цього року учасниками 6 учнів стали Міжнародного конкурсу “Пазл ” (вчителі Антоненко С.М., Коротка Г.М.). 38 учнів школи брали участь у математичному конкурсі «Кенгуру».

Активну участь беруть учні школи у роботі МАН, у ІІ етапі конкурсу-захисту науководослідницьких робіт Горовая Наталія (11 клас) у секції екологія отримала диплом ІІ ступеня; Курпас Віктор (9 клас) у секції хімія та біологія – диплом ІІІ ст. Брали участь у конкурсі захисту МАН Мироненко Анастасія у секції хімія та біології, Горовая Наталія у секції зарубіжна література. Курпас Віктор, Горовая Наталія, Хулап Соломія отримали дипломи обласного етапу Всеукраїнського екологічного моніторингу за міжнародною науково-освітньою программою GLOBE. У конкурсі учнівської молоді з комп’ютерного малюнку Paint.Net «Україна – космічна держава», де Коротка Євгенія, учениця 9 класу, посіла 1 місце.

Команди Семенівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів (вчителі фізичної культури Кекух В.М., Чайка Ю.І.) брали активну участь у районних спортивних змаганнях: олімпійський урок 2 м; з футболу – 2 м; козацтво – слава України – 1 м; з шашок 1 м. – (команда 10 – 11 класи); з шашок 2 м. – (команда 7 – 9 класи); з шахів 2 м – (команда 10 – 11 клас); з шахів 2 м – (команда 7 – 9 клас); крос – 1 м; військово-патріотична гра «Джура» (Сокіл) – 7 місце в обласному етапі гри.

У 5, 9, 10-х та11-х класах було проведено зрізи знань з математики (контрольні роботи) та з української мови (диктант). Всі учні в цілому освоїли програмовий матеріал. По 7-му, 10-му класах видано накази по підсумкам класно-узагальнюючого контролю.

3. Навчальна робота

За підсумками навчального року 2016-2017 учні 3 – 11 показали такий рівень навчальних досягнень: високий рівень – 21 учнів (9 %) достатній - 82 учня (37 %), середній – 6 учнів (3 %), початковий рівень – 0 учнів (0%) (у порівнянні з минулим роком- високий рівень – 20 учнів (7,8 %) достатній - 90 учня ( 35 %), середній – 5 учнів (1,9 %), початковий рівень – 0 учнів (0%)). 16 учнів нагороджені Похвальним листом за високі досягнення у навчанні. Учені 9-го класу Курпас Віктор, Мироненко Анастасія, Шевкопляс Яна отримали свідоцтво з відзнакою.

Учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

Аналіз якості знань по роках свідчить, що динаміка результатів позитивна. Загальний відсоток якості знань по середній та старшій школі становить 43% (предмети інваріативної складової). Якість знань учнів І ступеню становить 58%. Таким чином підвищення якості освіти на даний

момент залишається пріоритетним завданням школи.

Однак, поруч з позитивними результатами в роботі педагогічного колективу є ряд недоліків:

- немає значних змін у забезпеченні навчально-виховного процесу необхідними наочними посібниками, роздатковим та дидактичним матеріалом;

- недостатня накопиченість кращих освітянських доробок школи;

- на низькому рівні науково-дослідницька робота;

- відсутні творчі зв’язки з аналогічними підрозділами інших шкіл області, вищих навчальних закладів;

- не проводиться робота з розробки авторських навчальних программ;

- недостатньо уваги приділяється роботі з обдарованою дитиною.

4. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховнийпроцесс

В школі функціонують 1 кабінет інформатики ( 14 одиниць), кількість комп’ютеріввсього складає 16+ 2 (ноутбуки) одиниць, є підключення до мережі Інтернет, для проведення уроків і заходів використовується 2 мультимедійних проектори.
Протягом 2016 – 2017 навчального року учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

6. Виховна та позакласна робота.

Діяльність учнівського самоврядування та його радників у 2016-2017 навчальному році була направлена на виконання основних завдань сучасної освіти, що зумовлені пріоритетними напрямами реформування школи, визначеними Державною національною програмою «Освіта («Україна ХХІ століття»), Концепцією національно-патріотичного виховання учнівської молоді, Концепцією розвитку загальної середньої освіти, програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів».

Виховна робота проводилася вчителями, класними керівниками, вихователями груп продовженого дня, керівниками гуртків: «Сольного співу», «Туристичний» під керівництвом заступника директора з виховної роботи Белянко А.М. та педагога-організатора Ткаченко А.М.

Виховний процес здійснюється в ході урочної, позаурочної та позашкільної роботи з учням.

Діяльність методоб’єднань класних керівників1-4 та 5-11 класів була спрямована на реалізаціюголовної мети:морально-етичне, патріотичне та інтелектуальне виховання як шлях до всебічно і гармонійно розвинутої особистості.

Класні керівники працювали за індивідуальними планами, змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на виховання у них патріотичних почуттів, готовності до майбутньоо захисту своєї Батьківщини, ціннісного ставлення до себе, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до держави.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне та громадянське виховання як основні, що відповідають як вимогам сучасності.

У цьому році учнівське самоврядування працювало активно, а тому було проведено багато заходів саме патріотичного напрямку.

У жовтні команда «Єдність» брала участь у міському конкурсі «козацькі розваги», на якому зайняла І місце, провела тиждень правового виховання «Свої права, дитино, знай, але й про обов’язки не забувай», під час якого співпрацювала з практичним психологом школи Пічевською Ю.А., провідним спеціалістом служби у справах дітей та молоді Семенівської райдержадміністрації Верхулевькою Н.В., яка провела зустріч з учнями 8-10 класів «Юридичний поїзд». Для учнів 5-6 класів провела разом з головою учнівської ради захід «Знай свої права та виконуй обов’язки».

Співпрацюючи з історичним музеєм вже протягом багатьох років, у цьому році проводила сумісний захід до 75 роковин трагедії Бабиного Яру «Тільки пам’ять не сивіє». З учнями 7 класу та директором історико-краєзнавчого музею Самойленко О.І. біля могили розстріляних євреїв Семенівки провела урок пам’яті. Діти поклали квіти на могилу розстріляних. Кожного року проводяться заходи, присвячені Дню гідності і свободи, Дню Соборності України, до Дня пам’яті Небесної сотні , до річниці Чорнобильської трагедії. Більшість дітей школи з гордістю виконують Гімн України під час проведення Державних заходів.

Найбільш дієвим методом є залучення учнів до різноманітної військово-патріотичної діяльності, що дає змогу перетворити знання, одержані на уроках, на норму поведінки, на особисті переконання кожного учня та співпраця вчителів із воїнами АТО, з прикордонниками прикордонної застави «Семенівка» у позакласній та позашкільній військово-патріотичній діяльності. У цьому році діти заробили кошти під час ярмарку-розпродажу солодощів, поробок, малюнків. На ці кошти було закуплено шкарпетки, солодощі для воїнів АТО-випускників школи, Мар’юка В.Є. та Кривенка Ж.В.

З дітьми початкової та середньої ланки джуристи провели акцію «Листи та малюнки воїнам в АТО». До цієї акції приєдналися вчителі, які принесли продукти харчування. Сформовані посилки були відправлені «Новою поштою» воїнам АТО.

Виховання учнів на бойових традиціях старшого покоління є важливою складовою виховної роботи. Кожного року проводиться акція «Подаруй квіти ветерану». Ветеранів Другої світової війни залишилось вже не багато, тому волонтерський загін «Добрики» школи щорічно відвідує людей похилого віку в будинку для стареньких при РЦЛ з концертом, доглядають могили загиблих воїнів у роки Другох світової війни.

Було проведено не одну ярмарку-розпродаж для того, щоб допомогти онкохворим дітям Зленку Тимофію (м. Чернігів) та Клименку Максиму (с. Машове). Разом з лідерами учнівського самоврядування Ткаченко А.М. провела для педагогів-організаторів тренінг «Байдужість не прощається».

У цьому році учнівське самоврядування школи брало активну участь у районному конкурсі «Місцеве самоврядування. Моя громада». Наша шкільна громада вирішила осучаснити фойє школи з центрального входу. Щоб реалізувати проект «Змінимо школу разом» учні зібрали 1т 720 кг макулатури, проводили ярмарки - розпродажі, з яких діти надавали частину коштів на ремонт фойє. Делегати учнівської ради побували в міського голови Бичкова О.Ф., щоб міська рада теж надала допомогу школі для ремонту фойє.

Органи учнівського самоврядування взаємодіють із педагогічним колективом школи на засадах співпраці, що сприяє творчій діяльності учнів і дорослих. Основними засобами вдосконалення педагогічної допомоги учнівському самоврядуванню є:

- забезпечення реальних прав та обов’язків органів самоврядування;

- підвищення довіри педагогів до рішень учнівського колективу, його органів самоврядування;

- цілеспрямоване навчання учнів складній справі організації життя учнівського колективу, управління справами школи.

Шкільне самоврядування охоплює сфери навчання, суспільної праці, організації порядку й дисципліни, громадсько-суспільної діяльності, вільного часу, спорту, художньої діяльності тощо. Самоврядування розпочинаємо з конкретної самодіяльності учнів, яка є результатом їхньої потреби щось зробити, самостійно організувати.

У кожному класному колективі діє своя модель учнівського самоврядування, яка взаємодіє зі структурою загальношкільної моделі, чіткий розподіл доручень між членами класу та консультативне педагогічне керівництво з боку класного керівника. Учні школи були активними учасниками районних конкурсів «Ялинка миру», «Новорічна композиція замість ялинки», районному святі Миколая «Чарівна ніч святого Миколая», шкільних заходів «Міс школи-2017», «Інтелектуальне шоу», «Лицар школи» та ін.

В учнівській раді працює центр спорту та здорового способу життя. Центр планує та організовує роботу учнів по здоровому способу життя. Щорічно проводимо тиждень здорового способу життя, під час якого учні 5-11 класів малюють газети, плакати на тему «Ми за здоровий спосіб життя!» Проводимо разом різноманітні спортивні змагання з волейболу, шашок під час великих перерв. Самі учні проводять роз’яснювальну роботу серед однолітків на тему “Скажи палінню – НІ!», проводять інформаційні хвилинки «Не дай СНІДу шанс!» Співпрацюємо з лікарями, яких запрошуємо в школу: лікаря - гінеколога Нестеренко Т. М., яка провела зустрічі з дівчатами 6 - 9 класів та учнями 10 та 11 класів, медичну сестру - фтізіатра Петракову Т. І.

Учнівська рада «Альтаїр» школи бере активну участь в організації та проведенні заходів, присвячених визначних подіям в історії школи, міста, країни, фестивалю дружин юних пожежників, волонтерській роботі. Значно збільшилася кількість учнів, які активно працюють в органах учнівського самоврядування. Змінились також види діяльності, у яких би хотіли брати участь члени самоврядування. Якщо на початковому етапі це були розважальні програми, то зараз це учнівські проекти, доброчинні акції.

Робота з обдарованною молоддю:

1.Презентація команди «Єдність» у міському конкурсі «Козацькі розваги» І місце;

2.Участь в обласному конкурсі «Новорічна композиція замість ялинки»:

- Халіман Софія – картина –колаж «З Новим роком»,

- Колективна робота учнівської ради сюжетна композиція «Христос рождається! Славімо його!»,

3. Районний конкурс «Місцеве самоврядування очима учнівської молоді» :

- твір «Моя громада» Коваленко Анна – участь,

- проект «Змінимо школу разом» ІІ місце.

4. Акція «Ялинка миру»:

Учні 5 класу та початкової ланки.

5. «Добре діло» військово-патріотична гра «Джура»(«Сокіл») :

Районний етап - ІІ місце,

Обласний етап - «Подяка».

6. Всеукраїнський конкурс «За нашу свободу»(районний етап):

Номінація «поезія»: Шумило Валерія –ІІ місце,

Халіман Софія – ІІІ місце;

Номінація «Образотворче мистецтво»: Лазарева Аліна- І місце

7. Обласний етап команд ДЮП: грамота «За виконавську майстерність».

6. Профорієнтаційна робота.
Профорієнтаційна робота у Семенівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, упорядкування клумб, розширення знань про професії на уроках та в позаурочний час.

З метою розширення меж профорієнтаційної роботи організовано та проведено спільно з районним центром зайнятості для учнів 9-11 класів профорієнтаційний урок « Моя майбутня професія», був проведений курс лекцій щодо популяризації робітничих професій та легального працевлаштування неповнолітніх. Працював термінал по профорієнтації та мобільний стенд «У світі професій» та проводилися зустрічі з представниками навчальних закладів різних рівнів акредитації.

Динаміка вступу випускників школи до вищих навчальних

закладів ІІІ-ІVрівнів акредитації (у %)

З діаграми видно, що відсоток учнів, які продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-VІ рівня акредитації, досить високий, але останній рік на 12% знизився.

7. Соціальний захист. Робота соціального педагога та практичного психолога.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій, кількість дітей у них становить:

Багатодітні – 22;

Сироти та позбавлені батьківського піклування – 5;

Інваліди- 6;

Внутрішкільний контроль – 2;

Сім'ї, яки опинилися у складних життєвих обставинах – 5.

Виконано протягом року такі такі види робіт:

- організаційні;

- діагностичні;

- консультаційні;

- профілактичні

- зв'язки з громадськістю.

Протягом року соціальним педагогом Здотою Н.С.проведені заходи по реалізації :

- Загальнодержавнаої програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»

- Обласної програми «Молодь Чернігівщини»

- Державної цільової соціальної програмаи протидії торгівлі людьми

- наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»

- наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії«Стоп

насильству!»

Проведено протягом навчального року рейди: « Урок», « Куріння», «Запізнення на перший урок».

Проводилась робота:

- з багатодітними сім'ями, діти з багатодітних сімей брали участь у конкурсі « Таланти багатодітної родини».

- з дітьми девіантної поведінки, дітьми групи ризику.

- роз’яснювальна робота з учнями, які систематично порушують дисципліну, запізнюються на уроки, прогулюють уроки.

Соціальний педагог приділяла велику увагу роботі з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. Спільно з класними керівниками та представниками різних служб (поліції, служби у справах дітей, РЦСССМ) відвідували на дому дітей, знайомилися з умовами проживання, складали акти обстеження житлово-побутових умов. Соціальний педагог веде облік відвідування учнями школи та журнал індивідуальних бесід з батьками та учнями. Пропуски уроків без поважних причин у цьому навчальному році були одноразові і поодинокі, які розглядалися і вирішувалися зразу із повідомленням батькам.

Відповідно до плану роботи а також враховуючи програму розвитку психологічної служби освіти області практичним психологом Пічевською Ю.А. проводилась робота згідно плану. Робота заключалась у психологічному супроводі впровадження нових Державних стандартів, а також оптимізації навчально – виховного процесу з урахуванням вікових особливостей дітей, їх індивідуального розвитку, формування навичок ефективного спілкування.

У відповідності до програми розвитку психологічної служби освіти області психологічна просвіта здійснювалась у таких напрямках:

- попередження насильства в учнівському колективі;

- протидія поширенню наркоманії, психотропних речовин та прекурсорів;

- протидія виникненню ВІЛ/СНІД;

- формування здорового способу життя;

- профілактика правопорушень;

- реалізація конвенції ООН про права дитини;

- попередження торгівлі людьми;

- пофілактика суїцидальних намірів учнів.

- робота з майбутніми першокласниками;

- робота з педагогами (лекторій «Адаптація 5кл. «вікові зміни»,виступ «Особисте продуктивне зростання вчителя як мета педагогічного процесу» з діагностикою.діагностика психологічного клімату колективу, анкета «Психологічна діагностика освітнього середовища».виступ «Про пріоритети збереження психічного і духовного здоров’я учасників навчально – виховного процесу»).

- Робота з батьками:

Анкетування батьків щодо адаптації до школи та ставлення дитини до навчального процесу. Надання рекомендацій .

Виступ перед батьками учнів 7 кл. щодо результатів проведеного діагностування по вибору майбутнього профілю.

Консультаційна робота (по зверненням).

Протягом навчального року практичний психолог та соціальний педагог брали участь у семінарі присвяченому проблемі сімей, які опинились у складних життєвих обставинах на якому мала виступ по специфіці роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Виступала на батьківських зборах та засіданнях « Спілки жінок».

Організаційно-методична робота соціального педагога та практичного психологаохоплювала різні види діяльності:

- планування річне і поточне; загальне та за різними напрямками роботи;

- складання звітів про виконану роботу;

- організаційно-методична підготовка психологічного супроводу учнів;

- обробка результатів психодіагностики;

- підготовка до проведення групових занять, тренінгів;

- підготовка до виступів на педрадах, семінарах, нарадах;

- підготовка до виступів на батьківських зборах;

- робота в бібліотеці, мережі Internet, самоосвітня робота;

- підвищення фахового рівня;

- участь у методичних міських заходах, обмін досвідом з колегами.

8. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Батьківські комітети класів та школи розглядають на своїх засіданнях питання виховання в сім’ї, запрошують на ці засідання батьків, які ухиляються від своїх батьківських обов’язків, проводять бесіди з підлітками, що знаходяться на внутрішкільному обліку (на кінець року їх кількість складала 2 учнів). Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Сім’ї, які потребують посиленої уваги відвідувалися з представниками відділу освіти, служб райдержадміністрації, представниками правоохоронних органів. За результатами відвідувань складають акти обстежень житлово-побутових умов.
Однією з традиційних форм роботи з батьками у школі є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники РВУМВС, районного відділу юстиції, медичні фахівці. У кожному класі проводяться батьківські збори 4 рази на рік, загальношкільні збори - двічі на рік.
9. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.
Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі ( до підготовчої групи зараховано 122 учнів( у порівнянні з минулим роком - 107), до спеціальної групи – 24 дитини( у порівнянні з минулим роком- 38 учнів), до групи звільнені - 4 учні).

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров'я, Тижня безпеки життєдіяльності, тижня здорового способу життя, зустрічі з представниками Червоного хреста, зустріч з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи та практичні заняття, які проводила шкільна медсестра на заходах у класах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом. Щомісяця медична сестра проводить рейди здоров’я та випускає санбюлетень з профілактики захворювань. У школі проведено День цивільного захисту та тиждень безпеки життєдіяльності (жовтень, травень) за участю представників служб: МЧС, ЦРЛ, пожежного підрозділу, газу, РЕМ.

10. Охоплення учнів харчуванням

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту» , «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами у 2016-2017 навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Харчування здійснювала ПП Суббот Н.В. З вересня 2016 року по травень 2017 року за рахунок бюджету гарячим харчуванням було охоплено 55 учнів 1 – 4 класів, що становило 54 %. Дітей сиріт та дітей під опікою – 4 (100%), дитина зі стасусом пересленців – 1 учень, з малозабезпечених сімей приблизно 45 учнів (16%) Серед учнів 5 – 11 класів харчувалося у шкільній їдальні за кошти батьків приблизно 28 учнів (16%). Загальний відсоток складав 47 %). Сума складала 5 гривнів на день. У шкільній їдальні розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей.

Для здійснення контролю за якістю продуктів харчування та приготуванням їжі шкільною медичною сестрою здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу. Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню на підставі примірного двотижневого меню – розкладки та затверджувалося директором школи. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім’ї дітей різного віку. Проінформовано всіх батьків щодо умов одержання безкоштовного харчування..

11. Літнє оздоровлення та відпочинок дітей у 2017 році»

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей з 29 травня по 13 червня 2017 року на базі школи працював дитячий пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням «Барвіночок».

План виховної роботи насичений різноманітними заходами та складався з урахуванням побажань дітей. Ураховуючи всі об’єктивні та суб’єктивні можливості, рівень розвитку й вихованості та реальні запити учнів, виховна робота у «Барвіночку » мав на меті комплексну реалізацію пріоритетних напрямків виховання, зокрема національно-патріотичного, морального, естетичного, фізичного, екологічного, які тісно взаємопов’язані, доповнюють одне одного.

На належному рівні було забезпечено дворазове харчування та медичне обслуговування у таборі. Підтримується санітарно – гігієнічний стан приміщень для відпочинку в закладі. Забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності серед дітей у дитячих закладах відпочинку, проводилося цільове інструктування учнів перед кожним їх виходом за межі шкільної території.

Цього року вихованцями табору стали 87 учнів 1-8 класів. Під час перебування у таборі проведено цікаві масові заходи, до проведення яких були залучені працівники будинку творчості, дитячої бібліотеки, ЦСССМ, держлісгоспу, ДАЇ, центру зайнятості. Проведено зустріч з прикордонником Євгеном Малецьким. Вихователі табору проводили цікаві конкурси, розваги, змагання, практичні заходи по безпеці життєдіяльності тощо. Життя дітей у таборі висвітлювалося щоденно на сайті школи.

12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, інформація доводиться до відома батьків, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено куточок по безпечній поведінці «Допоможі собі сам» . Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові та на засіданні педагогічної ради та узагальнено наказом по школі .
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків (проводяться інструктажі відповідно вимог, виховні заходи, зустрічі з медичною сестрою та представниками ДАІ, бесіди з батьками, лекторії для різновікових груп, тижні безпеки життєдіяльності та здоров’я тощо) створюються безпечних умов навчання ( складаються акти готовності школи до нового навчального року, перевіряється наявність правил безпеки в майстернях, кабінетах та класних кімнатах, спортивному залі, оформлені листки здоров’я, кабінети фізики, хімії, інформатики, майстерні забезпечені протипожежним інвентарем, аптечками, проводиться перевірка світлового, теплового та повітряного режиму у школі). Разом з тим трапилося 3 випадки травматизму дитини побутового характеру в позарочний час (вдома). В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

13. Цивільний захист

На виконання вимог Кодексу з ЦЗ, Постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 р. № 814, плану підготовки цивільного захисту на 2016 р. у школі проводилася відповідна робота.

Основні завдання щодо підготовки цивільного захисту (далі ЦЗ) на 2016-2017 н. р. школою в цілому виконані.

Адміністрація школи здійснювала перевірку реалізації заходів державної політики у сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, цивільного захисту (цивільної оборони), стану організації роботи з питань пожежної безпеки, готовності школи з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ці питання розлядалися на нараді при директорі.

Проводилося навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників школи відповідно до Типової програми навчання працівників навчальних закладів у галузі.Згідно з планом Дня ЦЗ 16.05.2017 р. проведено теоретичні та практичні заняття з учнями 1-10 класів школи.

Проведення евакуації показало здатність колективу швидко й організовано вивести

Навчання учнів проходить за програмами «Основи здоров’я», «Основи безпеки життєдіяльності», «Захист Вітчизни».

У школі з урахуванням надходження нових документів поновлені куточки ЦЗ, «Основи здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності».

Навчально-матеріальна база школи потребує поновлення.

14. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію понад 50 років назад. Але не зважаючи на вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Є потреба ремонту даху основної будівлі школи, надвірного туалету, приміщень 1903 року, шкільної їдальні (яка була побудована як тимчасова), необхідна закупівля наочних посібників, мультимедійної дошки, меблів у класні кімнати, еоектром'ясорубки для шкільної їдальні. За позабюджетні кошти (батьківська та спонсорська допомога) здійснюється ремонт шкільних приміщень та класних кімнат, поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх туалетів, продовжуються будівельні роботи двох гаражів, ремонт котельні, реконструкція центрального входу основного приміщення.

Працівниками бухгалтерії та членами шкільної комісії планово проводиться інвентаризація майна, Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.
Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. У коридорах активно проводиться робота по озелененню. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями та працівниками школи, своєчасно обрізуються дерева, кущі, поступово оновлюється саджанцями шкільний сад. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на території школи , винесення та періодичне вивезення сміття з території школи. Проведено роботи по спортивному майданчику, відремонтовані, укріплені спортивні споруди.

15. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників та вихователів. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Підключенням школи до мережі Інтернет дає можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами.

Постійно поновлюється інформація на сайті школи. Впроваджено в роботу школи і постійно оновлюється програма «Курс».
У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, стан відвідування учнями школи, класно-узагальнюючий контроль тощо. Протягом 2016-2017 навчального року були проведені наради при директорі згідно плану та 8 засідань педагогічних рад

Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. У зв'язку з цим як директор надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.

Робота шкільної бібліотеки

У 2016-2017 навчальному році діяльність шкільної бібліотеки Семенівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 була спрямована на реалізацію Закону України "Про освіту”, Закону України "Про бібліотеку і бібліотечну справу ”, сприяючи підвищенню інформаційної, освітньої, виховної, пізнавальної функції бібліотеки.

У цьому навчальному році шкільна бібліотека працювала за такими напрямами:

- надавати методичну, консультативну, допомогу педагогам, учням, батькам в отриманні інформації;

- створювати інформаційні продукції для різних категорій користувачів: (бібліотечні посібники, огляди, списки);

- створити умови для читання книг;

- готувати інформації для проведення культурно – виховної, просвітницької роботи з користувачами різних вікових категорій;

Протягом навчального року шкільна бібліотека працювала в тісному контакті з педагогічним колективом школи.

Книжковий фонд художньої літератури зріс на 73 примірники, фонд підручників – на 829 примірників. Послугами бібліотеки користується 326 читачів, з них 281 учнів, 29 вчителів та 16 інших користувачів бібліотеки. Було видано близько 5000 тисяч підручників та примірників художньої та галузевої літератури.

Основні показники роботи :

1. Всього читачів: учнів – 281, вчителів - 29 інших користувачів – 16

2. Кількість відвідувань – всього 3095 ,

в тому числі масові заходи відвідало 791особа .

3. Середня відвідуваність – 9,4 .

4. Кількість книговидач - 6963.

5. Кількість книжкових виставок та тематичних поличок – 11.

6. Книжковий фонд (на 20.05.2016р.) – 17569: підручників – 11234 ,

художньої та галузевої літератури 6335 примірники.

Бібліотека працює згідно річного плану.

Найбільш популярними та ефективними формами популяризації бібліотечно-бібліографічних знань учнів є бесіди, уроки-діалоги, інтелектуальні ігри, конкурси, голосні читання, бенефіси читачів та інші форми роботи з користувачами.

Дуже допомагають при роботі з користувачами тематичні папки. Матеріали постійно доповнюються і дану роботу потрібно продовжити в наступному навчальному році.

Серед наочних форм популяризації книг найважливіше місце посідає книжкова виставка — традиційна форма роботи бібліотеки, один із засобів впливу на інформаційну поведінку читача.

Інформаційна робота бібліотеки здійснюється у формі бібліографічних, інформаційних та рекомендаційних списків.

Всі книги, брошури, журнали та підручники, що надходять до шкільної бібліотеки, є державною власністю. Саме це зобов’язую бібліотекаря вести чіткий і систематичний облік бібліотечного книжкового фонду, знати всі книжки та їх кількість, що знаходиться і зберігається в бібліотеці, забезпечити його збереженість.

Картотеки є основною частиною довідкового апарату бібліотеки, яким успішно користуються і бібліотекар, і вчителі, й учні. У них цілеспрямовано та багатоаспектно розкрито весь фонд шкільної бібліотеки. Картотеки є важливим засобом популяризації книг та керівництва дитячим читанням. Планується продовжувати доповнювати картотеки бібліотеки та при необхідності створювати нові для задоволення інформаційних потреб учнів.

1.До складу бібліотечного активу входять 7 користувачів .Учні – активісти допомагають в такій бібліотечній роботі:

- ремонт книг;

- знепилювання фонду;

- робота з боржниками;

- допомога при видачі підручників;

- обробка нової літератури, що надійшла до бібліотеки

- штемпелювання літератури та нових підручників

- допомога в проведенні масових заходів та бібліотечних уроків.

Робота з вчителями в основному була спрямована на забезпечення методичними матеріалами вчителів-предметників, педагога-організатора та класних керівників.

Організаційно-методична робота бібліотеки проводиться своєчасно та кваліфіковано згідно планів роботи та інших звітних документів бібліотеки.

17. Проблеми, що залишаються для подальшої роботи:

Завдання на 2017 -2018 навчальний рік

1. Розпочати роботу над науково-методичною проблемою ««Створення системи педагогічних умов для забезпечення успішної соціалізації учнів»

( І етап – діагностично-теоретичний)..

2. Удосконалення роботи з превентивного виховання серед учнівської молоді.

3. Формування стійких моральних переконань учнів, задоволення потреб і запитів кожного учасника навчально-виховного процесу.

4. Створювати організаційно-методичні передумови для реалізації завдань профільного та допрофільного навчання.

5. Реалізовувати принцип наступності й перспективності між дошкільною та початковою загальною освітою.

6. Забезпечити контроль за дотриманням державних стандартів освіти, підвищенням ефективності навчально-виховного процессу.

7. Удосконалити систему контрольно-аналітичної діяльності з питань управління навчально-виховним процесом з метою постійного відстеження результативності та динаміки змін, підвищення відповідальності кожного працівника за результати своєї роботи.

8. Забезпечити розвиток науково-методичної, дидактичної бази методичного кабінету.

9. Забезпечити удосконалення роботи з вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду.

10. Створити умови для розвитку ініціатив методичних об`єднань в організації методичної роботи, запровадити ознайомлення педагогічних працівників із новими педагогічними технологіями.

11. Створити умови для змістовного дозвілля учнів шляхом розгалуження системи гурткової роботи.

12. Спрямувати зусилля педагогічного колективу навчального закладу на створення сприятливих умов для виявлення та розвитку обдарованих, здібних і талановитих дітей.

13. Удосконалювати систему виховної роботи та забезпечити її ефективність.

14. Здійснити координаційну роботу та забезпечити збільшення показників охоплення учнів різними видами позакласної та позашкільної роботи.

15. Забезпечити входження в ліміти по всіх функціональних кодах кошторису та вживати заходів щодо економного ресурсоспоживання. Домогтися дбайливого ставлення всіх учасників навчально-виховного процесу до ресурсів закладу. Беззаперечно вживати заходів щодо економного використання тепла, води, електроенергії та майна закладу.

16. Забезпечити координацію роботи щодо зміцнення матеріально-технічної бази та дбайливе її використання.

17. Підвищити рівень громадської активності та правової культури всіх учасників навчально-виховного процесу.

18. Забезпечити суворе дотримання «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».

Наявні результати та здобутки з управління школою – це не лише моя особиста заслуга, це творча, наполеглива, кропітка праця всього колективу, самовідданість заступників, співпраця батьків та громадськості.

Директор школи звітувала перед педагогічним колективом, батьками, громадськістю. Під час обговорення доповіді виступили заступники директора школи Хулап Г.М. - про впровадження до профільної та профільної підготовки на наступний рік, викладання нових курсів, факультативів та заступник директора з виховної роботи Белянко А.М. про систему виховної роботи школи, про шкільне самоврядування. З оцінкою діяльності школи виступила голова Ради школи Сухотська О.Ю. її підтримали члени ради школи та батьківського комітету.
Було проведено голосування оцінки роботи школи. Лічильна комісія на чолі з її головою, членом ради школи, представниками батьківського комітету підтвердили, що більшістю голосів робота школи визнана задовільною.


13.06. 2017 року

Директор школи

Звіт директора Семенівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1 Лупан Оксани Михайлівни за 2015 – 2016 навчальний рік на спільному засіданні педагогічної ради та ради школи (протокол № 6 від 08.06. 2016 року)

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. Загальна інформація про школу.

Семенівська загальноосвітня школа є комунальною власністю Семенівської районної ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Семенівської райдержадміністрації, якому делеговані відповідні повноваження. У школі є Статут, створені Рада школи, батьківський комітет, рада профілактики, які працюють згідно плану роботи.

Основна будівля школи прийнята в експлуатацію у 1965 році, на території школи розміщені: їдальня і три будівлі у яких розміщені бібліотека, майстерні, класні кімнати, підсобні приміщення. Земельна ділянка, яка належить школі має площу 3,1 га.

У 2015 – 2016 навчальному році працювало 30 педагогічних працівника та 22 працівника з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 285 учні у 11 класах комплектах, середня наповнюваність класів становить 26 учнів. У школі здійснюється підвіз учнів сільської місцевості (35 учнів) трьома автобусами за напрямками : с. Кути - 5 учнів, с. Миколаївка – 4 учнів, с. Залізний Міст – 7 учнів, с. Прогрес – 8 учнів, с. Карповичі – 11 учнів.

Якісний склад педагогічних працівників на кінець 2015-2016 навчального року такий:

- Спеціаліст вищої категорії - 18

- Спеціаліст першої категорії - 9

- Спеціаліст другої категорії - 3

- Спеціаліст – 0

- Звання «старший учитель» - 9

- Звання «учитель - методист» - 2

- Відмінники освіти – 1

2. Методична робота .

Основним завданням методичної роботи є забезпечення неперервності підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогів шляхом їх залучення до різних форм методичної роботи – постійних та епізодичних. У 2015-2016 навчальному році педагогічний колектив продовжив працювати над проблемою «Формування та розвиток життєвих компетенцій учнів в умовах сучасної освіти шляхом впровадження інноваційних технологій». Використовувались такі форми і методи методичної роботи:

Індивідуальні: самоосвіта, консультації.

Колективні - сім постійно діючих методичних об’єднань вчителів:

- методичне об’єднання вчителів української мови та літератури та зарубіжної літератури (керівник Болотна Т.В.)

- методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (керівник Сенько О.В.)

- методичне об’єднання вчителів іноземної мови (керівник Антоненко С.М.)

- методичне об’єднання вчителів історії та географії (керівник Генджало Н.А.)

- методичне об’єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД (керівник Гапоненко Н.В.)

- методичне об’єднання вчителів фізичної культури та Захисту Вітчизни, художньо естетичного циклу (керівник Кекух В.М.)

- методичне об’єднання класних керівників (керівник Белянко А.М.).

- творча група вчителів початкових класів (керівник Курпас Н.Є.), яка працювала над проблемою «Впровадження ідей Софії Русової у навчально-виховний процес».

На належному рівні працювали методичні об’єднання вчителів української мови та літератури і світової літератури, початкових класів, фізичної культури та захисту Вітчизни.

Учителі активно ділились своїм педагогічним досвідом з колегами. Проведено відкриті районні уроки такими учителями: Захарченко Н.В. – учитель 4 класу, Генджало Н.А. - учитель історії, Коротка Г.М. та Антоненко С.М. – учителі англійської мови. Учитель – методист Семко С.М провера майстер-клас «Хмарні технології в освіті».

На належному рівні проведено тижні: психології, основ здоров’я, української мови та літератури. Бажає покращення проведення тижнів: педагогічної майстерності, профорієнтації. В рамках тижня до дня народження Т.Г. Шевченка були проведені різноманітні заходи.

У школі створено банк позитивного педагогічного досвіду, який дає можливість ефективно проводити основні методичні заходи.

Протягом року були проведені науково-теоретичні семінари:

- круглий стіл «Від компетентного вчителя до компетентного учня»

- семінар-практикум для вчителів-предметників 5-го класу.

- круглий стіл адаптація учнів 1-го классу «Перший раз у перший клас»

У процесі підготовки до педагогічних рад були розроблені і опрацьовані наступні питання:

- Законодавчі документи щодо розвитку освіти України;

- Атестація педагогічних працівників – шлях удосконалення педагогічної майстерності.

- Стан викладання географії та економіки,

- Стан роботи ГПД

- Робота педагогічного колективу по створенню умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їх здоров'я.

Результати атестації свідчать, що методична робота в школі стимулювала окремих вчителів до підвищення власного педагогічного рівня: У 2015-2016 навчальному році пройшли атестацію 12 учителів. Атестаційний період проводився згідно Положення про атестацію та запланованої роботи атестаційної комісії школи. Вчителі, які атестувалися презентували свій досвід на засіданні комісії. За результатами атестації:

- підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» – 5,

- встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 1,

- підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» - 2

- встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» - 2

- встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії» - 2

- підтверджено звання «учитель – методист» - 1.

- присвоєно звання «Старший учитель» - 2.

Активізація творчого потенціалу педагогічних працівників сприяла участі вчителів у фахових конкурсах:

- у конкурсі «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі» брали участь у районному етапі конкурса – Коротка Г.М. - номінація «Англійська мова», Полєщук С.В – номінація «Позакласний захід».

- Всекраїнському конкурсі «Учитель року» на районному етапі Генджало Н.А. посіла І м.

- учителі англійської мови Коротка Г.М. та Семко С.М. брали участь у Всеукраїнському конкурсі від видавництва MM Publication в рамках 2016 - рік англійської мови.

- Кривенко Н.Є. - вчитель української мови та літератури була учасницею обласної науково-практичної конференції «Роль життя і творчості Тараса Шевченка у формуванні національно-свідомої особистості». Виступ «Робота над проектом «Шевченко і Чернігівщина».

- участь у ІІ обласній історико – краєзнавчій конференцій 08.10.15 р. Бондаренко Т.В. (учитель географії) разом з ученицею 10 кл. Чубикіной А. Робота була відмічена сертифікатом.

- учитель біології Хулап Г. М. У співпраці з науковим співробітником Національного природного парку Панченко С.М. брала участь у ІV Міжнародній конференції Рідкісні рослини і гриби України та Прилеглих територій: реалізація природоохоронних стратегій.

Шкільним психологом Пічевсько. Ю.А. проведені психолого - діагностичні дослідження згідно річного плану:

1. Психодіагностична (діагностика адаптації учнів 1 кл. до шкільного навчання; діагностика адаптації учнів 5 кл. до навчання в середній школі; діагностика майбутнього профілю класу, а саме поглиблене вивчення предметів 7 кл.; діагностика професійного визначення 9,11 кл., а також індивідуальна діагностика відповідно до звернень.)

2. Консультаційна (індивідуальні та групові консультації учнів, батьків, педагогів).

3. Корекційно - відновлювальна та розвивальна (індивідуальна та групова форми,

відповідно до отриманих результатів психодіагностики).

4. Психологічна просвіта.

5. Організаційно-методична.

6. Зв’язки з громадськістю.

7. Робота заключалась у психологічному супроводі впровадження нових Державних стандартів, а також оптимізації навчально – виховного процесу з урахуванням вікових особливостей дітей, їх індивідуального розвитку, формування навичок ефективного спілкування.

Для всіх членів педагогічного колективу були проведені консультації з планування, ведення шкільної документації, підвищити свій фаховий рівень дає можливість методичний кабінет.

Належна робота здійснюється в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової підготовки. План курсової підготовки виконано.

Поновлено банк обдарованих дітей, розроблено план роботи з ними, відповідно до плану ведеться робота.
У 2015 – 2016 навчальному році продовжено діяльність працівників школи щодо підвищення рівня оволодіння навичками роботи з комп’ютером. Із цією метою на навчальний рік було заплановано роботу кабінетів інформатики з урахуванням часу для індивідуальних занять учителів.

Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентно-спроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є упровадження в освітню практику педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання,оновлення змісту усього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

Учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

Однак, поруч з позитивними результатами в роботі педагогічного колективу є ряд недоліків:

- немає значних змін у забезпеченні навчально-виховного процесу необхідними наочними посібниками, роздатковим та дидактичним матеріалом;

- недостатня накопиченість кращих освітянських доробок школи;

- на низькому рівні науково-дослідницька робота;

- відсутні творчі зв’язки з аналогічними підрозділами інших шкіл області, вищих навчальних закладів;

- не проводиться робота з розробки авторських навчальних програм.

Аналіз методичної роботи дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають з поставленої проблеми, в основному виконано.

3. Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2015 – 2016 навчального року робота педагогічного колективу була спрямована на охоплення дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2015 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років, а це 31 учень.

У школі впроваджена певна система роботи щодо профільного навчання: у 8 та 9 класі проводилась допрофільна підготовка. З цією метою була налагоджена робота класу з поглибленим вивченням біології та хімії, враховуючи потреби учнів та можливості школи у 10 та 11 класах сформовано профіль - української філології.

Учні нашої школи традиційно є активними учасниками олімпіад з базових дисциплін. У 2015 – 2016 року у І етапі брали участь 160 учнів, ІІ етапі 27 учнів, ІІІ етапі - 9 учнів (Горова Наталія – 10 клас нагороджена диплом 3 ст. з математики). Недоліком підготовки до предметних олімпіад залишається безсистемна робота вчителів з окремих предметів: іноземної мови, історії, української мови.

У ІІ етапі Міжнародного конкурсу імені П. Яцика брали участь 10 учнів школи.

Цього року учасниками 6 учнів стали Міжнародного конкурсу “Пазл ” (вчителі Антоненко С.М., Коротка Г.М.) отримали перші місця, Учні школи брали участь у математичному конкурсі «Кенгуру», де вибороли: 1учень - відмінний результат, 2 – добрий результат, а інші – були учасниками конкурсу; математичній заочній олімпіаді з математики «Олімпікус».

Учні школи Горовая Наталія (10 клас) - вчитель Хулап Г.М. та Чубикіна Анна (10 клас) - вчитель Бондаренко Т.В. отримали Дипломи ІІІ ступеня Малої академії наук. Мироненко Анастасія – учениця 8 класу була найменшою учасницею ІІ етаму конкурсу. Курпас Віктор та Мироненко Анастасія стали переможцями обласного етапу Всеукраїнського екологічного моніторингу за міжнародною науково-освітньою программою GLOBE. У районному конкурсі комп’ютерних презентацій 1місце Полєщук Владислав (учитель Сенько О.В.)

Команди Семенівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів (вчителі фізичної культури Кекух В.М., Чайка Ю.І.) брали активну участь у районних спортивних змаганнях:

- Олімпійський урок 1 м.

- З футболу – 2 м.

- З шашок 3 м. – (команда 5 – 11 класи)

- Змагання «Олімпійське лелеченя» - 1 м.

- Естафета присвячена Дню захисту дітей – 3 м.

- Конкурс «Козацтво – слава України» - 2 м.

- Конкурс «Ну ж бо козаки!» - 2 м.

- Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Джура» (Сокіл) – 11 місце у обласному етапі гри.

У 5, 9, 10-х та11-х класах було проведено зрізи знань з математики (контрольні роботи) та з української мови (диктант). Всі учні в цілому освоїли програмовий матеріал.

За підсумками навчального року 2015-2016 учні 2 – 11 показали такий рівень навчальних досягнень: високий рівень – 20 учнів (7,8 %) достатній - 90 учня ( 35 %), середній – 5 учнів (1,9 %), початковий рівень – 0 учнів (0%) (у порівнянні з минулим роком- високий рівень – 18 учнів (6 %) достатній - 94 учня ( 31 %), середній – 2 учнів (1 %), початковий рівень – 0 учнів (0%)). 19 учнів нагороджені Похвальним листом за високі досягнення у навчанні. Учень 9-го класу Генджало Іван отримав свідоцтво з відзнакою.

4. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховнийпроцесс

Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти. В школі функціонують 1 кабінет інформатики ( 14 одиниць), кількість комп’ютеріввсього складає 16+ 1 (ноутбук) одиниць, є підключення до мережі Інтернет, для проведення уроків і заходів використовується мультимедійний проектор.
Протягом 2015 – 2016 навчального року учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

5. Виховна та позакласна робота.

Пріоритетними напрямками у виховній роботі залишалося забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. Виховна робота проводилася вчителями, класними керівниками, вихователями груп продовженого дня, керівниками гуртків: «Сольного співу», «Туристичний» під керівництвом заступника директора з виховної роботи Белянко А.М. та педагога-організатора Ткаченко А.М.

В планування виховної діяльності всі класні керівники включили основні напрямки:

- ціннісне ставлення до себе; - ціннісне ставлення до сім ї, родини, людей; - ціннісне ставлення до праці; - ціннісне ставлення до природи;

- ціннісне ставлення до мистецтва; - ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави; Виховний процес здійснюється в ході урочної, позаурочної та позашкільної роботи з учням.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне та громадянське виховання як стрижневі, що відповідають як вимогам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантномті, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Педагог-організатор Ткаченко А.М. працює над проблемою «Учнівське самоврядування як одна з форм громадянської освіти та виховання». У цьому році учнівське самоврядування працювало активно, а тому було проведено багато заходів саме патріотичного напрямку.

У жовтні команда «Єдність» брала участь у міському конкурсі «козацькі розваги», на якому зайняла ІІ місце.

Формування у молоді любові до рідної країни здійснюється, в першу чергу, сім'єю, школою, громадськими організаціями, а також безпосередньою участю учнівських органів самоврядування освітніх закладів.

Щоб виховати компетентних та свідомих громадян, недостатньо лише говорити про демократичні цінності та ідеї. Усвідомлення молодими людьми того, що великі справи починаються із маленьких вчинків (посадженого дерева, краєзнавчої експедиції, соціальної допомоги тощо), призводить не лише до конкретних дій, але й до набуття позитивного досвіду громадської співучасті.

В рамках діяльності районної Ради старшокласників Семенівщини за підтримки відділу освіти Семенівської райдержадміністрації, на виконання основних завдань Концепції національно-патріотичного виховання молоді, з метою вивчення кращого досвіду роботи органів учнівського самоврядування з національно-патріотичного виховання, був оголошений конкурс-огляд суспільно значущих проектів патріотичного спрямування «Ми – українці»

У конкурсі соціальних проектів брала участь учнівська рада «Альтаїр». Місця не зайняли, але про свою роботу розказали на рівні району.

Активними учасниками стали наші учні в районному етапі конкурсу «Стоп – СНІД»: плакат Короткої Євгенії (8 кл.) зайняв І місце в районі, флаєр виготовила Чирва Вікторія (11 кл.) і зайняла ІІІ місце, світлини Хулап Соломії (6 кл.) – ІІІ місце, Кривенка Богдана –ІІ місце.

Працюючи за акцією «Всеукраїнська хвиля доброти» учні нашої школи підготували концертну програму «Серце забуте обігрієм теплом» для стареньких , які проживають у будинку для людей похилого віку,

Акцію «Ялинка доброти», під час якої провели ярмарку – розпродаж ялинок, зроблених руками дітей. За ялинки отримали 165 (сто шістдесят п’ять гривень), які передали для воїнів АТО.

Для учнів 1-4 класів центр роботи з барвіночками учнівської ради «Альтаїр» підготував святкову програму. Діти переглянули казку «Повір у диво», яку склали та підготували учні 8 та 7 класу, розказували вірші, співали пісні, танцювали.

Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді восени 2015 року разом з вчителями та учнями 5-9 класів Семенівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 стали активними учасниками Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток». Школу нагородили Грамотою НЕНЦ Міністерства освіти і науки України.

Для учнів 8 та 11 класу проведений виховний захід «Герої живуть серед нас», на якому зустрілися з учасником АТО Кривенком Володимиром Петровичем.

Багатостраждальною є історія нашого народу. Ми не повинні забувати її тяжких сторінок. Для учнів 8-9 класів проведений виховний захід, присвячений пам'яті мільйонів українських селян, які загинули від голоду, заподіяного сталінським тоталітаризмом у 1932-1933 роках.

Саме про любов до Батьківщини, до державних та народних символів йшлося на святі для учнів 1-4 класів до Дня соборності України. Під назвою «І все в тобі з’єдналося й злилося, і стерлись непотрібнії кордони» пройшла загальношкільна лінійка до Дня соборності України для учнів 5-11 класів, яку провела педагог-організатор Ткаченко А.М. разом з центром культури та дозвілля учнівської ради "Альтаїр".

У грудні у школі провела конкурсно-розважальний вечір до Дня збройних сил України. Змагалися між собою команди хлопців 9-11 класів. Хлопці показали свою спритність, уміння, розкрили свої таланти в різних конкурсах.

З метою виховання в учнів патріотичної свідомості, поваги до історичного минулого свого народу, бажання стати гідними громадянами України, вшанування пам’яті полеглих за незалежність України молодих студентів під Крутами, для учнів 8 та 9 класів показала відеофільм «Крути. Молода кров».

До Дня вшанування пам’яті Небесної сотні проведений відкритий урок – пам’яті «За Україну ви пішли в безсмертя...» для учнів 9-10 класів. Учні згадали події 2013-2014 року та хвилиною мовчання вшанували пам’ять Небесної сотні 6 квітня ми відзначаємо 30 річницю Чорнобильської трагедії, яка залишила і понині свій одвічний слід на українській землі. Для учнів 7-11 класів провела лінійку - пам'яті, на якій згадали події 1986 року, хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих рятувальників, які першими кинулись на боротьбу з атомним лихом.

Виховувати в дітей риси людяності, милосердя, доброту, вміти співчувати, допомагати у скрутну хвилину – це одне з основних завдань громадянського виховання. До нашої школи звернулися випускники 2007 року з проханням про допомогу. В однієї з випускниць захворіла дитина (рак крові). Учнівська рада "Альтаїр" та волонтерський загін "Добрики" відгукнулися на це прохання акцією «Не будь байдужим» і почали збір коштів серед учнів, учителів та працівників школи.

Двічі на рік ми проводиться акція «Подаруй квіти ветерану» до дня визволення Семенівщини та до дня Перемоги над нацизмом у Європі.

Щорічно проводимо тиждень здорового способу життя «Молодь обирає здоров’я».

Для дітей молодшого шкільного віку проводжу екскурсії до світлиці «Ой рушник, рушничок», «Обереги мого народу», щоб діти вивчали історію свого краю, проводжу екскурсії в музей історії школи.

Щоб діти знали правила дорожного руху, то провела ігрову програму для учнів 1-4 класів «Подорож у Країну дорожних знаків».

6. Профорієнтаційна робота.
Профорієнтаційна робота у Семенівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, упорядкування клумб, розширення знань про професії на уроках та в позаурочний час.

З метою розширення меж профорієнтаційної роботи організовано та проведено спільно з районним центром зайнятості для учнів 9-11 класів профорієнтаційний урок « Моя майбутня професія», був проведений курс лекцій щодо популяризації робітничих професій та легального працевлаштування неповнолітніх. Працював термінал по профорієнтації та мобільний стенд « У світі професій» та проводилися зустрічі з представниками навчальних закладів різних рівнів акредитації.

8. Соціальний захист. Робота соціального педагога та практичного психолога.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій, кількість дітей у них становить:

Багатодітні – 25;

Сироти та позбавлені батьківського піклування – 3;

Інваліди- 5;

Внутрішкільний контроль – 5;

Сім'ї, яки опинилися у складних життєвих обставинах – 5.

Виконано протягом року такі такі види робіт:

- організаційні;

- діагностичні;

- консультаційні;

- профілактичні

- зв'язки з громадськістю.

Протягом року соціальним педагогом Здотою Н.С.проведені заходи по реалізації :

- Загальнодержавнаої програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року

- Обласної програми «Молодь Чернігівщини» на 2011-2015 роки

- Державної цільової соціальної програмаи протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

- наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»

- наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.07.2012р.№ 827 «Про затвердження планузаходівМіністерстваосвіти і науки, молоді таспортущодозапобігання торгівлі людьмина період до 2015 року Перегляд фільму з обговоренням «Станція призначення–життя» з учнями 10-11кл.

- наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії«Стоп

насильству!» на період до 2015 року»

Проведено протягом навчального року рейди: « Урок», « Куріння», «Запізнення на перший урок».

Проводилась робота:

- з багатодітними сім'ями, діти з багатодітних сімей брали участь у конкурсі « Таланти багатодітної родини».

- з дітьми девіантної поведінки, дітьми групи ризику.

- роз’яснювальна робота з учнями, які систематично порушують дисципліну, запізнюються на уроки, прогулюють уроки.

Соціальний педагог приділяла велику увагу роботі з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. Спільно з класними керівниками та представниками різних служб (міліції, служби у справах дітей, РЦСССМ) відвідували на дому дітей, знайомилися з умовами проживання, складали акти обстеження житлово-побутових умов. Соціальний педагог веде облік відвідування учнями школи та журнал індивідуальних бесід з батьками та учнями. Пропуски уроків без поважних причин у цьому навчальному році були одноразові і поодинокі, які розглядалися і вирішувалися зразу із повідомленням батькам.

Відповідно до плану роботи а також враховуючи програму розвитку психологічної служби освіти області практичним психологом Пічевською Ю.А. проводилась робота згідно плану. Робота заключалась у психологічному супроводі впровадження нових Державних стандартів, а також оптимізації навчально – виховного процесу з урахуванням вікових особливостей дітей, їх індивідуального розвитку, формування навичок ефективного спілкування.

У відповідності до програми розвитку психологічної служби освіти області психологічна просвіта здійснювалась у таких напрямках:

- попередження насильства в учнівському колективі;

- протидія поширенню наркоманії, психотропних речовин та прекурсорів;

- протидія виникненню ВІЛ/СНІД;

- формування здорового способу життя;

- профілактика правопорушень;

- реалізація конвенції ООН про права дитини;

- попередження торгівлі людьми;

- робота з майбутніми першокласниками;

- робота з педагогами (лекторій «Адаптація 5кл. :вікові зміни».виступ «Особисте продуктивне зростання вчителя як мета педагогічного процесу» з діагностикою.діагностика психологічного клімату колективу, анкета «Психологічна діагностика освітнього середовища».виступ «Про пріоритети збереження психічного і духовного здоров’я учасників навчально – виховного процесу»).

- Робота з батьками:

Анкетування батьків щодо адаптації до школи та ставлення дитини до навчального процесу. Надання рекомендацій .

Виступ перед батьками учнів 7 кл. щодо результатів проведеного діагностування по вибору майбутнього профілю.

Консультаційна робота (по зверненням).

Багато уваги практичним психологом та соціальним педагогом приділялося дітям, сім'ї яких опинились у складних життєвих обставинах. З дітьми даної категорії проводилась групова та індивідуальна робота, надавались консультації та психологічна підтримка.

Протягом навчального року практичний психолог та соціальний педагог брала участь у семінарі присвяченому проблемі сімей, які опинились у складних життєвих обставинах на якому мала виступ по специфіці роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Виступала на батьківських зборах. Брала участь у тренінгу обласного масштабу по проблемі вирішення конфліктів.

Організаційно-методична робота соціального педагога та практичного психологаохоплювала різні види діяльності:

- планування річне і поточне; загальне та за різними напрямками роботи;

- складання звітів про виконану роботу;

- організаційно-методична підготовка психологічного супроводу учнів;

- обробка результатів психодіагностики;

- підготовка до проведення групових занять, тренінгів;

- підготовка до виступів на педрадах, семінарах, нарадах;

- підготовка до виступів на батьківських зборах;

- робота в бібліотеці, мережі Internet, самоосвітня робота;

- підвищення фахового рівня;

- участь у методичних міських заходах, обмін досвідом з колегами.

8. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Батьківські комітети класів та школи розглядають на своїх засіданнях питання виховання в сім’ї, запрошують на ці засідання батьків, які ухиляються від своїх батьківських обов’язків, проводять бесіди з підлітками, що знаходяться на внутрішкільному обліку (на кінець року їх кількість складала 4 учнів). Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Сім’ї, які потребують посиленої уваги відвідувалися з представниками відділу освіти, служб райдержадміністрації, представниками правоохоронних органів. За результатами відвідувань складають акти обстежень житлово-побутових умов.
Однією з традиційних форм роботи з батьками у школі є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники РВУМВС, районного відділу юстиції, медичні фахівці. У кожному класі проводяться батьківські збори 4 рази на рік, загальношкільні збори - двічі на рік.
9. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.
Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі ( до підготовчої групи зараховано107 учнів), до спеціальної групи - 38 учнів), до групи звільнені - 4 учні).

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров'я, Тижня безпеки життєдіяльності, тижня здорового способу життя, зустрічі з представниками Червоного хреста, зустріч з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на заходах у класах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом. Щомісяця медична сестра проводить рейди здоров’я та випускає санбюлетень з профілактики захворювань. У школі проведено День цивільного захисту та тиждень безпеки життєдіяльності (жовтень, травень) за участю представників служб: МЧС, ЦРЛ, пожежного підрозділу, газу, РЕМ.

10. Охоплення учнів харчуванням

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту» , «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами у 2015-2016 навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Харчування здійснювала ПП Суббот Н.В.З вересня 2015 року по травень 2016 року - отримували безкоштовне гаряче харчування за рахунок бюджету діти з малозабезпечених сімей 1-4 класів , діти - сиріт и та ті які перебувають під опікою . Крім того за кошти батьків одноразове харчування отримували учні 1-11 класів. Сума складала 5 гривнів на день. У шкільній їдальні розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей.

Гарячим харчуванням було охоплено 60 учнів 1 – 4 класів, що становило 59 %. Дітей сиріт та дітей під опікою – 3 (100%), дітей з малозабезпечених сімей приблизно 10 учнів (10%) Серед учнів 5 – 11 класів харчувалося у шкільній їдальні за кошти батьків приблизно 57 учнів (31%). Загальний відсоток складав 45 %). Для здійснення контролю за якістю продуктів харчування та приготуванням їжі шкільною медичною сестрою здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу. Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню на підставі примірного двотижневого меню – розкладки та затверджувалося директором школи. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім’ї дітей різного віку. Проінформовано всіх батьків щодо умов одержання безкоштовного харчування..

11. Літнє оздоровлення та відпочинок дітей у 2016 році»

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей з 30 травня по 14 червня 2016 року на базі школи працював дитячий пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням «Барвіночок».

План виховної роботи насичений різноманітними заходами та складався з урахуванням побажань дітей. Ураховуючи всі об’єктивні та суб’єктивні можливості, рівень розвитку й вихованості та реальні запити учнів, виховна робота у «Барвіночку » мав на меті комплексну реалізацію пріоритетних напрямків виховання, зокрема національно-патріотичного, морального, естетичного, фізичного, екологічного, які тісно взаємопов’язані, доповнюють одне одного.

На належному рівні було забезпечено дворазове харчування та медичне обслуговування у таборі. Підтримується санітарно – гігієнічний стан приміщень для відпочинку в закладі. Забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності серед дітей у дитячих закладах відпочинку, проводилося цільове інструктування учнів перед кожним їх виходом за межі шкільної території.

Цього року вихованцями табору стали 73 учні 1-6 класів. Під час перебування у таборі проведено цікаві масові заходи, до проведення яких були залучені працівники будинку творчості, дитячої бібліотеки, ЦСССМ, держлісгоспу, ДАЇ, хлібопекарні. Вихователі табору проводили цікаві конкурси, розваги, змагання, практичні заходи по безпеці життєдіяльності тощо. Життя дітей у таборі висвітлювалося щоденно на сайті школи.

12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, інформація доводиться до відома батьків, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено куточок по безпечній поведінці «Допоможі собі сам» . Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові та на засіданні педагогічної ради. .
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків (проводяться інструктажі відповідно вимог, виховні заходи, зустрічі з медичною сестрою та представниками ДАІ, бесіди з батьками, лекторії для різновікових груп, тижні безпеки життєдіяльності та здоров’я тощо) створюються безпечних умов навчання ( складаються акти готовності школи до нового навчального року, перевіряється наявність правил безпеки в майстернях, кабінетах та класних кімнатах, спортивному залі, оформлені листки здоров’я, кабінети фізики, хімії, інформатики, майстерні забезпечені протипожежним інвентарем, аптечками, проводиться перевірка світлового, теплового та повітряного режиму у школі). Разом з тим трапилося 2 випадок травматизму дитини побутового характеру в позарочний час (вдома). В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

13. Цивільний захист

На виконання вимог Кодексу з ЦЗ, Постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 р. № 814, плану підготовки цивільного захисту на 2015 р. у школі проводилася відповідна робота.

Основні завдання щодо підготовки цивільного захисту (далі ЦЗ) на 2015-2016 н. р. школою в цілому виконані.

Адміністрація школи здійснювала перевірку реалізації заходів державної політики у сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, цивільного захисту (цивільної оборони), стану організації роботи з питань пожежної безпеки, готовності школи з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ці питання розлядалися на нараді при директорі.

Проводилося навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників школи відповідно до Типової програми навчання працівників навчальних закладів у галузі.Згідно з планом Дня ЦЗ 12.05.2016 р. проведено теоретичні та практичні заняття з учнями 1-10 класів школи.

Проведення евакуації показало здатність колективу швидко й організовано вивести

Навчання учнів проходить за програмами «Основи здоров’я», «Основи безпеки життєдіяльності», «Захист Вітчизни».

У школі з урахуванням надходження нових документів поновлені куточки ЦЗ, «Основи здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності».

Навчально-матеріальна база школи потребує поновлення.

14. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію понад 50 років назад. Але не зважаючи на вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Є потреба ремонту даху основної будівлі школи та надвірного туалету, необхідна закупівля наочних посібників, мультимедійної дошки, меблів у класні кімнати, холодильника для їдальні. За позабюджетні кошти (батьківська та спонсорська допомога) здійснюється ремонт шкільних приміщень та класних кімнат, поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх туалетів, побудовано сховище для брикету та дров розпочато будівельні роботи двох гаражів, укріплено трубу котельні.

Працівниками бухгалтерії та членами шкільної комісії планово проводиться інвентаризація майна, Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.
Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. У коридорах активно проводиться робота по озелененню. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізуються дерева, кущі, поступово оновлюється саджанцями шкільний сад. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи. Проведено роботи по спортивному майданчику, відремонтовані, укріплені спортивні споруди.

Велика робота по благоустрою шкільного подвір’я та проведення ремонтних робіт проводиться за допомогою батьків які , тим самим допомагають своїм дітям у навчанні, підтримують педагогічний колектив, бачать реально можливості своїх дітей, прислуховуються до порад вчителів.

15. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників та вихователів. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Підключенням школи до мережі Інтернет дає можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами.

Постійно поновлюється інформація на сайті школи. Впроваджено в роботу школи і постійно оновлюється програма «Курс».
Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, стан відвідування учнями школи тощо. Протягом 2015-2016 навчального року були проведені наради при директорі згідно плану та 6 засідань педагогічних рад

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва Семенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим як директор надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.
На жаль поряд з гарними досягненнями і результатами, через байдужість багатьох батьків, не зрозуміле прикриття порушень дисципліни, пропусків уроків та інших негативних проявів поведінки, які суперечать Статуту школи та нормативним документам про освіту, ми маємо і не дуже приємні приклади у шкільному житті:

- не достатньо високі результати ЗНО;

- діти не серйозно відносяться до підготовки домашніх завдань:

- недотримання вимог щодо зовнішнього вигляду;

- вільний час – це жорстокі ігри у комп’ютерах;

- батьки ігнорують запрошення до школи.

В школі про це ведеться мова постійно, і контролюється в рамках дозволеного, але прояви такої поведінки дітей, з боку батьків здебільшого не контролюються.

Робота шкільної бібліотеки

У 2015-2016 навчальному році діяльність шкільної бібліотеки Семенівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 була спрямована на реалізацію Закону України "Про освіту”, Закону України "Про бібліотеку і бібліотечну справу ”, сприяючи підвищенню інформаційної, освітньої, виховної, пізнавальної функції бібліотеки.

У цьому навчальному році шкільна бібліотека працювала за такими напрямами:

- надавати методичну, консультативну, допомогу педагогам, учням, батькам в отриманні інформації;

- створювати інформаційні продукції для різних категорій користувачів: (бібліотечні посібники, огляди, списки);

- створити умови для читання книг;

- готувати інформації для проведення культурно – виховної, просвітницької роботи з користувачами різних вікових категорій;

Протягом навчального року шкільна бібліотека працювала в тісному контакті з педагогічним колективом школи.

Книжковий фонд художньої літератури зріс на 58 примірників, фонд підручників – на 371 примірник. Було видано близько 4000 тисяч підручників та 3156 примірників художньої та галузевої літератури.

Основні показники роботи :

1.Всього читачів: учнів – 287, вчителів - 30 інших користувачів – 16

2. Кількість відвідувань – всього 3252,

в тому числі масових заходів - 958 .

3.Середня відвідуваність – 9,7.

4.Кількість книговидач - 7156.

5.Кількість книжкових виставок та тематичних поличок –10 .

6. Книжковий фонд (на 15.05.2016р.) – 14902 : підручників – 8652,

художньої та галузевої літератури 6250 примірників.

Бібліотека працює згідно річного плану.

Робота по обслуговуванню читачів має належний рівень. Вона була спрямована на популяризацію та рекламу бібліотеки, книги як інформаційного пізнавального джерела, реалізацію основних орієнтирів виховної роботи.

Найбільш популярними та ефективними формами популяризації бібліотечно-бібліографічних знань учнів є бесіди, уроки-діалоги, інтелектуальні ігри, конкурси, голосні читання, бенефіси читачів та інші форми роботи з користувачами.

У 2015-2016 навчальному році було проведено заняття з основ бібліотечно –бібліографічної та інформаційної культури , які орієнтовані на формування в учнів уміння самостійно здобувати знання, здійснювати пошук додаткової інформації, використовуючи бібліотечно-бібліографічні знання та навички.

Навчити дитину любити книгу, сприймати її як життєдайне невичерпне джерело пізнання світу, виховувати любов до книги, прищеплювати навички бібліотечно-бібліографічної грамотності.

Дуже допомагають при роботі з користувачами тематичні папки. Вони дають змогу учням у підготовці до уроків, у написанні рефератів, доповідей, повідомлень, для самоосвіти. Тематика матеріалів підібрана з урахуванням актуальності проблем, що цікавлять учнів. Матеріали постійно доповнюються і дану роботу потрібно продовжити в наступному навчальному році.

Серед наочних форм популяризації книг найважливіше місце посідає книжкова виставка — традиційна форма роботи бібліотеки, один із засобів впливу на інформаційну поведінку читача. Цінність цієї форми для читача визначається тим, що він може зняти книгу з виставки, погортати її, швидко переглянути ілюстрації, зміст, передмову. Таке первісне ознайомлення з книгою поглиблює і робить інтерес більш цілеспрямованим.

Інформаційна робота бібліотеки здійснюється також у формі бібліографічних, інформаційних та рекомендаційних списків.

Всі книги, брошури, журнали та підручники, що надходять до шкільної бібліотеки, є державною власністю. Саме це зобов’язую бібліотекаря вести чіткий і систематичний облік бібліотечного книжкового фонду, знати всі книжки та їх кількість, що знаходиться і зберігається в бібліотеці, забезпечити його збереженість.

Картотеки є основною частиною довідкового апарату бібліотеки, яким успішно користуються і бібліотекар, і вчителі, й учні. У них цілеспрямовано та багатоаспектно розкрито весь фонд шкільної бібліотеки. Картотеки є важливим засобом популяризації книг та керівництва дитячим читанням. Планується продовжувати доповнювати картотеки бібліотеки та при необхідності створювати нові для задоволення інформаційних потреб учнів.

1.До складу бібліотечного активу входять 7 користувачів .Учні – активісти допомагають в такій бібліотечній роботі:

- ремонт книг;

- знепилювання фонду;

- робота з боржниками;

- допомога при видачі підручників;

- обробка нової літератури, що надійшла до бібліотеки

- штемпелювання літератури та нових підручників

- допомога в проведенні масових заходів та бібліотечних уроків.

Робота бібліотеки з активом читачів має достатній рівень. В наступному році основним завданням має бути плановий підхід до організації і проведення роботи та забезпечення якісної співпраці активу з учнями школи. З цією метою залучати до проведення масових заходів, обробки бібліотечного фонду та ін.

Робота з вчителями в основному була спрямована на забезпечення методичними матеріалами вчителів-предметників, педагога-організатора та класних керівників.

Співпраця бібліотекаря з батьківською громадськістю є важливим фактором, який впливає на результативність роботи шкільної бібліотеки. Основою роботи шкільного бібліотекаря з батьками юних читачів є вивчення ролі сім’ї в читанні дітей. Доцільно використовувати діяльнісні форми і методи в роботі: виступи на батьківських зборах, анкетування батьків із метою залучення до співпраці з бібліотекою, створення рекомендаційних списків та бібліографічних покажчиків для батьків та ін.

Організаційно-методична робота бібліотеки проводиться своєчасно та кваліфіковано згідно планів роботи та інших звітних документів бібліотеки.

17. Проблеми, що залишаються для подальшої роботи:
1. Необхідність будувати навчально-виховний процес так, щоб у ньому

багато часу займало не пасивне сприймання навчальної інформації, а

активна, самостійна, пошукова діяльність учнів, що сприяло б

підвищенню навчальної мотивації учнів на компетентнісній основі на

всіх ступенях навчання;
2. Постійне впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний

процес;
3. Друкування власних доробок педагогів у періодичних виданнях;

4. Посилити роботу з обдарованими дітьми.
5. Зміцнення матеріально-технічної бази школи, поповнення сучасною

комп'ютерною технікою.

6. Недостатнє сучасне оснащення кабінету фізики, хімії, біології.

7. Поновлення необхідного спортивно-туристичного обладнання та інвентарю.

8. Для учнів 1 класу неможливо організувати денний сон у ГПД, тому

що в школі не вистачає місця для облаштування спальні і необхідних

умов.

9. Придбання наочності з різних предметів.

Директор школи звітувала перед педагогічним колективом, батьками, громадськістю. Під час обговорення доповіді виступили заступники директора школи Хулап Г.М. - про впровадження до профільної та профільної підготовки на наступний рік, викладання нових курсів та заступник директора з виховної роботи Белянко А.М. про систему виховної роботи школи, про шкільне самоврядування. З оцінкою діяльності школи виступила голова Ради школи Марущенко О.Ю. її підтримали члени батьківського комітету.
Було проведено голосування оцінки роботи школи. Лічильна комісія на чолі з її головою, членом Ради школи, представниками батьківського комітету підтвердили, що більшістю голосів робота школи визнана задовільною.


08.06. 2016 року

Директор школи О.М.Лупан

Звіт директора Семенівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1 Лупан Оксани Михайлівни за 2014 – 2015 навчальний рік на спільному засіданні педагогічної ради та ради школи (протокол № 6 від 10.06. 2015 року)

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. Загальна інформація про школу.

Семенівська загальноосвітня школа є комунальною власністю Семенівської районної ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Семенівської райдержадміністрації, якому делеговані відповідні повноваження. У школі є Статут, створені Рада школи, батьківський комітет, рада профілактики, які працюють згідно плану роботи.

Основна будівля школи прийнята в експлуатацію у 1965 році, на території школи розміщені: їдальня і три будівлі у яких розміщені бібліотека, майстерні, класні кімнати, підсобні приміщення. Земельна ділянка, яка належить школі має площу 3,1 га.

У 2014 – 2015 навчальному році працювало 30 педагогічних працівника та 22 працівника з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 316 учні у 12 класах комплектах, середня наповнюваність класів становить 26 учнів. У школі здійснюється підвіз учнів сільської місцевості (49 учнів) трьома автобусами за напрямками : с. Кути - 9 учнів, с. Миколаївка – 5 учнів, с. Залізний Міст – 8 учнів, с. Прогрес – 12 учнів, с. Карповичі – 15 учнів.

Якісний склад педагогічних працівників такий:

- Спеціаліст вищої категорії - 17

- Спеціаліст першої категорії - 9

- Спеціаліст другої категорії -2

- Спеціаліст – 2

- Звання «старший учитель» - 6

- Звання «учитель - методист» - 2

- Відмінники освіти – 1

2. Методична робота .

Основним завданням методичної роботи є забезпечення неперервності підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогів шляхом їх залучення до різних форм методичної роботи – постійних та епізодичних. У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив продовжив працювати над проблемою «Формування та розвиток життєвих компетенцій учнів в умовах сучасної освіти шляхом впровадження інноваційних технологій.» Використовувались такі форми і методи методичної роботи:

1. Індивідуальні: самоосвіта, консультації.

2. Колективні - сім постійно діючих методичних об’єднань вчителів:

- методичне об’єднання вчителів української мови та літератури та зарубіжної літератури (керівник Болотна Т.В.)

- методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (керівник Сенько О.В.)

- методичне об’єднання вчителів іноземної мови (керівник Антоненко С.М.)

- методичне об’єднання вчителів історії та географії (керівник Бондаренко Т.В.)

- методичне об’єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД (керівник Гапоненко Н.В.)

- методичне об’єднання вчителів фізичної культури та Захисту Вітчизни ,художньо естетичного циклу (керівник Кекух В.М.)

-методичне об’єднання класних керівників (керівник Белянко А.М.).

- творча група вчителів початкових класів (керівник Курпас Н.Є.), яка працювала над проблемою «Інтерактивне навчання в початкових классах».

На належному рівні працювали методичні об’єднання вчителів української мови та літератури і світової літератури, початкових класів, фізичної культури та захисту Вітчизни. На високому рівні проводились засідання методичного об’єднання вчителів української мови та літератури (керівник Болотна Т.В.).

Вчителі активно ділились своїм педагогічним досвідом з колегами. Проведено відкриті районні уроки такими учителями: вчителем 1 класу Шевцовою О.М. урок письма «Звуки [ц], [ц'], позначення їх буквою ц.», Шавоніною Т.П. урок «Множення і ділення раціональних чисел»

На належному рівні проведено тижні: психології, основ здоров’я, початкових класів, ГПД. Бажає покращення проведення тижнів: педагогічної майстерності, партіотичного виховання, профорієнтації. В рамках тижня до дня народження Т.Г. Шевченка були проведені різноманітні заходи.

У школі створено банк позитивного педагогічного досвіду, який дає можливість ефективно проводити основні методичні заходи.

Протягом року були проведені науково-теоретичні семінари:

- «Психолого-педагогічна компетентність учнів»;

- семінар-практикум для вчителів-предметників 5-го класу.

- круглий стіл адаптація учнів 1-го классу «Перший раз у перший клас»

У процесі підготовки до педагогічних рад були розроблені і опрацьовані наступні питання:

- Законодавчі документи щодо розвитку освіти України;

- Атестація педагогічних працівників – шлях удосконалення педагогічної майстерності.

- Стан викладання правознавства та предмету людина і світ.

- Стан викладання етики, художньої культури.

- Стан викладання фізики, астрономії.

- Модель компетентного вчителя.

Результати атестації свідчать, що методична робота в школі стимулювала окремих вчителів до підвищення власного педагогічного рівня: У 2014-2015 навчальному році пройшли атестацію 3 учителів та завідуюча бібліотекою. Атестаційний період проводився згідно Положення про атестацію та запланованої роботи атестаційної комісії школи. Вчителі, які атестувалися презентували свій досвід на засіданні комісії. За результатами атестації:

- підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» – 1,

- встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 1,

- підтверджено квліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» - 1

- підтверджено звання «Старший учитель» - 1,

Активізація творчого потенціалу педагогічних працівників сприяла участі вчителів у фахових конкурсах:

- «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі»» брали участь у районному етапі конкурса – Болотна Т.В. номінація «Виховний захід», Коротка Г.М. - номінація «Англійська мова», Шевцова О.М. – номінація «Початкові класи», Антоненко С.М. - номінація «Англійська мова», стали переможцями районного етапу – Коротка Г.М., Болотна Т.В., Шевцова О.М.

Розробка виховного заходу вчителя Курпас Н.Є. друкувалась у журналі «Відкритий урок» №2 2015 р. (анотація «Подорож країною здоров’я») та публікація на веб-сайті освіта.ua.

У обласному етапі Болотна Т.В. у номінації «Позакласний захід» стала переможцем і отримала диплом І ступеня.

Здота Г.Є. стала переможцем обласного етапу конкурсу «Свято зустрічи птахів» у номінації «Організатор шкільних свят».

Шкільним психологом Пічевсько. Ю.А. проведені психолого - діагностичні дослідження згідно річного плану:

- психодіагностична робота (групова та індивідуальна форма);

- консультаційна робота;

- корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (групова та індивідуальна форма);

- психологічна просвіта;

- психопрофілактика;

- навчальна діяльність;

- організаційно-методична робота;

Для всіх членів педагогічного колективу були проведені консультації з планування, ведення шкільної документації, підвищити свій фаховий рівень дає можливість методичний кабінет.

Належна робота здійснюється в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової підготовки. План курсової підготовки виконано.

Поновлено банк обдарованих дітей, розроблено план роботи з ними, відповідно до плану ведеться робота.

Однак, поруч з позитивними результатами в роботі педагогічного колективу є ряд недоліків:

- немає значних змін у забезпеченні навчально-виховного процесу необхідними наочними посібниками, роздатковим та дидактичним матеріалом;

- недостатня накопиченість кращих освітянських доробок школи;

- на низькому рівні науково-дослідницька робота;

- відсутні творчі зв’язки з аналогічними підрозділами інших шкіл області, вищих навчальних закладів;

- не проводиться робота з розробки авторських навчальних програм.

3. Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2014 – 2015 навчального року робота педагогічного колективу була спрямована на охоплення дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2014 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років, а це 13 учнів. У школі впроваджено інклюзивну форму навчання у 11 класі, один учень закінчив старшу школу екстерном.

У школі впроваджена певна система роботи щодо профільного навчання, у 8 та 9 класі проводилась допрофільна підготовка. З цією метою була налагоджена робота класу з поглибленим вивченням української та іноземної мови, біології та хімії, враховуючи потреби учнів та можливості школи у 10-му класі сформовано профіль - української філології , в 11-х класах – історичний та української філології. Продовжували роботу курси за вибором: «Риторика» - 3 клас, «Основи споживчих знань» - 5 клас, інформатика – 6 клас. Учні нашої школи традиційно є активними учасниками олімпіад з базових дисциплін, протягом 2014 – 2015 року у І етапі брали участь 141 учнів, ІІ етапі 46 учнів, ІІІ етапі - 3 учнів (Неруш Марина – 11Б клас нагороджена диплом ІІІ ст. з біології). Недоліком підготовки до предметних олімпіад залишається відсутність системи роботи вчителів по підготовці до олімпіад з окремих предметів: математики, іноземної мови, історії.

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови найвищий бал - 10 отримала Неруш Марина, 100% учнів підтвердили рівень навчальних досягнень за рік.

У ІІ етапі Міжнародного конкурсу імені П. Яцика брали участь 11 учнів школи. Цього року учасниками Міжнародного конкурсу “Пазл ” (вчителі Антоненко С.М., Коротка Г.М.) стали 5 учнів і отримали перші місця , у Міжнарожному конкурсі «Кенгуру» - 27, 4 учнів отримали сертифікат «добре». Горовая Наталія учениця 9 класу (вчитель Хулап Г.М.) отримала Диплом ІІ ступеня Малої Академії Наук відділення хімії та біології, секції зоологія, ботаніка. Ложкова Ольга та Горовая Наталія стали переможцями обласного етапу Всеукраїнського екологічного моніторингу за міжнародною науково-освітньою программою GLOBE, обласного заочного конкурсу «Зачарована Десна в об'єктиві натураліста» у номінації «Краща фоторобота».

Участь у конкурсі «Моя Батьківщина – Україна», напрям «з батьківської криниці» брав Місюренко Віталій учень 7 кл. – лауреат обласного конкурсу (вчитель Бондаренко Т.В.)

Переможцем районного конкурсу до 120-річчя з дня народження О.П. Довженка «Славетний геній придесення» в номінації «Стереотип творчості Олександра Довженка. Сучасна паралель» (есе) стала Чірва Вікторія (вчитель Кривенко Н.Є.)

Переможцем районного та обласного етапів конкурсу «Людина і ліс» у номінації твір-міркування став Генджало Іван (вчитель Коротка Г.М.).

Перше місце зайняла Жилко Анастасія (вчитель Захарченко Н.В.) у районному конкурсі малюнків «Від миру вдома – до миру в усьому світі», ІІІ місце – Курочка Анастасія (вчитель Курпас Н.Є.)

Марущенко Іван та Рахімов Каюм стали переможцями обласного етапу конкурсу «Свято зустрічи птахів» у номінації «Шпаківні і дупла своїми руками».

Команди Семенівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів (вчителі фізичної культури Кекух В.М., Чайка Ю.І.) брали активну участь у районних спортивних змаганнях:

- Олімпійський урок 3 м.

- З футболу – 2 м.

- З волейболу 2 м. (дівчата 9 – 11 класи)

- З шахмат 3 м. – (команда 5 – 11 класи)

- З шашок 3 м. – (команда 5 – 11 класи)

- Змагання «Олімпійське лелеченя» - 2 м.

- Військово-патріотична гра «Джура» (Сокіл) – 1 місце на районному рівні і 12 – на обласному, участь у етапах гри була організована за підтримки спонсорів: ПП Субот М.М., Павленко Н.В., Бондаренко П.С., Корольов Г.О.

У 5, 9, 10-х та11-х класах було проведено зрізи знань з математики (контрольні роботи) та з української мови (диктант). Всі учні в цілому освоїли програмовий матеріал.

За підсумками навчального року 2014-2015 учні 2 – 11 показали такий рівень навчальних досягнень: високий рівень – 18 учнів (6 %) достатній - 94 учня ( 31 %), середній – 2 учнів (1 %), початковий рівень – 0 учнів (0%) (у порівнянні з минулим роком- високий рівень – 14 учнів (4 %) достатній - 93 учня ( 30 %), середній – 7 учнів (2 %), початковий рівень – 0 учнів (0%)). 17 учнів нагороджені Похвальним листом за високі досягнення у навчанні. Учениця 9-го класу Горовая Наталія отримала свідоцтво з відзнакою.

4. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховнийпроцесс

Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти. В школі функціонують 1 кабінет інформатики ( 14 одиниць), кількість комп’ютеріввсього складає 16+ 1 (ноутбук) одиниць, є підключення до мережі Інтернет, для проведення уроків і заходів використовується мультимедійний проектор.
Протягом 2014 – 2015 навчального року продовжено діяльність працівників школи щодо підвищення рівня оволодіння навичками роботи з комп’ютером. Із цією метою на навчальний рік було продовжено роботу кабінету інформатики з урахуванням часу для індивідуальних занять учителів.
Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентно-спроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є упровадження в освітню практику педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання,оновлення змісту усього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

Учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

5. Виховна та позакласна робота.

Пріоритетними напрямками у виховній роботі залишалося забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. Виховна робота проводилася вчителями, класними керівниками, вихователями груп продовженого дня, керівниками гуртків: «Сольного співу», «Туристичний» під керівництвом заступника директора з виховної роботи Белянко А.М. та педагога-організатора Ткаченко А.М. Виховна діяльність школи була спрямована на реалізацію виховної теми у школі «Формування соціальної компетентності школярів через виховання загальнолюдських духовних цінностей та естетичної культури» через завдання основних орієнтирів виховання :

1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей.

3. Ціннісне ставлення до праці.

4. Ціннісне ставлення до природи.

5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

6. Ціннісне ставлення до себе.

Учнівська рада «Альтаїр» (голова Усова Світлана) є виконавчим органом учнівського самоврядування, який активно сприяє створенню згуртованого колективу як дієвого засобу морального виховання особистості, формуванню в учнів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків, виробленню навичок майбутніх організаторів. До учнівської ради потрапляють найуспішніші, найактивніші та учні, які користуються авторитетом і довірою своїх однокласників (Усова Світлана, Висоцька Христина, Чирвав Вікторія, Островерхова Наталія, Мироненко Анастасія та інші).

«Вдихнути в юну істоту душу громадянина – значить, передати не тільки радість, захоплення, гордість за все те, що становить собою наші святині, а й сердечний біль, тривогу, турботу за долю цих святинь – свободу, незалежність, честь і велич, багатство і славу нашої улюбленої Вітчизни».Так писав Василь Сухомлинський про громадянське виховання молодого покоління. Саме з 2014 року педагог- організатор почала працювати над новою темою: « Учнівське самоврядування – як одна з форм громадянської освіти та виховання». Тому більше уваги звертала саме на громадянське виховання. Вже з перших днів навчання у школі педагогічний колектив разом з учнівським самоврядуванням під керівництвом педагога-огранізатора брали участь:

- у Всеукраїнській акції «Лист пораненому». Учні 1-11 класів писали листи, готували подарунки та сувеніри своїми руками;

- в зону АТО у лютому 2015 року був відправлений Прапор України з долоньками учнів школи та їхніми побажаннями. Прапор України був повернутий до школи у червні 2015 року з підписами учасників бойових дій в зоні АТО;

- проведені зустрічі з учасниками АТО;

- організували флеш-моб до Всеукраїнської акції «Голуб миру» під гаслом «Право народів на мир». Цей день надає унікальну можливість дорослим передати розуміння значення миру молодому поколінню та дітям, щоб навчити їх принципам людяності, свободи, доброти та поваги до різних націй. Учні зробили понад 50 голубів миру та подарували рідним, знайомим, учням, які прибули до школи із зони АТО;

- відвідали людей похилого віку у будинку для стареньких і теж подарували їм голубів;

- двічі на рік проводилась акція «Подаруй квіти ветерану» до дня визволення Семенівщини та до дня Перемоги над нацизмом у Європі. У цьому році працювали над проектом «Ніхто не забутий». Для цього зустрілися з Почесним пошуковцем України Костюком А. Г., який розповів про загиблих визволителів Семенівщини;

- з учнями початкових класів проведено усний журнал «Ми діти твої, Україно!»;

- до дня Соборності України було проведено лінійку «Молюсь за тебе, Україно!» для учнів 7-11 класів;

- брали участь у міському ланцюгу єдності;

- у травні до дня Перемоги над нацизмом у Європі провели лінійку пам’яті «Війни герої, уклін вам до землі». На лінійку запросили ветерана Другої світової війни Костюченка Петра Романовича;

- до 29 річниці чорнобильської трагедії проведено лінійку – реквієм «Чорнобиль все живе в душі моїй» для учнів 5-10 класів;

- разом з учнівським самоврядуванням провели тиждень здорового способу життя «Молодь за здоровий спосіб життя» (з 24.11 по 01.12.2014 року)

- з 5.12 по 18.12 2014 року в школі проходила акція по збереженню хвойних дерев від вирубування «Ялинка без ялинки».Учні 5-11 класів у різних формах (презентації, агітлистівки, складання віршів, конкурс загадок, виготовлення букетів, композицій) показали своє ставлення до питання винищення хвойних дерев на свято Нового року.

- з жовтня 2014 по березень 2015 року працювали над проектом всеукраїнської акції «Годівничка». Діти зібрали корм для птахів, розвісили годівнички та годували птахів до березня місяця;

- щороку в школі проходить екологічна акція «Садимо дерева – відроджуємо землю». Учні школи висаджують дерева на території школи. У цьому році учні висадили туї, кущі спіреї, хвойні дерева;

- педагог- організатор провела екологічний захід з учнями 1-4 класів «Бережи, люби і знай», на якому діти знайомилися з правилами поведінки у лісі;

- учнівська рада «Альтаїр» спланувала декаду «Ось ми які!», яку провели у лютому 2015 року. Кожного дня учні займалися певним видом роботи: випускали газети, готували презентацію класів, знайомилися з Конституцією України та Конституцією дитячо-юнацької організації «Альтаїр» та ін.;

- учнівська рада звітувала про свою роботу на сумісній раді педагогічного та учнівського колективу;

- проведено День вишиванки;

- у школі постійно працює шкільний музей.

Під керівництвом педагога-організатора були проведені традиційні загальношкільні свята: Свято Першого і Останнього дзвоника, випускний вечір, Новий рік для 1-11 класів, «Панночка Осінь -2014», концертна програма до Дня працівників освіти «Ми вас любимо», акція «Вчитель не повинен бути самотнім».

Лідери шкільного самоврядування та шкільний прес-центр випускали щоквартально шкільну газету «Шкільний вісник».

Можна сказати, що лідери шкільного самоврядування є активними помічниками педагогів по вихованню молодого покоління (громадянське , екологічне, естетичне, етичне, фізичне виховання та виховання здорового способу життя).

Згідно річного плану роботи у школі проведено протягом року тижні:

психології ,безпеки життєдіяльності, математики, правознавства, географії, біології та хімії, початкових класів та ГПД, профорієнтації, основ здоров’я, патріотичного виховання.

6.Профорієнтаційнаробота.
Профорієнтаційна робота у Семенівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, упорядкування клумб, розширення знань про професії на уроках та в позаурочний час.

З метою розширення меж профорієнтаційної роботи організовано та проведено спільно з районним центром зайнятості для учнів 9-11 класів профорієнтаційний урок « Моя майбутня професія». Для учнів 11-х класів провідним спеціалістом РЦЗ Холодило О.В.та головним державним інспекторм з питань праці – Черняк Т.Ю. були проведені курс лекцій щодо популяризації робітничих професій та легального працевлаштування неповнолітніх. Працював термінал по профорієнтації та мобільний стенд « У світі професій» та проводилися зустрічі з представниками навчальних закладів різних рівнів акредитації.

7. Соціальний захист. Робота соціального педагога та практичного психолога.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій, кількість дітей у них становить:

Багатодітні – 25;

Сироти та позбавлені батьківського піклування – 3;

Інваліди- 8;

Внутрішкільний контроль – 4;

Сім'ї, яки опинилися у складних життєвих обставинах – 6.

Виконано протягом року такі такі види робіт:

- організаційні;

- діагностичні;

- консультаційні;

- профілактичні

- зв'язки з громадськістю.

Протягом року соціальним педагогом Здотою Н.С. проведені наступні заходи:

- «Відверто – дівчатам» (бесіда) 9 кл. (дівчата);

- дитячий лекторій «Міфи і правда про дівчаток і хлопчиків» 6,7 кл;

- вибір у твоєму житті (заняття з елем. тренінгу) 11-А, 11-Б;

- виявлення знань з проблеми ВІЛ⁄СНІД 10,8кл;

- участь у тренінгу для соціальних пелагогів Чернігівської області на тему «Попередження та протидія торгівлі людьми»;

- «Правопорушення та злочинність серед учнів» 9-11 кл;

- бесіди за участю дільничного інспектора з питань профілактики правопорушень 3-5 кл;

- тренінгове заняття «Як не стати жертвою злочину»( з участю практичного психолога та вчителів історії та права)- 10 кл.;

- «Ми – рівні, ми – різні» - 6 кл.;

- сімейне виховання без конфліктів і покарань - 9-10кл.;

- виступ на відкритому заході « 16 днів проти гендерного насильства»;

- на засіданнях Ради профілактики розглядалися проблемні питання з дітьми девіантної поведінки, дітьми групи ризику.

- традиційними залишалися рейди « Урок», «Базар», « Куріння», «Запізнення на перший урок».

- діти з багатодітних сімей брали участь у конкурсі « Таланти багатодітної родини».

- роз’яснювальна робота з учнями про наслідки систематичного порушення дисципліни, запізнення на уроки, пропуски уроки без поважних причин.

Соціальний педагог приділяла велику увагу роботі з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. Спільно з класними керівниками та представниками різних служб (міліції, служби у справах дітей, РЦСССМ) відвідували на дому дітей, знайомилися з умовами проживання, складали акти обстеження житлово-побутових умов. Соціальний педагог веде облік відвідування учнями школи та журнал індивідуальних бесід з батьками та учнями. Пропуски уроків без поважних причин у цьому навчальному році були одноразові і поодинокі, які розглядалися і вирішувалися зразу із повідомленням батькам.

Відповідно до плану роботи, а також враховуючи програму розвитку психологічної служби освіти області, практичним психологом Пічевською Ю.А. проводилась робота:

1. Психодіагностична (діагностика адаптації учнів 1 кл. до шкільного навчання; діагностика адаптації учнів 5 кл. до навчання в середній школі; діагностика майбутнього профілю класу, а саме поглиблене вивчення предметів 7 кл.; діагностика професійного визначення 9,11 кл., а також індивідуальна діагностика відповідно до звернень.)

2. Консультаційна (індивідуальні та групові консультації учнів, батьків, педагогів).

3. Корекційно - відновлювальна та розвивальна (індивідуальна та групова форми у. відповідності з отриманими психодіагностичними результатами).

4. Психологічна просвіта.

5. Організаційно-методична.

6. Зв’язки з громадськістю.

У відповідності до програми розвитку психологічної служби освіти області психологічна просвіта в школі здійснювалась за такими напрямками:

- попередження насильства в учнівському колективі:

- виховна година «Вчимося жити в мирі та злагоді» 2 кл., виховна година «Як

досягти взаєморозуміння» 6 кл., тренінгове заняття «вчимося розуміти й

поважати інших»8 кл., тренінгове заняття «Запобігання насильству» 9-

11кл., виховна година «Що ми знаємо про насилля?», заняття з елементами

тренінгу «Я навчу тебе не битися» 3 кл.;

- профілактика правопорушень: тренінгові заняття «Вивчаємо свої права» 6-8

кл, «»Власна відповідальність»9, 11кл., «Як не стати жертвою злочину» 10кл;

- профілактика шкідливих звичок:урок – тренінг «Що ми знаємо про шкідливі

звички» 2-4 кл., тренінгове заняття «Так –здоровю, Ні – залежностям!» 6-8

кл.,тренінгове заняття «Алкогольні напої – міфи та реальність» 9-11 кл.;

- профілактика ВІЛ/СНІДу: урок тренінг «Небезпечні інфекції» 9 кл., бесіда –

дискусія з учнями: ВІЛ/СНІД міфи та реальність 10 кл., тренінгове заняття

«Профілактика ВІЛ/СНІДу: роль учнівської молоді» 11 кл.;

- заходи з формування здорового способу життя: бесіда «Знайомтесь, до нас

завітав Здоровчик» 2 кл., виховна година «Що значить бути здоровим»3-4

кл., інтерактивне заняття « Здоров’я та здоровий спосіб життя» 5-6 кл.,

семінарське заняття «Здоров’я дітей – здоров’я нації» 8 кл., тренінгове

заняття «Твоє здоров’я – найвища цінність» 9-11 кл.;

- попередження торгівлі людьми: відео презентації «Попередження торгівлі

людьми» , «Шляхи потрапляння у руки торговців людьми» 9-11 кл.;

- заходи на виконання конвенції ООН про права дитини: інтерактивне заняття

«Мої, твої, наші права»5,6 кл., тренінгове заняття «Знаємо та реалізуємо свої

права» 7, 8 кл., семінар – практикум «Ми можемо діяти» 9-11 кл.;

- проведення тижня психологічної служби: комунікативні ігри, вправи з

формування навичок ефективного спілкування;

- робота з майбутніми першокласниками.

Багато уваги практичним психологом приділялося дітям, сім'ї яких опинились у складних життєвих обставинах. З дітьми даної категорії проводилась групова та індивідуальна робота, надавались консультації та психологічна підтримка.

Протягом навчального року практичний психолог брала участь у семінарі присвяченому проблемі сімей, які опинились у складних життєвих обставинах на якому мала виступ по специфіці роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Виступала на батьківських зборах. Брала участь у тренінгу обласного масштабу по проблемі вирішення конфліктів.

Організаційно-методична робота соціального педагога та практичного психологаохоплювала різні види діяльності:

- планування річне і поточне; загальне та за різними напрямками роботи;

- складання звітів про виконану роботу;

- організаційно-методична підготовка психологічного супроводу учнів;

- обробка результатів психодіагностики;

- підготовка до проведення групових занять, тренінгів;

- підготовка до виступів на педрадах, семінарах, нарадах;

- підготовка до виступів на батьківських зборах;

- робота в бібліотеці, мережі Internet, самоосвітня робота;

- підвищення фахового рівня;

- участь у методичних міських заходах, обмін досвідом з колегами.


8. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Батьківські комітети класів та школи розглядають на своїх засіданнях питання виховання в сім’ї, запрошують на ці засідання батьків, які ухиляються від своїх батьківських обов’язків, проводять бесіди з підлітками, що знаходяться на внутрішкільному обліку (на кінець року їх кількість складала 4 учнів). Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Сім’ї, які потребують посиленої уваги відвідувалися з представниками відділу освіти, служб райдержадміністрації, представниками правоохоронних органів. За результатами відвідувань складають акти обстежень житлово-побутових умов.
Однією з традиційних форм роботи з батьками у школі є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники РВУМВС, районного відділу юстиції. У кожному класі проводяться батьківські збори 4 рази на рік, загальношкільні збори - двічі на рік.

9. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.
Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі ( до підготовчої групи зараховано130 учнів), до спеціальної групи - 52 учні), до групи звільнені - 15 учнів ).

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров'я, Тижня безпеки життєдіяльності, тижня здорового способу життя, зустрічі з представниками Червоного хреста, зустріч з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на заходах у класах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом. Щомісяця медична сестра проводить рейди здоров’я та випускає санбюлетень з профілактики захворювань. У школі проведено День цивільного захисту та тиждень безпеки життєдіяльності (жовтень, травень) за участю представників служб: МЧС, ЦРЛ, пожежного підрозділу, газу, РЕМ.

10. Охоплення учнів харчуванням

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту» , «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів, діти з малозабезпечених сімей, діти сироти та під опікою забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів 1-11 класів відбувалося згідно графіку на перервах у їдальні ( листопад- грудень).

У 2014-2015 навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Протягом листопада-грудня 2014 року харчування дітей здійснювало ТОВ «Готельно-ресторанний комплекс «Рико». З лютого по травень 2015 року - отримували безкоштовне гаряче харчування за рахунок бюджету діти з малозабезпечених сімей, діти - сиріт и та ті які перебувають під опікою, учні початкової ланки. Крім того за кошти батьків одноразове харчування отримували учні 5-11 класів. Сума складала 4 гривні на день. У шкільній їдальні розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей.

Гарячим харчуванням було охоплено 99 учнів 1 – 4 класів, що становило 100 %. Дітей сиріт та дітей під опікою – 3 (100%), дітей з малозабезпечених сімей приблизно 20 учнів. Серед учнів 5 – 11 класів харчувалося у шкільній їдальні за кошти батьків приблизно 45 учнів (загальний відсоток складав 53%). Для здійснення контролю за якістю продуктів харчування та приготуванням їжі шкільною медичною сестрою здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу. Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню на підставі примірного двотижневого меню – розкладки та затверджувалося директором школи. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім’ї дітей різного віку. Проінформовано всіх батьків щодо умов одержання безкоштовного харчування..

11. Літнє оздоровлення та відпочинок дітей у 2015 році»

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей з 01 по 16 червня 2015 року на базі школи працював дитячий пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням «Барвіночок».

План виховної роботи насичений різноманітними заходами та складався з урахуванням побажань дітей. Ураховуючи всі об’єктивні та суб’єктивні можливості, рівень розвитку й вихованості та реальні запити учнів, виховна робота у «Барвіночку » мав на меті комплексну реалізацію пріоритетних напрямків виховання, зокрема патріотичного, морального, естетичного, фізичного, екологічного, які тісно взаємопов’язані, доповнюють одне одного.

На належному рівні буде забезпечено дворазове харчування та медичне обслуговування у таборі. Підтримується санітарно – гігієнічний стан приміщень для відпочинку в закладі. Забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності серед дітей у дитячих закладах відпочинку, проводилося цільове інструктування учнів перед кожним їх виходом за межі шкільної території.

Цього року вихованцями табору стали 56 учнів 1-7 класів. Під час перебування у таборі проведено цікаві масові заходи, до проведення яких були залучені працівники будинку творчості, дитячої бібліотеки, ЦСССМ, ДАЇ, хлібопекарні. Вихователі табору проводили цікаві конкурси, розваги, змагання, практичні заходи по безпеці життєдіяльності тощо. Життя дітей у таборі висвітлювалося щоденно на сайті школи.

12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, інформація доводиться до відома батьків, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено куточок по безпечній поведінці «Допоможі собі сам» . Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові та на засіданні педагогічної ради. .
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків (проводяться інструктажі відповідно вимог, виховні заходи, зустрічі з медичною сестрою та представниками ДАІ, бесіди з батьками, лекторії для різновікових груп, тижні безпеки життєдіяльності та здоров’я тощо) створюються безпечних умов навчання ( складаються акти готовності школи до нового навчального року, перевіряється наявність правил безпеки в майстернях, кабінетах та класних кімнатах, спортивному залі, оформлені листки здоров’я, кабінети фізики, хімії, інформатики, майстерні забезпечені протипожежним інвентарем, аптечками, проводиться перевірка світлового, теплового та повітряного режиму у школі). Разом з тим трапилося 2 випадок травматизму дитини під час навчального процесу (на перерві) і 1 випадок – в позарочний час (вдома). В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

13. Цивільний захист

На виконання вимог Кодексу з ЦЗ, Постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 р. № 814, плану підготовки цивільного захисту на 2014 р. у школі проводилася відповідна робота.

Основні завдання щодо підготовки цивільного захисту (далі ЦЗ) на 2014-2015 н. р. школою в цілому виконані.

Адміністрація школи здійснювала перевірку реалізації заходів державної політики у сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, цивільного захисту (цивільної оборони), стану організації роботи з питань пожежної безпеки, готовності школи з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ці питання розлядалися на нараді при директорі.

Проводилося навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників школи відповідно до Типової програми навчання працівників навчальних закладів у галузі.Згідно з планом Дня ЦЗ 23.04.2015 р. проведено теоретичні та практичні заняття з учнями 1-11 класів школи.

Проведення евакуації показало здатність колективу швидко й організовано вивести

Навчання учнів проходить за програмами «Основи здоров’я», «Основи безпеки життєдіяльності», «Захист Вітчизни».

У школі з урахуванням надходження нових документів поновлені куточки ЦЗ, «Основи здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності».

Навчально-матеріальна база школи потребує поновлення.

14. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 50 років назад. Але не зважаючи на вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Є потреба ремонту даху основної будівлі школи та надвірного туалету, необхідна закупівля наочних посібників, мультимедійної дошки, меблів у класні кімнати, холодильника для їдальні. За позабюджетні кошти (батьківська та спонсорська допомога) здійснюється ремонт шкільних приміщень та класних кімнат, поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх туалетів, побудовано сховище для брикету, прибрані дерева, які загоржують будівлям школи.

Працівниками бухгалтерії та членами шкільної комісії планово проводиться інвентаризація майна, Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.
Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. У коридорах активно проводиться робота по озелененню. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізуються дерева, кущі, поступово оновлюється саджанцями шкільний сад. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи. Проведено роботи по спортивному майданчику, відремонтовані, укріплені спортивні споруди.

Велика робота по благоустрою шкільного подвір’я та проведення ремонтних робіт проводиться за допомогою батьків які , тим самим допомагають своїм дітям у навчанні, підтримують педагогічний колектив, бачать реально можливості своїх дітей, прислуховуються до порад вчителів. Тим самим сприяють розвитку дитини як людини.


15. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників та вихователів. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Підключенням школи до мережі Інтернет дає можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами.

Постійно поновлюється інформація на сайті школи.

Впроваджено в роботу школи програма «Курс».
Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, стан відвідування учнями школи тощо. Протягом 2014-2015 навчального року були проведені наради при директорі згідно плану та 8 засідань педагогічних рад на яких вивчались питання:

- стан викладання правознавчтва та предмету людина і ліс;

- стан викладання предмету художня культура;

- адаптація учнів 5-го класу;

- стан викладання фізики, астрономії;

- розвиток соціальної активності вихованців через різні форми

самоврядування;

- про впровадженнч допрофільної підготовки у 8 класі;

- питання претендентів на нагородження медалями та свідоцтвами з

відзнакою;

- нагородження Похвальними листами та Полхвальними грамотами;

- проведення ДПА;

- випуск та перевод учнів та інші.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва Семенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим як директор надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.
На жаль поряд з гарними досягненнями і результатами, не з нашої вини , а через байдужість багатьох батьків, не зрозуміле прикриття порушень дисципліни, пропусків уроків та інших негативних проявів поведінки, які суперечать Статуту школи та нормативним документам про освіту, ми маємо і не дуже приємні приклади у шкільному житті:

- діти не серйозно відносяться до підготовки домашніх завдань:

- недотримання вимог щодо зовнішнього вигляду:

- вільний час – це жорстокі ігри у комп’ютерах;

- батьки ігнорують запрошення до школи.

В школі про це ведеться мова постійно, і контролюється в рамках дозволеного, але прояви такої поведінки дітей, з боку батьків здебільшого не контролюються.

16. Робота бібліотеки.

Завдання, що стоять перед сучасною національною школою, зміна характеру, пріоритетів і підходів до освіти та виховання, процеси глобалізації та інформатизації суспільства зумовлюють зміну функцій та статусу бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, реформування їх в інформаційні центри, які мають здійснювати, в першу чергу, інформаційне забезпечення освітньо - виховного процесу.

У Законі України „Про загальну середню освіту” важливе місце відводиться культурно-виховній і просвітницькій роботі в закладах освіти. Шкільна бібліотека є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги.

Робота шкільної бібліотеки – надзвичайно багатогранна. Це й методично-інформаційний центр, де учні розвивають читацький смак, формують любов до книги, це й світ відкриттів, світ творчості, де формується читач-творець.

Шкільна бібліотека є структурним підрозділом школи, однією з основних частин навчально-виховного процесу.

У 2014-2015 навчальному році діяльність шкільної бібліотеки Семенівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 була спрямована на реалізацію Закону України "Про освіту”, Закону України "Про бібліотеку і бібліотечну справу ”, сприяючи підвищенню інформаційної, освітньої, виховної, пізнавальної функції бібліотеки.

У 2014-2015 н.р. шкільна бібліотека працювала за такими напрямами:

- виховання естетичної, етичної, інтелектуальної культури читачів;

- надавати методичну, консультативну, допомогу педагогам, учням, батькам в отриманні інформації;

- створювати інформаційні продукції для різних категорій користувачів: (бібліотечні посібники, огляди, списки);

- створити умови для читання книг;

- готувати інформації для проведення культурно – виховної, просвітницької роботи з користувачами різних вікових категорій;

Протягом навчального року шкільна бібліотека працювала в тісному контакті з педагогічним колективом школи. Книжковий фонд художньої літератури зріс на 17 примірників, фонд підручників – на 455 примірників. Послугами бібліотеки користується 362 читачі, з них 317 учнів, 30 вчителів та 15 інших користувачів бібліотеки. Було видано близько 5000 тисяч підручників та 3657 примірників художньої та галузевої літератури.

Основні показники роботи :

1.Всього читачів: учнів – 317, вчителів - 30 інших користувачів – 15

2. Кількість відвідувань – всього 3425,

в тому числі масових заходів - 958 .

3.Середня відвідуваність – 9,4.

4.Кількість книговидач - 8657.

5.Кількість книжкових виставок та тематичних поличок –18 .

6. Книжковий фонд (на 15.05.2015р.) – 16034 : підручників – 9904,

художньої та галузевої літератури 6130 примірників.

Бібліотека працює згідно річного плану.

Обслуговування читачів:

1. З метою залучення до бібліотеки організовано екскурсії до бібліотеки учнів 1-х, 2-х класів.

2. Оформлено 11 книжкових виставок та 7 тематичних поличок:

«Великий Кобзар України», «Україна: віхи історії», «Звучи, моя мова

чарівна», «Жахи голодомору не забуті», «Мій край, моя земля», «А

над світом українська вишивка цвіте»

Також були оформлені книжково-ілюстративні виставки, книжкові полички, діє акція для учнів школи «Подаруй книгу шкільній бібліотеці»

Протягом року про ведено всі заплановані заходи згідно річного плану. 21 заняття з основ бібліотечно-біліографічної та інформаційної культури.

У своїй роботі використовує інноваційні форми роботи було створено та проведено мультимедійні уроки «Тарас Григорович Шевченко» (7 клас), «Найбільші бібліотеки світу» (10 клас).

Також була зроблена презентація «Досвіду роботи шкільного бібліотекаря».

Постійно поновлюється електронна сторінка «Шкільна бібліотека».

По мірі надходження літератури та газетного (журнального) матеріалів поновлюються книжкові виставки та тематичні папки.

Щомісяця оновлюється куточок «Календар знаменних та пам’ятних дат».

На початку року було зроблено куточок «Книги ювіляри – 2015 року».

У жовтні місяці біло сплановано та проведено «Місячник шкільних бібліотек»

У шкільній бібліотеці діє «Книжкова лікарня»

Ведуться 9 тематичних папок, які постійно поповнюються.

У 2014-2015 н.р. було складено рекомендаційні списки літератури: «Творець казкових країн» (рекомендаційний список літератури для учнів 3-4 класів за творами Всеволода Нестайка), «Читати разом цікавіше» (спільне читання батьків та дітей для учнів 6-9 років).

Спільно з учнями 3 класу було створено та випущено дитячий журнал з їхніми роботами «Веселі школярики».

Робота по обслуговуванню читачів була спрямована на популяризацію та рекламу бібліотеки, книги як інформаційного пізнавального джерела.

Найбільш популярними та ефективними формами популяризації бібліотечно-бібліографічних знань учнів є бесіди, уроки-діалоги, інтелектуальні ігри, конкурси, голосні читання та інші форми роботи з користувачами.

У 2014-2015 навчальному році було проведено заняття з основ бібліотечно –бібліографічної та інформаційної культури , які орієнтовані на формування в учнів уміння самостійно здобувати знання, здійснювати пошук додаткової інформації, використовуючи бібліотечно-бібліографічні знання та навички.

Навчити дитину любити книгу, сприймати її як життєдайне невичерпне

джерело пізнання світу, виховувати любов до книги, прищеплювати навички

бібліотечно-бібліографічної грамотності.

Серед наочних форм популяризації книг найважливіше місце посідає книжкова виставка — традиційна форма роботи бібліотеки, один із засобів впливу на інформаційну поведінку читача. Цінність цієї форми для читача визначається тим, що він може зняти книгу з виставки, погортати її, швидко переглянути ілюстрації, зміст, передмову. Таке первісне ознайомлення з книгою поглиблює і робить інтерес більш цілеспрямованим.

Інформаційна робота бібліотеки здійснюється також у формі бібліографічних, інформаційних та рекомендаційних списків. Організація книжкових фондів та каталогів здійснюється за напрямками:

1. Проведеня ряду заходів по підготовці бібліотеки до районного огляду стану підготовки бібліотеки до нового навчального року

2.Звірка читацьких формулярів зі списками учнів по класах та списком працюючих педагогів.

3.Рейди-перевірки підручників.

4.Підготовка інформації директору школи про учнів, які не повернули підручники до бібліотеки.

5.Проводится видача підручників учням на 2014-2015 н.р.

6. Своєчасно й оперативно згідно супровідних документів одержано навчальну та художню літературу. Всього за 2014-2015 навчальний рік одержано 455екз. учбової та 17 екз. художньої літератури ( сумарні книги бібліотеки).

9. Проведена звірка нових надходжень літератури, підручників та інших носіїв інформації з супроводжуючими документами (накладні).

10. Ведеться облік загублених підручників, художньої та галузевої літератури.

11. Своєчасно проводиться технічне опрацювання літератури, підручників бібліотеки та нових надходжень згідно вимог.

12. Постійно ведеться сумарний облік підручників, художньої літератури та електронних носіїв інформації (сумарні книги бібліотеки)

13. Ведеться чіткий облік виданих підручників на класи.

14.Поповнюються кабінетні фонди зі списаних підручників

15.Ведуться, доповнюються та редагуються картотеки.

16. Постійно ведеться картотека облікових карток фонду шкільних підручників.

17. Забезпечено розміщення підручників у книгосховищі відповідно до вимог.

18. Складено графік здачі учням до бібліотеки підручників та художньої літератури.

Всі книги, брошури, журнали та підручники, що надходять до шкільної бібліотеки, є державною власністю. Саме це зобов’язую бібліотекаря вести чіткий і систематичний облік бібліотечного книжкового фонду, знати всі книжки та їх кількість, що знаходиться і зберігається в бібліотеці, забезпечити його збереженість. На жаль стан комплектування бібліотечного фонду погіршується з кожним роком. Перш за все через відсутність стабільного державного фінансування бібліотеки школи, що негативно впливає на поповнення фонду та задоволення читацького попиту.

Картотеки є основною частиною довідкового апарату бібліотеки, яким успішно користуються і бібліотекар, і вчителі, й учні. У них цілеспрямовано та багатоаспектно розкрито весь фонд шкільної бібліотеки. Картотеки є важливим засобом популяризації книг та керівництва дитячим читанням. Планується продовжувати доповнювати картотеки бібліотеки та при необхідності створювати нові для задоволення інформаційних потреб учнів.

До складу бібліотечного активу входять 7 користувачів. Учні – активісти допомагають в такій бібліотечній роботі:

- ремонт книг;

- знепилювання фонду;

- робота з боржниками;

- допомога при видачі підручників;

- обробка нової літератури, що надійшла до бібліотеки

- штемпелювання літератури та нових підручників

- допомога в проведенні масових заходів та бібліотечних уроків.

Робота бібліотеки з активом читачів має достатній рівень. В наступному році основним завданням має бути плановий підхід до організації і проведення роботи та забезпечення якісної співпраці активу з учнями школи. З цією метою залучати до проведення масових заходів, обробки бібліотечного фонду та ін.

Робота з вчителями в основному це була робота по забезпеченню методичними матеріалами вчителів-предметників, педагога-організатора та класних керівників. Завідуючою бібліотеки постійно оновлюється електронна сторінка «Сторінка для батьків». Співпраця бібліотекаря з батьківською громадськістю є важливим фактором, який впливає на результативність роботи шкільної бібліотеки. Основою роботи шкільного бібліотекаря з батьками юних читачів є вивчення ролі сім’ї в читанні дітей. Доцільно використовувати діяльнісні форми і методи в роботі: виступи на батьківських зборах, анкетування батьків із метою залучення до співпраці з бібліотекою, створення рекомендаційних списків та бібліографічних покажчиків для батьків та ін.

Зав.бібліотекою постійно бере участь в районних семінарах бібліотечних працівників, що дає змогу підвищувати свій професійний рівень.

Постійно підвищуємо власний рівень комп’ютерної грамотності, бере участь у нарадах при директорові, педрадах. У цьому навчальному році друкувалась у газеті «Життя Семенівщини» стаття від 01.11. 2014р. №88 «Стратегічний партнер освіти», стаття від 14 березня 2015 р. №21-22 «Обереги мої рушникові…»

17. Проблеми, що залишаються для подальшої роботи:
1. Необхідність будувати навчально-виховний процес так, щоб у ньому

багато часу займало не пасивне сприймання навчальної інформації, а

активна, самостійна, пошукова діяльність учнів, що сприяло б

підвищенню навчальної мотивації учнів на компетентнісній основі на

всіх ступенях навчання;
2. Постійне впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний

процес;
3. Друкування власних доробок педагогів у періодичних виданнях;

4. Посилити роботу з обдарованими дітьми.
5. Зміцнення матеріально-технічної бази школи, поповнення сучасною

комп'ютерною технікою.

6. Недостатнє сучасне оснащення кабінету фізики, хімії, біології.

7. Ремонт спортивної зали та поновлення необхідного спортивного обладнання та інвентарю.

8. Для учнів 1 класу неможливо організувати денний сон у ГПД, тому

що в школі не вистачає місця для облаштування спальні і необхідних

умов.

Директор школи звітувала перед педагогічним колективом, батьками, громадськістю. Під час обговорення доповіді виступили заступники директора школи Хулап Г.М. - про впровадження до профільної та профільної підготовки на наступний рік, викладання нових курсів та заступник директора з виховної роботи Белянко А.М. про систему виховної роботи школи, про шкільне самоврядування. З оцінкою діяльності школи виступила голова Ради школи Марущенко О.Ю. її підтримали члени батьківського комітету.
Було проведено голосування оцінки роботи школи. Лічильна комісія на чолі з її головою, членом Ради школи, представниками батьківського комітету підтвердили, що більшістю голосів робота школи визнана задовільною.


10.06. 2015 року

Директор школи О.М.Лупан

Звіт директора Семенівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1 Лупан Оксани Михайлівни за 2013 – 2014 навчальний рік на спільному засіданні педагогічної ради та ради школи (протокол №7 від 16.06 2014 року)

Звіт директора Семенівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1 Лупан Оксани Михайлівни за 2014 – 2015 навчальний рік на спільному засіданні педагогічної ради та ради школи (протокол № 6 від 10.06. 2015 року)

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. Загальна інформація про школу.

Семенівська загальноосвітня школа є комунальною власністю Семенівської районної ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Семенівської райдержадміністрації, якому делеговані відповідні повноваження. У школі є Статут, створені Рада школи, батьківський комітет, рада профілактики, які працюють згідно плану роботи.

Основна будівля школи прийнята в експлуатацію у 1965 році, на території школи розміщені: їдальня і три будівлі у яких розміщені бібліотека, майстерні, класні кімнати, підсобні приміщення. Земельна ділянка, яка належить школі має площу 3,1 га.

У 2014 – 2015 навчальному році працювало 30 педагогічних працівника та 22 працівника з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 316 учні у 12 класах комплектах, середня наповнюваність класів становить 26 учнів. У школі здійснюється підвіз учнів сільської місцевості (49 учнів) трьома автобусами за напрямками : с. Кути - 9 учнів, с. Миколаївка – 5 учнів, с. Залізний Міст – 8 учнів, с. Прогрес – 12 учнів, с. Карповичі – 15 учнів.

Якісний склад педагогічних працівників такий:

- Спеціаліст вищої категорії - 17

- Спеціаліст першої категорії - 9

- Спеціаліст другої категорії -2

- Спеціаліст – 2

- Звання «старший учитель» - 6

- Звання «учитель - методист» - 2

- Відмінники освіти – 1

2. Методична робота .

Основним завданням методичної роботи є забезпечення неперервності підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогів шляхом їх залучення до різних форм методичної роботи – постійних та епізодичних. У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив продовжив працювати над проблемою «Формування та розвиток життєвих компетенцій учнів в умовах сучасної освіти шляхом впровадження інноваційних технологій.» Використовувались такі форми і методи методичної роботи:

1. Індивідуальні: самоосвіта, консультації.

2. Колективні - сім постійно діючих методичних об’єднань вчителів:

- методичне об’єднання вчителів української мови та літератури та зарубіжної літератури (керівник Болотна Т.В.)

- методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (керівник Сенько О.В.)

- методичне об’єднання вчителів іноземної мови (керівник Антоненко С.М.)

- методичне об’єднання вчителів історії та географії (керівник Бондаренко Т.В.)

- методичне об’єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД (керівник Гапоненко Н.В.)

- методичне об’єднання вчителів фізичної культури та Захисту Вітчизни ,художньо естетичного циклу (керівник Кекух В.М.)

-методичне об’єднання класних керівників (керівник Белянко А.М.).

- творча група вчителів початкових класів (керівник Курпас Н.Є.), яка працювала над проблемою «Інтерактивне навчання в початкових классах».

На належному рівні працювали методичні об’єднання вчителів української мови та літератури і світової літератури, початкових класів, фізичної культури та захисту Вітчизни. На високому рівні проводились засідання методичного об’єднання вчителів української мови та літератури (керівник Болотна Т.В.).

Вчителі активно ділились своїм педагогічним досвідом з колегами. Проведено відкриті районні уроки такими учителями: вчителем 1 класу Шевцовою О.М. урок письма «Звуки [ц], [ц'], позначення їх буквою ц.», Шавоніною Т.П. урок «Множення і ділення раціональних чисел»

На належному рівні проведено тижні: психології, основ здоров’я, початкових класів, ГПД. Бажає покращення проведення тижнів: педагогічної майстерності, партіотичного виховання, профорієнтації. В рамках тижня до дня народження Т.Г. Шевченка були проведені різноманітні заходи.

У школі створено банк позитивного педагогічного досвіду, який дає можливість ефективно проводити основні методичні заходи.

Протягом року були проведені науково-теоретичні семінари:

- «Психолого-педагогічна компетентність учнів»;

- семінар-практикум для вчителів-предметників 5-го класу.

- круглий стіл адаптація учнів 1-го классу «Перший раз у перший клас»

У процесі підготовки до педагогічних рад були розроблені і опрацьовані наступні питання:

- Законодавчі документи щодо розвитку освіти України;

- Атестація педагогічних працівників – шлях удосконалення педагогічної майстерності.

- Стан викладання правознавства та предмету людина і світ.

- Стан викладання етики, художньої культури.

- Стан викладання фізики, астрономії.

- Модель компетентного вчителя.

Результати атестації свідчать, що методична робота в школі стимулювала окремих вчителів до підвищення власного педагогічного рівня: У 2014-2015 навчальному році пройшли атестацію 3 учителів та завідуюча бібліотекою. Атестаційний період проводився згідно Положення про атестацію та запланованої роботи атестаційної комісії школи. Вчителі, які атестувалися презентували свій досвід на засіданні комісії. За результатами атестації:

- підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» – 1,

- встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 1,

- підтверджено квліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» - 1

- підтверджено звання «Старший учитель» - 1,

Активізація творчого потенціалу педагогічних працівників сприяла участі вчителів у фахових конкурсах:

- «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі»» брали участь у районному етапі конкурса – Болотна Т.В. номінація «Виховний захід», Коротка Г.М. - номінація «Англійська мова», Шевцова О.М. – номінація «Початкові класи», Антоненко С.М. - номінація «Англійська мова», стали переможцями районного етапу – Коротка Г.М., Болотна Т.В., Шевцова О.М.

Розробка виховного заходу вчителя Курпас Н.Є. друкувалась у журналі «Відкритий урок» №2 2015 р. (анотація «Подорож країною здоров’я») та публікація на веб-сайті освіта.ua.

У обласному етапі Болотна Т.В. у номінації «Позакласний захід» стала переможцем і отримала диплом І ступеня.

Здота Г.Є. стала переможцем обласного етапу конкурсу «Свято зустрічи птахів» у номінації «Організатор шкільних свят».

Шкільним психологом Пічевсько. Ю.А. проведені психолого - діагностичні дослідження згідно річного плану:

- психодіагностична робота (групова та індивідуальна форма);

- консультаційна робота;

- корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (групова та індивідуальна форма);

- психологічна просвіта;

- психопрофілактика;

- навчальна діяльність;

- організаційно-методична робота;

Для всіх членів педагогічного колективу були проведені консультації з планування, ведення шкільної документації, підвищити свій фаховий рівень дає можливість методичний кабінет.

Належна робота здійснюється в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової підготовки. План курсової підготовки виконано.

Поновлено банк обдарованих дітей, розроблено план роботи з ними, відповідно до плану ведеться робота.

Однак, поруч з позитивними результатами в роботі педагогічного колективу є ряд недоліків:

- немає значних змін у забезпеченні навчально-виховного процесу необхідними наочними посібниками, роздатковим та дидактичним матеріалом;

- недостатня накопиченість кращих освітянських доробок школи;

- на низькому рівні науково-дослідницька робота;

- відсутні творчі зв’язки з аналогічними підрозділами інших шкіл області, вищих навчальних закладів;

- не проводиться робота з розробки авторських навчальних програм.

3. Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2014 – 2015 навчального року робота педагогічного колективу була спрямована на охоплення дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2014 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років, а це 13 учнів. У школі впроваджено інклюзивну форму навчання у 11 класі, один учень закінчив старшу школу екстерном.

У школі впроваджена певна система роботи щодо профільного навчання, у 8 та 9 класі проводилась допрофільна підготовка. З цією метою була налагоджена робота класу з поглибленим вивченням української та іноземної мови, біології та хімії, враховуючи потреби учнів та можливості школи у 10-му класі сформовано профіль - української філології , в 11-х класах – історичний та української філології. Продовжували роботу курси за вибором: «Риторика» - 3 клас, «Основи споживчих знань» - 5 клас, інформатика – 6 клас. Учні нашої школи традиційно є активними учасниками олімпіад з базових дисциплін, протягом 2014 – 2015 року у І етапі брали участь 141 учнів, ІІ етапі 46 учнів, ІІІ етапі - 3 учнів (Неруш Марина – 11Б клас нагороджена диплом ІІІ ст. з біології). Недоліком підготовки до предметних олімпіад залишається відсутність системи роботи вчителів по підготовці до олімпіад з окремих предметів: математики, іноземної мови, історії.

За результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови найвищий бал - 10 отримала Неруш Марина, 100% учнів підтвердили рівень навчальних досягнень за рік.

У ІІ етапі Міжнародного конкурсу імені П. Яцика брали участь 11 учнів школи. Цього року учасниками Міжнародного конкурсу “Пазл ” (вчителі Антоненко С.М., Коротка Г.М.) стали 5 учнів і отримали перші місця , у Міжнарожному конкурсі «Кенгуру» - 27, 4 учнів отримали сертифікат «добре». Горовая Наталія учениця 9 класу (вчитель Хулап Г.М.) отримала Диплом ІІ ступеня Малої Академії Наук відділення хімії та біології, секції зоологія, ботаніка. Ложкова Ольга та Горовая Наталія стали переможцями обласного етапу Всеукраїнського екологічного моніторингу за міжнародною науково-освітньою программою GLOBE, обласного заочного конкурсу «Зачарована Десна в об'єктиві натураліста» у номінації «Краща фоторобота».

Участь у конкурсі «Моя Батьківщина – Україна», напрям «з батьківської криниці» брав Місюренко Віталій учень 7 кл. – лауреат обласного конкурсу (вчитель Бондаренко Т.В.)

Переможцем районного конкурсу до 120-річчя з дня народження О.П. Довженка «Славетний геній придесення» в номінації «Стереотип творчості Олександра Довженка. Сучасна паралель» (есе) стала Чірва Вікторія (вчитель Кривенко Н.Є.)

Переможцем районного та обласного етапів конкурсу «Людина і ліс» у номінації твір-міркування став Генджало Іван (вчитель Коротка Г.М.).

Перше місце зайняла Жилко Анастасія (вчитель Захарченко Н.В.) у районному конкурсі малюнків «Від миру вдома – до миру в усьому світі», ІІІ місце – Курочка Анастасія (вчитель Курпас Н.Є.)

Марущенко Іван та Рахімов Каюм стали переможцями обласного етапу конкурсу «Свято зустрічи птахів» у номінації «Шпаківні і дупла своїми руками».

Команди Семенівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів (вчителі фізичної культури Кекух В.М., Чайка Ю.І.) брали активну участь у районних спортивних змаганнях:

- Олімпійський урок 3 м.

- З футболу – 2 м.

- З волейболу 2 м. (дівчата 9 – 11 класи)

- З шахмат 3 м. – (команда 5 – 11 класи)

- З шашок 3 м. – (команда 5 – 11 класи)

- Змагання «Олімпійське лелеченя» - 2 м.

- Військово-патріотична гра «Джура» (Сокіл) – 1 місце на районному рівні і 12 – на обласному, участь у етапах гри була організована за підтримки спонсорів: ПП Субот М.М., Павленко Н.В., Бондаренко П.С., Корольов Г.О.

У 5, 9, 10-х та11-х класах було проведено зрізи знань з математики (контрольні роботи) та з української мови (диктант). Всі учні в цілому освоїли програмовий матеріал.

За підсумками навчального року 2014-2015 учні 2 – 11 показали такий рівень навчальних досягнень: високий рівень – 18 учнів (6 %) достатній - 94 учня ( 31 %), середній – 2 учнів (1 %), початковий рівень – 0 учнів (0%) (у порівнянні з минулим роком- високий рівень – 14 учнів (4 %) достатній - 93 учня ( 30 %), середній – 7 учнів (2 %), початковий рівень – 0 учнів (0%)). 17 учнів нагороджені Похвальним листом за високі досягнення у навчанні. Учениця 9-го класу Горовая Наталія отримала свідоцтво з відзнакою.

4. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховнийпроцесс

Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти. В школі функціонують 1 кабінет інформатики ( 14 одиниць), кількість комп’ютеріввсього складає 16+ 1 (ноутбук) одиниць, є підключення до мережі Інтернет, для проведення уроків і заходів використовується мультимедійний проектор.
Протягом 2014 – 2015 навчального року продовжено діяльність працівників школи щодо підвищення рівня оволодіння навичками роботи з комп’ютером. Із цією метою на навчальний рік було продовжено роботу кабінету інформатики з урахуванням часу для індивідуальних занять учителів.
Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентно-спроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є упровадження в освітню практику педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання,оновлення змісту усього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

Учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

5. Виховна та позакласна робота.

Пріоритетними напрямками у виховній роботі залишалося забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. Виховна робота проводилася вчителями, класними керівниками, вихователями груп продовженого дня, керівниками гуртків: «Сольного співу», «Туристичний» під керівництвом заступника директора з виховної роботи Белянко А.М. та педагога-організатора Ткаченко А.М. Виховна діяльність школи була спрямована на реалізацію виховної теми у школі «Формування соціальної компетентності школярів через виховання загальнолюдських духовних цінностей та естетичної культури» через завдання основних орієнтирів виховання :

1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей.

3. Ціннісне ставлення до праці.

4. Ціннісне ставлення до природи.

5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

6. Ціннісне ставлення до себе.

Учнівська рада «Альтаїр» (голова Усова Світлана) є виконавчим органом учнівського самоврядування, який активно сприяє створенню згуртованого колективу як дієвого засобу морального виховання особистості, формуванню в учнів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків, виробленню навичок майбутніх організаторів. До учнівської ради потрапляють найуспішніші, найактивніші та учні, які користуються авторитетом і довірою своїх однокласників (Усова Світлана, Висоцька Христина, Чирвав Вікторія, Островерхова Наталія, Мироненко Анастасія та інші).

«Вдихнути в юну істоту душу громадянина – значить, передати не тільки радість, захоплення, гордість за все те, що становить собою наші святині, а й сердечний біль, тривогу, турботу за долю цих святинь – свободу, незалежність, честь і велич, багатство і славу нашої улюбленої Вітчизни».Так писав Василь Сухомлинський про громадянське виховання молодого покоління. Саме з 2014 року педагог- організатор почала працювати над новою темою: « Учнівське самоврядування – як одна з форм громадянської освіти та виховання». Тому більше уваги звертала саме на громадянське виховання. Вже з перших днів навчання у школі педагогічний колектив разом з учнівським самоврядуванням під керівництвом педагога-огранізатора брали участь:

- у Всеукраїнській акції «Лист пораненому». Учні 1-11 класів писали листи, готували подарунки та сувеніри своїми руками;

- в зону АТО у лютому 2015 року був відправлений Прапор України з долоньками учнів школи та їхніми побажаннями. Прапор України був повернутий до школи у червні 2015 року з підписами учасників бойових дій в зоні АТО;

- проведені зустрічі з учасниками АТО;

- організували флеш-моб до Всеукраїнської акції «Голуб миру» під гаслом «Право народів на мир». Цей день надає унікальну можливість дорослим передати розуміння значення миру молодому поколінню та дітям, щоб навчити їх принципам людяності, свободи, доброти та поваги до різних націй. Учні зробили понад 50 голубів миру та подарували рідним, знайомим, учням, які прибули до школи із зони АТО;

- відвідали людей похилого віку у будинку для стареньких і теж подарували їм голубів;

- двічі на рік проводилась акція «Подаруй квіти ветерану» до дня визволення Семенівщини та до дня Перемоги над нацизмом у Європі. У цьому році працювали над проектом «Ніхто не забутий». Для цього зустрілися з Почесним пошуковцем України Костюком А. Г., який розповів про загиблих визволителів Семенівщини;

- з учнями початкових класів проведено усний журнал «Ми діти твої, Україно!»;

- до дня Соборності України було проведено лінійку «Молюсь за тебе, Україно!» для учнів 7-11 класів;

- брали участь у міському ланцюгу єдності;

- у травні до дня Перемоги над нацизмом у Європі провели лінійку пам’яті «Війни герої, уклін вам до землі». На лінійку запросили ветерана Другої світової війни Костюченка Петра Романовича;

- до 29 річниці чорнобильської трагедії проведено лінійку – реквієм «Чорнобиль все живе в душі моїй» для учнів 5-10 класів;

- разом з учнівським самоврядуванням провели тиждень здорового способу життя «Молодь за здоровий спосіб життя» (з 24.11 по 01.12.2014 року)

- з 5.12 по 18.12 2014 року в школі проходила акція по збереженню хвойних дерев від вирубування «Ялинка без ялинки».Учні 5-11 класів у різних формах (презентації, агітлистівки, складання віршів, конкурс загадок, виготовлення букетів, композицій) показали своє ставлення до питання винищення хвойних дерев на свято Нового року.

- з жовтня 2014 по березень 2015 року працювали над проектом всеукраїнської акції «Годівничка». Діти зібрали корм для птахів, розвісили годівнички та годували птахів до березня місяця;

- щороку в школі проходить екологічна акція «Садимо дерева – відроджуємо землю». Учні школи висаджують дерева на території школи. У цьому році учні висадили туї, кущі спіреї, хвойні дерева;

- педагог- організатор провела екологічний захід з учнями 1-4 класів «Бережи, люби і знай», на якому діти знайомилися з правилами поведінки у лісі;

- учнівська рада «Альтаїр» спланувала декаду «Ось ми які!», яку провели у лютому 2015 року. Кожного дня учні займалися певним видом роботи: випускали газети, готували презентацію класів, знайомилися з Конституцією України та Конституцією дитячо-юнацької організації «Альтаїр» та ін.;

- учнівська рада звітувала про свою роботу на сумісній раді педагогічного та учнівського колективу;

- проведено День вишиванки;

- у школі постійно працює шкільний музей.

Під керівництвом педагога-організатора були проведені традиційні загальношкільні свята: Свято Першого і Останнього дзвоника, випускний вечір, Новий рік для 1-11 класів, «Панночка Осінь -2014», концертна програма до Дня працівників освіти «Ми вас любимо», акція «Вчитель не повинен бути самотнім».

Лідери шкільного самоврядування та шкільний прес-центр випускали щоквартально шкільну газету «Шкільний вісник».

Можна сказати, що лідери шкільного самоврядування є активними помічниками педагогів по вихованню молодого покоління (громадянське , екологічне, естетичне, етичне, фізичне виховання та виховання здорового способу життя).

Згідно річного плану роботи у школі проведено протягом року тижні:

психології ,безпеки життєдіяльності, математики, правознавства, географії, біології та хімії, початкових класів та ГПД, профорієнтації, основ здоров’я, патріотичного виховання.

6.Профорієнтаційнаробота.
Профорієнтаційна робота у Семенівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, упорядкування клумб, розширення знань про професії на уроках та в позаурочний час.

З метою розширення меж профорієнтаційної роботи організовано та проведено спільно з районним центром зайнятості для учнів 9-11 класів профорієнтаційний урок « Моя майбутня професія». Для учнів 11-х класів провідним спеціалістом РЦЗ Холодило О.В.та головним державним інспекторм з питань праці – Черняк Т.Ю. були проведені курс лекцій щодо популяризації робітничих професій та легального працевлаштування неповнолітніх. Працював термінал по профорієнтації та мобільний стенд « У світі професій» та проводилися зустрічі з представниками навчальних закладів різних рівнів акредитації.

7. Соціальний захист. Робота соціального педагога та практичного психолога.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій, кількість дітей у них становить:

Багатодітні – 25;

Сироти та позбавлені батьківського піклування – 3;

Інваліди- 8;

Внутрішкільний контроль – 4;

Сім'ї, яки опинилися у складних життєвих обставинах – 6.

Виконано протягом року такі такі види робіт:

- організаційні;

- діагностичні;

- консультаційні;

- профілактичні

- зв'язки з громадськістю.

Протягом року соціальним педагогом Здотою Н.С. проведені наступні заходи:

- «Відверто – дівчатам» (бесіда) 9 кл. (дівчата);

- дитячий лекторій «Міфи і правда про дівчаток і хлопчиків» 6,7 кл;

- вибір у твоєму житті (заняття з елем. тренінгу) 11-А, 11-Б;

- виявлення знань з проблеми ВІЛ⁄СНІД 10,8кл;

- участь у тренінгу для соціальних пелагогів Чернігівської області на тему «Попередження та протидія торгівлі людьми»;

- «Правопорушення та злочинність серед учнів» 9-11 кл;

- бесіди за участю дільничного інспектора з питань профілактики правопорушень 3-5 кл;

- тренінгове заняття «Як не стати жертвою злочину»( з участю практичного психолога та вчителів історії та права)- 10 кл.;

- «Ми – рівні, ми – різні» - 6 кл.;

- сімейне виховання без конфліктів і покарань - 9-10кл.;

- виступ на відкритому заході « 16 днів проти гендерного насильства»;

- на засіданнях Ради профілактики розглядалися проблемні питання з дітьми девіантної поведінки, дітьми групи ризику.

- традиційними залишалися рейди « Урок», «Базар», « Куріння», «Запізнення на перший урок».

- діти з багатодітних сімей брали участь у конкурсі « Таланти багатодітної родини».

- роз’яснювальна робота з учнями про наслідки систематичного порушення дисципліни, запізнення на уроки, пропуски уроки без поважних причин.

Соціальний педагог приділяла велику увагу роботі з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. Спільно з класними керівниками та представниками різних служб (міліції, служби у справах дітей, РЦСССМ) відвідували на дому дітей, знайомилися з умовами проживання, складали акти обстеження житлово-побутових умов. Соціальний педагог веде облік відвідування учнями школи та журнал індивідуальних бесід з батьками та учнями. Пропуски уроків без поважних причин у цьому навчальному році були одноразові і поодинокі, які розглядалися і вирішувалися зразу із повідомленням батькам.

Відповідно до плану роботи, а також враховуючи програму розвитку психологічної служби освіти області, практичним психологом Пічевською Ю.А. проводилась робота:

1. Психодіагностична (діагностика адаптації учнів 1 кл. до шкільного навчання; діагностика адаптації учнів 5 кл. до навчання в середній школі; діагностика майбутнього профілю класу, а саме поглиблене вивчення предметів 7 кл.; діагностика професійного визначення 9,11 кл., а також індивідуальна діагностика відповідно до звернень.)

2. Консультаційна (індивідуальні та групові консультації учнів, батьків, педагогів).

3. Корекційно - відновлювальна та розвивальна (індивідуальна та групова форми у. відповідності з отриманими психодіагностичними результатами).

4. Психологічна просвіта.

5. Організаційно-методична.

6. Зв’язки з громадськістю.

У відповідності до програми розвитку психологічної служби освіти області психологічна просвіта в школі здійснювалась за такими напрямками:

- попередження насильства в учнівському колективі:

- виховна година «Вчимося жити в мирі та злагоді» 2 кл., виховна година «Як

досягти взаєморозуміння» 6 кл., тренінгове заняття «вчимося розуміти й

поважати інших»8 кл., тренінгове заняття «Запобігання насильству» 9-

11кл., виховна година «Що ми знаємо про насилля?», заняття з елементами

тренінгу «Я навчу тебе не битися» 3 кл.;

- профілактика правопорушень: тренінгові заняття «Вивчаємо свої права» 6-8

кл, «»Власна відповідальність»9, 11кл., «Як не стати жертвою злочину» 10кл;

- профілактика шкідливих звичок:урок – тренінг «Що ми знаємо про шкідливі

звички» 2-4 кл., тренінгове заняття «Так –здоровю, Ні – залежностям!» 6-8

кл.,тренінгове заняття «Алкогольні напої – міфи та реальність» 9-11 кл.;

- профілактика ВІЛ/СНІДу: урок тренінг «Небезпечні інфекції» 9 кл., бесіда –

дискусія з учнями: ВІЛ/СНІД міфи та реальність 10 кл., тренінгове заняття

«Профілактика ВІЛ/СНІДу: роль учнівської молоді» 11 кл.;

- заходи з формування здорового способу життя: бесіда «Знайомтесь, до нас

завітав Здоровчик» 2 кл., виховна година «Що значить бути здоровим»3-4

кл., інтерактивне заняття « Здоров’я та здоровий спосіб життя» 5-6 кл.,

семінарське заняття «Здоров’я дітей – здоров’я нації» 8 кл., тренінгове

заняття «Твоє здоров’я – найвища цінність» 9-11 кл.;

- попередження торгівлі людьми: відео презентації «Попередження торгівлі

людьми» , «Шляхи потрапляння у руки торговців людьми» 9-11 кл.;

- заходи на виконання конвенції ООН про права дитини: інтерактивне заняття

«Мої, твої, наші права»5,6 кл., тренінгове заняття «Знаємо та реалізуємо свої

права» 7, 8 кл., семінар – практикум «Ми можемо діяти» 9-11 кл.;

- проведення тижня психологічної служби: комунікативні ігри, вправи з

формування навичок ефективного спілкування;

- робота з майбутніми першокласниками.

Багато уваги практичним психологом приділялося дітям, сім'ї яких опинились у складних життєвих обставинах. З дітьми даної категорії проводилась групова та індивідуальна робота, надавались консультації та психологічна підтримка.

Протягом навчального року практичний психолог брала участь у семінарі присвяченому проблемі сімей, які опинились у складних життєвих обставинах на якому мала виступ по специфіці роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Виступала на батьківських зборах. Брала участь у тренінгу обласного масштабу по проблемі вирішення конфліктів.

Організаційно-методична робота соціального педагога та практичного психологаохоплювала різні види діяльності:

- планування річне і поточне; загальне та за різними напрямками роботи;

- складання звітів про виконану роботу;

- організаційно-методична підготовка психологічного супроводу учнів;

- обробка результатів психодіагностики;

- підготовка до проведення групових занять, тренінгів;

- підготовка до виступів на педрадах, семінарах, нарадах;

- підготовка до виступів на батьківських зборах;

- робота в бібліотеці, мережі Internet, самоосвітня робота;

- підвищення фахового рівня;

- участь у методичних міських заходах, обмін досвідом з колегами.


8. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Батьківські комітети класів та школи розглядають на своїх засіданнях питання виховання в сім’ї, запрошують на ці засідання батьків, які ухиляються від своїх батьківських обов’язків, проводять бесіди з підлітками, що знаходяться на внутрішкільному обліку (на кінець року їх кількість складала 4 учнів). Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Сім’ї, які потребують посиленої уваги відвідувалися з представниками відділу освіти, служб райдержадміністрації, представниками правоохоронних органів. За результатами відвідувань складають акти обстежень житлово-побутових умов.
Однією з традиційних форм роботи з батьками у школі є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники РВУМВС, районного відділу юстиції. У кожному класі проводяться батьківські збори 4 рази на рік, загальношкільні збори - двічі на рік.

9. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.
Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі ( до підготовчої групи зараховано130 учнів), до спеціальної групи - 52 учні), до групи звільнені - 15 учнів ).

Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров'я, Тижня безпеки життєдіяльності, тижня здорового способу життя, зустрічі з представниками Червоного хреста, зустріч з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на заходах у класах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом. Щомісяця медична сестра проводить рейди здоров’я та випускає санбюлетень з профілактики захворювань. У школі проведено День цивільного захисту та тиждень безпеки життєдіяльності (жовтень, травень) за участю представників служб: МЧС, ЦРЛ, пожежного підрозділу, газу, РЕМ.

10. Охоплення учнів харчуванням

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту» , «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів, діти з малозабезпечених сімей, діти сироти та під опікою забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів 1-11 класів відбувалося згідно графіку на перервах у їдальні ( листопад- грудень).

У 2014-2015 навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Протягом листопада-грудня 2014 року харчування дітей здійснювало ТОВ «Готельно-ресторанний комплекс «Рико». З лютого по травень 2015 року - отримували безкоштовне гаряче харчування за рахунок бюджету діти з малозабезпечених сімей, діти - сиріт и та ті які перебувають під опікою, учні початкової ланки. Крім того за кошти батьків одноразове харчування отримували учні 5-11 класів. Сума складала 4 гривні на день. У шкільній їдальні розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей.

Гарячим харчуванням було охоплено 99 учнів 1 – 4 класів, що становило 100 %. Дітей сиріт та дітей під опікою – 3 (100%), дітей з малозабезпечених сімей приблизно 20 учнів. Серед учнів 5 – 11 класів харчувалося у шкільній їдальні за кошти батьків приблизно 45 учнів (загальний відсоток складав 53%). Для здійснення контролю за якістю продуктів харчування та приготуванням їжі шкільною медичною сестрою здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу. Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню на підставі примірного двотижневого меню – розкладки та затверджувалося директором школи. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім’ї дітей різного віку. Проінформовано всіх батьків щодо умов одержання безкоштовного харчування..

11. Літнє оздоровлення та відпочинок дітей у 2015 році»

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей з 01 по 16 червня 2015 року на базі школи працював дитячий пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням «Барвіночок».

План виховної роботи насичений різноманітними заходами та складався з урахуванням побажань дітей. Ураховуючи всі об’єктивні та суб’єктивні можливості, рівень розвитку й вихованості та реальні запити учнів, виховна робота у «Барвіночку » мав на меті комплексну реалізацію пріоритетних напрямків виховання, зокрема патріотичного, морального, естетичного, фізичного, екологічного, які тісно взаємопов’язані, доповнюють одне одного.

На належному рівні буде забезпечено дворазове харчування та медичне обслуговування у таборі. Підтримується санітарно – гігієнічний стан приміщень для відпочинку в закладі. Забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності серед дітей у дитячих закладах відпочинку, проводилося цільове інструктування учнів перед кожним їх виходом за межі шкільної території.

Цього року вихованцями табору стали 56 учнів 1-7 класів. Під час перебування у таборі проведено цікаві масові заходи, до проведення яких були залучені працівники будинку творчості, дитячої бібліотеки, ЦСССМ, ДАЇ, хлібопекарні. Вихователі табору проводили цікаві конкурси, розваги, змагання, практичні заходи по безпеці життєдіяльності тощо. Життя дітей у таборі висвітлювалося щоденно на сайті школи.

12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, інформація доводиться до відома батьків, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено куточок по безпечній поведінці «Допоможі собі сам» . Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові та на засіданні педагогічної ради. .
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків (проводяться інструктажі відповідно вимог, виховні заходи, зустрічі з медичною сестрою та представниками ДАІ, бесіди з батьками, лекторії для різновікових груп, тижні безпеки життєдіяльності та здоров’я тощо) створюються безпечних умов навчання ( складаються акти готовності школи до нового навчального року, перевіряється наявність правил безпеки в майстернях, кабінетах та класних кімнатах, спортивному залі, оформлені листки здоров’я, кабінети фізики, хімії, інформатики, майстерні забезпечені протипожежним інвентарем, аптечками, проводиться перевірка світлового, теплового та повітряного режиму у школі). Разом з тим трапилося 2 випадок травматизму дитини під час навчального процесу (на перерві) і 1 випадок – в позарочний час (вдома). В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

13. Цивільний захист

На виконання вимог Кодексу з ЦЗ, Постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 р. № 814, плану підготовки цивільного захисту на 2014 р. у школі проводилася відповідна робота.

Основні завдання щодо підготовки цивільного захисту (далі ЦЗ) на 2014-2015 н. р. школою в цілому виконані.

Адміністрація школи здійснювала перевірку реалізації заходів державної політики у сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, цивільного захисту (цивільної оборони), стану організації роботи з питань пожежної безпеки, готовності школи з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ці питання розлядалися на нараді при директорі.

Проводилося навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників школи відповідно до Типової програми навчання працівників навчальних закладів у галузі.Згідно з планом Дня ЦЗ 23.04.2015 р. проведено теоретичні та практичні заняття з учнями 1-11 класів школи.

Проведення евакуації показало здатність колективу швидко й організовано вивести

Навчання учнів проходить за програмами «Основи здоров’я», «Основи безпеки життєдіяльності», «Захист Вітчизни».

У школі з урахуванням надходження нових документів поновлені куточки ЦЗ, «Основи здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності».

Навчально-матеріальна база школи потребує поновлення.

14. Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 50 років назад. Але не зважаючи на вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Є потреба ремонту даху основної будівлі школи та надвірного туалету, необхідна закупівля наочних посібників, мультимедійної дошки, меблів у класні кімнати, холодильника для їдальні. За позабюджетні кошти (батьківська та спонсорська допомога) здійснюється ремонт шкільних приміщень та класних кімнат, поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх туалетів, побудовано сховище для брикету, прибрані дерева, які загоржують будівлям школи.

Працівниками бухгалтерії та членами шкільної комісії планово проводиться інвентаризація майна, Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.
Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. У коридорах активно проводиться робота по озелененню. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізуються дерева, кущі, поступово оновлюється саджанцями шкільний сад. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи. Проведено роботи по спортивному майданчику, відремонтовані, укріплені спортивні споруди.

Велика робота по благоустрою шкільного подвір’я та проведення ремонтних робіт проводиться за допомогою батьків які , тим самим допомагають своїм дітям у навчанні, підтримують педагогічний колектив, бачать реально можливості своїх дітей, прислуховуються до порад вчителів. Тим самим сприяють розвитку дитини як людини.


15. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників та вихователів. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Підключенням школи до мережі Інтернет дає можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами.

Постійно поновлюється інформація на сайті школи.

Впроваджено в роботу школи програма «Курс».
Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, стан відвідування учнями школи тощо. Протягом 2014-2015 навчального року були проведені наради при директорі згідно плану та 8 засідань педагогічних рад на яких вивчались питання:

- стан викладання правознавчтва та предмету людина і ліс;

- стан викладання предмету художня культура;

- адаптація учнів 5-го класу;

- стан викладання фізики, астрономії;

- розвиток соціальної активності вихованців через різні форми

самоврядування;

- про впровадженнч допрофільної підготовки у 8 класі;

- питання претендентів на нагородження медалями та свідоцтвами з

відзнакою;

- нагородження Похвальними листами та Полхвальними грамотами;

- проведення ДПА;

- випуск та перевод учнів та інші.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва Семенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим як директор надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.
На жаль поряд з гарними досягненнями і результатами, не з нашої вини , а через байдужість багатьох батьків, не зрозуміле прикриття порушень дисципліни, пропусків уроків та інших негативних проявів поведінки, які суперечать Статуту школи та нормативним документам про освіту, ми маємо і не дуже приємні приклади у шкільному житті:

- діти не серйозно відносяться до підготовки домашніх завдань:

- недотримання вимог щодо зовнішнього вигляду:

- вільний час – це жорстокі ігри у комп’ютерах;

- батьки ігнорують запрошення до школи.

В школі про це ведеться мова постійно, і контролюється в рамках дозволеного, але прояви такої поведінки дітей, з боку батьків здебільшого не контролюються.

16. Робота бібліотеки.

Завдання, що стоять перед сучасною національною школою, зміна характеру, пріоритетів і підходів до освіти та виховання, процеси глобалізації та інформатизації суспільства зумовлюють зміну функцій та статусу бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, реформування їх в інформаційні центри, які мають здійснювати, в першу чергу, інформаційне забезпечення освітньо - виховного процесу.

У Законі України „Про загальну середню освіту” важливе місце відводиться культурно-виховній і просвітницькій роботі в закладах освіти. Шкільна бібліотека є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги.

Робота шкільної бібліотеки – надзвичайно багатогранна. Це й методично-інформаційний центр, де учні розвивають читацький смак, формують любов до книги, це й світ відкриттів, світ творчості, де формується читач-творець.

Шкільна бібліотека є структурним підрозділом школи, однією з основних частин навчально-виховного процесу.

У 2014-2015 навчальному році діяльність шкільної бібліотеки Семенівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 була спрямована на реалізацію Закону України "Про освіту”, Закону України "Про бібліотеку і бібліотечну справу ”, сприяючи підвищенню інформаційної, освітньої, виховної, пізнавальної функції бібліотеки.

У 2014-2015 н.р. шкільна бібліотека працювала за такими напрямами:

- виховання естетичної, етичної, інтелектуальної культури читачів;

- надавати методичну, консультативну, допомогу педагогам, учням, батькам в отриманні інформації;

- створювати інформаційні продукції для різних категорій користувачів: (бібліотечні посібники, огляди, списки);

- створити умови для читання книг;

- готувати інформації для проведення культурно – виховної, просвітницької роботи з користувачами різних вікових категорій;

Протягом навчального року шкільна бібліотека працювала в тісному контакті з педагогічним колективом школи. Книжковий фонд художньої літератури зріс на 17 примірників, фонд підручників – на 455 примірників. Послугами бібліотеки користується 362 читачі, з них 317 учнів, 30 вчителів та 15 інших користувачів бібліотеки. Було видано близько 5000 тисяч підручників та 3657 примірників художньої та галузевої літератури.

Основні показники роботи :

1.Всього читачів: учнів – 317, вчителів - 30 інших користувачів – 15

2. Кількість відвідувань – всього 3425,

в тому числі масових заходів - 958 .

3.Середня відвідуваність – 9,4.

4.Кількість книговидач - 8657.

5.Кількість книжкових виставок та тематичних поличок –18 .

6. Книжковий фонд (на 15.05.2015р.) – 16034 : підручників – 9904,

художньої та галузевої літератури 6130 примірників.

Бібліотека працює згідно річного плану.

Обслуговування читачів:

1. З метою залучення до бібліотеки організовано екскурсії до бібліотеки учнів 1-х, 2-х класів.

2. Оформлено 11 книжкових виставок та 7 тематичних поличок:

«Великий Кобзар України», «Україна: віхи історії», «Звучи, моя мова

чарівна», «Жахи голодомору не забуті», «Мій край, моя земля», «А

над світом українська вишивка цвіте»

Також були оформлені книжково-ілюстративні виставки, книжкові полички, діє акція для учнів школи «Подаруй книгу шкільній бібліотеці»

Протягом року про ведено всі заплановані заходи згідно річного плану. 21 заняття з основ бібліотечно-біліографічної та інформаційної культури.

У своїй роботі використовує інноваційні форми роботи було створено та проведено мультимедійні уроки «Тарас Григорович Шевченко» (7 клас), «Найбільші бібліотеки світу» (10 клас).

Також була зроблена презентація «Досвіду роботи шкільного бібліотекаря».

Постійно поновлюється електронна сторінка «Шкільна бібліотека».

По мірі надходження літератури та газетного (журнального) матеріалів поновлюються книжкові виставки та тематичні папки.

Щомісяця оновлюється куточок «Календар знаменних та пам’ятних дат».

На початку року було зроблено куточок «Книги ювіляри – 2015 року».

У жовтні місяці біло сплановано та проведено «Місячник шкільних бібліотек»

У шкільній бібліотеці діє «Книжкова лікарня»

Ведуться 9 тематичних папок, які постійно поповнюються.

У 2014-2015 н.р. було складено рекомендаційні списки літератури: «Творець казкових країн» (рекомендаційний список літератури для учнів 3-4 класів за творами Всеволода Нестайка), «Читати разом цікавіше» (спільне читання батьків та дітей для учнів 6-9 років).

Спільно з учнями 3 класу було створено та випущено дитячий журнал з їхніми роботами «Веселі школярики».

Робота по обслуговуванню читачів була спрямована на популяризацію та рекламу бібліотеки, книги як інформаційного пізнавального джерела.

Найбільш популярними та ефективними формами популяризації бібліотечно-бібліографічних знань учнів є бесіди, уроки-діалоги, інтелектуальні ігри, конкурси, голосні читання та інші форми роботи з користувачами.

У 2014-2015 навчальному році було проведено заняття з основ бібліотечно –бібліографічної та інформаційної культури , які орієнтовані на формування в учнів уміння самостійно здобувати знання, здійснювати пошук додаткової інформації, використовуючи бібліотечно-бібліографічні знання та навички.

Навчити дитину любити книгу, сприймати її як життєдайне невичерпне

джерело пізнання світу, виховувати любов до книги, прищеплювати навички

бібліотечно-бібліографічної грамотності.

Серед наочних форм популяризації книг найважливіше місце посідає книжкова виставка — традиційна форма роботи бібліотеки, один із засобів впливу на інформаційну поведінку читача. Цінність цієї форми для читача визначається тим, що він може зняти книгу з виставки, погортати її, швидко переглянути ілюстрації, зміст, передмову. Таке первісне ознайомлення з книгою поглиблює і робить інтерес більш цілеспрямованим.

Інформаційна робота бібліотеки здійснюється також у формі бібліографічних, інформаційних та рекомендаційних списків. Організація книжкових фондів та каталогів здійснюється за напрямками:

1. Проведеня ряду заходів по підготовці бібліотеки до районного огляду стану підготовки бібліотеки до нового навчального року

2.Звірка читацьких формулярів зі списками учнів по класах та списком працюючих педагогів.

3.Рейди-перевірки підручників.

4.Підготовка інформації директору школи про учнів, які не повернули підручники до бібліотеки.

5.Проводится видача підручників учням на 2014-2015 н.р.

6. Своєчасно й оперативно згідно супровідних документів одержано навчальну та художню літературу. Всього за 2014-2015 навчальний рік одержано 455екз. учбової та 17 екз. художньої літератури ( сумарні книги бібліотеки).

9. Проведена звірка нових надходжень літератури, підручників та інших носіїв інформації з супроводжуючими документами (накладні).

10. Ведеться облік загублених підручників, художньої та галузевої літератури.

11. Своєчасно проводиться технічне опрацювання літератури, підручників бібліотеки та нових надходжень згідно вимог.

12. Постійно ведеться сумарний облік підручників, художньої літератури та електронних носіїв інформації (сумарні книги бібліотеки)

13. Ведеться чіткий облік виданих підручників на класи.

14.Поповнюються кабінетні фонди зі списаних підручників

15.Ведуться, доповнюються та редагуються картотеки.

16. Постійно ведеться картотека облікових карток фонду шкільних підручників.

17. Забезпечено розміщення підручників у книгосховищі відповідно до вимог.

18. Складено графік здачі учням до бібліотеки підручників та художньої літератури.

Всі книги, брошури, журнали та підручники, що надходять до шкільної бібліотеки, є державною власністю. Саме це зобов’язую бібліотекаря вести чіткий і систематичний облік бібліотечного книжкового фонду, знати всі книжки та їх кількість, що знаходиться і зберігається в бібліотеці, забезпечити його збереженість. На жаль стан комплектування бібліотечного фонду погіршується з кожним роком. Перш за все через відсутність стабільного державного фінансування бібліотеки школи, що негативно впливає на поповнення фонду та задоволення читацького попиту.

Картотеки є основною частиною довідкового апарату бібліотеки, яким успішно користуються і бібліотекар, і вчителі, й учні. У них цілеспрямовано та багатоаспектно розкрито весь фонд шкільної бібліотеки. Картотеки є важливим засобом популяризації книг та керівництва дитячим читанням. Планується продовжувати доповнювати картотеки бібліотеки та при необхідності створювати нові для задоволення інформаційних потреб учнів.

До складу бібліотечного активу входять 7 користувачів. Учні – активісти допомагають в такій бібліотечній роботі:

- ремонт книг;

- знепилювання фонду;

- робота з боржниками;

- допомога при видачі підручників;

- обробка нової літератури, що надійшла до бібліотеки

- штемпелювання літератури та нових підручників

- допомога в проведенні масових заходів та бібліотечних уроків.

Робота бібліотеки з активом читачів має достатній рівень. В наступному році основним завданням має бути плановий підхід до організації і проведення роботи та забезпечення якісної співпраці активу з учнями школи. З цією метою залучати до проведення масових заходів, обробки бібліотечного фонду та ін.

Робота з вчителями в основному це була робота по забезпеченню методичними матеріалами вчителів-предметників, педагога-організатора та класних керівників. Завідуючою бібліотеки постійно оновлюється електронна сторінка «Сторінка для батьків». Співпраця бібліотекаря з батьківською громадськістю є важливим фактором, який впливає на результативність роботи шкільної бібліотеки. Основою роботи шкільного бібліотекаря з батьками юних читачів є вивчення ролі сім’ї в читанні дітей. Доцільно використовувати діяльнісні форми і методи в роботі: виступи на батьківських зборах, анкетування батьків із метою залучення до співпраці з бібліотекою, створення рекомендаційних списків та бібліографічних покажчиків для батьків та ін.

Зав.бібліотекою постійно бере участь в районних семінарах бібліотечних працівників, що дає змогу підвищувати свій професійний рівень.

Постійно підвищуємо власний рівень комп’ютерної грамотності, бере участь у нарадах при директорові, педрадах. У цьому навчальному році друкувалась у газеті «Життя Семенівщини» стаття від 01.11. 2014р. №88 «Стратегічний партнер освіти», стаття від 14 березня 2015 р. №21-22 «Обереги мої рушникові…»

17. Проблеми, що залишаються для подальшої роботи:
1. Необхідність будувати навчально-виховний процес так, щоб у ньому

багато часу займало не пасивне сприймання навчальної інформації, а

активна, самостійна, пошукова діяльність учнів, що сприяло б

підвищенню навчальної мотивації учнів на компетентнісній основі на

всіх ступенях навчання;
2. Постійне впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний

процес;
3. Друкування власних доробок педагогів у періодичних виданнях;

4. Посилити роботу з обдарованими дітьми.
5. Зміцнення матеріально-технічної бази школи, поповнення сучасною

комп'ютерною технікою.

6. Недостатнє сучасне оснащення кабінету фізики, хімії, біології.

7. Ремонт спортивної зали та поновлення необхідного спортивного обладнання та інвентарю.

8. Для учнів 1 класу неможливо організувати денний сон у ГПД, тому

що в школі не вистачає місця для облаштування спальні і необхідних

умов.

Директор школи звітувала перед педагогічним колективом, батьками, громадськістю. Під час обговорення доповіді виступили заступники директора школи Хулап Г.М. - про впровадження до профільної та профільної підготовки на наступний рік, викладання нових курсів та заступник директора з виховної роботи Белянко А.М. про систему виховної роботи школи, про шкільне самоврядування. З оцінкою діяльності школи виступила голова Ради школи Марущенко О.Ю. її підтримали члени батьківського комітету.
Було проведено голосування оцінки роботи школи. Лічильна комісія на чолі з її головою, членом Ради школи, представниками батьківського комітету підтвердили, що більшістю голосів робота школи визнана задовільною.


10.06. 2015 року

Директор школи О.М.Лупан

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. Загальна інформація про школу.

Семенівська загальноосвітня школа є комунальною власністю Семенівської районної ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Семенівської райдержадміністрації, якому делеговані відповідні повноваження. У школі є Статут, створені Рада школи, батьківський комітет, рада профілактики, які працюють згідно плану роботи.

Основна будівля школи прийнята в експлуатацію у 1965 році, на території школи розміщені: їдальня і три будівлі у яких розміщені бібліотека, майстерні, класні кімнати, підсобні приміщення. Земельна ділянка, яка належить школі має площу 3,1 га.

У 2013 – 2014 навчальному році працювало 32 педагогічних працівника та 22 працівника з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 342 учні у 13 класах комплектах, середня наповнюваність класів становить 26 учнів. У школі здійснюється підвіз учнів сільської місцевості (41 учень) трьома автобусами за напрямками : с. Кути- 9 учнів, с. Миколаївка, с. Залізний Міст – 5 учнів, с. Прогрес – 13 учнів, с. Карповичи – 14 учнів.

Якісний склад педагогічних працівників такий:

- Спеціаліст вищої категорії - 18

- Спеціаліст першої категорії – 11

- Спеціаліст другої категорії -2

- Спеціаліст – 1

- Звання «старший учитель» - 9

- Звання «учитель - методист» - 2

- Відмінники освіти – 4

-

2. Методична робота .

Основним завданням методичної роботи є забезпечення неперервності підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогів шляхом їх залучення до різних форм методичної роботи – постійних та епізодичних. У 2013-2014 навчальному році педагогічний колектив продовжив працювати над проблемою «Формування та розвиток життєвих компетенцій учнів в умовах сучасної освіти шляхом впровадження інноваційних технологій.» Використовувались такі форми і методи методичної роботи:

- Індивідуальні: самоосвіта, консультації.

- Колективні:

Ø Вісім постійно діючих методичних об’єднань вчителів:

Ø методичне об’єднання вчителів української мови та літератури та зарубіжної літератури (керівник Болотна Т.В.)

Ø методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (керівник Сенько О.В.)

Ø методичне об’єднання вчителів іноземної мови (керівник Антоненко С.М.)

Ø методичне об’єднання вчителів історії та географії (керівник Бондаренко Т.В.)

Ø методичне об’єднання вчителів художньо-естетичного циклу (керівник Падун О.М.)

Ø методичне об’єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД (керівник Гапоненко Н.В.)

Ø методичне об’єднання вчителів фізичної культури та Захисту Вітчизни (керівник Кекух В.М.)

Ø методичне об’єднання класних керівників (керівник Белянко А.М.).

Ø Творча група вчителів початкових класів (керівник Шевцова О.М.), яка працювала над проблемою «Інтерактивне навчання в початкових классах» та активно впроваджувала досвід С. Русової.

На належному рівні працювали методичні об’єднання вчителів української мови та літератури і світової літератури, початкових класів, фізичної культури та захисту Вітчизни. На високому рівні проводились засідання методичного об’єднання вчителів української мови та літератури (керівник Болотна Т.В.).

Вчителі активно ділились своїм педагогічним досвідом з колегами. Проведено відкриті районні уроки такими учителями: вчителем 3 класу Гапоненко Н.В урок з природознавства «Грунт» (листопад), вихователем групи продовженого дня Курпас Н.Є. відкритий захід «Подорож країною здоров’я» (лютий), відкрите заняття у групі продовженого дня у формі усного журналу провела Полєщук С.В. « Наші пернаті друзі» (листопад), Здота Г. Є. 9 клас, біологія «Кишково – шлункові захворювання» (грудень).

Вчителі школи друкуються у фаховій пресі: вчитель-методист Романенко Н.М. у журналі «Русская школа» №5 2013 р. «Погорельці в жизни и творчестве руських писателей ХІХ века Антония Погорельского и А.К. Толстого, Гапоненко Н.В. – на сайті «Початковий вісник» розмістила урок «Грунт».

На належному рівні проведено тижні: психології, основ здоров’я. Бажає покращення проведення тижнів: педагогічної майстерності, гурткової роботи, профорієнтації. В рамках тижня до 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка були проведені різноманітні заходи.

У школі створено банк позитивного педагогічного досвіду, який дає можливість ефективно проводити основні методичні заходи.

Протягом року були проведені науково-теоретичні семінари:

Ø «Формування основних груп компетентності»

Ø «Використання комп’ютерних технології на уроках математики»

Ø «Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я , як найвищої соціальної цінності»

Ø Адаптація учнів 1-х та 10-х класів

У процесі підготовки до педагогічних рад були розроблені і опрацьовані наступні питання:

Ø Законодавчі документи щодо розвитку освіти України;

Ø Атестація педагогічних працівників – шлях удосконалення педагогічної майстерності.

Ø Стан викладання громадянської освіти

Ø Стан викладання історії

Результати атестації свідчать, що методична робота в школі стимулювала окремих вчителів до підвищення власного педагогічного рівня: У 2013-2014 навчальному році пройшли атестацію 5 учителів. Атестаційний період проводився згідно Положення про атестацію та запланованої роботи атестаційної комісії школи. Вчителі, які атестувалися презентували свій досвід на засіданні комісії. За результатами атестації:

- підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» – 2,

- встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 3,

- підтверджено звання «Старший учитель» - 1,

- присвоєно звання «Старший учитель» - 1

Активізація творчого потенціалу педагогічних працівників сприяла участі вчителів у фахових конкурсах:

- «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі»» брали участь і стали переможцями районного етапу конкурса - Шавоніна Т.П. номінація «Математика», Болотна Т.В. – номінація «українська мова та література», Романенко Н.М. номінація «Світова література», Хоменко О.В. - номінація «Фізика», Захарченко Н.В., Курпас Н.Є. – номінація «Початкові класи», Романенко Н.М., Полєщук С.В. – номінація «Позакласний захід», Генджало Н.А. стала лауреатом конкурсу у номінації «Історія».

У обласному етапі Романенко Н.М. отримала диплом І ступеню Романенко Н.М. у номінації «Позакласний захід» і диплом ІІІ ступеня у номінації «Російська мова та світова література», Шавоніна Т.П. – диплом ІІ ступені у номінації «Математика», Полєщук С.В. – у номінації «Позакласний захід»

Шкільним психологом Пічевсько. Ю.А. проведені психолого - діагностичні дослідження згідно річного плану:

- психодіагностична робота (групова та індивідуальна форма);

- консультаційна робота;

- корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (групова та індивідуальна форма);

- психологічна просвіта;

- психопрофілактика;

- навчальна діяльність;

- організаційно-методична робота;

Для всіх членів педагогічного колективу були проведені консультації з планування, ведення шкільної документації, підвищити свій фаховий рівень дає можливість методичний кабінет.

Належна робота здійснюється в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової підготовки. План курсової підготовки виконано.

Поновлено банк обдарованих дітей, розроблено план роботи з ними, відповідно до плану ведеться робота.

Однак, поруч з позитивними результатами в роботі педагогічного колективу є ряд недоліків:

Ø відсутність глибокого аналізу успіхів і недоліків

Ø немає значних змін у забезпеченні навчально-виховного процесу необхідними наочними посібниками, роздатковим та дидактичним матеріалом.

Ø недостатня накопиченість кращих освітянських доробок школи

Ø на низькому рівні науково-дослідницька робота

Ø відсутні творчі зв’язки з аналогічними підрозділами інших шкіл області, вищих навчальних закладів

Ø не проводиться робота з розробки авторських навчальних програм.

3. Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2013 – 2014 навчального року робота педагогічного колективу була спрямована на охоплення дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2014 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років, а це 31 учень. З 342 учнів школи двоє навчалися на індивідуальній формі навчання за станом здоров'я, впроваджено інклюзивну форму навчання у 10 класі. Крім того 1 учень закінчив старшу школу екстерном.

У школі впроваджена певна система роботи щодо профільного навчання, у 8 та 9 класі проводилась допрофільна підготовка. З цією метою була налагоджена робота класу з поглибленим вивченням української та іноземної мови, враховуючи потреби учнів та можливості школи у 10-х класах сформовані профілі: історичний, української філології , в 11-х класах – історичний та української філології. Продовжували роботу курси за вибором: «Риторика» - 3 клас, «Основи споживчих знань» - 5 клас, логіка – 4 клас, інформатика – 6 клас, працював факультатив Проти СНІДу – 10-б клас, 11- б клас. Учні нашої школи традиційно є активними учасниками олімпіад з базових дисциплін, протягом 2013 – 2014 року у І етапі брали участь 167 учнів, ІІ етапі 64 учнів, ІІІ етапі - 8 учнів (Риндич Людмиля – 11а клас нагороджена диплом 3 ст. з української мови та літератури, Горовая Наталія – 8 клас - дипломами 3 ст з хімії, фізики, географії. Недоліком підготовки до предметних олімпіад залишається безсистемна робота вчителів з окремих предметів: математики, іноземної мови, історії.

У ІІ етапі Міжнародного конкурсу імені П. Яцика брали участь 7 учнів школи. Риндич Людмила – учениця 11 а класу (вчитель Курпас Н.І.) зайняла І місце та 10 м. у ІІІ етапі.

Учні 9 класу (вчитель Кривенко Н.Є.) стали переможцями районної та брали участь в обласній краєзнавчій акції «Безсмертний, як саме життя» (до 200-річчя від дня народження Т.Шевченка).

Цього року учасниками Міжнародного конкурсу «Лелеченя» брали участь 12 учнів 5-10 класів (вчителі Генджало Н.А, Гребенник О.І.), золотих дипломів отримано 3, срібних – 2, бронзових – 3, у Міжнародному конкурсі «Грінвіч» - 13 учнів школи та “Пазл ” (6 учнів) (вчитель Антоненко С.М.), у Міжнародному конкурсі «Левеня» - 2 учні і отримали відмінний результат, Міжнарожному конкурсі «Кенгуру» - 14, 5 учнів отримали сертифікат «добре».

Горовая Наталія учениця 8 класу (вчитель Хулап Г.М.) брала участь у обласному етапі МАН «Популяція конвалії лікарської в лісах Семенівського району» та виборала 2 м. у ІІ українському регіональному етапі Міжнародного конкурсу «Природа. Человек. Страна.», а в районному конкурсі «Птах року – 2013» учні 8-го класу (вчитель Хулап Г.М.) посіли І місце.

Команди Семенівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів (вчителі фізичної культури Кекух В.М., Разумейко П.Ф., Чайка Ю.І.) брали активну участь у районних спортивних змаганнях.

У 3, 4, 5, 9, 10-х та11-х класах було проведено зрізи знань з математики (контрольні роботи) та з української мови (диктант). Всі учні в цілому освоїли програмовий матеріал.

За підсумками навчального року 2013-2014 учні 3 – 11 показали такий рівень навчальних досягнень: високий рівень – 14 учнів (4 %) достатній - 93 учня ( 30 %), середній – 7 учнів (2 %), початковий рівень – 0 учнів (0%). Четверо випускників нагороджені Золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та отримали атестати з відзнакою. 10 учнів нагороджені Похвальним листом за високі досягнення у навчанні.

4. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховнийпроцесс


Упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій визначено Національною доктриною розвитку освіти. В школі функціонують 1 кабінет інформатики ( 14 одиниць), кількість комп’ютеріввсього складає 16 одиниць, є підключення до мережі Інтернет.
Протягом 2013 – 2014 навчального року продовжено діяльність працівників школи щодо підвищення рівня оволодіння навичками роботи з комп’ютером. Із цією метою на навчальний рік було заплановано роботу кабінетів інформатики з урахуванням часу для індивідуальних занять учителів.
Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентно-спроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є упровадження в освітню практику педагогічних інновацій,інформаційно-комунікаційних технологій навчання,оновлення змісту усього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

Учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

5. Виховна та позакласна робота.

Цілком очевидно, що навички управління суспільством стануть надбанням людини тоді, коли вони будуть прищеплені в дитячі роки, а участь в учнівському самоврядуванні сприятиме набуттю вихованцем необхідних знань, умінь і досвіду соціальної дії.

Пріоритетними напрямками у виховній роботі залишалося забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. Виховна робота проводилася вчителями, класними керівниками, вихователями груп продовженого дня, керівниками гуртків: «Чарівний папір», «Сольного співу», «Рівний – рівному», «Туристичний», «Екологічний», «Волейбольний», «Ерудит» під керівництвом заступника директора з виховної роботи Белянко А.М. та педагога-організатора Ткаченко А.М. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована на реалізацію виховної теми у школі «Формування соціальної компетентності школярів через виховання загальнолюдських духовних цінностей та естетичної культури» через завдання основних орієнтирів виховання :

1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей.

3. Ціннісне ставлення до праці.

4. Ціннісне ставлення до природи.

5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

6. Ціннісне ставлення до себе.

Учнівська рада «Альтаїр» (голова Риндіч Людмила) є виконавчим органом учнівського самоврядування, який активно сприяє створенню згуртованого колективу як дієвого засобу морального виховання особистості, формуванню в учнів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків, виробленню навичок майбутніх організаторів. До учнівської ради потрапляють найуспішніші, найактивніші та учні, які користуються авторитетом і довірою своїх однокласників (Тищенко Леся, Сухотська Аліна,

Наполов Дмитро, Вертебна Анастасія, Лисенко Юлія, Поліщук Ірина, Зволь Валентина, Усова Світлана, Островерхова Наталія, Мироненко Анастасія та інші).

Учнівська рада готує та проводить чимало заходів, а також приймає участь у районних та обласних конкурсах, акціях, в яких стає переможцями.

За 2013-2014 н. рік учнівська рада стала лауреатом обласного конкурсу «Духовні Святині Чернігівщини» за роботу «Духовні святині Семенівщини» (Грамота Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації Позашкільного навчального закладу «Центру дитячого та юнацького туризму і екскурсій»).

Переможцем районних акцій «Подаруй квіти ветерану» - ІІІ місце Грамота відділу освіти Семенівської райдержадміністрації та районної Ради старшокласників), переможцем акції «Ялинка» (Грамота відділу освіти Семенівської райдержадміністрації та районної Ради старшокласників),

переможцем районного конкурсу шкільних медіа (газет) – ІІ місце.

Голова учнівської ради Риндіч Людмила стала переможцем (І місце Диплом відділу освіти Семенівської райдержадміністрації) районного заочного конкурсу «Я лідер і за мною майбутнє».

Отримали Подяку відділу освіти та РРС за участь в районній акції «Садимо дерева – відроджуємо землю 2013р.», зайняли ІІІ місце в районній акції «Зелений вінок пам’яті» і нагороджені Грамотою відділу освіти Семенівської райдержадміністрації і районної Ради старшокласників .

Стали активними учасниками районної виставки декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби рідний край» прийняли участь у районному конкурсі плакатів ІІ місце (Риндіч Л.)та фотокарток (Полєщук Ю.) «Молодь за здоровий спосіб життя».

У цьому році було проведено багато різноманітних заходів в яких активними були саме лідери шкільного самоврядування : відкрито шкільний музей; проведено свято до 100-річчя школи; вечір відпочинку «Міс Осінь -2013. Червоне та Чорне»;свято до Дня працівників освіти, тиждень здорового способу життя (випуск газет, плакатів,агітаційних листівок, буклетів), з учнями 2 класу проведено «Свято здоров’я»тиждень ялинки «Збережи ялинку» ( конкурс газет, конкурс віршів та пісень про ялинку, кліпи, флешмоб, поробок), проведені новорічні ранки та вечір, лінійка до Дня соборності України «Велична і свята, моя ти Україно!», оформлено газету по Крутах, проведено спортивно-розважальний конкурс до Дня захисника Вітчизни «Лицарі нашої школи» для учнів 6-7 кл,проведено виставку декоративно-ужиткового мистецтва «Таланти твої, рідна школо»,весняну толоку по прибиранню території школи, акцію «Садимо дерева – відроджуємо землю» ( висаджено 70 туй, 10 кущів катальпи чудової, близько 100 кущів айви),проведено посвяту в барвінчата учнів 2 класу, проведено лінійку-реквієм до 28 річниці Чорнобильської катастрофи «Гіркий полин твоєї долі, Україно…» для учнів 8-11 класів, проведено акцію до Дня Перемоги «Подаруй квіти ветерану» та інші заходи.

Лідери шкільного самоврядування та шкільний прес-центр випускали щоквартально шкільну газету «Шкільний вісник».

У цьому році шкільне самоврядування недостатньо приділяло увагу питанню дисципліни та порядку, особливо чергуванню учнів в коридорах ( голова центру дисципліни та порядку Вертебна А. ).

Можна сказати, що лідери шкільного самоврядування є активними помічниками педагогів по вихованню молодого покоління (громадянське , екологічне, естетичне, етичне, фізичне виховання та виховання здорового способу життя).

Згідно річного плану роботи у школі проведено протягом року тижні:

правознавства і психології ,безпеки життєдіяльності,етики і художньої культури, музичного мистецтва, профорієнтації, основ здоров’я, інформатики, патріотичного виховання, фізики та астрономії, педмайстерності


6. Профорієнтаційна робота.
Профорієнтаційна робота у Семенівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, упорядкування клумб, розширення знань про професії на уроках та в позаурочний час.

З метою розширення меж профорієнтаційної роботи організовано та проведено спільно з районним центром зайнятості для учнів 9-11 класів зустріч – лекція «Ярмарок професій». Для учнів 11-х класів провідним спеціалістом РЦЗ Холодило О.В. були проведені профорієнтаційні уроки щодо популяризації робітничих професій. Працював термінал по профорієнтації та мобільний стенд « У світі професій» та проводилися зустрічі з представниками навчальних закладів різних рівнів акредитації.

7. Соціальний захист. Робота соціального педагога та практичного психолога.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій, кількість дітей у них становить:

Сиріт та позбавлені батьківського піклування – 6;

- інвалідів – 9

- дітей, постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи – 325

- багатодітних сімей - 25

- неблагополучних сімей - 2

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи, діти сироти та інваліди першочергово забезпечуються путівками на оздоровлення, харчуванням. З опікунами дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класними керівниками, адміністрацією школи. Для них за підтримки відділу освіти, служб райдержадміністрації проводяться заходи до Дня Святого Миколая та Дня захисту дітей, екскурсії .

Соціальний педагог Здота Н.С. та практичний психолог Пичевська Ю.А. здійснювала свою роботу відповідно Законів України за такими напрямками:

- психодіагностична робота (групова та індивідуальна форма);

- консультаційна робота;

- корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (групова та індивідуальна форма);

- психологічна просвіта;

- психопрофілактика;

- навчальна діяльність;

- організаційно-методична робота;

виконано протягом року такі види робіт:

- організаційні;

- діагностичні;

- консультаційні;

- профілактичні

- зв’язок з громадськістю.

Проведено протягом навчального року рейди « Урок», « Куріння», «Запізнення на перший урок», «Базар».

Проводилась робота з багатодітними сім'ями, діти з багатодітних сімей брали участь у конкурсі « Таланти багатодітної родини».

Організація роботи практичного психолога та соціального педагога базувалася на поєднанні таких компонентів: психологічного супроводу розвитку учнів; заходів, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень; запиту і специфіки навчального закладу; власного плану діяльності.

1. Робота з дітьми (адаптація до умов навчального закладу та особливостей навчально-виховного процесу; вивчення психологічних особливостей дитини/колективу; корекція та розвиток індивідуально-психологічних особливостей; профілактика та подолання асоціальних проявів в поведінці дітей, негативних явищ в учнівському середовищі; формування життєвої компетентності, здорового способу життя).

Робота з педагогічними працівниками (психологічна просвіта/консультування з актуальних питань навчально-виховного процесу, особистісної сфери; психологічний супровід організації роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби; попередження професійних труднощів у роботі (самоаналіз професійної діяльності педагогів); формування переконання про цінність іншої людини, моральні мотиви поведінки).

Робота з батьками (психологічна просвіта/консультування з питань особливостей розвитку дитини на різних вікових етапах; вивчення особливостей сімейного виховання, мікроклімату).

2. Формування психологічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу.

3. Формування психологічної готовності учасників навчально-виховного процесу до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами та психологічний супровід навчально-виховного процесу в умовахінклюзивної освіти(за суб’єктами: - діти, - батьки, - педагогічні працівники).

4. Психологічний супровід профільного, допрофільного навчання та випускників під час зовнішнього незалежного оцінювання.

5. Психологізація навчання та технології створення комфортного освітнього середовища в навчальному закладі.

6. Профілактика насильства в шкільному середовищі, захист честі і гідності дитини.

7. Профілактика торгівлі дітьми, підвищення рівня обізнаності щодо попередження торгівлі людьми.

Робота з метою реалізації програм здійснювалася згідно планів.

Протягом навчального року практичний психолог здійснювала психологічний супровід учнівської молоді, метою якого є створення в освітньому закладі умов для максимально успішного особистісного розвитку, навчання і соціалізації дитини.

З метою забезпечення успішної адаптації учнів 1, 5, 10- х кл. психологом разом з кл. керівниками було проведено роботу щодо визначення домінуючих мотивів (1,10 кл.), тривожності (5,10 кл.), самооцінки (10 кл.), мікроклімату класу (5,10 кл.), шкільної зрілості (1 кл.). Щодо адаптації учнів 1 кл. то з ними було проведено 17 занять, направлених на формування довільності поведінки (вміння працювати за зразком і по правилу), працювати в колективі, тренування зосередженості, пам’яті та уваги. Після проведених досліджень по адаптації 1 кл. було проведено батьківський семінар «Перший раз у перший клас».

По результатам проведених діагностичних досліджень процесу адаптації учнів 10-х класів було проведено міні – лекцію для батьків «Особливості соціально – психологічної адаптації учнів 10-х класів до навчання в умовах багатопрофільної школи».

Педагогам було надано рекомендації щодо особливостей психолого – педагогічного супроводу процесу адаптації учнів 1, 5, 10-х кл.

Всі результати досліджень доводилися до всіх учасників навчально-виховного процесу під час консультацій, консиліумів, виступів перед педагогічним колективом на педрадах, семінарах, нарадах , виступів перед учнями та батьками. За результатами досліджень проводилася просвітницька та корекційно-розвивальна робота.

Проводилась робота по реалізації просвітницьких програм, зокрема програми «рівний - рівному».

Головна мета роботи за програмами «рівний-рівному» - направленість на здоровий спосіб життя та життя без насильства.

Учні зверталися за допомогою, на консультації індивідуально та малими групами.

Організаційно-методична робо соціального педагога та практичного психологаохоплювала різні види діяльності:

- планування річне і поточне; загальне та за різними напрямками роботи;

- складання звітів про виконану роботу;

- організаційно-методична підготовка психологічного супроводу учнів;

- обробка результатів психодіагностики;

- підготовка до проведення групових занять, тренінгів;

- підготовка до виступів на педрадах, семінарах, нарадах;

- підготовка до виступів на батьківських зборах;

- робота в бібліотеці, мережі Internet, самоосвітня робота;

- підвищення фахового рівня;

- участь у методичних міських заходах, обмін досвідом з колегами.


8. Співпраця з батьками.


Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Батьківські комітети класів та школи розглядають на своїх засіданнях питання виховання в сім’ї, запрошують на ці засідання батьків, які ухиляються від своїх батьківських обов’язків, проводять бесіди з підлітками, що знаходяться на внутрішкільному обліку (на кінець року їх кількість складала 2 учнів). Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Сім’ї, які потребують посиленої уваги відвідувалися з представниками відділу освіти, служб райдержадміністрації, представниками правоохоронних органів. За результатами відвідувань складають акти обстежень житлово-побутових умов.
Однією з традиційних форм роботи з батьками у школі є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники РВУМВС, центру зайнятості, районного відділу юстиції, центральної районної лікарні, прокуратури. У кожному класі проводяться батьківські збори 4 рази на рік, загальношкільні збори – двічі на рік.

9. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.
Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту» , «Про охорону дитинства» , Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів, діти з малозабезпечених сімей, діти під опікою забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів 1-11 класів відбувається згідно графіку на перервах у їдальні ( вересень- лютий). Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров'я, Тижня безпеки життєдіяльності, тижня здорового способу життя,бесіди з лікарями, зустрічі з представниками Червоного хреста, зустріч з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на заходах у класах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом. Щомісяця медична сестра проводить рейди здоров’я та випускає санбюлетень з профілактики захворювань. У школі проведено День цивільного захисту та тиждень безпеки життєдіяльності (травень) за участю представників служб: МЧС, ЦРЛ, пожежного підрозділу, газу, прикордонної служби, РЕМ.

10. Охоплення учнів харчуванням

У 2013-2014 навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей. Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні.

Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче харчування для дітей з малозабезпечених сімей та учнів початкової ланки, які не мають статуса постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС. Гарячим харчуванням було охоплено 103 учня 1 – 4 класів, що становило 100 %. Серед учнів 5 – 11 класів харчувалося у шкільній їдальні 229 учнів ( 96 % від загальної кількості учнів середньої та старшої ланок у школі). Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу. Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню на підставі примірного двотижневого меню – розкладки та затверджувалося директором школи. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім’ї дітей різного віку. Проінформовано всіх батьків про правила одержання безкоштовного харчування та вимоги до оформлення документів під час його відсутності.

11. Літнє оздоровлення та відпочинок дітей у 2014 році»

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей з 02 по17 2014 року на базі школи працював дитячий пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням «Барвіночок».

План виховної роботи насичений різноманітними заходами та складався з урахуванням побажань дітей. Ураховуючи всі об’єктивні та суб’єктивні можливості, рівень розвитку й вихованості та реальні запити учнів, виховна робота у «Барвіночку » мав на меті комплексну реалізацію пріоритетних напрямків виховання, зокрема патріотичного, морального, естетичного, фізичного, екологічного, які тісно взаємопов’язані, доповнюють одне одного.

На належному рівні буде забезпечено дворазове харчування та медичне обслуговування у таборі. Підтримується санітарно – гігієнічний стан приміщень для відпочинку в закладі. Забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності серед дітей у дитячих закладах відпочинку, проводилося цільове інструктування учнів перед кожним їх виходом за межі шкільної території.

Цього року вихованцями табору стали 94 учнів 1-7 класів. Під час перебування у таборі проведено цікаві масові заходи: екскурсії до міського музею, музичної школи, по Екологічній стежині , конкурси, розваги. тощо. До проведення заходів були залучені працівники міської бібліотеки, будинку творчості та інших служб міста.

12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, інформація доводиться до відома батьків, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено куточок по безпечній поведінці «Допоможі собі сам» . Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові та на засіданні педагогічної ради .
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків (проводяться інструктажі відповідно вимог, виховні заходи, зустрічі з медичною сестрою та представниками ДАІ, бесіди з батьками, лекторії для різновікових груп, тижні безпеки життєдіяльності та здоров’я тощо) створюються безпечних умов навчання ( складаються акти готовності школи до нового навчального року, перевіряється наявність правил безпеки в майстернях, кабінетах та класних кімнатах, спортивному залі, оформлені листки здоров’я, кабінети фізики, хімії, інформатики, майстерні забезпечені протипожежним інвентарем, аптечками, проводиться перевірка світлового, теплового та повітряного режиму у школі). Разом з тим трапився 1 випадок травматизму дитини в позаурочний час. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. Протягом року зафіксована одна травма (перелом руки в учня 8 класу) під час перерви через необережність.

13. Цивільний захист

На виконання вимог Кодексу з ЦЗ, Постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 р. № 814, плану підготовки цивільного захисту на 2014 р. у школі проводилася відповідна робота.

Основні завдання щодо підготовки цивільного захисту (далі ЦЗ) на 2013-2014 н. р. школою в цілому виконані.

Адміністрація школи здійснювала перевірку реалізації заходів державної політики у сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, цивільного захисту (цивільної оборони), стану організації роботи з питань пожежної безпеки, готовності школи з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ці питання розлядалися на нараді при директорі.

Проводилося навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників школи відповідно до Типової програми навчання працівників навчальних закладів у галузі.Згідно з планом Дня ЦЗ 19.04.2014 р. проведено теоретичні та практичні заняття з учнями 1-11 класів школи.

Умілі навички показали старшокласники з питань надання першої медичної допомоги.

Проведення евакуації показало здатність колективу швидко й організовано вивести дітей з приміщення школи..

Навчання учнів проходить за програмами «Основи здоров’я», «Основи безпеки життєдіяльності», «Захист Вітчизни».

У школі з урахуванням надходження нових документів поновлені куточки ЦЗ, «Основи здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності».

Навчально-матеріальна база школи потребує поновлення

14. Фінансово-господарська діяльність.


Будівля школи прийнята в експлуатацію 49 років назад. Але не зважаючи на вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Є потреба ремонту дах основної будівлі школи та надвірний туалет, необхідна закупівля наочних посібників, мультимедійної дошки, меблів у класні кімнати, холодильника для їдальні. За позабюджетні кошти (батьківська та спонсорська допомога) здійснюється ремонт шкільних приміщень та класних кімнат, поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх туалетів.

Працівниками бухгалтерії та членами шкільної комісії планово проводиться інвентаризація майна, Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.
Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи , по можливості, поступово поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізуються дерева, кущі, поступово оновлюється саджанцями шкільний сад. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи. Проведено роботи по спортивному майданчику, відремонтовані, укріплені спортивні споруди.

Велика робота по благоустрою шкільного подвір’я та проведення ремонтних робіт проводиться за допомогою батьків які , тим самим допомагають своїм дітям у навчанні, підтримують педагогічний колектив, бачать реально можливості своїх дітей, прислуховуються до порад вчителів. Тим самим сприяють розвитку дитини як людини.


15. Управлінська діяльність.


Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників та вихователів. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Підключенням школи до мережі Інтернет дає можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами.

Постійно поновлюється інформація на сайті школи.

Впроваджено в роботу школи програма «Курс».
Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, стан відвідування учнями школи тощо. Протягом року були проведені наради при директорі, педагогічні ради: «Стан викладання громадянської освіти у 3-4 класах», « Спільна робота школи, сім’ї та громадськості у формуванні системи морально-етичного виховання», «Стан викладання історії», « Стан роботи з учнями на індивідуальній формі навчання та інклюзивне навчання». Видані накази: «Стан викладання математики у 2-4 класах», « Стан викладання математики у 5- 11 клдасах», «Актуальні проблеми формування навичок здорового способу життя», « Стан викладання предмету Основ здоров’я».

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва Семенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим директор надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.
На жаль поряд з гарними досягненнями і результатами, не з нашої вини , а через байдужість багатьох батьків, не зрозуміле прикриття порушень дисципліни, пропусків уроків та інших негативних проявів поведінки, які суперечать Статуту школи та нормативним документам про освіту, ми маємо і не дуже приємні приклади у шкільному житті:

- пропуски без поважних причин, не підтверджені документом про які надаємо інформація до відділу освіти ( у порівнянні з минулим навчальним роком кількість пропусків уроків без поважних причин значно зменшилася);

- діти не серйозно відносяться до підготовки домашніх завдань:

- недотримання вимог щодо зовнішнього вигляду:

- вільний час – це жорстокі ігри у комп’ютерах;

- батьки ігнорують запрошення до школи.

В школі про це ведеться мова постійно, і контролюється в рамках дозволеного, але прояви такої поведінки дітей , з боку батьків здебільшого не контролюються.

16. Робота бібліотеки.

Статистичні дані про бібліотеку:

Фонд підручників: 9449 примірників;

Фонд художньої літератури: 6081 примірнтків;

Кількість читачів-учнів: 342 користувачі

Кількість читачів-вчителів:34 користувачі

З метою вдосконалення бібліотечно-інформаційного, культурно-просвітницького забезпечення навчально-виховного процесу школи протягом 2013 - 2014 н. р. бібліотекою школи була проведена належна робота відповідно до спланованих у річному плані роботи напрямків:

1. Обслуговування читачів.

Робота по обслуговуванню читачів має належний рівень. Вона була спрямована на популяризацію та рекламу бібліотеки , книги як інформаційного пізнавального джерела.

Одними з ефективних і найпоширеніших форм популяризації бібліотечно-бібліографічних знань учнів є бесіди та голосні читання. Бесіди проводилися під час запису учня до бібліотеки, при рекомендації йому книг, при її поверненні тощо. Голосні читання – поширена технологія спілкування бібліотекаря з читачами. Стали використовувати даний напрямок роботи у зв’язку з тим, що в бібліотеці немає чи не вистачає художньої літератури по шкільній програмі. Бесіди та голосні читання є результативними формами роботи бібліотеки, а тому дану роботу слід продовжувати і далі.

У 2013-2014 навчальному році було проведено заняття з основ бібліотечно –бібліографічної та інформаційної культури , які орієнтовані на формування в учнів уміння самостійно здобувати знання, здійснювати пошук додаткової інформації, використовуючи бібліотечно-бібліографічні знання та навички. Система бібліотечних уроків в нашій школі підпорядкована формуванню у школярів свідомого і зацікавленого ставлення до книги, потреби у систематичному читанні, навичок самостійного вибору книг для читання і їх пошуку у бібліотеці, вмінь правильно читати книгу, користуватися довідковими виданнями і періодикою, застосовувати одержані знання та вміння у оволодінні основами наук, громадській роботі, самоосвіті тощо.

Вагоме значення й значну допомогу як для бібліотекаря, так і для вчителя мають тематичні папки. Вони допомагають учням у підготовці до уроків, у написанні рефератів, доповідей, повідомлень, для самоосвіти. Тематика матеріалів підібрана з урахуванням актуальності проблем, що цікавлять учнів. Матеріали постійно доповнюються і дану роботу потрібно продовжити в наступному навчальному році.

Книжкова виставка – найпоширеніша в бібліотеці технологія масової роботи з читачами. В бібліотеці експонувалися тематичні, жанрові виставки тощо. Вибір літератури для них визначався завданнями, які має розв’язати бібліотека в національному та патріотичному вихованні учнівської молоді, в підготовці школярів до самоосвіти, саморозвитку і самовиховання. Основна мета книжкових виставок – це реклама книжкового фонду, а отже, і залучення нових читачів до бібліотеки. Тому у 2014-2015 навчальному році необхідно продовжити використовувати книжкові виставки як одну із ефективних форм популяризації книжкового фонду.

Інформаційна робота бібліотеки здійснюється також у формі бібліографічних, інформаційних та рекомендаційних списків.

2.Організація книжкових фондів та каталогів

- Проведено ряд заходів по підготовці бібліотеки до районного огляду стану підготовки бібліотеки до нового навчального року

- Проаналізовано забезпеченість учнів підручниками на 2013-14 н.р.. Відсоток забезпеченості підручниками такий:

- 1-ші кл. – 100%

- 2-гі кл. – 100%

- 3-ті кл. – 100%

- 4-ті кл. – 100%

- 5-ті кл. – 100%

- 6-ті кл. – 100%

- 7-мі кл. – 100%

- 8-мі кл. – 100%

- 9-ті кл. - 100%

- 10-ті кл. – 88%

- 11-ті кл. – 100%

Робота по організації книжкових фондів та картотек має належний

рівень.

Всі книги, брошури, журнали та підручники, що надходять до шкільної бібліотеки, є державною власністю. Саме це зобов’язую бібліотекаря вести чіткий і систематичний облік бібліотечного книжкового фонду, знати всі книжки та їх кількість, що знаходиться і зберігається в бібліотеці, забезпечити його збереженість. На жаль стан комплектування бібліотечного фонду погіршується з кожним роком. Перш за все через відсутність стабільного державного фінансування бібліотеки школи, що негативно впливає на поповнення фонду та задоволення читацького попиту.

Картотеки є основною частиною довідкового апарату бібліотеки, яким успішно користуються і бібліотекар, і вчителі, й учні. У них цілеспрямовано та багатоаспектно розкрито весь фонд шкільної бібліотеки. Картотеки є важливим засобом популяризації книг та керівництва дитячим читанням. Планується продовжувати доповнювати картотеки бібліотеки та при необхідності створювати нові для задоволення інформаційних потреб учнів.

3. Робота з активом читачів:

- ремонт книг;

- знепилювання фонду;

- робота з боржниками;

- допомога при видачі підручників;

- обробка нової літератури, що надійшла до бібліотеки

- штемпелювання літератури та нових підручників

- допомога в проведенні масових заходів та бібліотечних уроків.

Робота бібліотеки з активом читачів має достатній рівень. Проте недоліком даної роботи є не системний, епізодичний характер такої співпраці. В наступному році основним завданням має бути плановий підхід до організації і проведення роботи та забезпечення якісної співпраці активу з учнями школи. З цією метою залучати до проведення масових заходів, обробки бібліотечного фонду та ін.

4. Обслуговування вчителів

Робота з вчителями має достатній рівень. В основному це була робота по забезпеченню методичними матеріалами вчителів-предметників, педагога-організатора та класних керівників. У наступному навчальному році слід продовжувати дану роботу, але звернути увагу на аналіз учительських читацьких інтересів, створення циклу освітніх виставок, проведення разом з учителями заходів щодо популяризації книги та читання.

5. Робота з батьками:

Робота з батьками має достатній рівень. Співпраця бібліотекаря з батьківською громадськістю є важливим фактором, який впливає на результативність роботи шкільної бібліотеки в популяризації бібліотечно-бібліографічних знань школярів, формування їх бібліотечної грамотності і культури, розвиток читацьких інтересів. Основою роботи шкільного бібліотекаря з батьками юних читачів є вивчення ролі сім’ї в читанні дітей. Доцільно використовувати діяльнісні форми і методи в роботі: виступи на батьківських зборах, анкетування батьків із метою залучення до співпраці з бібліотекою, створення рекомендаційних списків та бібліографічних покажчиків для батьків, на сайті школи створено електронну сторінку «Сторінка для батьків».

6. Підвищення кваліфікації.

Бібліотекарь школи постійно беру участь в районних семінарах бібліотечних працівників, що дає змогу підвищувати свій професійний рівень, бере участь у нарадах та педрадах школи.

Організаційно-методична робота бібліотеки має належний рівень. Своєчасно та кваліфіковано проводиться підготовка планів роботи та інших звітних документів бібліотеки. Продовжити виконувати дану роботу в наступному навчальному році.

17. Проблеми, що залишаються для подальшої роботи:
1. Необхідність будувати навчально-виховний процес так, щоб у ньому

багато часу займало не пасивне сприймання навчальної інформації, а

активна, самостійна, пошукова діяльність учнів, що сприяло б

підвищенню навчальної мотивації учнів на компетентнісній основі на

всіх ступенях навчання;
2. Постійне впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний

процес;
3. Друкування власних доробок педагогів у періодичних виданнях; 4. Посилити роботу з обдарованими дітьми.
5. Зміцнення матеріально-технічної бази школи, поповнення сучасною

комп'ютерною технікою.

6. Недостатнє сучасне оснащення кабінету фізики, хімії, біології.

7. Ремонт спортивної зали та поновлення необхідного спортивного обладнання та інвентарю.

Директор школи звітувала перед педагогічним колективом, батьками, громадськістю. Під час обговорення доповіді виступили заступники директора школи Хулап Г.М. - про впровадження до профільної та профільної підготовки на наступний рік, викладання нових курсів та заступник директора з виховної роботи Белянко А.М. про систему виховної роботи школи, про шкільне самоврядування. З оцінкою діяльності школи виступила голова Ради школи Марущенко О.Ю. її підтримали члени батьківського комітету.
Було проведено голосування оцінки роботи школи. Лічильна комісія на чолі з її головою, членом Ради школи, представниками батьківського комітету підтвердили, що більшістю голосів робота школи визнана задовільною.
16. 06. 2014 року

Директор школи О.М.Лупан

Звіт директора Семенівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1 Лупан Оксани Михайлівни за 2012 – 2013 навчальний рік на спільному засіданні педагогічної ради та ради школи (протокол №7 від 11.06 2013 року)

1. Загальна інформація про школу.

Семенівська загальноосвітня школа є комунальною власністю Семенівської районної ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Семенівської райдержадміністрації, якому делеговані відповідні повноваження. У школі є Статут, створені Рада школи, батьківський комітет, рада профілактики, які працюють згідно плану роботи.

Основна будівля школи прийнята в експлуатацію у 1965 році, на території школи розміщені: їдальня і три будівлі у яких розміщені бібліотека, майстерні, класні кімнати, підсобні приміщення. Земельна ділянка, яка належить школі має площу 3,1 га.

У 2012 – 2013 навчальному році працювало 38 педагогічних працівників та 22 працівника з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 366 учнів у 14 класах комплектах, середня наповнюваність класів становить 24 учня.

Якісний склад педагогічних працівників такий:

- Спеціаліст вищої категорії - 16

- Спеціаліст першої категорії – 16

- Спеціаліст другої категорії - 1

- Спеціаліст – 5

- Звання «старший учитель» - 9

- Звання «учитель - методист» - 2

- Відмінники освіти – 4

2. Методична робота .

Основним завданням методичної роботи є забезпечення неперервності підвищення науково-методичного рівня та професійної майстерності педагогів шляхом їх залучення до різних форм методичної роботи – постійних та епізодичних. У 1012-2013 навчальному році педагогічний колектив почав працювати над проблемою «Формування та розвиток життєвих компетенцій учнів в умовах сучасної освіти шляхом впровадження інноваційних технологій.» Використовувались такі форми і методи методичної роботи:

- Індивідуальні: самоосвіта, консультації.

- Колективні:

Ø Вісім постійно діючих методичних об’єднань вчителів:

Ø методичне об’єднання вчителів української мови та літератури та зарубіжної літератури (керівник Болотна Т.В.)

Ø методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (керівник Здота А.М.)

Ø методичне об’єднання вчителів іноземної мови (керівник Семко С.М,)

Ø методичне об’єднання вчителів історії та географії (керівник Генджало Н.А.)

Ø методичне об’єднання вчителів художньо-естетичного циклу (керівник Падун О.М.)

Ø методичне об’єднання вчителів початкових класів та вихователів ГПД (керівник Волкова О.В.)

Ø методичне об’єднання вчителів фізичної культури та Захисту Вітчизни (керівник Кекух В.М.)

Ø методичне об’єднання класних керівників (керівник Белянко А.М.).

Ø Творча група вчителів початкових класів (керівник Гапоненко Н.В.), яка працювала над проблемою «Інтерактивне навчання в початкових классах» та активно впроваджувала досвід С. Русової.

На належному рівні працювали методичні об’єднання вчителів української мови та літератури і світової літератури, початкових класів, фізичної культури та захисту Вітчизни. На високому рівні проводились засідання методичного об’єднання вчителів української мови та літератури (керівник Болотна Т.В.). Вчителі активно ділились своїм педагогічним досвідом з колегами. Проведено відкриті районні уроки такими учителями: Сенько О.В. (грудень) – «Степінь з цілим показником», Романенко Н.М (лютий) «Замилування природою в поезії Ф.І. Тютчева», Болотна Т.В. (лютий) «Дослідження життєвого і творчого шляху О.Кобилянської» - проектна робота. У цьому навчальному році науково-методичною радою ЧОІППО була затверджена збірка Болотної Т.В. «Використання краєзнавчого матеріалу на уроках української мови та літератури».

Вчителі школи друкуються у фаховій пресі: вчитель-методист Романенко Н.М. у науково-методичному журналі №5 березень 2013 р. «Використання ОСК під час вивчення новели О. Генрі «Останній листок»», Гапоненко Н.В. – на сайті «Початковий вісник» розмістила 2 уроки і виховний захід, систематично друкуються роботи учнів учителя Курпас Н.І. у районній газеті «Життя Семенівщини».

На належному рівні проведено тижні: світової літератури, іноземної мови, здоров’я. Бажає покращення проведення тижнів: психології, педагогічної майстерності, гурткової роботи, профорієнтації.

У школі створено банк позитивного педагогічного досвіду, який дає можливість ефективно проводити основні методичні заходи.

Протягом року були проведені науково-теоретичні семінари:

Ø «Формування компетентностей у процесі викладання окремих предметів»

Ø «Використання комп’ютерних технології на уроках української мови та літератури»

Ø «Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я , як найвищої соціальної цінності»

Ø «Стан викладання української мови у 2 – 4 класах»

Ø «Стан викладання світової літератури»

У процесі підготовки до педагогічних рад були розроблені і опрацьовані наступні питання:

Ø Законодавчі документи щодо розвитку освіти України;

Ø Атестація педагогічних працівників – шлях удосконалення педагогічної майстерності.

Ø Стан викладання фізичної культури

Ø Адаптація учнів 5-го класу

Ø Стан викладання іноземної мови у 2 – 4 класах.

Ø

3. Навчальна діяльність учнів.

Протягом 2012 – 2013 навчального року робота педагогічного колективу була спрямована на охоплення дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2013 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилося 6 років, а це 30 учнів. З 366 учнів школи троє навчалися на індивідуальній формі навчання за станом здоров'я. Крім того 3 учнів закінчили старшу школу екстерном.

У школі існує певна система роботи щодо профільного навчання, у 8 та 9 класі проводилась допрофільна підготовка. З цією метою була налагоджена робота класу з поглибленим вивченням української та іноземної мови, враховуючи потреби учнів та можливості школи у 10-х класах сформовані профілі: історичний, української філології , в 11-х класах – технологічний та української філології. Продовжували роботу курси за вибором: у початкових класах- «Основи споживчих знань», «Зарубіжна література», логіка, інформатика – 5 клас, працювали факультативи з математики – 6 клас,Проти СНІДу – 9-а клас, 10-б клас, хімія – 11-а клас.

Учні нашої школи традиційно є активними учасниками олімпіад з базових дисциплін, протягом 2012 – 2013 року у І етапі брали участь 198 учнів, ІІ етапі 138 учнів, ІІІ етапі - 13 учнів (Котляр Катенина – 11а клас нагороджена диплом 2 ст. з української мови та літератури, Лисенко Ю. 10б-клас – дипломами 3 ст з української мови та літератури і біології, Горовая Наталія – 7 клас - дипломом 2 ст з математики. Недоліком підготовки до предметних олімпіад залишається безсистемна робота вчителів з окремих предметів: математики, іноземної мови.

У ІІ етапі Міжнародного конкурсу імені П. Яцика брали участь 10 учнів школи. Котляр Катерина – учениця 11 а класу (вчитель Курпас Н.І.) зайняла І місце та 5 м. у ІІІ етапі. У ІІ етапі конкурсу переможцями стали: Лисенко Юлія 10б клас (вчитель Кривенко Н.Є.) – І м., Воробей Павло 9б клас (вчитель Веретенник Г.П.) – ІІ м, Мотора Ганна та Борзенець Світлана – 4 клас (вчитель Волкова О.В.) – ІІІ м.

У районному етапі конкурсу імені Т.Г.Шевченка брали участь 5 учнів, переможцями стали: Котляр Катерина 11-б клас – І м, Тищенко Леся 10-а клас – ІІ м.

Цього року учасниками Міжнародного конкурсу «Лелеченя» брали участь 12 учнів 5-10 класів (вчителі Генджало Н.А, Гребенник О.І.), золотих дипломів отримано 2, срібних – 6, бронзових – 2., у Міжнародному конкурсі «Грінвіч» - 11 учнів школи (вчитель Антоненко С.М.)

У 4, 5, 9-х та 11-х класах було проведено зрізи знань з математики (контрольні роботи) та з української мови (диктант). Всі учні в цілому освоїли програмовий матеріал.

За підсумками навчального року 2012-2013 учні 3 – 11 показали такий рівень навчальних досягнень: високий рівень – 20 учнів (5%) достатній - 93 учня (25.5 %), середній –0 учнів (0%), початковий рівень – 0 учнів (0%). Двоє випускників нагороджені Золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та отримали атестати з відзнакою. 15 учнів нагороджені Похвальним листом за високі досягнення у навчанні.

4. Виховна та позакласна робота.

Пріоритетними напрямками у виховній роботі залишаються забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. Виховна робота проводилася вчителями, класними керівниками, вихователями груп продовженого дня, керівниками гуртків («Інтелектуал», «Рукодільниця», «Зірниця», «Ансамбль», «Рівний рівному», «Туристичний», «Шаховий», Танцювальний»,) під керівництвом заступника директора з виховної роботи Белянко А.М. та педагога-організатора Ткаченко А.М. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована на реалізацію виховної теми у школі «Формування соціальної компетентності школярів через виховання загальнолюдських духовних цінностей та естетичної культури» через завдання основних орієнтирів виховання :

1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей.

3. Ціннісне ставлення до праці.

4. Ціннісне ставлення до природи.

5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

6. Ціннісне ставлення до себе.

Активним у житті школи було учнівське самоврядування. У школі діє дитячо-юнацька парламентська республіка «Альтаїр» При парламенті діють центри: культури і дозвілля, дисципліни і порядку, бережливих, здорового способу життя, по роботі з молодшими школярами. Силами активістів парламенту під керівництвом досвідченого педагога-організатора Ткаченко А.М. та за допомогою вчителів, класних керівників були проведені шкільні заходи згідно плану роботи та програми учнівського самоврядування: «Я – громадянин свого міста, країни…»

Учнівська рада «Альтаїр» розробила свою програму (івиходячи з районного проекту старшокласників) «Я – громадянин свого міста, країни…» Ця прогама розрахована на 3 роки (до 2016 року). Для реалізації завдань учнівська рада школи разом з координатором через традиційні та не традиційні форми виховної роботи реалізує програму:

- у вересні проведено конкурс на кращу композицію на тему «Мій рідний край – моя земля». Кращі роботи зайняли на місцевій виставці ІІ місце (5 клас, 11-а клас, 10-б клас);

- міський конкурс малюнка «Мій рідний край – рідне місто моє» (ІІ місце заняла робота Усової С. – 8 клас, та подяку отримала Садовникова Т. – 9 клас);

- участь у шкільній та районній літературній прес-толоці. Найкращими визнані роботи: твір Котляр К.-11 клас, вірші Ткаченко Т. – 11 клас, есе учнів 11-б класу, вірш Риндич Л. -10 клас;

- участь у міському конкурсі «Як би мнром був я…» (І місце посіла Риндич Л. -10 клас);

- проведені акції «Насіння для зимуючих птахів», «Годівничка»;

- участь у районному етапі конкурсу «Ялинка», «Новорічна композиція замість ялинки» ( переможці отримали грамоти та призи);

- конкурс плакатів «Молодь обирає здоров’я»;

- участь у Всеукраїнському конкурсі плакатів «Ми за здоровий спосіб життя»;

- найкращі роботи учасників шкільної виставки декоративно-прикладного мистецтва «Таланти твої , рідна школо!» були представлені на районній виставці «Перлини Придесення »;

- волонтерський загін ініціював проведення та участь у районних акціях : «Подаруй квітку ветерану», «Доброго ранку, ветеране», «Ялинка», «Новорічна композиція замість ялинки», «Садимо дерева - відроджуємо землю», «Вчитель не повинен бути самотнім», «провели фоторепортаж «Волонтерський рух на допомогу людям похилого віку»;

- участь у обласному етапі історико-краєзнавчої акції «Духовні святині Чернігівщини»;

- Проведено традиційні свята: Першого та Останнього дзвоника, до Дня захисника Вітчизни, до Дня Святого Миколая, до 8 Березня, заходи до дня виведення військ із Афганістану, «Дзвони Чорнобиля», зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни та ветеранами праці та інші заходи згідно річного плану.

Команди Семенівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів (вчителі фізичної культури Кекух В.М., Разумейко П.Ф., Чайка Ю.І.) брали активну участь у районних спортивних змаганнях:

1.Олімпійський урок – 1 м.

1. З футболу – 2 м. (команда 5 – 9 класів)

2. З волейболу (юнаки) 4 м. (команда 9 – 11 класів)

3. З волейболу 2 м. (дівчата 9 – 11 класи)

4. Крос 3 м.

5. З шахмат 1 м. – (команда 5 – 11 класи)

6. З шашок 4 м. – (команда 5 – 11 класи)

7. Змагання «Олімпійське лелеченя» - 2 м.

8. Гра «Зірниця» - ІІ м. (вчителі Чайка Ю.І., Разумейко П.Ф.)

Також членами учнівського самоврядування систематично перевірялися робочі куточки в класах, стан відвідування учнями школи, проводиться операція «Чистодвір» та «Клумба», «Годівничка», загальношкільні збори та лінійки, здійснювався контроль за чергуванням по школі, організовували дозвілля в після урочний час та традиційні заходи присвячені: Дню Козацтва, Дня Святого Валентина, до Дня вчителя, до Дня людей похилого віку, День Соборності України, посвята в барвінчата та громадяни парламентської республіки «Альтаїр», до Дня Європи, до дня Перемоги, Результати роботи розглядалися та обговорювалися на засіданнях учнівської ради із представниками адміністрації школи, висвітлювалися у газеті «Шкільний вісник»

Згідно річного плану роботи у школі проведено протягом року тижні:

- правознавства і психології

- безпеки життєдіяльності

- світової літератури

- іноземної мови

- профорієнтації

- основ здоров’я

- здоров’я

- патріотичного виховання


5. Профорієнтаційна робота.
Профорієнтаційна робота у Семенівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, упорядкування клумб, розширення знань про професії на уроках та в позаурочний час.

З метою розширення меж профорієнтаційної роботи організовано та проведено спільно з районним центром зайнятості для учнів 9-10 класів зустріч – лекція «Ярмарок професій». Для учнів 11-х класів провідним спеціалістом РЦЗ Холодило О.В. були проведені профорієнтаційні уроки щодо популяризації робітничих професій, учні 1-8 класів брали участь у конкурсі малюнків «Моя майбутня професія». Значна профорієнтаційна робота з учнями свідчить про те, що за минулий навчальний рік майже всі випускники продовжили навчання у закладах різного рівня акредитації.

6.Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються в школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій, кількість дітей у них становить:

- сиріт та дітей під опікою – 8

- інвалідів – 9

- дітей, постраждалих в наслідок Чорнобильської катастрофи – 349

- багатодітних сімей - 21

- функціонально неспроможних сімей - 9

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи, діти сироти та інваліди першочергово забезпечуються путівками на оздоровлення, харчуванням. З опікунами дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класними керівниками, адміністрацією школи. Для них за підтримки відділу освіти, служб райдержадміністрації проводяться заходи до Дня Святого Миколая та Дня захисту дітей, екскурсії .


7. Співпраця з батьками.
Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Батьківські комітети класів та школи розглядають на своїх засіданнях питання виховання в сім’ї, запрошують на ці засідання батьків, які ухиляються від своїх батьківських обов’язків, проводять бесіди з підлітками, що знаходяться на внутрішкільному обліку (на кінець року їх кількість складала 7 учнів, серед яких троє притягнуті до кримінальної відповідальності за крадіжку ) Класні керівники тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Сім’ї, які потребують посиленої уваги відвідувалися з представниками відділу освіти, служб райдержадміністрації, представниками правоохоронних органів. За результатами відвідувань складають акти обстежень житлово-побутових умов.
Однією з традиційних форм роботи з батьками у школі є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники РВУМВС, центру зайнятості, районного відділу юстиції, центральної районної лікарні, прокуратури. У к