/Files/images/1/a_sv_kafe/булінг – копія.png

Алгоритм дій у разі виявлення булінгу

ПЕРШІ КРОКИ

Крок 1.Необхідно повідомити директору школи про випадок булінгу або підозру щодо нього. Це можуть зробити всі учасники освітнього процесу: учні, батьки та педагоги.

Повідомлення мають прийматись усно або письмово, особисто або засобами електронної комунікації.

“Чому це важливо проговорити для вчителів? Тому що часто ми схильні менше приділяти уваги саме усним повідомленням або повідомленням в груповому чаті. Проте всі ці повідомлення від батьків і учнів необхідно вважати саме заявою про булінг”,

Звертатися письмово і казати про це батькам та учням.

“У такому випадку є чітка заява – задокументована, з датою, з реєстраційним номером. У випадку, якщо щось буде зроблено неправильно або дій не буде вжито, письмова заява буде доказом для звернення в інші інстанції”.

Крок 2.Директор впродовж першої доби від отримання повідомлення має обов’язково повідомити про випадок:

· поліції;

· батькам учнів-учасників булінгу;

· службі у справах дітей для того, щоби з’ясувати причини випадку булінгу та усунути їх, а також для соціального захисту дітей, які стали сторонами булінгу;

· додатково – центру соціальної служби для сім’ї та молоді. Цей центр має оцінити потреби сторін булінгу, визначити методи соціальної роботи, визначити та потім надати соціальні послуги, забезпечити психологічну підтримку.

Важливо:Якщо трапився випадок, через який дитина потребує медичної допомоги, то директор обов’язково має викликати швидку.

Крок 3.Директор має скликати засідання комісії з розгляду випадку булінгу впродовж 3-х робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення.

Комісія може розглядати заяву не більше 10-ти робочих днів із дня отримання заяви або повідомлення керівником закладу освіти.

КОМІСІЯ І ЗАСІДАННЯ

Комісія має бути затверджена на початку навчального року. Постійний склад:

· голова (зазвичай це директор);

· педагогічні працівники;

· практичний психолог;

· соціальний педагог;

· представник служби у справах дітей;

· представник центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Варіативний склад комісії: батьки, сторони булінгу та інші представники суб’єктів реагування (органи місцевого самоврядування, засновник закладу освіти або уповноважений ним орган та територіальні органи національної поліції).

Як відбувається засідання комісії:

1.Секретар має повідомити всім членам, заявнику та іншим зацікавленим особам про порядок денний засідання, дату, час і місце проведення, надати або надіслати необхідні матеріали. Це все має відбуватися не пізніше 18-ї години за день до засідання комісії. Тобто, якщо засідання заплановано на вівторок, то не пізніше, ніж о 18-й годині понеділка мають бути поінформовані всі члени комісії.

2.Щоби засідання вважалося правомірним,повинні бути ⅔ її членів. Рішення комісія ухвалює більшістю голосів через відкрите голосування. У випадку, якщо голоси розділилися навпіл, останнім голосом є голос директора, оскільки він є головою комісії.

3.Протягом засідання секретар комісії веде протокол. Є форма цього протоколу, згідно з педагогічних послугах, перераховано їх. А також – які мають бути вжиті інші заходи для усунення причин булінгу, рекомендації для педпрацівників, батьків або інших законних представників неповнолітньої особи.

4.У протоколі зазначається, які рішення ухвалює комісія, визначено потреби сторін булінгу в соціальних та психолого-педагогічних послугах, перераховано їх. А також – які мають бути вжиті інші заходи для усунення причин булінгу, рекомендації для педпрацівників, батьків або інших законних представників неповнолітньої особи.

5.Керівник закладу освіти наказом має оформити протокол засідання комісії.

Діяльність комісії не закінчується на тому, щоби визначити, що робити. Після вжитих заходів вона має далі збиратися на заплановані засідання і моніторити ефективність заходів виховного впливу, визначати, чи треба їх коригувати

Додаток
до Порядку реагування
на випадки булінгу (цькування)
(пункт 8 розділу IV)

ПРОТОКОЛ №_____
засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування)

_________________________________________________________________________________

(Найменування закладу освіти)

«___» _______________ 20___ р. ___________________________________ Час ____ год ____ хв

Підстава: _________________________________________________________________________

(від кого і коли надійшло заява або повідомлення про випадок булінгу (цькування)

________________________________________________________________________________ (стислий зміст заяви або повідомлення)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Присутні:

Члени комісії (_____ осіб) згідно з наказом про склад комісії від _____________ №_______:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Інші особи (______ осіб):

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

СЛУХАЛИ:

І. Затвердження Порядку денного засідання

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ІІ. Розгляд питань Порядку денного засідання1

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ІІІ. Ухвалили рішення про2

потреби сторін булінгу (цькування) в соціальних та психолого-педагогічних послугах

_________________________________________________________________________________

(опис відповідних послуг та відповідальні за їх надання)

заходи для усунення причин булінгу (цькування)

_________________________________________________________________________________

(опис заходів та відповідальні за їх виконання)

заходи виховного впливу щодо сторін булінгу (цькування)

______________________________________________________________________________ (опис заходів та відповідальні за їх виконання)

рекомендації для педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладу освіти щодо доцільних методів здійснення освітнього процесу та інших заходів з малолітніми чи неповнолітніми
сторонами булінгу (цькування), їхніми батьками або іншими законними представниками

_________________________________________________________________________________

(опис рекомендацій і суб’єктів призначення цих рекомендацій)

рекомендації для батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування)

_________________________________________________________________________________

(опис рекомендацій і суб’єктів призначення цих рекомендацій)

Голова комісії ______________

Секретар ______________

_____________________
1 Розділ II доповнюється окремими сторінками.

2 Розділ III доповнюється окремими сторінками.

Процедура подання учасниками освітнього процесу заяви про випадки булінгу (цькування) в школі

Зразок заяви

Директору СеменівськогоЗСО I-III ст.

О.М.Лупан_______________________________(прізвище, ім’я, по батькові заявника)_____________________________

(адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон ______

Адреса електронної поштовоїскриньки ___________________

Заява

Доводжу до Вашого відома, що ___________________________________

_________________________________________________________________

ОПИС СИТУАЦІЇ ТА КОНКРЕТНИХ ФАКТІВ

Прошу терміново провести розслідування ситуації, що склалася.

_______________ ___________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­(дата) (підпис)

ПЛАН заходів щодо профілактики булінгу 2021/2022 навчальний рік
1.Підготовка наказу «Про організацію роботиу закладі освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу у 2021-2022 навчальному році»СерпеньЗДВР
2.Наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування)Вересень, січеньАдміністрація закладу освіти
3.Обговорення та прийняття правил поведінки в класах, оформлення правил у вигляді наочних стендів, презентацій, фото- та відеоматеріалівВересень, січеньСоціальний педагог, класні керівники
4.Організація механізмів звернення та поновлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки булінгу (цькування) – консультативний пункт «Скринька довіри»ВересеньПсихолог, соціальний педагог, класні керівники
5.Оновлення розділу про профілактику булінгу (цькування) і розміщення нормативних документів на сайті закладу освітиВересеньСоціальний педагог
6.Підготовка методичних рекомендацій для педагогів: · з вивчення учнівського колективу; · з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітейЖовтеньЗДВР, психолог, соціальний педагог
7.Оновлення та оформлення тематичного стендуЖовтеньПсихолог, соціальний педагог
8.Підготовка тематичних буклетів за участю лідерів учнівського самоврядуванняЛистопадпсихолог, соціальний педагог
Робота з учителями та іншими працівниками закладу освіти
9.Проведення навчальних семінарів для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагуванняканікулиЗДВР, психолог, соціальний педагог
10.Консультування класних керівників щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагуванняПротягом рокуПсихолог, соціальний педагог
Робота з учнями
11.Проведення тренінгів для учнів різних вікових категорій з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктівПротягом рокуПсихолог, соціальний педагог
12.День відкритих дверей у шкільного психологасіченьПсихолог
13.Конкурс фото- та відеопроєктів щодо запобігання і протидії домашньому насильству та булінгулистопадСоціальний педагог, педагог-організатор, учнівське самоврядування
14.Тиждень толерантностіЛистопадСоціальний педагог
15.Інформаційна акція «16 днів проти насильства»ЛистопадСоціальний педагог, психолог
16.Імітаційна гра для молодших школярів (1-4 класи) «Допоможи другу!»СіченьКласні керівники, психолог, соціальний педагог
17.Імітаційна гра для учнівБерезеньпсихолог, соціальний педагог
середніх і старших класів «Мистецтво спілкування»
18.Бесіди учнів щодо протидії булінгу з представниками підрозділів ювенальної превенції, служби у справах дітей та сім’їКвітеньСоціальний педагог, класні керівники
19.Робота шкільної соціально-психологічної службиПротягом рокуПсихолог, соціальний педагог
Робота з батьками
20.Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьмиПротягом рокуПсихолог, класні керівники
21.Поновлення пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітямВересеньПсихолог, соціальний педагог,
22.Тематичні засідання піклувальних рад класів та закладу освіти щодо запобігання та протидії булінгу (цькування)Протягом рокуАдміністрація закладу освіти, класні керівники
23.Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей1 раз на місяцьЗДВР
Моніторинг освітнього середовища закладу освіти
24.Анонімне анкетування учнів 5-х класів про випадки булінгу (цькування) у школіГруденьЗДВР, психолог, соціальний педагог
25.Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителівКвітеньАдміністрація закладу освіти, психолог, соціальний педагог
26.Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освітиЩомісяцяЗДВР, психолог, соціальний педагог
27.Узагальнення інформації щодо виконання плану заходів з запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освітиТравень, червеньЗДВР, психолог, соціальний педагог

ПЛАН

заходів щодо профілактики булінгу

2020/2021 навчальний рік

№ п/пНазва заходуЦільова аудиторіяТермін виконанняВідповідальний
Інформаційно-профілактичні заходи
1Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти»Педагогічний колективВересеньДиректор
2Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі »Педагогічний колективЖовтеньЗаступник директора з ВР
3Підготовка тематичних буклетів за участь старшокласників9-11 клЛистопадУповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу(цькування
4Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»1 – 11клУпродовж рокуПрактичний психолог Соціальний педагог
5Контроль стану попередження випадків булінгуПедагогічний колентивКвітеньДиректор
6Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу»Педагогічний колективБерезеньПрактичний психолог Соціальний педагог
7Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуваннюПедагогічний колективУпродовж рокуЗаступник директора з ВР Соціальний педагог
8
Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти
1Проведення тренінгів для старшокласників з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів1-11клУпродовж рокуКласні керівники, соціальний педагог, практичний психолог
2Імітаційна гра для молодших школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають»1-4 кл.ЖовтеньУповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу(цькування
3Тиждень толерантності5 – 11ЛистопадРада старшокласників, класні керівники 1-11 класів
4Конкурс плакатів проти насильства9-11БерезеньУповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу(цькування)
5Години спілкування на тему: «Кібербулінг»Учні закдадуЖовтень-листопадУповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу(цькування
6Висвітлювати матеріали проведення заходів на шкільному сайтіУчні закладуПротягом рокуУповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу(цькування
7Перегляд та обговорення відеофільмів, які висвітлюють проблему булінгу1-11Протягом рокуУповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу(цькування)
Психологічний супровід
Діагностичний етап
1– Спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти; – опитування (анкетування) учасників освітнього процесу; - діагностика мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів; –дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;Усі категорії учасників освітнього процесуУпродовж року (За потребою)Класні керівники, соціальний педагог практичний психолог
2Створення бази інструментарію для діагностуванняВересеньПрактичний психолог
3Діагностика стану психологічного клімату класу1-11Упродовж рокуПрактичний психолог
4Спостереження під час навчального процесу, позаурочний час1-11Упродовж рокуПрактичний психолог
5Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу1-11Упродовж рокуПрактичний психолог Соціальний педагог
6Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу1-11Упродовж рокуПрактичний психолог Соціальний педагог
Робота з батьками
1Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі»1-11Упродовж рокуКласні керівники Практичний психолог Соціальний педагог
2Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини1-11Упродовж рокуПрактичний психолог Соціальний педагог
3Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті»За запитомСічень – ЛютийПрактичний психолог
4Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітейЗа запитомПротягом рокуУповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу(цькування

/Files/images/11a/1.jpg

/Files/images/11a/2 2.jpg

/Files/images/11a/3.jpg

/Files/images/11a/4 4.jpg

/Files/images/11a/5 5.jpg

/Files/images/11a/6 6.jpg

/Files/images/1d/герб.png

УКРАЇНА

СЕМЕНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕМЕНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ і-ііі СТУПЕНІВ №1

ВИТЯГ З НАКАЗУ №112від 03.09.2019

Про затвердження Плану заходів,спрямованихна запобігання та протидію булінгу

На виконання Закону України від 18.12.2018 № 2657-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», листа Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 № 1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», наказу по навчальному закладу від 22 березня 2019 року № 29 “Про протидію булінгу (цькуванню)”з метою забезпечення в навчальному закладі безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), та проведення цілеспрямованої профілактичної роботисеред учасників освітнього процесу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгув Семенівському ЗСО І-ІІІ ступенів №1 (додаток 1).

2. Заступнику директора Белянко А.М., соціальному педагогу Здоті Н.С.:

2.1. Ознайомити педагогічних працівників з Планом заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгудо 05.09.2019 року.

2.2. Здійснювати контроль за ходом виконання заходів.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховноїроботи Белянко А.М.

Директор

закладу загальної середньої освіти О.М. Лупан

Додаток до наказу

від 03.09.2019 №_____

План заходів,

спрямованих на запобігання та протидію булінгу,

на 2019 – 2020 навчальний рік

№ п/п Назва заходу Категорія учасників Дата проведення Відповідальні
1 Засідання методичного об’єднання класних керівників з теми «Організація та проведення профілактичної роботи щодо попередження випадків булінгу серед учасників освітнього процесу». 1-11-й класи Вересень, січень Заступник директора з виховної роботи Белянко А.М., соціальний педагог Здота Н.С.,практичний психолог Пічевська Ю.А.
2 Конкурс учнівських творів на тему «Як довіряти і бути вдячним іншим». 5-11 кл. листопад Учителіукраїнськоїмови та літератури
3 Година спілкування за участю представниками поліції в рамках реалізації Програми «Школа і поліція», «Протидія булінгу в дитячому середовищі», «Не допускай проявів булінгу над собою. Допоможи другу». 3-11 кл. Протягом року Заступник директора з виховної роботи Белянко А.М., класні керівники
4 Проведенняуроківвідвертогоспілкування. -«Змінюй в собі негативнее ставлення до інших»; -«Допоможи собі,рятуючи інших»; -«Стережись! Бо, що посієш то й пожнеш», -«Про стосунки в учнівському середовищі». класні керівники
5 Тренінгове заняття «Булінг в школі. Як його розпізнати?» Класні керівники 5-8 кл. Практичний психологПічевська Ю.А., соціальний педагог Здота Н.С.
6 Бесіди «Профілактика булінгу в учнівському середовищі». 1-11 кл. Постійно Практичний психолог, соцпедагог, класні керівники
7 Годиниспілкування «Кібербулінг! Який він?». 5-11 кл. квітень Практичний психолог, соцпедагог, класні керівники
8 Моніторинг «Насильство в дитячому середовищі» 2-10 кл. травень Соціальний педагог
9 Загальношкільні батьківські збори батьків учнів 1-4, 5-11кл. на тему «Шкільний булінг. Якщо ваша дитина стала його жертвою». 1-11 кл. грудень Заступник директора з виховної роботи Белянко А.М., практичний психолог, соціальний педагог
10 Виявлення групи ризику (жертв та булерів) по класам 2-11 кл. вересень практичний психолог, соціальний педагог, класні керівники
11 Перегляд тематичних кінофільмів з подальшим обговоренням і розробкою пам'ятки по протидії булінгу. 5-11кл. жовтень соціальний педагог,
12 Конкурс соціальних відеороликів до Міжнародного дня толерантності «Шкільному булінгу скажемо – НІ!» 7-10кл. листопад соціальний педагог,
Кiлькiсть переглядiв: 415

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.